a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Read more » ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΨΕΜΑΤΑ, ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΗ


ΑΠΟΔΙΚΩΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΦΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ

 Οδὲ ὄφις(ΟΦΙΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΟΙ ΣΙΝ ΣΙΩΝ ΣΙΝΑ ΓΙΑΧΒΕΧ ΚΑΙ  ΚΡΟΝΟΣ ΣΑΒΙΤ ΣΑΒΑΩΘ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΑ- ΖΕΥΣ) ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεός, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου;(Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΤΡΩΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΠΕΙΡΕΙ Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΕΙΟΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ. 2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει· ἀπὸ καρποῦ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγούμεθα, 3 ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ, οὐ δὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.(Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ  ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΤΕΣΤΙN ΠΑΡΑΦΥΣΕΙΝ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΝ  ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ 4 καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε· 5 ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν.(ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΕΟΥΛΗ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ Ι ΑΝΩΤΕΡΟΙ KAI AΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ
ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΣΙΝ ΣΙΩΝ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ) 6 καὶ εἶδεν ἡ γυνή, ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστι τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγε· καὶ ἔδωκε καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾿ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον. 7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.(ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΕΥΑ ΕΚΟΨΑΝ ΦΥΛΛΑ ΣΥΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΓΥΜΝΙΑ ΤΟΥΣ???? ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΡΗΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΘΩΣ Η ΣΥΚΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ  ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΕΡΜΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΓΕΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΔΩ Ο ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ???.ΦΟΡΑ ΑΔΑΜ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΥΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΣΑΡΚΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
  8 Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε ᾿Αδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου. 9 καὶ ἐκάλεσε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ᾿Αδάμ, ποῦ εἶ; (Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΧΕΛΩΝΑΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΗΛΙΘΙΟΥΣ.Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ  ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΟΛΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΑΔΑΜ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ???ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ. ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ  ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ.10 καὶ εἶπεν αὐτῷ· τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην. 11 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός· τίς ἀνήγγειλέ σοι ὅτι γυμνὸς εἶ, εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγες; (ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ,ΚΑΘΩΣ Ο ''ΤΡΥΦΕΡΟΣ΄΄ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΙΩΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΥ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΜΕ ΣΚΟΠΟ Ο ΑΔΑΜ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ,ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΤΡΩΓΕ ΗΔΗ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΕΤΣΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.ΒΛΕΠΕ ΤΟΥ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΗΜΙΘΕΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΕΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΖΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΡΤΕΡΙΚΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ12 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Αδάμ· ἡ γυνή, ἣν ἔδωκας μετ᾿ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον. 13 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῇ γυναικί· τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή· ὁ ὄφις ἠπάτησέ με, καὶ ἔφαγον. (Ο ΑΔΑΜ ΕΔΩ ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΥΦΕΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΙΔΡΩΝΕ ΚΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΟΥΣΕ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΑΠΩΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΙΛΙΑΣ,ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ''ΥΙΟΣ'' ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ "ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ" ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΙΝ ΣΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.ΤΟΣΟ ΔΕΙΛΟΣ .ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΑΔΑΜ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΣΑΝ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΟΡΧΕΙΣ,ΝΑΙ ΘΕΕ ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ,ΑΛΛΑ ΕΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΕΞΟΧΗ ΟΝ  ΠΟΥ ΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ ΤΗΝ ΕΥΑ14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου(Ο ΜΕΓΑΗΛΙΘΙΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑΡΙΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΝΑ ΤΡΩΝΕ  ΧΩΜΑ HUMO HOMO ΔΗΛΑΔΗ ΨΕΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ. 15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. (ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΑΛΑΚΑ.ΘΑ ΧΤΙΣΕΙ ΕΧΘΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ -ΚΙΝΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ.Η ΟΠΟΙΑ ΚΙΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ,ΘΑ ΣΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ ΘΑ  ΤΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑ.ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ.
ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:ΑΣΘΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΗΠ.Ε.Ι (666)  ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ Ρ.Ι.Κ (888). ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΓΓΟΛΟΥ ΔΑΥΒΙΔ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΑΛΙΣΤΙΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ (ΒΛΕΠΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ) ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΚΗ.16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπε· πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου· ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα, καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει. 17 τῷ δὲ ᾿Αδὰμ εἶπεν· ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἀπ᾿ αὐτοῦ ἔφαγες, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φαγῇ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·(ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΣΙΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥΣ,ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΖΜΕΝΗ ΣΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. 18 ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φαγῇ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. 19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς γὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ· 20 καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
  21 Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.(ΟΥΤΕ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑ 22 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ ᾿Αδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν· καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. ( ΚΑΙ ΦΑΓΗ ΚΑΙ ΖΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ.ΔΗΛΑΔΗ ΜΗΝ ΦΑΣ ΑΔΑΜ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΖΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.ΟΤΑΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΖΟΥΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1200 ΧΡΟΝΙΑ.ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΒΛΕΠΕ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ-ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΥΣ-ΣΑΥΡΕΣ Κ.Τ.Λ.) 23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΕΔΙΩΞΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ24 καὶ ἐξέβαλε τὸν ᾿Αδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωης

ΟΡΙΣΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΑΛΗΘΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΣ.
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΦΥΣΙΝ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΣΙΝ ΚΑΛΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ.
ΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΜΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΛΙΛΙΘ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.
ΑΠΑΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΠΟΥ ΟΥΤΕ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ.
ΠΟΙΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΤΗ????Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΦΥΣΙΚΑ.
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΠΟΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ,ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ,ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΩΦΕΛΟΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ.

ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΗ.
Η ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΨΕΥΔΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Η ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Ο ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.(362 μ. Χ.: «ΕΣΘ΄ ΗΜΑΡ, ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ ΕΣΤΑΙ».)
ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΟΣΟΙ ΖΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΥΤΑΡΟ ΤΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ.
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ .
ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΙ.
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ,ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΕΣ .
ΖΗΣΑΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΟΝΕΙΡΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΠΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ) ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΑΞΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ.
ΑΥΤΑ ΠΟΥ  ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.
ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΙΒΑΣΕΙΙΝ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ.
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ,ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΟΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΗΣ.
 ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΓΑΜΗΘΟΥΝΕ Η ΟΤΙ ΦΑΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΑΠΟΘΑΝΟΥΜΕ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΩΔΥΝΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ. Ακατάλληλο δια ανηλίκους)
http://wwwtimezero.blogspot.com/  

==================================================
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ "ΣΩΚΡΑΤΗ" ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ" ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
==============================================================
ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΕΓΩ ΤΩΡΑ ; ΤΙΠΟΤΑ. ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟILLUMINATI ΑΛΗΘΕΙΑ ή ΨΕΜΑΤΑ ;

s45[1]Θα ξεκινήσω αυτό το άρθρο με μια ιδιότυπη παραδοχή: οι συνομωσίες αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του κάθε ενός από εμάς. Όλοι μας, ανεξαιρέτως, έχουμε συνωμοτήσει μια φορά τουλάχιστον στη ζωή μας και η πλειοψηφία των ανθρώπων συνωμοτεί τόσο συχνά που πλέον έχει σταματήσει να το αντιλαμβάνεται. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, ίσως αναρωτηθείτε. Η απάντηση βρίσκεται στον ίδιο τον ορισμό της λέξης «συνομωσία»: η μυστική συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων για την πραγματοποίηση (ή μη) κάποιας ενέργειας. Η ενέργεια αυτή συνήθως έχει έναν παράνομο και ενδεχομένως ανήθικο χαρακτήρα και αποσκοπεί σε προσωπικό όφελος των συμμετεχόντων εις βάρος κάποιου τρίτου, ο οποίος βέβαια αγνοεί τόσο το σχέδιο όσο και τις προθέσεις των σχεδιαστών της συνομωσίας. Με άλλα λόγια, πολλές απλές και καθημερινές πράξεις μπορούν να χαρακτηρισθούν ως συνομωσίες: από την συμφωνία δύο μαθητών να αντιγράψουν σε κάποιο σχολικό διαγώνισμα, εως την «κάλυψη» που παρέχει μια γυναίκα στη φίλη της που απατά το σύζυγο της, όταν εκείνος της τηλεφωνεί υποψιασμένος ότι κάτι δεν πάει καλά.
Φυσικά, οι προαναφερθείσες «συνομωσίες» είναι τόσο μικρές που δεν αποτελούν καν αντικείμενο έρευνας, εκτός βέβαια αν μιλάμε για τον απατημένο σύζυγο! Το ζήτημα είναι το μέγεθος: όσο μεγαλύτερη, σατανικότερη και πολυπλοκότερη η συνομωσία, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί στους κύκλους των συνομωσιολόγων και όχι μόνο. Και λέω όχι μόνο γιατί αν ο σχεδιασμός μικρών και καθημερινών συνομωσιών είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ενασχολήσεις μας, η συνομωσιολογία είναι αναμφισβήτητα το εθνικό μας σπορ, μετά το ποδόσφαιρο. Αναρωτηθείτε απλά πόσες συνομωσίες ακούσατε ή σχολιάσατε πρόσφατα, σε «πηγαδάκια» κάθε είδους.
Το πάθος των λαών με τη συνομωσιολογία γίνεται ευκόλως κατανοητό αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει μεγάλο ιστορικό γεγονός που να έλαβε χώρα τα τελευταία 50 χρόνια (και όχι μόνο) και να μην είναι συνυφασμένο στο νου του κόσμου με κάποια συνομωσία. Ποιο να πρωτοθυμηθεί κανείς; Την πρώτη προσσελήνωση που κάποιοι υποστηρίζουν ότι δε συνέβη ποτέ; Τη δολοφονία του J.F Kennedy που συζητιέται ακόμη και σήμερα; Τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Diana που ορισμένοι χαρακτηρίζουν δολοφονία. Αν θέλετε να αναφερθούμε και σε «εγχώρια» παραδείγματα, δε χρειάζεται να ψάξουμε σε τόμους ιστορικών βιβλίων για να βρούμε κάποιο από αυτά. Αλήθεια, ποιος δε θυμάται την περίφημη «ασύμμετρη απειλή» δια στόματος του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξης , που πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου συνομωσιολογία σε κάθε γωνιά της χώρας για το ποιος ή ποιοι προκάλεσαν τις καταστροφικές πυρκαγιές;

Το πάθος αυτό του κόσμου με την συνωμοσιολογία δεν πέρασε απαρατήρητο από το άγρυπνο μάτι του Hollywood, που πάντα αναζητεί νέες πηγές έμπνευσης (και εσόδων). Ήδη από το 1962, το εξαιρετικό The Manchurian Candidate καθηλώνει τους θεατές στις σκοτεινές αίθουσες, όπως και τα Seven Days in May (1964) και Three Days of the Condor (1975). Στη δεκαετία του 80, το κινηματογραφικό είδος των συνομωσιολογικών θρίλερ παρακμάζει στη σκιά των Blockbusters. Στη δεκαετία του 90 όμως, με τη διάδοση του Διαδικτύου οι πάντες αποκτούν πρόσβαση σε ένα χείμαρρο πληροφοριών. Αποτέλεσμα αυτού, η ανάπτυξη και διάδοση εκατοντάδων θεωριών συνομωσίας που εμπλέκουν κυριολεκτικά το μισό πλανήτη. Ακολουθούν τα X-Files, και τα 90s χαρακτηρίζονται -όχι άδικα- ως «Η δεκαετία της Συνομωσιολογίας»
Στη δεκαετία που διανύουμε, μια συγκεκριμένη ταινία τάραξε τα νερά και προκάλεσε ατελείωτες συζητήσεις, όχι τόσο για την καλλιτεχνική της αξία αλλά για το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο της. Πρόκειται φυσικά για τον περίφημο Κώδικα Da Vinci (2006), την κινηματογραφική μεταφορά του best-seller, The Da Vinci Code, συγγραφέας του οποίου είναι ο Αμερικανός Dan Brown. Βιβλίο και ταινία πραγματεύονται την αποκάλυψη της μεγαλύτερης συνομωσίας όλων των εποχών, ότι δηλαδή ο Χριστός όχι μόνο ήταν παντρεμένος, αλλά είχε και απογόνους.
Παρά τον -κατά τη γνώμη μου- υπερεκτιμημένο χαρακτήρα τόσο της ταινίας όσο και του βιβλίου, το Hollywood βρήκε στο πρόσωπο του Dan Brown μια φλέβα χρυσού που θα μπορούσε να αποφέρει στην κινηματογραφική βιομηχανία τεράστια κέρδη. Πράγματι, ο Κώδικας Da Vinci σημείωσε εισπράξεις άνω των 700.000.000 δολαρίων παγκοσμίως. Φυσικά, ο Brown μετά την τεράστια επιτυχία του Κώδικα, είχε άλλον έναν άσο στο μανίκι… Ο λόγος για το Angels and Demons, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τρία χρόνια πριν τον Κώδικα Da Vinci και η κινηματογραφική του εκδοχή βγήκε στις ελληνικές αίθουσες στα μέσα Μαίου του 2009.
Το βιβλίο (που κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τον τίτλο «Illuminati – Οι Πεφωτισμένοι) αφηγείται τις περιπέτειες του συμβολόγου του Harvard, Robert Langdon, που προσπαθεί να εμποδίσει την καταστροφή του Βατικανού από μια θρυλική μυστική αδελφότητα: τους Illuminati.
Illuminati… Ο όρος ακούγεται ιδιαίτερα γνώριμος, ακόμα και αν δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με συνομωσίες. Πολλά έχουν ακουστεί στο παρελθόν για αυτή την μυστική αδελφότητα, η φήμη της οποίας έχει φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Οι περισσότεροι συνομωσιολόγοι θεωρούν πως οι Illuminati ελέγχουν σχεδόν τα πάντα σήμερα: από τις μυστικές υπηρεσίες όλων των χωρών, μέχρι τις τράπεζες και τις κυβερνήσεις κάθε χώρας. Τι πραγματικά συμβαίνει όμως;

Οι Illuminati που υπήρχαν πριν τους… Illuminati!
Αν και μυστικές αδελφότητες με το όνομα Illuminati εμφανίζονται κατά κύριο λόγο τους τελευταίους τρεις αιώνες, υπάρχουν αναφορές για ομάδες «Πεφωτισμένων» αρκετά νωρίτερα. Στη συνέχεια θα δούμε ορισμένες από αυτές, αν και πρέπει να τονιστεί πως οι αδελφότητες αυτές συνδέονται με τους Illuminati των συνομωσιολόγων μόνο λόγω ονόματος, αφού ιδεολογικά διαφέρουν ριζικά.
Κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα, εμφανίζονται στην Ισπανία οι οπαδοί μιας μυστικιστικής Χριστιανικής σέκτας που αυτοαποκαλούνται Alumbrados, δηλαδή Πεφωτισμένοι. Οι πεποιθήσεις της συγκεκριμένης σέκτας είναι ενδιαφέρουσες και άξιες αναφοράς: Οι Alumbrados πίστευαν ότι μπορούν με τον μυστικισμό να φτάσουν στην τελειότητα και να επικοινωνήσουν με το Θεό. Απέρριπταν ως «περιττή» κάθε είδους εκκλησιαστική λατρεία, συμπεριλαμβανομένων και των Μυστηρίων, ενώ δεν ήταν λίγα τα μέλη της οργάνωσης που υποστήριζαν ότι έβλεπαν οράματα. Φυσικά, οι ισχυρισμοί αυτοί τράβηξαν το ενδιαφέρον της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης και από το 1529 και έπειτα η σέκτα διώκεται ανηλεώς.
Το 1623 μέλη των Alumbrados φθάνουν στην Γαλλία από τη Σεβίλλη και προσπαθούν να προσηλυτίσουν νέους οπαδούς. Περιέργως τα καταφέρνουν όταν ο εφημέριος του ναού του Αγίου Γεωργίου της Roye , στη Βόρεια Γαλλία, Pierre Guerin, εισχωρεί στις τάξεις τους. Οι Γάλλοι Πεφωτισμένοι γίνονται γνωστοί αρχικά ως Illumines («Πεφωτισμένοι» στα Γαλλικά) και στη συνέχεια καλούνται Guerinets από το όνομα του νέου ηγέτη τους. Οι Guerinets βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στις επαρχίες Picardy και Flanders, όπου και προσηλυτίζουν αρκετά νέα μέλη. Η δράση τους όμως τελειώνει άδοξα γύρω στα 1635, μετά από μια σειρά διωγμών εναντίον τους.
Τον 16ο αιώνα μια ακόμα οργάνωση «Πεφωτισμένων» εμφανίζεται στην πιο απίθανη τοποθεσία που θα περίμενε κανείς: τα βουνά του… Αφγανιστάν! Ο λόγος για τους Roshaniya, που ιδρύθηκαν από τον Ινδό Bayazid Ansari γύρω στο 1560. Η σέκτα είχε αρχικά έναν θρησκευτικό χαρακτήρα, με τους οπαδούς του Ansari να λατρεύουν το «Υπέρτατο Ον», το οποίο μπορούσε να τους χαρίσει τη Φώτιση. Απέρριπταν όλες τις θρησκείες ως λανθασμένες, ενώ θεωρούσαν πως όφειλαν να υπακούν μόνο τους ανώτερους τους στο τάγμα και όχι κάποιον μονάρχη. Ανέπτυξαν μάλιστα και τεχνικές για να αναγνωρίζονται τα μέλη του τάγματος μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια σειρά χειρονομιών και κινήσεων του σώματος.
Η ιδεολογία της σέκτας μετέτρεψε σταδιακά το χαρακτήρα της από αμιγώς θρησκευτικό σε στρατιωτικό-πολιτικό. Όλα τα μέλη εκπαιδεύονταν στη χρήση όπλων και στις τέχνες του πολέμου ενώ άρχισαν να κυνηγούν με μίσος όσους δεν άνηκαν στο τάγμα. Χαρακτηριστικός είναι ο όρκος που έδιναν οι νεόφυτοι του Τάγματος: «Ορκίζομαι συνεχή σιωπή, πίστη, αφοσίωση και πλήρη υποταγή στο Τάγμα. Όλοι εκείνοι που δε γνωρίζουν το μυστικό μας σημάδι αναγνώρισης, είναι το νόμιμο θήραμα μας.»
Νιώθοντας σίγουροι για τη δύναμη τους, οι Roshaniya στράφηκαν εναντίον των Μογγόλων που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή. Παρ’ότι ολιγάριθμοι και με ελλιπή εξοπλισμό, κατάφεραν να νικήσουν το Μογγολικό στρατό στην πόλη της Chοra, στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η επαρχία Oruzgan. Η νίκη αυτή χάρισε στον Bayazid Ansari τη φήμη του ήρωα και οι ακόλουθοι του άρχισαν να τον αποκαλούν Pir-i-Roshan, «Απόστολο του Φωτός». Φυσικά, τα κατορθώματα του δεν έμειναν απαρατήρητα από τους Μογγόλους, που ήθελαν να τον σταματήσουν με κάθε τρόπο. Τελικά, όταν οι Roshaniya προσπάθησαν να καταλάβουν τη σημερινή επαρχία του Nangarhar στο Ανατολικό Αφγανιστάν, συνετρίβησαν από τους Μογγόλους. Όσοι δεν σκοτώθηκαν στη μάχη πιάστηκαν αιχμάλωτοι, ενώ ο Bayazid Ansari, παρ’ότι κατάφερε να διαφύγει τραυματισμένος, έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα.
Η λίστα με τις ομάδες «Πεφωτισμένων» που προυπήρχαν των ιστορικών Illuminati θα μπορούσε να είναι αρκετά μεγαλύτερη, αφού ο ίδιος ο όρος , λόγω της φύσης του, ήταν αρκετά δημοφιλής μεταξύ μυστικιστικών οργανώσεων, χριστιανικών αιρέσεων και σεκτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε επίσης τους Πεφωτισμένους Θεοσοφιστές της Βρετανίας (1767) και τους Illuminati της Avignon, που ιδρύθηκαν γύρω στο 1770 στην ομώνυμη πόλη της Γαλλίας κι εξαφανίστηκαν κατά τη Γαλλική επανάσταση.

Μια Μυστική Αδελφότητα Γεννιέται
Στις 6 Φεβρουαρίου του 1748, γεννιέται στο Ingolstadt της Βαυαρίας ο Adam Weishaupt. Ο πατέρας του, Johann Georg Weishaupt, πέθανε όταν ο Adam ήταν μόλις πέντε ετών και την κηδεμονία του μικρού ανέλαβε ο νονός του, Βαρόνος Johann Adam Freiherr von Ickstatt, υπέρμαχος του κινήματος του Διαφωτισμού. Από μικρός κιόλας ο Weishaupt έλαβε μια πολύπλευρη εκπαίδευση: μαθήτευσε σε συντηρητικό Ιησουΐτικο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα είχε ελεύθερη πρόσβαση στην τεράστια βιβλιοθήκη του Ickstatt. Οι εμπειρίες του δίπλα στους Ιησουΐτες και το φιλελεύθερο πνεύμα του αναδόχου του, διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του με μοναδικό τρόπο και έθεσαν τις βάσεις για την μετέπειτα ιδεολογία του.
Το 1768 ο Weishaupt αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ingolstadt, έχοντας στα χέρια του το Πτυχίο της Νομικής Επιστήμης. Δίδαξε Νομικά για δύο χρόνια και το 1772, σε ηλικία μόλις 24 ετών, έγινε καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στο πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε. Φυσικά, η ταχύτατη εξέλιξη του δε σταμάτησε εκεί: το 1775, στα 27 του, εξελέγη κοσμήτορας της σχολής Δικαίου του Πανεπιστημίου.
Στο σημείο αυτό ο Weishaupt είχε αποποιηθεί για τα καλά την ιδεολογία των Ιησουϊτών, κοντά στους οποίους μαθήτευσε, και στρεφόταν ανοιχτά εναντίον της εκκλησιαστικής απληστίας και ματαιοδοξίας. Οι Ιησουΐτες από την πλευρά τους, δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι την άνοδο ενός νεαρού στα ανώτατα κλιμάκια της Πανεπιστημιακής κοινότητας, πόσο μάλλον όταν εκείνος εκτόξευε δριμύτατες κατηγορίες εναντίον τους. Οι φιλελεύθερες απόψεις του Weishaupt, εμπνευσμένες από τα έργα των Γάλλων διαφωτιστών που είχε διαβάσει εκατοντάδες φορές στη βιβλιοθήκη του νονού του, τους ενοχλούσαν ιδιαίτερα και αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Κάπως έτσι ξεκίνησε μια λυσσαλέα προσπάθεια από πλευράς των Ιησουϊτών να υπονομεύσουν την κοινωνική θέση και το εκπαιδευτικό έργο του Weishaupt.
Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής υπήρξε η έντονη αντίδραση του Weishaupt, που θεώρησε πως οι Ιησουΐτες έπληγαν ευθέως την ελευθερία του λόγου του. Εκείνος όμως, αντί να αναλωθεί σε μια διαμάχη από την οποία δύσκολα θα έβγαινε νικητής, συνέλαβε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο που θα μπορούσε όχι μόνο να τον φέρει σε θέση ισχύος, αλλά και να αλλάξει τον κόσμο για πάντα: να ιδρύσει μια μυστική οργάνωση που σταδιακά θα αποκτούσε δύναμη και θα στρεφόταν ενάντια στο δεσποτισμό και τη μισαλλοδοξία της εκκλησίας.
Την 1η Μαΐου του 1776, το σχέδιο του έγινε πραγματικότητα. Υπό το φως των κεριών, στο εσωτερικό ενός κτιρίου του Πανεπιστημίου και με άκρα μυστικότητα, γεννήθηκε την ημέρα αυτή μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες οργανώσεις όλων των εποχών. Ο λόγος φυσικά για τους Illuminati, τους «Πεφωτισμένους».
Μόνο πέντε άτομα ήταν παρόντα σε κείνη την πρώτη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένου και του Weishaupt. Τα ονόματα των υπολοίπων δεν μας είναι όλα γνωστά, εκτός από εκείνα του Anton von Massenhausen και του Max Edler von Merz , φοιτητές του Weishaupt στο Πανεπιστήμιο.
Η πρώτη διαφωνία ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης συνίστατο στο ποιο θα έπρεπε να είναι το όνομα της. Προτάθηκαν τουλάχιστον τρία ονόματα, ανάμεσα στα οποία και τα Perfectibilists («Τελειοθήρες», δηλαδή αυτοί που αναζητούν την Τελειότητα) και Bees («Μέλισσες). Ίσως φαίνεται παράξενο στον αναγνώστη το ότι η λέξη «Μέλισσες» προτάθηκε ως ονομασία της οργάνωσης, αλλά υπάρχει μια απόλυτα λογική εξήγηση για αυτό. Η κυψέλη των μελισσών ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικότατο σύμβολο για μια άλλη μυστική οργάνωση, τους Ελευθεροτέκτονες και υποδηλώνει την εργατικότητα και την συνεργασία μεταξύ των μελών της.
Τελικά, ο ίδιος ο Weishaupt επέλεξε το όνομα Illuminati. Τον λόγο για αυτή του την επιλογή μας δίνει ο βιβλιοθηκονόμος του Αμερικανικού Κογκρέσου, James Billington, στο βιβλίο του Fire In the Minds of Men (1980), όπου αναφέρει πως ο Weishaupt εμπνεύστηκε από «την εικόνα του Ήλιου που ακτινοβολεί». Για αυτόν ακριβώς το λόγο στα γράμματα μεταξύ των μελών της, η οργάνωση χρησιμοποιούσε έναν κύκλο με μια τελεία στο κέντρο ως σύμβολο
Η αρχική επιδίωξη των Illuminati, ήταν βεβαίως η εξάπλωση τους σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ο κύριος στόχος τους όμως και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η οργάνωση ήταν η αποδυνάμωση της εκκλησίας, που είχε τεράστια επιρροή στο λαό και η κατάλυση της Βαυαρικής μοναρχίας, η οποία θα αντικαθίστατο από μια φιλελεύθερη, δημοκρατική κυβέρνηση, στην οποία βεβαίως θα συμμετείχαν και οι ίδιοι.
Φυσικά, ο Weishaupt και οι υπόλοιποι τέσσερις που βρέθηκαν σε κείνο το δωμάτιο την 1η Μαΐου του 1776, γνώριζαν ότι η επιβίωση δε θα ήταν καθόλου εύκολη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο προέβησαν στη λήψη μιας σειράς «μέτρων ασφαλείας». Αρχικά , καθιέρωσαν τουλάχιστον έναν κρυπτογραφικό Κώδικα που θα τους επέτρεπε να επικοινωνούν με σχετική ασφάλεια. Ο Κώδικας αυτός συνίστατο από αντικατάσταση των 24 γραμμάτων του Λατινικού αλφαβήτου με αριθμούς, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο «κλειδί». Για παράδειγμα, το γράμμα Α συμβολίζετο με τον αριθμό 12, το γράμμα Β με το 11 κ.ο.κ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ερευνητή και συγγραφέα Arkon Daraul (ψευδώνυμο) , οι Illuminati χρησιμοποιούσαν δύο ακόμα κρυπτογραφικά αλφάβητα.
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τα κρυπτογραφήματα δεν αρκούσαν για να διασφαλίσουν τις επικοινωνίες των μελών των Πεφωτισμένων. Η απόλυτη μυστικότητα ήταν επιβεβλημένη κι έτσι προφανώς κανένα μέλος δε μπορούσε να χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα σε μια επιστολή. Έτσι, ο Weishaupt καθιέρωσε ένα ψευδώνυμο για κάθε μέλος της οργάνωσης, νέο ή παλιό. Όλα τα ψευδώνυμα προέρχονταν από ιστορικά και μυθολογικά πρόσωπα, κυρίως από την Αρχαία Ελλάδα και την Αρχαία Ρώμη. Για τον εαυτό του, ο Weishaupt επέλεξε το «Σπάρτακος», το όνομα του μονομάχου που προκάλεσε τη μεγάλη εξέγερση των σκλάβων κατά της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το 73 π.Χ. Η επιλογή του συγκεκριμένου ψευδωνύμου μόνο τυχαία δε μπορεί να ήταν και είναι πιθανό ο Weishaupt να ήλπιζε πως θα καταφέρει να στρέψει το λαό κατά της μοναρχίας και της εκκλησίας ακριβώς όπως έκανε ο Σπάρτακος. Τα δύο άλλα μέλη του αρχικού πυρήνα έλαβαν τα ονόματα Αίαντας (Massenhausen) και Τιβέριος (Merz), ο πρώτος από τον μυθικό Σαλαμίνιο ήρωα και ο δεύτερος από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο Καίσαρα Αύγουστο. Αναφέρω ενδεικτικά και ορισμένα από τα ψευδώνυμα που χρησιμοποίησε η οργάνωση για κάποια από τα μεταγενέστερα μέλη της: Σόλων, Αννίβας, Ταμερλάνος, Πυθαγόρας, Ερμής, Διομήδης, Έκτορας κτλ.
Πέρα από τη χρήση ψευδωνύμων, η οργάνωση χρησιμοποιούσε επίσης και αλλαγμένα τοπωνύμια, ώστε να μη γίνονται κατανοητά τα σχέδια της. Έτσι, στις επιστολές τους, η Βαυαρία γινόταν «Αχαΐα», η Γαλλία «Ιλλυρία», το Μόναχο «Αθήνα» κ.ο.κ. Μάλιστα, η μυστικοπάθεια των Πεφωτισμένων ήταν τέτοια που εφηύραν μέχρι και δικό τους ημερολόγιο!

Η Οργάνωση Εξαπλώνεται
Η εξάπλωση της οργάνωσης στη συντηρητική Βαυαρία του 18ου αιώνα, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θέλουν να εισχωρήσουν στις τάξεις μιας νέας οργάνωσης, με τόσο ριζοσπαστικούς στόχους. Ο Weishaupt αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με δύο τρόπους: αρχικά, εφευρίσκει μια «γενεαλογία», που ανάγει τη δημιουργία της οργάνωσης στην Περσία του 5ου αιώνα (!) και επιπλέον, δεν αποκαλύπτει σε κανένα νέο μέλος τους πραγματικούς στόχους της. Αντ’αυτού, τα νέα μέλη διδάσκονται ότι η οργάνωση αντιπροσώπευε τα υψηλότερα ιδανικά της Χριστιανικής διδασκαλίας και ότι στόχος της ήταν η αποκατάσταση της ελευθερίας και της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων. Φυσικά, οι ανώτεροι στην ιεραρχία γνώριζαν την αλήθεια…
Παρ’όλα αυτά, η ανταπόκριση του λαού δεν ήταν η αναμενόμενη και το 1777 ο Weishaupt γίνεται μέλος Μασονικής στοάς στο Μόναχο, αναζητώντας νέα μέλη στις τάξεις των Μασόνων. Την τριετία 1777-1780, περίπου εξήντα άτομα γίνονται μέλη των Πεφωτισμένων, αλλά οι εσωτερικές διαμάχες αρχίζουν να μαστίζουν την οργάνωση, κυρίως λόγω της έλλειψης χρηματικών πόρων.
Το 1780 η κατάσταση αλλάζει όταν προσχωρεί στις τάξεις της οργάνωσης ο -πρώην Μασόνος και αλχημιστής- Βαρόνος Franz Friedrich Knigge. Οι εμπειρίες του κοντά σε Μασόνους και Ροδόσταυρους τον καθιστούν πολύτιμο στους Illuminati, που βιώνουν μια περίοδο εσωτερικής κρίσης. Ο Knigge ανέρχεται γρήγορα στην κορυφή της ιεραρχίας της οργάνωσης και εξελίσσεται σε δεξί χέρι του Weishaupt. Το 1781, μετά από δικές του παραινέσεις, η δομή και οι τελετουργίες των Illuminati αλλάζουν σύμφωνα με τα πρότυπα του Τεκτονισμού και η οργάνωση αναπτύσσεται ταχύτατα. Μέχρι το 1784, αριθμούσε πάνω από 2.000 μέλη σε περισσότερες από επτά χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Goethe και Herder.
Το 1784 ο Βαρόνος Von Knigge αποχωρεί από τους Illuminati, έχοντας βέβαια ορκισθεί πρώτα ότι δε θα αποκαλύψει σε κανέναν τα μυστικά της οργάνωσης. Την αποχώρηση του προκάλεσε ένας διαρκής αγώνας για εξουσία μεταξύ του ίδιου και του Weishaupt, που οδήγησε σε πλήθος προστριβών και διαμαχών. Αυτή ήταν και η αρχή του τέλους για τους Illuminati… Το 1785 και ενώ πληροφορίες για την οργάνωση είχαν φθάσει εως την αυλή του Βαυαρού μονάρχη, ο Weishaupt παραιτείται από τη θέση του κοσμήτορα στο Πανεπιστήμιο του Ingolstadt. Γνώριζε ότι το τέλος ήταν κοντά κι έτσι αυτοεξορίσθηκε από τη Βαυαρία, βρίσκοντας καταφύγιο στη κεντρική Γερμανία. Το μόνο που γνωρίζουμε για την εκεί δραστηριότητα του είναι ότι συγγράφει βιβλία (ορισμένα μάλιστα για τους Illuminati) μέχρι το θάνατο του, το 1830..
Στο μεταξύ, στη Βαυαρία τα μέλη της οργάνωσης διώκονται, μετά από σειρά διαταγμάτων των αρχών κατά των μυστικών εταιρειών. Πολλά μέλη φυλακίζονται, άλλοι φεύγουν από τη χώρα και εκεί, στα τέλη του 19ου επέρχεται το τέλος για τους θρυλικούς Πεφωτισμένους…

Ελέγχουν Πραγματικά τον Κόσμο;
Από όλα τα προαναφερθέντα γίνεται εύκολα κατανοητό το ότι οι Illuminati ήταν μια από τις πιο βραχύβιες μυστικές οργανώσεις της Ιστορίας, με ζωή μόλις εννέα ετών (1776-1785). Μετά το 1785 η δράση τους έγινε γνωστή οπότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: είτε διαλύθηκαν, είτε συνέχισαν να δρουν έχοντας διαφορετικό όνομα. Τι πιθανότητες υπάρχουν όμως να συνέβη το δεύτερο;
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμιά ιστορική απόδειξη για το ότι η οργάνωση συνέχισε να υπάρχει μετά το 1800. Καμία απολύτως. Οι συνομωσιολόγοι όμως επιμένουν: οι Illuminati όχι μόνο υπάρχουν σήμερα, αλλά ελέγχουν κυριολεκτικά τα πάντα: από τις θρησκείες μέχρι τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Επιπλέον, έχουν παντού πράκτορες και κατασκόπους, ελέγχουν την εκπαίδευση και πλαστογραφούν την ιστορική αλήθεια, δολοφονούν όσους θεωρούν ότι τους απειλούν (Kennedy, Martin Luther King, Πριγκίπισσα Diana κ.α), ελέγχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ ώστε να κρατούν τον κόσμο «κοιμισμένο», παραπληροφορούν και όλα αυτά ενώ κρατούν μυστική την ταυτότητα τους! Υπάρχει βάση σε όλα αυτά άραγε, ή πρόκειται για μυθοπλασίες;

Η μεγαλύτερη «απόδειξη» που επικαλούνται οι οπαδοί της συγκεκριμένης θεωρίας συνομωσίας είναι φυσικά, τα σύμβολα που υπάρχουν σε συγκεκριμένα μέρη και τοποθεσίες . Βλέπετε, υποτίθεται πως οι Illuminati, παρά την απίστευτη μυστικοπάθεια που επέδειξαν κατά τον 18ο αιώνα, στις ημέρες μας αρέσκονται στο να αφήνουν την «υπογραφή» τους παντού. Έτσι, τα σύμβολα των Πεφωτισμένων μπορούν να βρεθούν σε χαρτονομίσματα, σε σφραγίδες κρατών, ακόμα και σε αεροδρόμια! Ας δούμε όμως ορισμένες από αυτές τις «αποδείξεις» και το κατά πόσον τα σύμβολα αυτά συσχετίζονται με την αδελφότητα.
Η πρώτη «απόδειξη» μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή από όλους. Με ποιόν τρόπο; Απλώς βρείτε ένα χαρτονόμισμα του ενός Αμερικανικού δολαρίου και παρατηρήστε την οπίσθια όψη του. Έκπληκτοι, θα αντικρίσετε μια Πυραμίδα με 13 (σημαντικός αριθμός για τους Illuminati όπως λένε κάποιοι) σειρές πλίνθων και στην κορυφή της να δεσπόζει ο περίφημος Παντεπόπτης Οφθαλμός. Στη βάση της πυραμίδας, αναγράφεται η ημερομηνία «1776» στη Ρωμαική Αρίθμηση (MDCCLXXVI) ενώ κάτω από αυτήν διακρίνεται η φράση Novus Ordo Seclorum, που μεταφράζεται από τους συνομωσιολόγους ως «Νέα Τάξη Πραγμάτων». Τόσο η Πυραμίδα, όσο και ο Παντεπόπτης Οφθαλμός, η χρήση του αριθμού 13 στο χαρτονόμισμα (13 σειρές πλίνθων, 13 αστέρια πάνω από τον αετό, 13 φύλλα στο κλαδί της ελιάς κτλ) και βέβαια, η φράση Novus Ordo Seclorum, υποδηλώνουν σύμφωνα με τους συνομωσιολόγους την επιρροή των Πεφωτισμένων στο Αμερικανικό νόμισμα και κατά προέκταση, στον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας.
Φυσικά, η αλήθεια είναι σαφώς πιο πεζή. Αν και είναι γεγονός ότι τα σύμβολα ανέκαθεν έχρηζαν πολλαπλών ερμηνειών, στην περίπτωση αυτή οι «Πατέρες» του Αμερικανικού Έθνους δεν άφησαν και πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Κι αυτό γιατί στις 20 Ιουνίου του 1782, ο Charles Thomson, σχεδιαστής της Μεγάλης Σφραγίδας των ΗΠΑ (η οποία εμφανίζεται και στην πίσω όψη του Αμερικανικού δολαρίου), δημοσίευσε ένα κείμενο στο οποίο επεξηγεί τη συμβολογία της. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, η Πυραμίδα συμβολίζει τη δύναμη και τη διάρκεια του νέου έθνους και έχει 13 σειρές από πλίνθους ακριβώς επειδή και οι αρχικές Πολιτείες των ΗΠΑ ήταν 13. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται αθρόα στο χαρτονόμισμα.
Το μάτι που διακρίνεται πάνω από την Πυραμίδα δεν ανήκει σε κάποιο ερπετοειδές (βλ. θεωρίες David Icke) αλλά συμβολίζει, σύμφωνα πάντα με τις επεξηγήσεις του Thomson, τη Θεία Πρόνοια που προστατεύει το νέο κράτος. Απόδειξη περί της ακράδαντης πίστης των Αμερικανών σε αυτή, αποτελεί και το γεγονός ότι τουλάχιστον οκτώ Αμερικανικές πόλεις καθώς και μια επαρχία φέρουν το όνομα Providence (Θεία Πρόνοια). Ο Παντεπόπτης Οφθαλμός ή Οφθαλμός της Θείας Πρόνοιας (Eye of Providence) είναι ένα αρχαιότατο χριστιανικό σύμβολο που απαντάται σε όλους σχεδόν τους Χριστιανικούς ναούς ανά τον κόσμο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Παντεπόπτη Οφθαλμό που δεσπόζει στον Πύργο του Καθεδρικού του Aachen και προστέθηκε εκεί το 1766, δηλαδή 10 χρόνια πριν την ίδρυση των Πεφωτισμένων. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται και από τη φράση που δεσπόζει πάνω από τον Οφθαλμό: «Annuit Coeptis» και μεταφράζεται ως «Εκείνος (σ.σ εννοεί τον Θεό) επικροτεί τα έργα μας». Επιπλέον, το ισόπλευρο τρίγωνο στο οποίο περικλείεται ο Παντεπόπτης Οφθαλμός και φαίνεται να «συμπληρώνει» την πυραμίδα, συμβολίζει την Τριαδική Υπόσταση του Θεού.
Εδώ βέβαια τίθεται ένα εύλογο ερώτημα: γιατί η Πυραμίδα ,που συμβολίζει τη δύναμη του νέου έθνους, έχει αποκομμένη την κορυφή της; Γιατί απλούστατα, το 1782 οπότε και σχεδιάστηκε η Μεγάλη Σφραγίδα, οι ΗΠΑ είχαν πολύ δρόμο να διανύσουν ώστε να ισχυροποιηθούν και να παγιωθούν στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη και άρα η Πυραμίδα έπρεπε να μείνει «μισοτελειωμένη» για να θυμίζει σε όλους ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουν.
Κλείνοντας με το δολάριο, θα αναφέρω δύο πράγματα: πρώτον, το περίφημο Novus Ordo Seclorum σε καμιά περίπτωση δε μεταφράζεται ως «Νέα Τάξη Πραγμάτων» αλλά «Μια Νέα Τάξη ανά τους Αιώνες» ή πιο ελεύθερα «Νέα Εποχή». Πράγματι, όπως επεξηγεί και ο ίδιος ο Thomson που υπήρξε και ο εμπνευστής της φράσης, το Novus Ordo Seclorum συμβολίζει την έναρξη μιας νέας εποχής για την Αμερική, η οποία ξεκινα το 1776. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η ημερομηνία αυτή βρίσκεται στη βάση της Πυραμίδας. Φυσικά, η σημασία της εν λόγω ημερομηνίας δεν έγκειται στο ότι τότε ιδρύθηκαν οι Illuminati, αλλά στο ότι τότε υπεγράφη η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
Δεύτερον και σημαντικότερο: αντίθετα με όσα ακούγονται, οι «Πατέρες» των Αμερικανών που σχεδίασαν τη σφραγίδα και το δολάριο, δεν ήταν Μασόνοι. Μόνο ο Benjamin Franklin, που συμμετείχε στην πρώτη επιτροπή που συγκαλέσθη για να σχεδιαστούν τα εν λόγω αντικείμενα, ήταν μεν Μασόνος αλλά οι προτάσεις του δεν έγιναν δεκτές και δε συμπεριελήφθησαν στα τελικά σχέδια. Όλοι οι υπόλοιποι σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένου του Thomson , δεν ήταν και αυτό επιβεβαιώνεται από πολλές πηγές. ’λλωστε, όπως γράφουν οι ίδιοι οι Μασόνοι στο Masonic Service Association of North America: «Η πυραμίδα, ολοκληρωμένη ή ανολοκλήρωτη, ποτέ δεν υπήρξε Μασονικό σύμβολο» και «Ο Παντεπόπτης Οφθαλμός συμβολίζει μεν το Θεό για τους Μασόνους, αλλά αυτός ο συμβολισμός καθιερώθηκε προς τα τέλη του 18ου αιώνα και αφότου το Κογκρέσο είχε υιοθετήσει τη Μεγάλη Σφραγίδα».
Φυσικά, ακούγεται τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι μια μυστική οργάνωση διαφημίζει τον εαυτό της και μάλιστα επάνω στο αμερικανικό δολάριο! Από την άλλη όμως, ακόμη πιο παράξενος είναι ο ισχυρισμός ότι οι Illuminati έχουν αποτυπώσει τα σχέδια τους για την παγκόσμιο κυριαρχία στις … τοιχογραφίες ενός αεροδρομίου!
Ο λόγος για το -κατά τα άλλα εντυπωσιακό- Denver International Airport, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο των ΗΠΑ και το δεύτερο μεγαλύτερο του κόσμου. Οι συνομωσιολόγοι επισημαίνουν τις παραξενιές του εν λόγω αερολιμένα: είναι ασυνήθιστα μεγάλος, κόστισε πολύ περισσότερα χρήματα από ότι θα έπρεπε και κυρίως, διακοσμείται από έργα τέχνης- τερατουργήματα που απεικονίζουν φρικιαστικές σκηνές, όπως ένα κοριτσάκι σε φέρετρο (!) και σε ορισμένα σημεία του δαπέδου αναγράφονται «μυστηριώδεις» και «ακατανόητες» φράσεις.
Η εξήγηση που δίνουν οι ίδιοι είναι ότι το Denver International Airport είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα αεροδρόμιο. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως κάτω από τον αερολιμένα υπάρχει μια τεράστια υπόγεια βάση η οποία στο μέλλον θα χρησιμεύσει ως στρατόπεδο συγκέντρωσης, άλλοι ότι σε αυτή τη βάση εργάζονται μαζί άνθρωποι και εξωγήινοι (!) και όλοι συμφωνούν ότι οι τοιχογραφίες σχετίζονται με τους Illuminati και τη Νέα Τάξη Πραγμάτων.
Στην πραγματικότητα, το μοναδικό «παράξενο» αντικείμενο του αεροδρομίου είναι μια χρονοκάψουλα, που εμπερικλείει εικόνες και ήχους από το Denver του 1994 και απευθύνεται στους μελλοντικούς κατοίκους της πόλης του 2094. Η χρονοκάψουλα περικλείεται από ένα μνημείο που περιγράφει το σκοπό της, ένα μνημείο που «διακοσμείται» με τον Διαβήτη των Ελευθεροτεκτόνων και υπογράφεται από τους ίδιους τους Μασόνους και μια μυστηριώδη «New World Airport Commission». Φυσικά, είναι ιδιαίτερο εύκολο να κατανοήσει κάποιος ότι η ανέγερση του μνημείου πραγματοποιήθηκε με έξοδα των Μασόνων του Colorado, πράγμα καθόλου παράξενο αν σκεφτεί κανείς ότι δραστηριοποιούνται στην περιοχή από το 1861 και έχουν 133 γνωστές στοές στην Πολιτεία. Όσο για το περίφημο «New World Airport Order», όπως αποκάλυψε ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Αεροδρομίου, Steve Snyder, επρόκειτο για μια ομάδα από επιχειρηματίες και πολιτικούς της περιοχής που οργάνωσαν μια σειρά εκδηλώσεων για τα εγκαίνια του αεροδρομίου, στα πλαίσια των οποίων προφανώς ήταν και η κατασκευή της συγκεκριμένης χρονοκάψουλας. Όσο για το όνομα, το Denver International Airport θα έφερνε το Denver σε μια Νέα (New) εποχή, καθιστώντας το μια από τις σημαντικότερες πόλεις του Κόσμου (World), εξ’ου και το New World.
Τέλος, όσον αφορά τις περίφημες τοιχογραφίες… Πράγματι είναι παράξενες αλλά πρόκειται για τέχνη και συνεπώς ο καθένας μπορεί να τις ερμηνεύσει με όποιον τρόπο επιθυμεί. Ο καλλιτέχνης πάντως (Leo Tanguma) εξηγεί πλήρως τις τοιχογραφίες στον επίσημο ιστοχώρο του αεροδρομίου και η εξήγηση του είναι απόλυτα ικανοποιητική. Επιπλέον, οι «παράξενες» φράσεις στο δάπεδο είναι απλά τοπωνύμια της περιοχής γραμμένα στη γλώσσα των Navajo!
Φυσικά, οι «αποδείξεις» για το ότι οι Illuminati ελέγχουν τα πάντα είναι πολύ περισσότερες και δε μπορούν να σχολιαστούν εδώ λόγω χώρου. Το ερώτημα όμως παραμένει: πώς είναι δυνατόν μια μυστική αδελφότητα να «διαφημίζεται» παντού και να επιτρέπει τη διαρροή πληροφοριών προς όλες τις κατευθύνσεις; Μήπως τελικά η συνομωσία έγκειται στο ότι κάποιοι θέλουν να πιστέψουμε ότι μας ελέγχει μια μυστηριώδης αδελφότητα, μόνο και μόνο για να συγκαλύψουν τις δικές τους, κακόβουλες ενέργειες; Με άλλα λόγια, μήπως οι Illuminati είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος, ο «εύκολος στόχος» μιας ανθρωπότητας που μαστίζεται από τα προβλήματα και επιδίδεται στο Κυνήγι Μαγισσών αντί να προσπαθεί να βρει τους πραγματικούς υπαίτιους…

Πώς Μπορείτε να Γίνετε Μέλος;
Αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο πως οι Illuminati ιστορικά «εξαφανίσθηκαν» από το προσκήνιο στα τέλη του 19ου αιώνα. Παρ’όλα αυτά όμως, σήμερα υπάρχουν πάμπολλες ομάδες και οργανώσεις που χρίζουν τους εαυτούς τους διαδόχους των Πεφωτισμένων. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τις γνωστότερες από αυτές, καθώς και το πώς μπορείτε να γίνετε μέλος!
Μια από τις πρώτες προσπάθειες αναβίωσης των Illuminati φαίνεται να έγινε στο Μόναχο το 1880, από τον πολυπράγμων αποκρυφιστή Theodor Reuss, που υπήρξε και συνιδρυτής (μαζί με τον Carl Kellner) του διαβόητου Ordo Templi Orientis (O.T.O). Δεκατρία χρόνια αργότερα, ο αποκρυφιστής και μελετητής του Faust, Leopold Engel προσπαθεί επίσης να αναβιώσει τη θρυλική οργάνωση, ιδρύοντας την World League of Illuminati. Κάποια στιγμή πριν το 1900, οι οργανώσεις των Reuss και Engel συνενώνονται και στη θέση τους δημιουργείται η Ordo Illuminatorum. Σύμφωνα με ερευνητές, η συγκεκριμένη οργάνωση υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 70. Σήμερα, εν έτει 2009, ο ενδιαφερόμενος μπορεί με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο να εντοπίσει μια ιστοσελίδα που φέρεται ότι ανήκει στην οργάνωση: http://www.ordoilluminatorum.org/ . Πάντως, οι πληροφορίες που δίδονται στην εν λόγω ιστοσελίδα είναι μηδαμινές, αν και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της στέλνοντας mail στο illuminati@grandorient.org.
Το 1988, ο Ρουμάνος (!) Solomon Tulbure ίδρυσε την οργάνωση The Illuminati Order, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεχιστής των Βαυαρών Πεφωτισμένων. Το 2001, ανέβηκε στο Διαδίκτυο η ιστοσελίδα της οργάνωσης στη διεύθυνση http://illuminati-order.com/. Σε αυτήν παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες για την οργάνωση, όπως η ιστορία της, οι στόχοι της κτλ. Επιπλέον, μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της, συμπληρώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία σε μια ηλεκτρονική αίτηση ,την οποία μπορεί να βρει στο http://illuminati-order.com/IO-Application.txt. Μη βιαστείτε όμως να αποστείλετε την αίτηση σας…
Ανάμεσα στα έτη 2001-2004, ο Tulbure απέκτησε μια ιδιότυπη διαδικτυακή φήμη, εξαιτίας του ατελείωτου «σπαμαρίσματος» στο οποίο επιδιδόταν σε δεκάδες forum, προκειμένου να διαδώσει τις θεωρίες του. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται ως προκλητική, ενώ αρεσκόταν να αυτοαποκαλείται Illuminati Maximus. Έκπληξη προκαλεί και το γεγονός ότι είχε συγγράψει τέσσερα βιβλία με ενδεικτικούς τίτλους (Christianity Exposed, Illuminati Manifesto, The Book of the Dead και President G.W Bush Is a Moron: Islam Is Not Peace), τα οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε να βρει στο Amazon.
Τελικά, το 2004 η αλήθεια έλαμψε με τον πιο τραγικό τρόπο. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή εφημερίδα Knoxnews.com, στις 17/11/2004 ένας 35χρονος άντρας βρέθηκε νεκρός στο οδόστρωμα της Διαπολιτειακής 640, στο Knoxville του Tenessee. Ο άντρας αυτός αναγνωρίστηκε ως ο Solomon Tulbure και σύμφωνα με την αστυνομία είχε αυτοκτονήσει πηδώντας από ανισόπεδο κόμβο στον αυτοκινητόδρομο. Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε ότι ο Tulbure ήταν φανατικός χρήστης Η/Υ και είχε επιδοθεί πολλάκις σε διαδικτυακές απάτες. Η αδερφή του πάντως υποστήριξε ότι ο Tulbure δολοφονήθηκε, καθώς το σώμα του έφερε γρατζουνιές στο αριστερό του χέρι, ενώ κάποιοι εξέφρασαν με βεβαιότητα πως ο αποθανών έπασχε από κάποια ψυχική νόσο…
Ένα ακόμα Illuminati Order υπάρχει στη διεύθυνση www.illuminati-order.org. Ιδρυτής της οργάνωσης φέρεται να είναι κάποιος Paolo Bortel, αγνώστων λοιπών στοιχείων. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να γίνετε μέλος της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα που προαναφέραμε.
Αφήσαμε για το τέλος την περίπτωση του Orden Illuminati, που ιδρύθηκε το 1995 από τον Ισπανό Gabriel Lopez de Rojas, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Στην -ομολογουμένως πλούσια- ιστοσελίδα του Orden Illuminati (http://www.ordeniluminati.net/), μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το ιστορικό της οργάνωσης, τη σχέση της με την περίφημη Ο.Τ.Ο, ακόμα και τελετουργικά των Illuminati! Το μόνο πρόβλημα είναι ότι … όλες οι πληροφορίες είναι στα Ισπανικά! Αν πάντως θέλετε να γίνετε μέλος της εν λόγω οργάνωσης, στείλτε ένα mail στο prioratogeneral@ordeniluminati.net/
Φυσικά, είναι αυτονόητο το ότι ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την επικοινωνία του με κάποια από τις προαναφερθείσες οργανώσεις και κυρίως, σε καμία περίπτωση να μην αποκαλύψει τα προσωπικά του στοιχεία.

Επίλογος
Κατά τη γνώμη του γράφοντος, η θεωρία συνομωσίας των Illuminati δε θα πρέπει να εξεταστεί ανεξάρτητα, αλλά ως τμήμα μιας γενικότερης συνομωσιολογίας που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις μέρες μας . Γιατί όμως; Γιατί αρεσκόμαστε στο να πιστεύουμε σε συνομωσίες, ακόμα και όταν αυτές δε στηρίζονται από κανένα σοβαρό στοιχείο;
Οι περισσότεροι φαντάζομαι θα θυμάστε το περίφημο πόστερ του Mulder “I Want to Believe”, ένα πόστερ που εξέφραζε όσο τίποτε άλλο την ιδεολογία του καθ’όλη τη διάρκεια προβολής των X-Files. «Θέλω να πιστέψω», έλεγε ο Mulder, άποψη που φαίνεται να ενστερνιζόμαστε όλοι: θέλουμε να πιστέψουμε ότι συμβαίνουν συνομωσίες γύρω μας, ότι η Εκκλησία μας κρύβει την αλήθεια για τον Χριστό, ότι ο Elvis είναι ακόμα ζωντανός, ότι οι Illuminati ελέγχουν τον κόσμο. Γιατί όμως; Την απάντηση δίνει ο κοινωνιολόγος Ted Goertzel, μετά από έρευνα που διεξήγαγε επί του θέματος.
Ο Goertzel λοιπόν υποστηρίζει πως η πίστη στις συνομωσίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποξένωση του ανθρώπου στις σύγχρονες κοινωνίες και το φόβο της ανεργίας. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στη συνομωσιολογία για να εξωτερικεύσουν τους ενδόμυχους φόβους τους και να αποδώσουν ευθύνες σε έναν αόρατο εχθρό, καθιστώντας τους εαυτούς τους «αθώους» και «θύματα» ισχυρών θυτών. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξηγήσουν ό,τι αρνητικό συμβαίνει σε αυτούς και τους γύρω τους, κατηγορώντας κάποιον άλλον αφού δεν είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες.
Έτσι λοιπόν θέλουμε να πιστέψουμε γιατί απλά… μας βολεύει!

http://www.metafysiko.gr/ 


Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ

================================

Βρέθηκε το ημερολόγιο του «κόμη Δράκουλα»

Το προσωπικό ημερολόγιο του Μπραμ Στόκερ, του ανθρώπου που έπλασε τη φιγούρα του κόμη Δράκουλα και καθόρισε την έννοια του βαμπίρ, βρέθηκε.

Ο άνθρωπος που το ανακάλυψε είναι ο Νόελ Ντομπς. Πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, ο προ-προπάππος του , ο Μπραμ Στόκερ, κατέγραψε εκεί τις πρώτες σκέψεις του για το σκοτεινό και ρομαντικό χαρακτήρα του διάσημου βρυκόλακα, ως γνήσιου τέκνου της Βικτωριανής Αγγλίας.
Βρέθηκε το ημερολόγιο του «κόμη Δράκουλα»Το ημερολόγιο είναι ένα λεπτό βιβλιαράκι, το οποίο στο εξώφυλλο γράφει «Άμπραχαμ Στόκερ». Υπάρχουν 305 καταχωρήσεις στο ημερολόγιο, το οποίο χρονολογείται από το 1871, όταν ο Στόκερ ήταν περίπου 20 ετών.
Κάποιες φορές ο Στόκερ γράφει επί πολλές σελίδες, ενώ άλλες η καταχώρηση είναι μόλις μερικών γραμμών. Το ημερολόγιο περιέχει επίσης ρομαντικά ποιήματα.
Η τελευταία καταχώρηση έγινε το 1881. Εκεί ο Στόκερ σκιαγραφεί για πρώτη φορά το χαρακτήρα που αργότερα θα πρωταγωνιστούσε στο διάσημο βιβλίο του.
Μιλάει για έναν άνδρα, ο οποίος αρέσκεται να καταβροχθίζει έμβια όντα, όπως οι μύγες. Σε ένα απόσπασμα γράφει: «Η σκιά ενός άνδρα ξεδιπλώνεται σε ένα τοίχο. Σιγά-σιγά αποκτά υπόσταση. Ξαφνικά η σκιά ζωντανεύει».
Το ημερολόγιο πέρασε από γενιά σε γενιά και έφτασε στην κατοχή του εγγονού, ο οποίος το ανέσυρε από τα οικογενειακά κειμήλια στο σπίτι του στη Βρετανία, μετά από την προτροπή ενός ξάδελφού του, ερευνητή σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.
Το ημερολόγιο θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία τον επόμενο Μάιο.
http://www.newsbomb.gr/

Ο ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑΣ

 

Η Σβάστικα των ΝΆΖΙ στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης!


Στις 20 Μαρτίου 2010 διέρρευσαν στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες από την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης που έφεραν τα πάνω κάτω όχι μόνο στην NASA αλλά και σε πολλούς ερευνητές που ασχολούνται με τα UFO!!!! 
Οι φωτογραφίες πάρθηκαν από δορυφόρο που ονομάζεται Κασσιόπη με υπερευατους αισθητήρες για νυχτερινή λήψη. Ο Οι φωτογραφίες πάρθηκαν από έναν δορυφόρο που ονομάζεται Κασσιόπη με υπερευαίσθητους αισθητήρες για νυχτερινή λήψη. Ο λόγος που κατασκευάστηκε είναι για να φωτογραφήσει επιμελώς όλη την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης το οποίο δεν είχε γίνει όπως λένε επίσημα μέχρι σήμερα!!!


Οι επίσημες πηγές της NASA έχουν αποτύχει παταγωδώς να εξηγήσουν περί τίνος πρόκειται αλλά ούτε και το διαψεύδουν μα δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά για το τι μπορεί να είναι…… Οι δε ερευνητές των UFO τσακώνονται φραστικός αναμεταξύ τους προσπαθώντας ο καθένας να περάσει την δικιά του θεωρία όπως γίνεται πάντα, δεν θα αναφέρω τα ονόματα τους λόγο δεοντολογίας και μόνο. Κάποιοι ερευνητές που ερευνούν τις συνομοσιολογίες πιστεύουν ότι οι υπερδυνάμεις της γης ήξεραν για αυτό………Οι πιο πολλές φωτογραφίες δεν είναι δυσδιάκριτες, εν μέρη οφείλεται στην τροχιακή απόσταση του καθετήρα οπού βρίσκονται οι υπέρ ευαίσθητοι αισθητήρες της φωτογραφικής μηχανής, αλλά μπορεί να προέρχεται και από την ιονισμένη σκόνη της Σελήνης, που για κατά ένα περίεργο τρόπο τα τελευταία δυο χρόνια χωρίς καμία αιτία μπορούν να δημιουργήσουν μέχρι και σύννεφα!!!! Είναι ένα φαινόμενο που πολλοί είναι αυτοί που τώρα τελευταία λένε ότι υπεύθυνοι για αυτά τα σύννεφα είναι τα UFO!! Αν και οι θεάσεις των UFO δεν είναι τόσες πολλές στην Σελήνη οπότε έχουν εμφανιστεί δεν έχουν αφήσει κανένα ίχνος σκόνης στο πέρασμα τους!!
Το όλο ζήτημα βρίσκεται σε ένα κρατήρα που ονομάζεται SCHROEDINGER οπού βρίσκεται κοντά στο Νότιο Πόλο της Σελήνης. Εκεί ο δορυφόρος τράβηξε επτά φωτογραφίες οπού εδώ παραθέτω μόνο την μια. Ο κρατήρας έχει διάμετρο 1,5 χιλιόμετρο, μέσα στον κρατήρα δείχνει να υπάρχει μια τεράστια σβάστικα όπως αυτή που είχαν οι ναζί σαν έμβλημα, πάνω από την σβάστικα υπάρχει ένας ιπτάμενος δίσκος. Ο ιπτάμενος δίσκος δείχνει να έχει πολλές ομοιότητες με τους ιπτάμενους δίσκους που είχαν φτιάξει οι ναζί κατά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου!!
Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι ναζί κατάφεραν μέσω της μέσης γης και της τεχνολογίας που βρήκαν εκεί, μέσα από τα ανοίγματα των Πόλων να καταφέρουν και να φτάσουν όχι μόνο στην Σελήνη αλλά και στον πλανήτη Άρη και να καταφέρουν να φτιάξουν βάσεις!! Αυτή η φωτογραφία έρχεται να δικαιώσει όσους πίστευαν ότι οι ναζί είχαν καταφέρει να πατήσουν πρώτοι από όλους στην Σελήνη. Αν και βεβαία έχουν ξεσπάσει τεράστιες διαμάχες μεταξύ αστρονόμων διαστημικών μηχανικών αλλά και ερευνητών, όταν ρωτήθηκε η NASA αν θα κάνει κάποια αποστολή στην σελήνη στην συγκεκριμένη περιοχή η απάντηση που δόθηκε είναι η εξής :
< Οι απς στην Σελήνη έχουν τελειώσει εδώ και καιρό, τα ενδιαφέροντα του διαστιμικου προγράμματος είναι στον πλανήτη Άρη. Αυτό το κάνουμε γιατί μόνο ο πλανήτης Άρης στο μέλλον με την κατάλληλη προεργασία τεχνολογικός θα μπορέσει να δώσει ζωή και η ανθρωπότητα θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτόν τον πλανήτη προς όφελος της. >>Εδώ θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς τις φήμες!;! Που κυκλοφορούν για τους ναζί ότι είχαν βρει τον εξωγήινο πολιτισμό των Βρίλ και έμαθαν τα πάντα για την σύγχρονη και εξελιγμένη τεχνολογία τους. Εγώ προσωπικά το πιστεύω σε επόμενες αναφορές μου θα σας δώσω πλήρη αναφορά για τους ναζί που έφτασαν μέχρι την μέση γη, θα κάνω ξεχωριστή αναφορά για τους Βρίλ, ξεχωριστή αναφορά για την δύναμη των Βρίλ.Είναι παρά πολλές οι αποδείξεις για το αν οι Γερμανοί είχαν καταφέρει να έχουν τέτοια τεχνολογία αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο που θα δούμε σε παρακάτω αναφορές << κάποιοι >> έκρυψαν όλα τα στοιχεία εσκεμμένα………….. ξέρετε ότι τα αεροπλάνα που δεν μπορούν να εντοπίσουν τα ραντάρ τα λεγόμενα Stealth πρώτοι τα είχαν κατασκευάσει οι Γερμανοί!! Υπάρχει και άλλη μια φωτογραφία η οποία η Ρώσικη αποστολή της δεκαετίας του 1970 έφερε πίσω με ένα UFO το οποίο δείχνει να είναι εκεί πολύ καιρό!! Δυστυχώς και για αυτήν την φωτογραφική απόδειξη δεν έγινε κανένας λόγος παρά μόνο υποθέσεις. Υπάρχουν χιλιάδες αντικείμενα από UFO κτήρια, αγάλματα, διαστημόπλοια, αρχαίες βάσεις, κ.λ.π.
Οι Γερμανοί είχαν και τα ιπτάμενα αντικείμενα που μοιάζουν με πούρα τα οποία λένε πολλοί ότι είναι μητρικά σκάφη για τα μικρότερα σκάφη τους!;! Παραθέτω σχέδια αυτών των σκαφών που διέρρευσαν το 1978 από την πολεμική αεροπορία της USA που διαπιστώθηκε ότι άνηκαν στην αεροναυπηγική των Γερμανών του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου!! Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία με αποδείξεις αλλά και με φωτογραφίες στο μέλλον!!!!
Όσο και να έψαξα δεν μπόρεσα να βρω τις άλλες φωτογραφίες από την περιοχή της Σελήνης μα και αυτή εδώ έχει αρχίσει να αποτραβιέται από το διαδίκτυο….. εδώ θέλω να πω ότι η αντίστροφη σβάστικα αυτή των ναζί υπάρχει από αρχαιοτάτους χρόνους. Για τους Ινδούς είναι σύμβολο ευημερίας και γονιμότητας, όταν έμαθαν για αυτό το περιστατικό ήταν εκατομμύρια αυτοί που έσπευσαν να προσκυνήσουν……. Στην αρχαία Ελλάδα συναντά κανείς την αντίστροφη σβάστικα ειδικά στους Δελφούς οπού και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μαντεία του τότε κόσμου με την γνωστή Πυθεία να δίνει τους χρησμούς!! Αν ψάξετε θα δείτε ότι πολλοί είναι οι αρχαίοι πολιτισμοί που είχαν αυτό το έμβλημα το αντίστροφο από αυτό των ναζί ως ιερό……… μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να θυμάστε.

Αν δεν πιστεύετε σε κάτι, δεν πάει να πει αυτό το κάτι ότι δεν υπάρχει!!!

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜΠΑ !


 

 

Μάθε την ερμηνεία του ονοματεπώνυμού σου

Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή, ακόμα και το ονοματεπώνυμό μας επηρεάζει την προσωπικότητά μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που αντιδρούμε και που προβάλουμε τον εαυτό μας. Η πανάρχαια τέχνη της αριθμολογίας, μας αποκαλύπτει τι σημαίνει το ονοματεπώνυμό μας και πώς επηρεάζει τη ζωή μας.
Σύμφωνα με την Πυθαγόρεια αρίθμηση, κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Το ονοματεπώνυμό μας μπορεί να μεταφραστεί σε έναν λεξάριθμο, προσθέτοντας τους αριθμούς που προκύπτουν από κάθε γράμμα που εμπεριέχει. Το Oroskopos.gr σου δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να βρεις εύκολα και γρήγορα τον λεξάριθμο του ονοματεπώνυμού σου και να διαβάσεις τί σημαίνει!


  • Πώς θα βρεις τον λεξάριθμο του ονοματεπώνυμου σου;
Πάρε χαρτί και μολύβι και γράψε το βαπτιστικό σου όνομα και το επώνυμό σου. Στη συνέχεια γράψε κάτω από κάθε γράμμα του ονοματεπώνυμού σου τον αριθμό που του αντιστοιχεί. Για να δεις ποιος αριθμός αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα δες την παρακάτω ακολουθία:
Α=1, Β=2, Γ=3, Δ=4, Ε=5, Ζ=7,
Η=8, Θ=9, Ι=1, Κ=2, Λ=3, Μ=4,
Ν=5, Ξ=6, Ο=7, Π=8, Ρ=9, Σ=1,
Τ=2, Υ=3, Φ=4, Χ=6, Ψ=7, Ω=8.
Πρόσθεσε όλους τους αριθμούς του ονοματεπώνυμου σου μέχρι να βγει μονοψήφιος αριθμός.
Για παράδειγμα:
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Κ Α Π Ο Υ Τ Ζ Ι Δ Η Σ
2+5+8+9+3+1+7+1+2+1+8+7+3+2+7+1+4+8+1=78=7+8=15=1+5=6
Προσθέσαμε όλους τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα του ονοματεπώνυμου του Γεώργιου Καπουτζίδη. Το άθροισμα ήταν ο διψήφιος αριθμός 78 για αυτό και προσθέσαμε το 7 με το 8 και βγάλαμε τον αριθμό 15. Στην συνέχεια προσθέσαμε το 1 και το 5 μέχρι να καταλήξουμε στο μονοψήφιο λεξαριθμό 6.

  • Η ερμηνεία του ονοματεπώνυμου σου
Εφόσον βρήκες τον μονοψήφιο λεξάριθμο που αντιπροσωπεύει το όνομα σου, διάβασε τώρα την πλήρη ερμηνεία του και μάθε με λεπτομέρεια όλα τα χαρακτηριστικά με τα οποία σε έχει προικίσει το ονοματεπώνυμό σου.

Λεξάριθμος 1 - «Ο ηγέτης»

Είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να έχει πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλα. Διαθέτεις έναν παρορμητικό και αποφασιστικό χαρακτήρα και δεν διστάζεις να ρισκάρεις, αρκεί να καταφέρεις στη ζωή σου να αγγίξεις την επιτυχία. Δεν μπορείς να δεχτείς ποτέ την ήττα και προσπαθείς πάντα με εύστροφες και πρωτοποριακές ιδέες να ξεχωρίζεις και να διαπρέπεις. Σου αρέσει να κατευθύνεις, να καθοδηγείς, να συμβουλεύεις και να οργανώνεις τους πάντες και τα πάντα. Σου αρέσει να λειτουργείς ανεξάρτητα και αυθόρμητα και δεν μπορείς ποτέ να δεχτείς τις κατευθύνσεις άλλων, γιατί θέλεις πάντα να κάνεις του κεφαλιού σου και να έχεις την πλήρη ευθύνη της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Εκφράζεις τα συναισθήματά σου με έντονο τρόπο και αρκετές στιγμές γίνεσαι αρκετά υπερβολικός στις αντιδράσεις σου. Δεν αντέχεις τη ρουτίνα, γι αυτό και φροντίζεις πάντα με την πλούσια ενεργητικότητά σου και την ευχάριστη διάθεσή σου και τις πρωτοβουλίες σου ...;να διώχνεις μακριά σου τη ρουτίνα! Παρόλο που γίνεσαι πολύ αγαπητός σε όλες σου τις κοινωνικές επαφές, πολύ συχνά εκδηλώνεις μία πολύ εγωκεντρική, αλλά και επιθετική συμπεριφορά και με τον τρόπο σου απομακρύνεις τους ανθρώπους από δίπλα σου. Παρόλα αυτά κερδίζεις πάντα το χαμένο έδαφος σε όλες σου τις υποθέσεις με ευκολία, γιατί έχεις αυθορμητισμό και αυθεντικότητα.

Λεξάριθμος 2 - «Ο συντροφικός»

Βασική προτεραιότητά σου είναι να διατηρείς στη ζωή σου ένα ήρεμο και αρμονικό κλίμα και να απολαμβάνεις την αγάπη και την συντροφικότητα γύρω σου. Δεν αντέχεις ούτε στιγμή τη μοναξιά, θέλεις συνέχεια να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που δίνεις και παίρνεις συναίσθημα. Διαθέτεις μία φιλήσυχη και ντροπαλή φυσιογνωμία, θέλεις τον χρόνο σου για να ανοιχτείς συναισθηματικά, παρόλα αυτά όταν κάποιος άνθρωπος κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, τότε είσαι βιβλίο ανοιχτό και αφιερώνεσαι ολοκληρωτικά και με πίστη στη σχέση σας (αυτό αφορά τόσο τις ερωτικές - όσο και τις φιλικές, οικογενειακές σχέσεις). Θέλεις πάση θυσία να αποφεύγεις τους καβγάδες, γι αυτό και δεν συζητάς τα παράπονά σου αλλά προσπαθείς με την διπλωματία, να φέρεις τις καταστάσεις στην ποθητή πορεία. Ο διχασμός και η αναποφασιστικότητά σου είναι μερικά από τα ελαττώματά σου, έχεις ανάγκη πάντα από την ηθική παρότρυνση και τη συμβουλή των αγαπημένων σου προσώπων. Σε όλες τις μορφές των σχέσεών σου, δίνεις πάρα πολλά χωρίς να έχεις την απαίτηση να λάβεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεσαι το θύμα στις σχέσεις σου, γιατί αρκετοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται τον δοτικό χαρακτήρα σου. Η γλυκύτητα και η ζεστασιά σου, σε κάνουν να ξεχωρίζεις και να γίνεσαι πολύ αγαπητός.

Λεξάριθμος 3 - «Ο επικοινωνιακός»

Διαθέτεις μία ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα και είσαι λάτρης της επικοινωνίας. Έχεις εξαιρετική άνεση στο λόγο σου, τόσο τον γραπτό - όσο και τον προφορικό και καταφέρνεις πάντα εύστοχα να πείθεις ακόμα τους πιο δύσπιστους ανθρώπους, για όλα τα μηνύματα που θέλεις να τους περάσεις. Σου αρέσει η πρόοδος και ιδιαίτερα η τεχνολογία, χρησιμοποιείς πολύ το ίντερνετ και δεν μπορείς ούτε στιγμή να κυκλοφορήσεις χωρίς να έχεις μαζί σου το κινητό σου τηλέφωνο. Είσαι ένας ιδιαίτερα εκφραστικός άνθρωπος, πολύ γενναιόδωρος και αντιμετωπίζεις τα πάντα με μεγάλη αισιοδοξία. Δεν σταματάς ποτέ να επεκτείνεις τις γνώσεις σου και επιδιώκεις πάντα να μαθαίνεις κάτι καινούριο και να εξελίσσεσαι. Έχεις πλούσια φαντασία και καλλιτεχνικά ταλέντα και σου αρέσει να καταπιάνεσαι με αρκετές δραστηριότητες μαζί. Αρκετές στιγμές αφήνεις στη μέση τα σχέδιά σου και γίνεσαι ασυνεπής στις υποχρεώσεις σου, γιατί δεν δίνεις την ανάλογη προσοχή που επιβάλλεται. Λατρεύεις την κοινωνική ζωή και τη διασκέδαση, φροντίζεις πάντα να εντυπωσιάζεις τους πάντες με τον χειμαρρώδη χαρακτήρα σου, αλλά και την ιδιαίτερα ελκυστική εξωτερική σου εμφάνιση!

Λεξάριθμος 4 - «Ο υπεύθυνος»

Είσαι ένας άνθρωπος σοβαρός, υπεύθυνος και απόλυτα οργανωμένος. Δεν σου αρέσει να ξεφεύγεις από τα όρια, γι αυτό και από πολύ νεαρή ηλικία θέτεις ένα πρόγραμμα στη ζωή σου, το οποίο τηρείς πάντα με ευλάβεια και συνέπεια. Είσαι άνθρωπος της λογικής και των «πρέπει» και δεν αφήνεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί από το συναίσθημα. Ο λόγος σου είναι συμβόλαιο, τηρείς πάντα τις υποσχέσεις σου και φροντίζεις να ολοκληρώνεις με επιτυχία όλα όσα καταπιάνεσαι, γιατί πολύ απλά είσαι τελειομανής! Στις σχέσεις σου είναι πιστός, αφοσιωμένος, έντιμος και στηρίζεις πάντα ηθικά και πρακτικά όποιον έχει ανάγκη. Σου αρέσει η οικογένεια και ένας από τους κυρίαρχους στόχους στη ζωή σου είναι να πραγματοποιήσεις έναν επιτυχημένο γάμο και να γευτείς τη χαρά να αποκτήσεις παιδιά. Απορρίπτεις όλες τις μοντέρνες και σύγχρονες ιδέες και επιλέγεις έναν συντηρητικό και παραδοσιακό τρόπο σκέψης, αλλά και ζωής. Με την ωριμότητα και την υπευθυνότητά σου καταφέρνεις να διατηρείς σταθερές και μακρόχρονες φιλίες και σχέσεις στη ζωή σου. Παρόλα αυτά αρκετές στιγμές η έλλειψη φαντασίας, αλλά και η αυστηρή τήρηση των κανόνων που εσύ επιβάλλεις στη ζωή σου, σε κάνουν αρκετά προβλέψιμο και οδηγείς τη σχέση σου στη ρουτίνα.

Λεξάριθμος 5 - «Ο φιλελεύθερος»

Είσαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί ούτε στιγμή να τεθεί σε περιορισμό και θέλεις κάθε στιγμή της ζωής σου να νιώθεις ελεύθερος και ανεξάρτητος. Λατρεύεις τον έρωτα, το φλερτ και έχεις έντονη σεξουαλική ζωή, ωστόσο δεν σου αρέσει να μπαίνεις σε μία δέσμευση όπου πρέπει να τηρείς πρέπει και κανόνες. Είσαι ανοιχτόμυαλος, έχεις φιλελεύθερες ιδέες και σου αρέσει να εξελίσσεσαι. Θέλεις να είσαι καινοτόμος και να προκαλείς πάντα με τις επιλογές και τις αποφάσεις σου. Σου αρέσει να ζεις νέες εμπειρίες και επιζητάς πάντα το καινούριο, το διαφορετικό, το πρωτότυπο. Έχεις την ικανότητα να προσαρμόζεσαι εύκολα σε κάθε περίσταση και γίνεσαι αγαπητός σε όλους τους ανθρώπους, γιατί έχεις το ταλέντο να γεφυρώνεις κάθε χάσμα. Δεν στέκεσαι ποτέ στις λεπτομέρειες, σε νοιάζει πάντα η ουσία και ακολουθείς το ένστικτο της στιγμής. Πολλές φορές γίνεσαι αγχώδης, νευρικός και ανυπόμονος, γιατί θέλεις όλα να γίνονται τη στιγμή που τα θέλεις εσύ. Είσαι πολύ καλός στη θεωρία, γιατί οι ιδέες σου είναι ξεχωριστές και ιδιαίτερες, συναντάς όμως δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή των ονείρων, των σχεδίων και των σκέψεών σου. Αλλάζεις πολύ συχνά της απόψεις σου και χαρακτηρίζεσαι από αστάθεια. Παρόλα αυτά καταφέρνεις να διατηρείς πάντα τον ενθουσιασμό και την παιδικότητά σου. Έχεις κέφι για ζωή και το δείχνεις κάθε ώρα και στιγμή.

Λεξάριθμος 6 - «Ο κοινωνικός»

Είσαι ένας κοινωνικός, εξωστρεφής άνθρωπος, που θέλει πάντα να λειτουργεί συλλογικά και ποτέ αυτόνομα. Διαθέτεις μία ευχάριστη και πολύ αγαπητή προσωπικότητα και κερδίζεις εύκολα το θαυμασμό και τα θετικά σχόλια. Βασική προτεραιότητα στη ζωή σου είναι οι σχέσεις σου. Απεχθάνεσαι τη μοναξιά και μπορείς να σημειώσεις πρόοδο και ανάπτυξη στη ζωή σου, μόνο όταν διατηρείς μία ισορροπία σε όλες τις σχέσεις σου. Δίνεις μεγάλη αξία στη φιλία, στην ενότητα και στη συνύπαρξη, σέβεσαι απόλυτα τις ανάγκες όλων και έχεις την προθυμία να προσφέρεις απλόχερα τη φροντίδα σου, κάθε ώρα και στιγμή. Πολύ συχνά γίνεσαι υπερπροστατευτικός με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και σε πιάνουν και οι ανασφάλειές σου όταν «μυριστείς» κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά των οικείων σου. Για σένα η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, γι αυτό και πολύ συχνά μπορεί να πιαστείς από κάποιο «ασήμαντο» στοιχείο και να σε πιάσουν οι ιδιοτροπίες σου. Έχεις την τάση να παρασύρεσαι σε αλόγιστα έξοδα, θέλεις να ικανοποιείς κάθε καταναλωτική ανάγκη δική σου, αλλά και των αγαπημένων σου προσώπων. Ένα από τα μεγαλύτερα ατού σου είναι τα καλλιτεχνικά σου ταλέντα. Σου αρέσει η μουσική, ο χορός, το θέατρο και γενικότερα κάθε μορφή τέχνης.

Λεξάριθμος 7 - «Ο μοναχικός»

Είσαι ένας εσωστρεφής άνθρωπος που δυσκολεύεται να χαρίσει την εμπιστοσύνη του με ευκολία στους γύρω του. Σου αρέσει η αναζήτηση σε όλους τους τομείς, φροντίζεις πάντα να εξελίσσεις τις γνώσεις σου. Ασχολείσαι με τη φιλοσοφία, με τη θρησκεία, την έρευνα, τον αποκρυφισμό και διαθέτεις εξυπνάδα, σοφία αλλά και ωριμότητα. Λατρεύεις τη μελέτη, το διάβασμα και θέλεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Πολύ συχνά απομακρύνεσαι από όλους και από όλα και χάνεσαι στις σκέψεις σου. Έχεις πολλές φορές την ανάγκη να απομονώνεσαι και να ανασυγκροτείς τις δυνάμεις σου. Παρόλο που το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σου είναι η μοναχικότητα, είσαι ένας πολύ φιλόξενος και ζεστός άνθρωπος και έχεις την ικανότητα να αποφορτίζεις τους γύρω σου από το άγχος και τις αρνητικές σκέψεις. Έχεις τον ρόλο του συμβουλάτορα, του υποστηρικτή και του καθοδηγητή στις σχέσεις σου, όχι επειδή το επιδιώκεις, αλλά επειδή εμπνέεις εμπιστοσύνη και ωριμότητα. Πολύ συχνά νιώθεις « συναισθηματική εξάρτηση» από τα αγαπημένα σου πρόσωπα και δεν μπορείς να διαγράφεις ή να αποχωρίζεσαι ανθρώπους από τη ζωή σου. Σου αρέσει η φύση, η θάλασσα και το όνειρό σου είναι κάποια στιγμή της ζωής σου να απομακρυνθείς από την βουή της πόλης και να ζήσεις μία ήρεμη και μοναχική ζωή σε ένα ήσυχο και απόμερο μέρος στην εξοχή. Ένα από τα μεγαλύτερα ατού σου είναι η διαίσθησή σου, φρόντισε να την αναπτύξεις ακόμα περισσότερο και να την εμπιστεύεσαι πάντα, γιατί ποτέ δεν πέφτει έξω.

Λεξάριθμος 8 - «Ο φιλόδοξος»

Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην προσωπική σου ανάπτυξη και στην επιτυχία σου. Είσαι ένας άνθρωπος με όνειρα, φιλοδοξίες και θέτεις πάντα τον πήχυ πολύ ψηλά και κάνεις τα πάντα, για να κατακτάς ότι βάλεις στο μυαλό σου. Ποτέ δεν παρεκτρέπεσαι από τους αρχικούς σου στόχους, δείχνεις απέραντη αφοσίωση σε όλα όσα θέλεις να κερδίσεις και δίνεις μάχες για να επιτύχεις. Δίνεις πάντα το καλό παράδειγμα σε όλους, γιατί διαθέτεις θάρρος, επιμονή και έναν απέραντο δυναμισμό. Θέλεις να υπάρχει οικονομική άνεση στη ζωή σου και επικεντρώνεσαι πολύ στην ύλη. Δεν σκέφτεσαι ποτέ μόνο τον εαυτό σου, αλλά θα προσφέρεις γενναιόδωρα συναισθηματικά και υλικά σε όποιον έχει ανάγκη. Με το πέρασμα των ετών στη ζωή σου θα γευτείς την οικονομική και επαγγελματική καταξίωση. Πολλές στιγμές στέκεσαι στην επιφάνεια των πραγμάτων και αδιαφορείς για την ουσία, που είναι και η πιο σημαντική. Στον ερωτικό τομέα είσαι άνθρωπος της λογικής, δίνεις προτεραιότητα στο σεξ και αν ταιριάξεις σεξουαλικά με το σύντροφό σου, τότε είσαι απόλυτα ευχαριστημένος και πλήρης. Δώσε προσοχή στο πείσμα σου, γιατί πολλές φορές γίνεσαι εξαιρετικά ανυπόμονος και πιεστικός στους γύρω σου.

Λεξάριθμος 9 - «Ο ονειροπόλος»

Είσαι ένας φιλήσυχος και ονειροπόλος άνθρωπος με ιδανικά και αξίες, που επιθυμείς μία καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο και αγωνίζεσαι για να υπερασπίζεις τα δικαιώματα τα δικά σου, αλλά και όλων των ανθρώπων. Διαθέτεις μεγάλες ευαισθησίες, είσαι φιλικός, πρόσχαρος και εξυπηρετικός. Τάσσεσαι πάντα υπέρ των αδύναμων και έχεις πολλές κοινωνικές ευαισθησίες. Είναι πολύ πιθανό στη ζωή σου να συμμετάσχεις σε φιλανθρωπική οργάνωση και να αγωνιστείς για έναν καλύτερο κόσμο ! Έχεις πλούσια φαντασία, πολλές ιδέες και δεν διστάζεις να πάρεις πρωτοβουλίες. Παρόλα αυτά, αρκετές στιγμές δεν μπορούν να γίνουν πράξη όλα όσα έχεις προγραμματίσει, γιατί είναι εκτός πραγματικότητας . Στα οικονομικά σου θα γευτείς μεγάλα σκαμπανεβάσματα, αλλά αυτό δεν θα σε πτοήσει ούτε στιγμή, γιατί έχεις μάθει να ζεις και με τα λίγα, αλλά και με τα πολλά. Δώσε προσοχή όμως, γιατί είσαι αρκετά αμελής στις πρακτικές υποχρεώσεις σου και πολύ συχνά μπορεί να ξεχνάς να πληρώσεις λογαριασμούς ή να ματαιώνεις πράγματα που μπορεί να κάνεις σήμερα ...;για αύριο.

http://aiora-blog.blogspot.com/ 

Ιδιωτικότητα Τέλος: οι ‘έξυπνοι μετρητές’ είναι συσκευές που παρακολουθούν τη συμπεριφορά στο σπίτι σας, το κάθε λεπτό της κάθε ημέρας


Έχετε ακούσει για τους νέους «έξυπνους μετρητές» που εγκαθίστανται στα σπίτια σε όλη την Αμερική; Υπό το πρόσχημα της «μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» και της «μείωσης των λογαριασμών», εταιρείες κοινής ωφέλειας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάζουν δεκάδες εκατομμύρια αμερικανικών οικογενειών να αποδεχθούν τις εξελιγμένες συσκευές παρακολούθησης στα σπίτια τους.
(Σχ. ΚΟ: Και στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει το μέτρο. Οι μετρητές αντικαθιστούν τα παραδοσιακά ρολόγια και τοποθετούνται στο εσωτερικό της οικίας και όχι εξωτερικά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Κάθε μετρητής αποστέλλει αυτόματα τα στοιχεία της κατανάλωσης του κατόχου του, μέσω ασύρματου δικτύου εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, με την οποία η ΔΕΗ έχει συνάψει σύμβαση, σε έναν κεντρικό υπολογιστή της ΔΕΗ που τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται. Πάντως, η συμβολή των «έξυπνων» μετρητών στην εξοικονόμηση ενέργειας αμφισβητείται).
Επί του παρόντος, περίπου το 9 τοις εκατό όλων των ηλεκτρικών μετρητών στις ΗΠΑ έχουν μετατραπεί σε έξυπνους μετρητές. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2012, ο αριθμός των έξυπνων μετρητών σε χρήση θα ανέλθει σε 52 εκατομμύρια και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δαπανά πολλά χρήματα για να εξασφαλίσει ότι θα εγκατασταθούν παντού. Τελικά ο στόχος είναι να έχουμε αυτούς τους ευφυείς μετρητές σε όλα τα σπίτια μας και αν αυτό συμβεί ποτέ τότε, δεν θα υπάρχει πλέον ιδιωτικότητα. Μόλις εγκατασταθεί, ένας έξυπνος μετρητής παρακολουθεί το σπίτι σας κάθε λεπτό της κάθε μέρας και εκπέμπει πολύ εξελιγμένα στοιχεία σχετικά με την προσωπική συμπεριφορά σας πίσω στην εταιρία κοινής ωφέλειας.
Έτσι δεν μπορούμε να πούμε στις εταιρείες κοινής ωφέλειας ότι δεν θέλουμε αυτά τα ηλίθια πράγματα;
Δυστυχώς, σε πολλές περιοχές της χώρας, δεν μπορούμε. Για παράδειγμα, ένας εξοργισμένος κάτοικος της Καλιφόρνιας επικοινώνησε με την εταιρεία ηλεκτροδότησης και του είπαν ότι αν δεν έχει συναινέσει στη λήψη ενός έξυπνου μετρητή δεν θα του δοθεί καμία εξυπηρέτηση.
Έτσι, αν δεν θέλετε να ζήσετε κάτω "από το πλέγμα", τι πρόκειται να κάνετε; Μπορεί κάποιος από εμάς πραγματικά να επιβιώσει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια αυτές τις μέρες;
Η πικρή αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα μας έχουν επιβληθεί.
Συμβαίνει και στην Ευρώπη επίσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει ως στόχο έξυπνους μετρητές να έχουν τα σπίτια του 80 τοις εκατό του συνόλου των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το έτος 2020.
Δυστυχώς, από την στιγμή που αυτοί οι έξυπνοι μετρητές τοποθετούνται, υπάρχουν αναφορές σε όλη τη χώρα ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνονται δραματικά. Υπήρξαν βουνά καταγγελιών για αυτά τα πράγματα και όμως η χρήση τους συνεχίζει να εξαπλώνεται.
Αλλά φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους ευφυείς μετρητές είναι το πώς θα μας αφαιρέσουν κάθε έννοια ιδιωτικής ζωής.
Η ανησυχία είναι ότι τα απίστευτα λεπτομερή δεδομένα που συλλέγουν αυτές οι συσκευές παρακολούθησης θα δοθούν ή θα πωληθούν σε μια μεγάλη ποικιλία από τρίτους.
Για παράδειγμα, οι έξυπνοι μετρητές χρησιμοποιούνται ήδη από την αστυνομία για να πιάνουν τους καλλιεργητές μαριχουάνας.
Υπάρχει επίσης ο φόβος ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι δικηγόροι, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ακόμη και οι εγκληματίες θα είναι σε θέση και εκείνοι να πάρουν στα χέρια τους αυτά τα δεδομένα.
«Χωρίς ισχυρή προστασία, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναδιαμορφώνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν δικηγόρο διαζυγίου χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, μια ασφαλιστική εταιρεία να ερμηνεύει τα δεδομένα με τρόπο που να επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων στους πελάτες, ή τους εγκληματίες να παρακολουθούν τις πληροφορίες για να σχεδιάσουν μια διάρρηξη. Οι εταιρείες μάρκετινγκ απεγνωσμένα επίσης θα θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ".
Για τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου, αυτές οι συσκευές παρακολούθησης είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Σύμφωνα με το Columbus Dispatch, η αστυνομία στο κέντρο του Οχάιο καταγράφει τουλάχιστον 60 κλήσεις κάθε μήνα για τα αρχεία ενεργειακής χρήσης εκείνων που υποπτεύονται ότι καλλιεργούν χασίς στα σπίτια τους.
Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι μερικές φορές η αστυνομία κάνει επιδρομές σε σπίτια που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια και δεν βρίσκουν κανένα χασίς. Αντ 'αυτού, μερικές φορές αυτές οι επιδρομές αποκαλύπτουν άλλα είδη δραστηριοτήτων ....
Μερικές φορές, η υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν οδηγεί τους ερευνητές σε ναρκωτικά. Μια ομοσπονδιακή έρευνα στην περιοχή Powell είχε μια έκπληξη για τους ντετέκτιβ.
«Σκεφτήκαμε ότι ήταν μία σημαντική επιχείρηση καλλιέργειας ... αλλά αυτός ο τύπος είχε κάποιο είδος επιχείρησης που αφορούν υπολογιστές," δήλωσε ο Marotta. "Δεν ξέρω πόσους υπολογιστές βρήκαμε στο σπίτι του."
Έτσι θέλετε η αστυνομία να κάνει επιδρομή στο σπίτι σας, αν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε λίγο παραπάνω ηλεκτρική ενέργεια;
Ο Jerry Day, εμπειρογνώμονας των ηλεκτρονικών και των μέσων ενημέρωσης από το Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, πρόσφατα μίλησε με λεπτομέρειες για πολλούς από τους τρόπους που οι έξυπνοι μετρητές λειτουργούν ως συσκευές παρακολούθησης, όταν είναι εγκατεστημένοι στα σπίτια μας ....
1. Εντοπίζουν ατομικά ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο σπίτι και τις καταγράφουν όταν λειτουργούν προκαλώντας παραβίαση της ιδιωτικής μας ζωής.
2. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των νοικοκυριών και την πληρότητα κατά παράβαση των δικαιωμάτων και του οικιακού ασύλου.
3. Μεταδίδουν ασύρματα σήματα που μπορεί να υποκλαπούν από μη εξουσιοδοτημένα και άγνωστα μέρη. Τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της τοποθεσίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες για την ενίσχυση της εγκληματικής τους δραστηριότητας εις βάρος των ενοίκων.
4. Τα στοιχεία για τις καθημερινές συνήθειες και δραστηριότητες του ενοίκου που συλλέγονται, καταγράφονται και αποθηκεύονται σε μόνιμες βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι προσβάσιμες από μέρη που δεν έχουν άδεια ή καλούνται να γνωρίζουν και να μοιράζονται αυτά τα ιδιωτικά δεδομένα.
5. Όσοι έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των έξυπνων μετρητών μπορεί να ελέγχουν ένα μόνιμο ιστορικό των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών μαζί με το ημερολόγιο και την ώρα των καθημερινών μετρήσεων για να κερδίσουν μια ιδιαίτερα επεμβατική και λεπτομερή εικόνα της ζωής των ενοίκων.
6. Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να δοθούν σε άλλους ή να πέσουν στα χέρια εγκληματιών, εκβιαστών, αστυνομικών, χάκερ ασύρματων μεταδόσεων, εργαζόμενων σε εταιρείες ενέργειας, και άλλων άγνωστων μερών που μπορεί να ενεργήσουν ενάντια στα συμφέροντα των ενοίκων που βρίσκονται υπό την επιτήρηση των μετρητών.
7. Οι "έξυπνοι μετρητές" είναι συσκευές επιτήρησης που παραβιάζουν τους νόμους του ομοσπονδιακού κράτους και υποκλέπτοντας τηλεφωνικές συνδιαλέξεων και καταγράφοντας και αποθηκεύοντας δεδομένα ιδιωτικών και προσωπικών δραστηριοτήτων και συμπεριφορών, χωρίς τη συναίνεση ή τη γνώση των ανθρώπων που παρακολουθούνται.
8. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, με την ανάλυση ορισμένων στοιχείων του ‘έξυπνου μετρητή’, για μη εξουσιοδοτημένα και μακρινά μέρη να καθοριστούν ιατρικές παθήσεις, σεξουαλικές δραστηριότητες, φυσικές θέσεις των ατόμων μέσα στο σπίτι, και προσωπικές πληροφορίες για τις συνήθειες των ενοίκων.
Ο Jerry Day έχει επίσης ένα καταπληκτικό βίντεο YouTube στο οποίο εξηγεί πολλά από αυτά τα σημεία πληρέστερα. Εάν ζείτε σε μια περιοχή όπου αυτοί οι ύπουλοι έξυπνοι μετρητών έχουν μπει μέσα στα σπίτια, τότε μοιράστε αυτό το βίντεο με όσους περισσότερους ανθρώπους ζουν κοντά σας ....

Ο χρόνος για να αντιταχθείς στους εν λόγω έξυπνους μετρητές είναι προτού να μπούνε μέσα. Από τη στιγμή που θα μπουν σε όλα τα σπίτια μας θα είναι πολύ αργά.
Αυτό είναι μέρος της ριζοσπαστικής ‘πράσινης ατζένταςπου πρέπει αναγκαστικά να δεχθούν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
Ό, τι κάνουμε θα πρέπει να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να ελέγχεται αυστηρά για το «καλό του περιβάλλοντος».
Για τα ‘φρικιά του ελέγχου’ αυτό σημαίνει ότι οι ελευθερίες που αγαπάμε τόσο πολύ πρέπει να περιοριστούν πολύ.
Αν δεν ξέρετε για την «Agenda 21», θα πρέπει να μάθετε γι΄ αυτή. Ο ΟΗΕ έχει ένα σχέδιο για το μέλλον αυτού του πλανήτη, και μόλις μάθετε για το σχέδιο αυτό τότε μάλλον δεν θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το σύνολο του πλανήτη γίνεται γρήγορα ένα μεγάλο πλέγμα φυλακής καθώς η ελίτ εφαρμόζει το όραμά της για το μέλλον.
Αν θέλετε να πάρετε μια πραγματικά καλή ιδέα για το τι σχεδιάζουν, παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο.
Τα φρικιά του ελέγχου θέλουν να αφαιρέσουν όσο πιο πολύ ιδιωτικότητα μπορούν, εκτός αν μιλήσουμε τώρα, πριν τα συστήματα επιτήρησης γίνουν όλο και πιο πολύπλοκα. Κάποια στιγμή, κανείς από εμάς δεν θα είναι σε θέση ούτε να φτερνιστεί, χωρίς κάποιος να το γνωρίζει.


http://redskywarning.blogspot.com/ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ

Να μια ωραία θεωρία συνωμοσίας, συνέντευξη προ δεκαημέρου στον Ρώσσο δημοσιογράφο Peter Odintsov.

"Εμείς" θα τα ξαναπούμε σύντομα.

"Ε: Μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά με την ανάμειξη σας στο ελβετικό τραπεζικό σύστημα;

Α: Εργαζόμουν για τις ελβετικές τράπεζες για πολλά χρόνια. Ήμουν εκ των ανώτερων διευθυντών σε μία από τις μεγαλύτερες ελβετικές τράπεζες. Κατά τα χρόνια που εργαζόμουν εκεί, ήμουν αναμεμειγμένος με την απευθείας πληρωμή σε μετρητά σε ένα πρόσωπο το οποίο είχε δολοφονήσει τον πρόεδρο μίας ξένης χώρας. Παραβρέθηκα στη συνάντηση όπου αποφασίστηκε να δοθούν τα χρήματα μετρητά020409stevebellonth001 στο δολοφόνο. Αυτό μου προκάλεσε ανυπόφορους πονοκεφάλους και ανησύχησε τη συνείδηση μου. Δεν ήταν η μοναδική υπόθεση αλλά ήταν μία από τις χειρότερες. Ήταν μία διαταγή πληρωμής κατόπιν διαταγής ξένης μυστικής υπηρεσίας, γραμμένη στο χέρι, δίνοντας την εντολή για πληρωμή ενός προσώπου το οποίο δολοφόνησε τον κορυφαίο ηγέτη μίας ξένης χώρας. Και δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Παραλαμβάναμε ποίκιλες τέτοιες χειρόγραφες επιστολές από ξένες μυστικές υπηρεσίες με εντολές πληρωμών σε μετρητά από μυστικούς λογαριασμούς, για χρηματοδότηση "επαναστάσεων" ή δολοφονία προσώπων. Μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που έγραψε ο John Perkins στο βιβλίο του "Εξομολογήσεις ενός οικονομικού δολοφόνου". Υπάρχει αλήθεια ένα τέτοιο σύστημα και οι ελβετικές τράπεζες αναμειγνύονται σε τέτοιες πρακτικές.

Ερώτηση: Το βιβλίο του Πέρκινς είναι μεταφρασμένο και στη ρωσική. Μπορείτε να μας πείτε ποιά τράπεζα ήταν υπεύθυνη για αυτά;

Απάντηση: Ήταν μία από τις τρεις κορυφαίες ελβετικές τράπεζες εκείνο τον καιρό και ο δολοφονηθέντας ήταν πρόεδρος τριτοκοσμικής χώρας. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες γιατί θα κινδυνέψει η ζωή μου.
Ε: Και δεν μπορείτε να κατονομάσετε κάποιο πρόσωπο στην τράπεζα;
Α: Όχι, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώνω ότι συνέβη. Είμασταν πολλά άτομα στη συνάντηση. Το πρόσωπο το οποίο ήταν υπεύθυνο για τις πληρωμές σε μετρητά ήρθε και μας ρώτησε εάν επιτρεπόταν η πληρωμή τόσο μεγάλου ποσού σε μετρητά σε εκείνο το πρόσωπο και ο διευθυντής εξήγησε την κατάσταση ενώ όλα τα μέλη έδωσαν την έγκρισή τους.


Ε: Συνέβαινε συχνά αυτό; Ήταν κάποιος "κρυφός" πόρος;

Α: Ναι. Αυτός ήταν ένας ειδικός πόρος ο οποίος διαχειριζόταν σε ειδική τοποθεσία στην τράπεζα όπου έφθαναν κωδικοποιημένες όλες οι επιστολές από το εξωτερικό. Οι πιο σημαντικές ήταν χειρόγραφες. Έπρεπε να τις αποκρυπτογραφήσουμε και μέσα σε αυτές περιλαμβάνονταν οι πληρωμές συγκεκριμένων ποσών σε μετρητά για δολοφονίες προσώπων, χρηματοδότηση "επαναστάσεων" και απεργιών και χρηματοδότηση κάθε είδους πολιτικού κόμματος. Γνωρίζω ότι συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ αναμειγνύονται ευθέως. Εννοώ ότι αυτοί έδιναν τις διαταγές δολοφονίας.


Ε: Μπορείτε να μας πείτε ποιά χρονιά ή ποιά δεκαετία συνέβησαν αυτά;

Α: Κατά τη δεκαετία του 80.

Ε: Είχατε πρόβλημα με αυτή την κατάσταση;

Α: Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για πολλές ημέρες και μετά από λίγο, παραιτήθηκα από την τράπεζα. Αν σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, θα με εντοπίσουν. Διάφορες μυστικές υπηρεσίες του εξωτερικού, κυρίως αγγλόφωνες, έδιναν διαταγές χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων, ακόμα και δολοφονιών, μέσω ελβετικών τραπεζών. Έπρεπε να πληρώσουμε βάσει οδηγιών ξένων δυνάμεων, δολοφονίες προσώπων που έδειχναν ανυπακοή στις διαταγές της Μπίλντερμπεργκ, του ΔΝΤ ή της Παγκοσμίου Τράπεζας για παράδειγμα.


Ε: Αυτή είναι μία συγκλονιστική αποκάλυψη. Γιατί νιώθετε τώρα την ανάγκη να τα βγάλετε προς τα έξω;

Α: Επειδή η Μπίλντερμπεργκ συναντάται στην Ελβετία. Επειδή η πλανητική κατάσταση χειροτερεύει. Και επειδή οι μεγαλύτερες ελβετικές τράπεζες συμμετέχουν ενεργά σε ανήθικες δραστηριότητες. Οι περισσότερες από αυτές είναι εκτός ισολογισμών. Τα ποσά είναι πολλαπλάσια από αυτά που αναφέρονται επισήμως. Δεν καταγράφονται και συμβαίνουν χωρίς φορολόγηση. Τα ποσά περιέχουν πολλά μηδενικά. Τεράστια ποσά!

Ε: Δισεκατομμύρια;

Α: Πολύ περισσότερα! Τρισεκατομμύρια, τελείως "μαύρα", παράνομα και εκτός φορολογικού συστήματος. Βασικά είναι μία τεράστια κλοπή από όλους μας. Εννοώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πληρώνουν τους φόρους τους και υπακούουν στους νόμους. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι κατάφορα ενάντια στις ελβετικές αξίες(!), όπως ουδετερότητα, ειλικρίνεια και καλή πίστη.0116hang Σε αυτές τις συναντήσεις, οι συζητήσεις που ελάμβαναν χώρα ήταν κάθετα αντίθετες στις δημοκρατικές αρχές μας. Βλέπετε, οι περισσότεροι από τους διευθυντές των ελβετικών τραπεζών δεν είναι ντόπιοι πια, είναι ξένοι, στην πλειονότητα τους αγγλοσάξονες, είτε αμερικάνοι, είτε άγγλοι, δεν σέβονται την ουδετερότητα μας, δε σέβονται τις αξίες μας, είναι ενάντιοι στην άμεση δημοκρατία μας. Απλά χρησιμοποιούν τις ελβετικές τράπεζες για τις "δουλειές" τους.
Χρησιμοποιούν τεράστια χρηματικά ποσά από το "τίποτα" και καταστρέφουν την κοινωνία μας και καταστρέφουν τους λαούς παγκοσμίως από απληστεία. Αναζητούν δύναμη και καταστρέφουν ολόκληρες χώρες, όπως οι Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία ή Ιρλανδία και η Ελβετία θα είναι από τις τελευταίες στη σειρά. Και χρησιμοποιούν τους κινέζους για σκλάβους. Και ένα πρόσωπο, σαν το Ιωσήφ Άκερμαν, ο οποίος έχει ελβετική υπηκοότητα, είναι επικεφαλής γερμανικής τράπεζας και χρησιμοποιεί την απληστία του και δε σέβεται τον απλό πολίτη. Εμπλέκεται σε πάμπολλες παράνομες δραστηριότητες στη Γερμανία και στις ΗΠΑ. Είναι μέλος της Μπίλντερμπεργκ και δεν ενδιαφέρεται για την Ελβετία ή κάποια άλλη χώρα.

Ε: Εννοείτε ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα συμμετέχουν στη συνάντηση της Μπίλντερμπεργκ, τον Ιούνιο στο St. Moritz;

Α: Ναι.

Ε: Άρα επί του παρόντος είναι σε θέση ισχύος;

Α: Ναι. Διαθέτουν τεράστια χρηματικά ποσά και τα χρησιμοποιούν για να καταστρέψουν ολόκληρες χώρες. Καταστρέφουν τη βιομηχανία μας και την "ξαναφτιάχνουν" στην Κίνα, ενώ από την άλλη, έχουν ανοίξει ορθάνοικτες τις πύλες της Ευρώπης για όλα τα κινεζικά προϊόντα. Οι εργάτες στην Ευρώπη αμοίβονται με όλο και λιγότερα. Ο αληθινός στόχος είναι να καταστραφεί η Ευρώπη.

Ε: Πιστεύετε ότι η συνάντηση στο St. Moritz έχει και συμβολική αξία; Γιατί το 2009, διεξήχθη στην Ελλάδα, το 2010 στην Ισπανία και κοιτάξτε τί έπαθαν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι και η Ελβετία θα περάσει τα ίδια;

Α: Ναι. Η Ελβετία είναι από τις σημαντικότερες χώρες για αυτούς, επειδή υπάρχει άφθονο κεφάλαιο εδώ. Συναντώνται εδώ γιατί πέραν όλων των άλλων, θέλουν να καταστρέψουν όλες τις αξίες που εκπροσωπεί η Ελβετία. Βλέπετε, είναι ένα εμπόδιο για αυτούς, επειδή δεν ανήκει στο ευρώ ή στην Ε.Ε., δεν ελέγχεται πλήρως από τις Βρυξέλες κ.ο.κ. Σχετικά με τις αξίες για τις οποίες ομιλώ, δεν αναφέρομαι στις μεγάλες ελβετικές τράπεζες γιατί αυτές δεν είναι ελβετικές πλέον, οι περισσότερες ελέγχονται από αμερικάνους. Μιλάω για το αληθινό ελβετικό πνεύμα που βρίσκεται στους απλούς ανθρώπους εδώ.
Σαφώς και έχει συμβολική αξία και σε σχέση με την Ελλάδα και την Ισπανία. Ο στόχος τους είναι μία αποκλειστική λέσχη, παντοδύναμη ενώ οι υπόλοιποι είναι σκουπίδια.

Ε: Πιστεύετε ότι στόχος της Μπίλντερμπεργκ είναι να δημιουργηθεί μία παγκόσμια δικτατορία, κατευθυνόμενη από τις μεγάλες διεθνείς εταιρίες μέσω κατάργησης των κυρίαρχων κρατών;

Α: Ναι και η Ελβετία είναι το μόνο μέρος που απέμεινε με άμεση δημοκρατία και είναι στο στόχαστρο. Εκβιάζουν με το επιχείρημα "πολύ μεγάλη για να βουλιάξει" όπως με την περίπτωση της UBS, για να μας ισοπεδώσουν μέσω τεράστιου χρέους. Στην τελική, ίσως κάνουνε στην Ελβετία ό,τι κάνανε με την Ισλανδία, όπου χρεωκόπησαν οι τράπεζες και η χώρα αυτή καθεαυτή.

Ε: Και επίσης, να την εντάξουν στην Ε.Ε.;

Α: Βεβαίως. Η Ε.Ε. βρίσκεται υπό τη σιδηρά επιτήρηση της Μπίλντερμπεργκ.

Ε: Πως μπορεί να ανατραπεί αυτό το σχέδιο;

Α: Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που σας μιλώ. Η Αλήθεια είναι ο μόνος τρόπος. Ρίξτε φως στην υπόθεση. Ξεσκεπάστε τους. Δεν τους αρέσει να βρίσκονται στο προσκήνιο. Πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρη διαφάνεια στην τραπεζική βιομηχανία και σε όλες τις κοινωνικές πτυχές.

Ε: Αυτό που λέτε είναι ότι υπάρχει και μια σωστή πλευρά στο ελβετικό τραπεζικό σύστημα και ότι μερικές από τις μεγάλες ελβετικές τράπεζες χρησιμοποιούν το οικονομικό σύστημα για παράνομες δραστηριότητες.

Α: Ναι. Οι μεγάλες τράπεζες εκπαιδεύουν τα στελέχη τους με τις αγγλοσαξονικές αξίες. Να είναι άπληστοι και αδίστακτοι. Και η απληστία καταστρέφει την Ελβετία και όλους τους υπόλοιπους. Σαν κράτος, είχαμε ένα από τα πιο ορθά τραπεζικά συστήματα παγκοσμίως αν δείτε τις μικρές και μεσαίες ελβετικές τράπεζες. Οι μεγάλες που δρουν διεθνώς είναι το πρόβλημα, δεν είναι ελβετικές πλέον και δεν θεωρούνται ελβετικές.

Ε: Θεωρείτε θετικό το ότι ο κόσμος ξεσκεπάζει τη Μπίλντερμπεργκ;

Α: Νομίζω ότι η περίπτωση του Στρος Καν είναι μία καλή ευκαιρία γιατί δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι διεφθαρμένοι,image_mea1 ανώμαλοι στο μυαλό, τόσο ανώμαλοι που είναι γεμάτοι από βίτσια και αυτά κρύβονται από το κοινό. Μερικοί σαν το Στρος Καν, είναι βιαστές, άλλοι είναι σαδομαζοχιστές ή παιδόφιλοι και πάμπολλοι είναι χωμένοι στο σατανισμό. Όταν πας σε μία τράπεζα παρατηρείς όλα αυτά τα σατανιστικά σύμβολα όπως στην τράπεζα Rothschild στη Ζυρίχη. Αυτοί οι άνθρωποι ελέγχονται μέσω εκβιασμού εξαιτίας των βίτσιων τους. Πρέπει να ακολουθήσουνε τις εντολές γιατί αλλιώς θα τους κάνουν βούκινο και θα τους καταστρέψουν ή θα τους δολοφονήσουν. Ο Στρος Καν εξοντώθηκε κοινωνικά αλλά πιθανώς και θα εξοντωθεί και βιολογικά.

Ε: Από τη στιγμή που ο Άκερμαν είναι στη διευθύνουσα επιτροπή της Μπίλντερμπεργκ, έχετε τη γνώμη ότι είναι από τους μεγάλους "παίχτες" εκεί;

Α: Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, όπως η Λαγκάρντ, η οποία θα είναι πιθανώς η επόμενη επικεφαλής του ΔΝΤ, επίσης μέλος της Μπίλντερμπεργκ, όπως και ο Σαρκοζύ και ο Ομπάμα. Έχουν στα σκαριά ένα νέο σχέδιο λογοκρισίας του διαδικτύου επειδή ακόμα δεν το ελέγχουν πλήρως. Θέλουν να το ελέγξουν και για αυτό θα χρησιμοποιήσουν ως αφορμή την τρομοκρατία ή ό,τι άλλο τους βολεύει. Μπορεί να εκτελέσουν και κάτι πολύ φρικτό για να έχουν την αφορμή.

Ε: Αυτό σας φοβίζει;

Α: Δεν είναι μόνο ο φόβος. Όπως είπα, έδιναν εντολές δολοφονίας άρα είναι ικανοί για τρομερά πράγματα. Αν νιώσουν ότι χάνουν τον έλεγχο, όπως τώρα με τις αναταραχές στην Ελλαδα και την Ισπανία και ίσως η Ιταλία να είναι η επόμενη, τότε μπορεί να εκτελέσουν άλλο ένα Gladio. Ήμουν δίπλα στο Δίκτυο Γκλάντιο. Όπως γνωρίζετε, έφεραν τους τρομοκράτες πληρωμένους από αμερικανικό χρήμα, για να ελέγξουν το πολιτικό σύστημα στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σχετικά με τη δολοφονία του Άλντο Μόρο, η πληρωμή έλαβε χώρα μέσω του συστήματος που σας περιέγραψα.

Ε: Ο Άκερμαν ήταν μέρος αυτού του συστήματος πληρωμών;

Α: (Χαμόγελο) Εσύ είσαι ο δημοσιογράφος. Κοίτα πόσο γρήγορα ανελίχθη στην κορυφή...

Ε: Τί μπορεί να γίνει για να αποκαλυφθούν;

Α: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά καλά βιβλία που εξηγούν το παρασκήνιο και ενώνουν τις κουκκίδες, όπως του Πέρκινς που ανάφερα. Αυτοί οι τύποι έχουν στ'αλήθεια εκτελεστές που πληρώνονται με το κεφάλι. Μερικοί πληρώνονται μέσω ελβετικών τραπεζών. Αλλά όχι μόνο, έχουν στήσει ένα ανάλογο σύστημα σε όλο τον πλανήτη. Είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τον έλεγχο και εννοώ τα πάντα.

Ε: Μέσω της προβολής, μπορούμε να τους σταματήσουμε;

Α: Ναι, λέγοντας την αλήθεια. Είμαστε αντιμέτωποι με αδίστακτους εγκληματίες, επίσης μεγάλους εγκληματίες πολέμου. Είναι χειρότερα από γενοκτονία. Είναι καθόλα έτοιμοι να εξοντώσουν εκατομμύρια ανθρώπων για να μείνουν στην εξουσία και να διατηρήσουν τον έλεγχο.

Ε: Μπορείτε να εξηγήσετε, βάσει της δικής σας οπτικής, γιατί τα δυτικά ΜΜΕ σιωπούν επιδεικτικώς σχετικά με τη Μπίλντερμπεργκ;

Α: Γιατί υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ αυτών και των βαρόνων των ΜΜΕ. Δεν μιλάς. Τους αγοράζουν. Επίσης, κάποια κορυφαία στελέχη προσκαλούνται στις συναντήσεις αλλά απαγορεύεται να μιλήσουν για ό,τι δούνε ή ακούσουν.

Ε: Στη δομή της Μπίλντερμπεργκ, υπάρχει ένας "εσωτερικός κύκλος" ο οποίος γνωρίζει τα σχέδια και έξω από αυτόν οι υπόλοιποι απλώς ακολουθούν εντολές;

Α: Ναι. Έχεις τον Εσωτερικό Κύκλο ο οποίος είναι βουτηγμένος στο σατανισμό και έξω υπάρχουν οι αφελείς ή ελάχιστα πληροφορημένοι. Κάποιοι πιστεύουν ότι κάνουν καλό!

Ε: Σύμφωνα με τα διαρρέοντα έγγραφα και δικές μας έρευνες, η Μπίλντερμπεργκ αποφάσισε το 1995 τη δημιουργία της Ε.Ε. και του ευρώ και κατά συνέπεια ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις.

Α: Ναι και επίσης γνωρίζετε ότι η Μπίλντερμπεργκ ιδρύθηκε από τον πρίγκηπα Βερνάρδο, πρώην μέλος των SS και του ναζιστικού κόμματος, ο οποίος εργαζόταν και για την IG Farben η οποία υπεργολαβικώς κατασκεύαζε το Ζυκλον Β. Ο άλλος τύπος ήταν επικεφαλής της Occidental Petroleum η οποία είχε στενές σχέσεις με το κομμουνιστικό καθεστώς στη Σοβιετική Ένωση. Δούλευαν και στις δύο πλευρές αλλά στην πραγματικότητα είναι φασίστες που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα και όποιος τους αντιστέκεται, "απομακρύνεται".

Ε: Αυτό το σύστημα που περιγράψατε βρίσκεται εκτός κανονικών διαδικασιών, τμηματοποιημένο και μυστικό;

Α: Σε αυτές τις ελβετικές τράπεζες, οι κανονικοί υπάλληλοι δε γνωρίζουν τί συμβαίνει. Είναι ένα ξεχωριστό μυστικό τμήμα μέσα στην τράπεζα. Αυτές οι διαδικασίες είναι εκτός ισολογισμών, χωρίς εποπτεία. Κάποιες είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κτήριο, κάποιες εκτός. Έχουν τη δική τους ασφάλεια και δικό τους χώρο όπου εισέρχονται μόνο εξουσιοδοτημένα στελέχη.

Ε: Πώς κρατούν μακριά από το διεθνές σύστημα SWIFT(http://www.swift.com/about_swift/index.page?), αυτές τις συναλλαγές;

Α: Λοιπόν, κάποιες από τις λίστες του Clearstream , ήταν αληθινές στην αρχή. Απλά έβαζαν ψεύτικα ονόματα για να νομίσει ο κόσμος ότι όλη η λίστα ήταν πλαστή. Βλέπεις, κάνουνε και αυτοί λάθη.. Η πρώτη λίστα ήταν αληθινή και μπορείς να εντοπίσεις πολλά εκεί μέσα. Βλέπεις, υπάρχουν άνθρωποι που ανακαλύπτουν τις ανωμαλίες και λένε την αλήθεια. Μετά ακολουθούν τα νομικά τμήματα και αναγκάζονται να το βουλώσουν. Ο καλλίτερος τρόπος να τους σταματήσεις, είναι να πεις την αλήθεια, να ρίξεις τα φώτα πάνω τους. Αν δεν ανακοπούν, θα καταντήσουμε όλοι σκλάβοι τους.

Ε: Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη.

Peter Odintsov

Moscow May 30th, 2011

(μετάφραση από το "blog του Μάκη")H λίστα των φετινών προσκεκλημένων εδώ

Ποιοι είναι οι Έλληνες συμμετέχοντες;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥπΟικ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (ο μέγας οικονομολόγος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που προσπαθεί να μας πείσει εδώ και καιρό ότι για την οικονομική κρίση φταίνε τα σπουργίτια, αθρογραφώντας συχνά - πυκνά (και) στο capital)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΥΙΔ της Coca - Cola (μόνιμα εκεί)

και βέβαια όλα τα καλόπαιδα, o Βαν Ρομπόι,o Αλμούνια,o Τρισέ, κλπ

politikkills

Ναι, είναι όλα μια θεωρία συνωμοσίας. Ο "Γιώργος", το καλό παιδί που δεν κάνει τίποτα "για την πάρτη" του, όπως δήλωσε χτες στην Βουλή, έχει πάει "μόλις" 5 φορές εκεί. "Μόλις".

Όταν ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, της κυβέρνησης των "αντιεξουσιαστών της εξουσίας" πήγαινε εκεί για 5η φορά το 2005, ο εκπρόσωπος Τύπου (τότε) του ΠΑΣΟΚ, Ν. Αθανασάκης, σχολίαζε: «Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του Γιώργος Παπανδρέου δεν έχουν τον φόβο μήπως... αλλοιωθούν από την επαφή με διαφορετικές απόψεις. Εχουν, αντιθέτως, τη δύναμη να αναμετρώνται με αυτές, με βάση τις γνωστές θέσεις οι οποίες διατυπώνονται, ούτως ή άλλως"

6 χρονια μετά, ο Αθανασάκης (συγγραφέας κάποτε των λόγων του Ανδρέα Παπανδρέου) είναι Προϊστάμενος του Πολιτικού Γραφείου του κ. πρωθυπουργού στο Μαξίμου και ο "Γιώργος" είναι πρωθυπουργός στην πιο επάρατη εκχώρηση εθνικής ανεξαρτησίας από την πίσω πόρτα, που γνώρισε ποτέ το Ελληνικό κράτος.

Δείτε από ποια χώρα είναι η πολυπληθέστερη συμμετοχή.

Δείτε επίσης ότι έχουν κληθεί οι

Alexander, Keith Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕθνικήςΑσφαλείας των ΗΠΑ,

Bezos, Jeff, ιδρυτής και CEO της Amazon

Hoffman, Reid, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του LinkedIn

Hughes, Chris R. Συνιδρυτής του Facebook

Mundie, Craig J. της Microsoft

Schmidt, Eric, Πρόεδρος της Google

και Varney, Christine A.,Αναπληρωτής Γεν. Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Αντιμωνοπολιακή Πολιτική (Antitrust)

Τι να τους θέλουν άραγε αυτούς τους συγκεκριμένους;

Τι έκανες στην Μπίλντεμπεργκ κ. Παπακωνσταντίνου;

Καληνύχτα.ΕΣΕΙΣ ΠΟΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ;


Benazir Bhutto: Bin Laden was Murdered
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΜΠΟΥΤΟ ΤΟ 2008 ?


 

 

Kymatica (with greek subtitles)


Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ


ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ; ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ !


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΤΗ - ΜΜΕ.

Ή ΑΠO ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ NOVA ROMA ΣΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ NOVA GRECIA


Ραδιόφωνο και τηλεόραση αποτελούν πλέον τους μόνιμους συντρόφους του σύγχρονου αποξενωμένου ανθρώπινου όντος, έχουν εισέλθει ως μια αναγκαία συνήθεια και έχουν εγκαθιδρύσει το δικό τους έθος στην καθημερινότητα. Όλοι μπορούν πλέον να προστρέξουν στη φωνή των «αγίων» Μ.Μ.Ε. καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τον οδηγό του αυτοκινήτου μέχρι τη νοικοκυρά, το δε απόγευμα η φωνή και η εικόνα του «γοητευτικού» παρουσιαστή καλεί τους ακροατές να συντονίσουν την τηλεόραση στο κανάλι του. Ραδιόφωνο, τηλεόραση και εφημερίδες αποτελούν τα κύρια «μέσα» εκπομπής επεξεργασμένων πληροφοριών, των οποίων ο απόηχος τουλάχιστο φτάνει σε κάθε σπίτι. Ακόμα κι όταν οι κάτοικοι της οικίας είναι απασχολημένοι κάπου αλλού, η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο οφείλουν να είναι ανοικτά και ν΄ ακούγονται, οι πάντες θέλουν μια φωνή να τους μιλάει και να τους συντροφεύει.

Δεν είναι βεβαίως η ποιότητα του εκφερόμενου λόγου που καθιστά αναγκαία την ολοήμερη ανοικτή οθόνη. Το αντίθετο μάλιστα, η φωνή του παρουσιαστή που αναμασά, αν όχι τα ίδια κοινότυπα , τουλάχιστο το ίδιο ανούσια, οι συνήθως βλακώδεις διάλογοι που ακούγονται στα λεγόμενα «σήριαλς», ή η ηλίθια θεματολογία που επιλέγεται από τους δημοσιογράφους και προβάλλεται ως.. «επικαιρότητα», πρέπει ν΄ ακούγονται μέχρι το τελευταίο αυτί, χωρίς να οδηγούν τους ακροατές σε σύνθετες λέξεις και σκέψεις. Κάθε άλλο μάλιστα, όλη αυτή η ηλιθιότητα γίνεται θέμα συζήτησης και σύνδεσης του κοινωνικού ιστού. Η τηλεόραση παραμένει ανοικτή διότι δεν ζητάει από τους τηλεθεατές κάποιου είδους συμμετοχή ή προβληματισμό, χωρίς τη φωνή της οθόνης το σπίτι μένει άδειο χαρτόκουτο και οι κάτοικοι του αδυνατούν λόγω φόβου, να μείνουν έρμαια της πιο βαριάς σιωπής.

Ν΄ αφήσουμε όμως τα άφωνα (με ή χωρίς τηλεόραση) σημερινά χαρτόκουτα και να πάμε να συναντήσουμε αρκετούς αιώνες πριν τη φιλοσοφική σχολή των Πυθαγορείων. Η μαθητεία στην Πυθαγόρειο Ατραπό της Ελληνικής Φιλοσοφίας ήταν και μακρά και επίπονος, ενώ συνοδευόταν από απαράβατους κανόνες στην καθημερινή άσκηση. Για να γίνει κάποιος μαθητής της σχολής, όφειλε να περάσει με επιτυχία την πρώτη δοκιμασία, δηλαδή να κατορθώσει να παραμείνει σιωπηλός για τρία χρόνια. Ο υποψήφιος μαθητής έδινε έναν «όρκο σιωπής», ο οποίος διασφάλιζε την τήρηση της δοκιμασίας. Τα τρία πρώτα χρόνια όφειλε μόνο ν΄ ακούει τις γνώμες και τα διδάγματα των άλλων, όχι τη δική του φωνή. Έπρεπε να παραμείνει σιωπηλός ακόμη και τις στιγμές που έμενε μόνος του.

Ποιός ήταν άραγε ο σκοπός μιας τόσο δύσκολης και επίπονης δοκιμασίας, και μάλιστα ως αρχική δοκιμασία των προσερχόμενων; Η εκτίμηση στη σιωπή υπήρχε και στον Ρωμαϊκό Πολυθεϊσμό, όπου η Θεά Angerona παρουσιάζεται με το στόμα φιμωμένο ή άλλοτε με το δάκτυλο στο στόμα να υποδεικνύει τη σιωπή. Δεν είναι τυχαίο ότι το αποκορύφωμα του εορτασμού της συνέπιπτε με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ο χειμώνας έχει το δικό του αντίκτυπο στην ιερατική σιωπή, καθώς η φύση αναπαύεται, οι νύκτες είναι μεγάλης διάρκειας και οι καιρικές συνθήκες κατάλληλες για παραμονή στην οικία, για μελέτη και συνεπώς για δυνάμωμα της σκέψης. Αντίστοιχη σύνδεση της σιωπής με το δυνάμωμα του εσωτερικού διαλόγου, αλλά και με τις ικανότητες της ενόρασης, και της άρρητης δύναμης που μπορεί ν΄ αποκτηθεί μόνο δια της σιωπής, συναντάται στον Ινδουισμό, και στη Βόρειο Παράδοση, όπου ο Θεός Vidharr, ο λεγόμενος «σιωπηλός», καταβάλλει τον λύκο Fenrir ο οποίος έχει καταπιεί τον Ήλιο.

Αυτό που φαίνεται από μια απλή εξέταση, είναι ότι ο πυθαγόρειος «όρκος σιωπής» αποτελούσε έναν πρώτο σταθμό επιλογής, για να διαλεχθούν οι πλέον κατάλληλοι ως μαθητές, και οι καταλληλότεροι ήταν εκείνοι που πραγματικά ήθελαν να λάβουν την πυθαγόρειο σοφία, ξεπερνώντας επιτυχώς όλες τις δοκιμασίες, και δεν οδηγήθηκαν μέχρι την εξώπορτα της σχολής ως τυχαία έρμαια. Ένα δεύτερο στοιχείο που μπορεί να ισχύει, είναι το ότι η τρίχρονη σιωπή έδινε «χώρο» και πεδίο στον εσωτερικό διάλογο του ατόμου ν΄ ασκηθεί. Άφηνε τη διάνοια να δυναμώσει μέσα σ΄ ένα τοπίο εσωτερικού διαλόγου, και βήμα - βήμα να γίνει κατάλληλη ώστε να μπορεί να προσλάβει τις πιο λεπτοφυείς ιδέες. Οι ιδέες για τους Έλληνες είναι αποχρώσεις του Θείου και προέρχονται από τη σφαίρα των Θεών. Όσο περισσότερο εξασκείται κάποιος στην ευρεία αντίληψη του Κόσμου τόσο περισσότερο πλησιάζει αυτή τη σφαίρα.

Η ανθρώπινη Διάνοια είναι ο Λόγος του Δαίμονα Εαυτού, είναι ομοούσιο κομμάτι της συμπαντικής εκείνης, και καθιστά δυνατό και ακατάβλητο τον Δαίμονα Εαυτού. Όσο η ανθρώπινη πνευματική Διάνοια διαλογίζεται με τον Κόσμο των Θεών αποκομίζει θεία χαρακτηριστικά. Ποια σύγκριση, όσο επιεικής κι αν στεκόταν, θα μπορούσε να δώσει ελπίδες στον σημερινό «μέσο» νεοελληνικό λογισμό για την ελάχιστη έστω επαφή του με τον Κόσμο των Ελλήνων Θεών; Η σημερινή ανθρώπινη διάνοια τείνει στην πλήρη εκμηδένισή της, αν δεν έχει ήδη εκμηδενιστεί, καθώς τα ποσοστά των εκτρελλαθέντων αυξάνουν διαρκώς και όλοι κάνουν πως δεν τα βλέπουν. Ό,τι έχει απομείνει από την διάνοια, καταναλώνεται ως πνευματική ενέργεια για την είσοδο του ατόμου στον ψευτο«παράδεισο» της υλικής ευδαιμονίας. Οι σχέσεις που δημιουργεί γύρω της αυτή η διάνοια που τείνει στην αυτοεκμηδένισή της, εκπληρώνουν έναν και μοναδικό σκοπό: το πώς θα διασφαλισθεί μια θέση στη «δυνατότητα» (η οποία πλασάρεται ως δικαίωμα) του «καταναλώνειν». Η νόηση έχει καταστεί ένας παθητικός καταναλωτής «χρησίμων» πληροφοριών.

Ως διάμεσο της απόλυτης διαχείρισης των ανθρώπινων διανοιών, το Μέσον, είτε αυτό είναι τηλεόραση ή ραδιόφωνο, είτε περιοδικός τύπος, έχει εφεύρει και επεξεργαστεί άρτιες τεχνικές άμεσου ελέγχου των διανοιών. Όχι σαν κάποια σκοτεινή συνωμοσία στοχεύουσα στον έλεγχο του ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά σαν μια εγγενής «λογική» αυτού ακριβώς του συστήματος χειραγώγησης, για αυτοπροστασία και μακροημέρευση. Το Μέσον κατασκευάζει μια πλαστή πραγματικότητα μέσω του θεάματος και την πουλά ως τη «μόνη και αληθινή».

Η διάθεση του Μέσου δεν σταματά, φυσικά, εδώ. Ο αντικειμενικός του σκοπός δεν είναι να προσφέρει «ενημέρωση», διασκέδαση, ή καταναλωτική προτροπή, ο σκοπός του είναι ν΄ αμβλύνει τις αντιστάσεις της κριτικής και συγκροτημένης σκέψης απέναντι στην «ενημέρωση» τη διασκέδαση, και την κατανάλωση που αυτό έχει επιλέξει να μας προσφέρει ή, καλύτερα, πωλήσει. Μια μετεγγραφή της γνωστής βιβλικής σημειολογίας με οικονομικούς όρους και συνθήκες, θα μπορούσε να περιγράψει με μεγάλη ακρίβεια το σημερινό οικονομικό μοντέλο. Όλα αυτά που έχουν προεπιλεγεί από το τυραννικό Μέσον ως «προϊόντα προς πώληση», συντελούν ουσιαστικά στην πραγμάτωση της υποτιθέμενης «υλικής ευδαιμονίας» (του.. «παραδείσου»), ενώ τα προεπιλεγμένα σημεία δημιουργούν μια υποτιθέμενη «ενότητα» (δημιουργού και δημιουργήματος), εκτός της οποίας δεν δικαιούται να υπάρχει απολύτως τίποτα, πλην των προκαθορισμών (των βιβλικών προσταγών). Εντός της ενότητας του υλικού κόσμου και της μεθόδου που οδηγεί σ΄ αυτόν, τον ρόλο του «κακού» (σατανά) καλείται να παίξει η ανεργία, η αδυναμία δηλαδή ενός εργασιακά ενεργού πληθυσμού να μετέχει της κατανάλωσης. Με διαφορετικά λόγια, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η Μονοθεϊστική Θρησκεία είναι η γεννησιουργός αιτία των δουλικών συμπεριφορών, ο «Πολιτισμός» της είναι αυτός που διαμορφώνει τους δούλους, ενώ η «Οικονομία» της τους διατηρεί. Αν λοιπόν κάποιος θέλει πραγματικά να ανατρέψει αυτή την δουλική συμπεριφορά οφείλει να πολεμήσει τη γεννησιουργό αιτία αυτής, και όχι το αποτέλεσμά της, που είναι το οικονομικό μοντέλο διατήρησης της δουλείας.


Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ

Το Μέσον, για να καταφέρει να διαλύσει τη νοητική συγκρότηση χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενα μοτίβα παρουσιάσεων. Ένα από αυτά είναι το μοτίβο της σύγχυσης, το οποίο παρατηρείται στα δελτία ειδήσεων αλλά παρουσιάζεται καταλλήλως προσαρμοσμένο και στα άρθρα των εφημερίδων. Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων ξεκινούν πρώτα, με τα λεγόμενα θέματα επικαιρότητος, τα οποία με τον τρόπο που παρουσιάζονται καθηλώνουν την προσοχή του ακροατή στη φωτεινή οθόνη της συσκευής. Όταν τα θέματα αυτά έχουν τελειώσει παρουσιάζονται θέματα λίγο - πολύ γνωστά, ανούσια, ουδέτερα κ.λ.π. Τα ουδέτερα αυτά θέματα δεν απαιτούν την προσοχή του θεατή, αφού ο τελευταίος έχει ήδη «ενημερωθεί» για την επικαιρότητα από τα προηγηθέντα θέματα. Η προσοχή είναι πλέον χαλαρή όταν ο παρουσιαστής ξεκινά να περιγράφει τα επόμενα θέματα, αρχίζοντας από το Α΄ θέμα μετά το Β΄ θέμα και τελειώνοντας με την περιγραφή του Γ΄ θέματος. Οι λογικά σκεπτόμενοι θα περιμένανε μια αντίστοιχη εικονική παρουσίαση με τη σειρά των θεμάτων όπως περιγράφηκε λίγο πριν. Αντί όμως να παρουσιαστούν τα θέματα με τη ίδια σειρά που περιγράφηκαν, ως πρώτη εικόνα παρουσιάζεται αυτή που αφορά το θέμα Β΄, ύστερα παρουσιάζεται αυτή που αφορά το θέμα Α' και, τέλος, η εικόνα που αντιστοιχεί στο Γ΄ θέμα. Αυτός ο αναντίστοιχος τρόπος σύνδεσης λεκτικών περιγραφών και εικονικών παρουσιάσεων έχει ως σκοπό, τον οποίο μάλιστα εύκολα καταφέρνει, να καταστρέψει της δομή της σκέψεως του θεατή (ή αναγνώστη).

Η διάνοια δουλεύει με μια ορισμένη δομή, κάνει αναγωγές, χρησιμοποιεί τη μετάθεση της σκέψης σε πολλαπλά επίπεδα, και καταφέρνει νοητικές επαγωγές, θέτει δεδομένα και περιμένει, κατόπιν επεξεργασίας πάντοτε, λογικά συμπεράσματα. Η διάνοια, όταν σκέπτεται ορθά, δηλαδή λογικά, δουλεύει με την ακρίβεια του μαθηματικού τρόπου. Όταν όμως, αντιθέτως, βομβαρδίζεται καθημερινά με μοτίβα που αποσυντονίζουν τον τρόπο που αυτή από φύσεως εργάζεται, τότε τίθεται σε αδράνεια και αχρηστεύεται η δομή της. Αργά αλλά σταθερά παύει να δουλεύει με τον μαθηματικό τρόπο που την συνδέει με την συμπαντική λογική, παύει δηλαδή να εργάζεται ορθά, και είτε παρεκτρέπεται σε άλογες διαδικασίες σκέψης (η θρησκευτική δεισιδαιμονία είναι μια από αυτές) είτε παραιτείται και καταστρέφεται. Όταν η αλληλουχία θεματικών ενοτήτων ήχου και εικόνας, λεκτικών εννοιών και εικόνων, είναι μπερδεμένη και ομιχλώδης οδηγεί την διάνοια στη σύγχυση.. Το δύσκολο, το ακανθώδες και το δύσβατο το οποίο απαιτείται για την σύνθετη και κριτική σκέψη, εγκαταλείπεται χάριν της ευκολίας της έτοιμης εικόνας της ασαφούς σύγχυσης. Συνέπεια όλων αυτών είναι να αντικατασταθεί το νοητικό από το αισθητικό, το οποίο τρέφεται κατά κανόνα με εικόνες, τις οποίες κάποιοι άλλοι έχουν ωστόσο πολύ εντέχνως κατασκευάσει. Είναι πλέον η σειρά του επόμενου μοτίβου να αρχίσει να δρα. Πρόκειται για εκείνο της πώλησης της συγκρότησης.


Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Για να πωληθεί ένα προϊόν, είτε αυτό είναι απορρυπαντικό, είτε ασφαλιστική κάλυψη, είτε.. θρησκευτική σωτηρολογία, απαιτείται η δημιουργία μιας πλαστής ανάγκης η οποία θα καθιστά το προϊόν αυτό «ωφέλιμο», «αναγκαίο» ή «σωτήριο». Η ψεύτικη αυτή ανάγκη, οφείλει συνεπώς να διαμορφώνεται σε μία «απειλητική» για την καθαριότητά μας, την ασφάλειά μας ή την θρησκεία μας, πραγματικότητα. Με τις επιλογές ήδη προεπιλεγμένες, το Μέσον έχει φροντίσει να προβάλλει ως τάχα υπαρκτό περιβάλλον το αντίθετο από εκείνο που υπόσχονται τα προϊόντα που θέλει να πουλήσει. Η πλήρως κατεστραμμένη από τη σύγχυση διάνοια, βρίσκει τον λόγο που θα αναιρέσει την καταστροφή της, όχι στην απελευθέρωση και ενθάρρυνση του λόγου του Δαίμονα Εαυτού, αλλά στην κατανάλωση των προϊόντων που προβάλλονται ως «συγκροτημένα». Το απορρυπαντικό το οποίο είναι σε ταμπλέτες (έχει δηλαδή προκαθορισμένη δόση), το ασφαλιστικό πακέτο που ταιριάζει στα μέτρα σου (έχει προετοιμαστεί για τον δικό σου τύπο ανθρώπου), ο κυριακάτικος εκκλησιασμός (που παρέχει τον δρόμο προς την.. «σωτηρία της ψυχής»), είναι προκαθορισμένα έτσι ώστε ν΄ αντισταθμίζουν την εντέχνως προκληθείσα σύγχυση. Το Μέσον προκαλεί ανασφάλεια για να διοχετεύει αστυνόμευση, διογκώνει σε «θρησκευτική παρεκτροπή» την εγκληματική συμπεριφορά για να πουλά θρησκευτική σωτηρολογία, προκαλεί πραγματική σύγχυση για να πουλά σαθρή συγκρότηση.


ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟ

Ο αρθρωτός τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ένα γεγονός, επιτρέπει στο μέσον να προκαταβάλλει τις τυχόν ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν στους ακροατές (ή αναγνώστες). Όταν η τηλεόραση δείχνει οπαδούς διαφόρων ομάδων να σπάνε και να καταστρέφουν, ή να παίζουν πετροπόλεμο με την αστυνομία, και αμέσως μετά δείχνει δηλώσεις που καταδικάζουν αυτά τα γεγονότα, δίνει χρόνο στον ακροατή ν΄ αγανακτήσει και ν΄ απορεί με την απάθεια του κράτους μπροστά στις καταστροφές: «μα γιατί δεν τους πιάνουν;» Αφού λοιπόν το ερώτημα έχει ήδη τεθεί από τους ακροατές, οι δηλώσεις σταματούν και στην οθόνη επανέρχονται οι εικόνες καταστροφής. Μόνο τότε αναφέρεται ότι έγιναν και 10 - 20 συλλήψεις και δείχνονται και τα αντίστοιχα πλάνα προς επιβεβαίωση των λεγομένων. Η μέθοδος που ακολουθεί το Μέσον είναι η ακόλουθη: Πρώτα παρουσιάζει εικόνες καταστροφής ώστε να οδηγεί τους ακροατές στην αγανάκτηση, έπειτα τους δίνει χρόνο να διατυπώσουν το ερώτημα που μέμφεται την απουσία της προστασίας και τέλος έρχεται ν΄ απαντήσει σε μια ερώτηση που το ίδιο έχει δημιουργήσει, δίνοντας όμως τελικά τη δική του απάντηση. Αυτή η μέθοδος δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά στην αναφερόμενη εδώ στενή περίπτωση, αλλά βρίσκει εφαρμογή σε οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται τη συναίνεση του ακροατή. Με αυτόν τον τρόπο, το Μέσον οδηγεί την υπόδουλη συνείδηση κυριολεκτικά στο να κοιμάται ήσυχη. Με την συνεχή εφαρμογή αυτού του μοτίβου το Μέσον οδηγεί τον ακροατή στην πλήρη παραίτηση, σε κάποιο σημείο και εφόσον οι ανησυχίες έχουν καμφθεί, η νόηση σταματά να θέτει ερωτήματα, και στη μη συμμετοχή, («εφόσον υπάρχει κάποιος ειδικός περιττεύει η δική μου συμμετοχή»). Η απουσία συμμετοχής απλώνεται και επεκτείνεται σε όλες τις σφαίρες του δημόσιου βίου, δημιουργώντας έτσι μια μάζα περιφερόμενης απάθειας που πνίγει, λόγω του όγκου της, την όποια προσπάθεια για συμμετοχή στην διαμόρφωση της ατομικής, κοινωνικής και πολιτκής καθημερινότητας.

Εχθρός του Μέσου και των ελεγχόντων τους νόες δεν είναι κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία ή πολιτική θέση. Αν το Μέσον παρουσίαζε συγκροτημένα την όποια ιδεολογία πιστεύει, αυτόματα θα δημιουργούσε στην διάνοια μια, αντανακλαστική ίσως, αντίρροπη τάση σκέψης εξίσου συγκροτημένη, για να κρίνει να αποδεχθεί ή να απορρίψει την παρουσιαζόμενη ιδεολογία. Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο σε εκείνη της αποδοχής όσο και σε εκείνη της απόρριψης, το Μέσον θα είχε ηττηθεί. Εχθρός του Μέσου είναι η συγκρότηση της διάνοιας αυτή καθεαυτή, και όχι κάποια χ ή ψ ιδεολογία. Το Μέσον θέλει να καταστρέψει το μυαλό, θέλει να καταργήσει την δομική λειτουργία της Λογικής. Θέλει να λειτουργεί παρά φύσιν η λογική, λαμβάνοντας ερεθίσματα μόνον από το αισθητικό και μέσω αυτού να ενεργεί. Το Μέσον θέλει ν΄ αποφασίζει το ένστικτο και όχι ο Ορθός Λόγος για αυτό αείποτε θα καλλιεργεί και θα διαφημίζει το θυμοειδές και τον υπερσυναισθηματισμό.


ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ

Με αφορμή το γνωστό «θέμα των ταυτοτήτων», γίναμε μάρτυρες ενός ακόμα καταιγισμού παραλογισμού, χριστιανορθοδόξου προελεύσεως αυτή την φορά. Τα όσα ακούστηκαν είναι λίγο-πολύ γνωστά. Το παρασιτικό ρασοφοριάτο ενδύθηκε το μανδύα του «δημοκράτη» και ζήτησε.. «δημοψήφισμα» για το θέμα, ενώ η περιστασιακά αντίθετη άποψη, για τους ίδιους ακριβώς «δημοκρατικούς» λόγους, εκ συμπτώσεως πολύ ορθά (γιατί είμαστε δύσπιστοι απέναντι στο αν όντως προτίθεται να αρνηθεί τα χάδια της στη μισαλλοδοξία των κατακτητών αυτής της χώρας), έκρινε ότι το θρήσκευμα δεν αποτελεί διακριτό χαρακτηριστικό αναγνώρισης των πολιτών και δεν οφείλει να γνωστοποιείται διότι αποτελεί «προσωπικό δεδομένο». Οι λόγοι άλλωστε που οδήγησαν στο να καθιερωθεί η αναγραφή του θρησκεύματος, αφορούσαν, κατά την δεκαετία του 30, την αγωνία ενός κράτους να προσδώσει ενός είδους ομοιογένειας στους υπηκόους του, για να τους συνέχει αυτή η ομοιογένεια στην, ούτως ή άλλως διάτρητη έννοια του εθνοκράτους. Όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο κράτος του Ισραήλ, όπου η αναγραφή του θρησκεύματος είναι, φυσικά, υποχρεωτική (αυτό το τελευταίο ας το αναλογισθούν αυτοί οι οποίοι συνέδεσαν το ζήτημα των ταυτοτήτων με διακρίσεις κατά των ελληνόφωνων Εβραίων).

Ωστόσο, το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ ελευθερίας και προσωπικών δεδομένων δεν σταματά στο θέμα τη μη αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Σε μια κοινωνία κρυψίνοιας και ψιθυριστών, όπως είναι η ρωμαίϊκη νεοελληνική, όπου κυρίαρχος σύμβουλος αποφάσεων είναι ο βυζαντινισμός, η παράνοια και η ίντριγκα, η ΟΠΟΙΑ δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται τον δημόσιο θάνατο του ατομικού στοιχείου. Σε μια άρρωστη κοινωνία, της όποίας ο μεγαλύτερος φόβος των μελών της είναι ο θάνατος, κανείς δεν θέλει ν΄ αποκαλυφθεί, κανείς δεν θέλει να «πεθάνει» από την δημοσιοποίηση των οποιονδήποτε προσωπικών του στοιχείων. Ο φόβος του θανάτου ασφαλίζεται από την ανωνυμία των προσωπικών δεδομένων. Αυτήν ακριβώς την ανωνυμία, λόγω κρυψίνοιας, φόβου και μικροψυχίας, και όχι την «λόγω σεβασμού της προσωπικής αξιοπρέπειας», έρχεται να προστατέψει το επίσημο νεοελληνικό κράτος. Σε μια λειτουργία αυτοεπιβεβαίωσής του, ως μηχανισμού σκληρής αυταρχίας αλλά και οργανωμένης ανοργανωσιάς ο οποίος μέχρι σήμερα μοιράζονταν αδιαμαρτύρητα τον θρόνο του με το καρκίνωμα της λεγομένης «Ορθοδοξίας». Αυτός ο ανταγωνισμός περί οριοθετήσεως των αυταρχικών εξουσιών μεταξύ κράτους και Εκκλησίας οδήγησε λοιπόν την φασιστική Εκκλησία (αν η «Ορθοδοξία» δεν τυγχάνει τέτοια, ας μας γνωστοποιήσει εγγράφως ποιά είναι η θέση της για την ΠΛΗΡΗ ισονομία των ετεροδόξων αλλά, κυρίως, και για τους Εθνικούς στο θρήσκευμα, ώστε μετά χαράς μας να αποσύρουμε το επίθετο), να προτείνει.. «δημοψήφισμα» επικαλούμενη με θρασύτητα την.. συμμετοχική αρχή της Δημοκρατίας.

Όπως ειπώθηκε λίγο παραπάνω, η διάνοια τείνει να εκμηδενιστεί, αν αυτό δεν έχει κιόλας συμβεί, και μαζί με αυτήν και η φυσική λογικότητα του ανθρώπου ως βιολογικό είδος. Οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονται από το άλογο (έως κτηνώδες) θυμικό, το οποίο ενεργοποιείται αποκλειστικά μέσω του αισθητικού και της «εικονικής τροφής» που αυτό λαμβάνει. Σε ένα θέμα λοιπόν το οποίο άπτεται της μονοθεϊστικής Θρησκείας (της κατεξοχήν αλόγου δεισιδαιμονίας), η.. «διενέργεια δημοψηφίσματος» θα επέτρεπε στην αμορφωσιά συνδυασμένη με τα πιο χαμηλά ένστικτα (του μίσους για το διαφορετικό, δηλαδή της μισαλλοδοξίας) και την χαμέρπεια, να αποφασίζουν σήμερα για το θρήσκευμα όλων των υπολοίπων, αύριο για το αν θα ξανακαούν οι «αιρετικοί» στις πλατείες μαζί με τα βιβλία τους και ούτω καθεξής. Συνεπώς, το άλογο θυμικό ή το παράλογο, ανιστόρητο και δεισιδαιμονικό στοιχείο που τόσο μανιωδώς προβάλλει η λεγόμενη «Ορθοδοξία», δεν μπορούν να είναι, και δεν είναι, σύμφυτα με τη Δημοκρατία (ούτε με την αυθεντική, ούτε με την αντιπροσωπευτική νύν ατυχή απομίμησή της), αλλά την καταργούν ως απόλυτα αντίθετά της. Η Δημοκρατία άλλωστε οφείλει στο εξής να αυτοπροστατεύεται από τις απόπειρες των διαφόρων φασιστών να την ιδιοποιούνται. Απαιτείται ένας επαναπροσδιορισμός της με βάση την αυθεντική προχριστιανική της διάσταση, πάνω δηλαδή σε μια θέσμιση πλήρους αυτοκυβέρνησης που δεν θα εξισώνει τους πάντες και τα πάντα προς τα κάτω και θα στηρίζεται μόνον σε στοιχεία που την εξυψώνουν σε ευρεία Παιδεία των πολιτών της: Λογικότητα, Γνώση, Ανοχή, κριτική σκέψη τεκμηρίωση και πρόβλεψη. Μόνον τότε ένα «δημοψήφισμα» το οποίο θα μας καλούσε να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα λ.χ. «θα πρέπει οι παπάδες να μισθοδοτούνται από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες ή μόνον από τους ενεργά χριστιανούς;» ή «θα πρέπει να διαμοιραστεί η εκκλησιαστική περιουσία;», θα είχε όντως λογική, άρα δημοκρατική, υπόσταση. Ένα τέτοιο δημοψήφισμα θα είχε όντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΠΗΓΗ : http://www.diipetes.gr/

ΓΙΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΕΝΑ ΜΥΡΜΙΓΚΙ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΕΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ

BLUE BEAM PROJECT. ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ,
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ! ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΑΛΛΟΤΡΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.


ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΑΕΙΣ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ! 
ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΜΥΗΜΕΝΟΥΣ !

Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ…. 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/


Κατηφορίζοντας την οδό Ακροπόλεως στην άνω πόλη, συναντάει κανείς ένα μικρό στενό πλακόστρωτο δρομάκι, την περιβόητη οδό Μαύρης Πέτρας, που αν το περπατήσεις νομίζεις πως τα σπίτια γέρνουν από πάνω σου καθώς περνάς, παρακολουθώντας το κάθε σου βήμα. Συνεχίζοντας φτάνεις σε ένα αδιέξοδο, όπου ο θρύλος λέει πως κάθε τρεις μέρες, στις 12 το βράδυ εμφανίζεται ένας χαμένος δρόμος που κάνείς δεν ξέρει που οδηγεί…ίσως…

Σχεδόν στους πρόποδες του λόφου που είναι κτισμένη η Άνω Πόλη, λίγο παρακάτω από την οδό Μαύρης Πέτρας βρίσκεται μια μικρή πευκόφυτη έκταση, γνωστή ως οι Κήποι του Πασά. Το μέρος αυτό ήταν το ησυχαστήριο του Σειφουλάχ Πασά και των Οθωμανών Τεκτόνων που ανήκαν στον στενό του κύκλο, ο οποίος έκτισε εκεί ένα περίεργο σύμπλεγμα πέτρινων κατασκευών, γεμάτων μυστικιστικά σύμβολα. Μεγάλο μέρος αυτού του περίεργου συμπλέγματος αποτελείται από πέτρες που σχηματίστηκαν από την πτώση κεραυνών στην άμμο, και είναι άγνωστο πώς ή από πού μεταφέρθηκαν εκεί. Το μέρος αυτό θεωρείται ενεργειακός τόπος, με διάφορες ανεξήγητες αναφορές για διάθεση ευφορίας ή χρονικά κενά, ενώ οι οπαδοί της ιερής γεωγραφίας το θεωρούν κομβικό γεωμαγνητικό σημείο. Λέγεται ότι κατά την διάρκεια των αποκρυφιστικών τελετών γινόντουσαν ανθρωποθυσίες.
(ΑΠΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ FORUMhttp://forum.metafysiko.gr/showthread.php?t=3718&page=2….)
……Η ιστορία της οδού της Μαύρης Πέτρας χάνεται στα γραφόμενα διαφόρων ανθρώπων, στον έντυπο Τύπο, σε βιβλία αλλά ακόμη και σε ξένα κείμενα!
Έχει πολύ καιρό που γνωρίζω για την οδό αυτή και την ιστορία γύρω από αυτή. Εξίσου αρκετό καιρό είχα διαθέσει θυμάμαι για να συλλέξω οποιαδήποτε πληροφορία θα μου φαινόταν χρήσιμη για τον εντοπισμό και την εξερεύνηση της Οδού.
Η Οδός είναι πολύ εύκολη να βρεθεί.
Οδικώς ή με τα πόδια είναι περίπου η ίδια η διαδρομή.
Αν π.χ. είναι κάποιος στην Καμάρα και θέλει να πάει προς τα εκεί, απλά ανεβαίνει τέρμα πάνω την Εθνική Αμύνης, συνεχίζει προς τον Άγ. Δημήτριο (νοσοκομείο) και στην συνέχεια, στρίβει δεξιά στην Ακροπόλεως. Εκεί, μετά από 200 μέτρα περίπου, ο δρόμος χωρίζει (πάνω και κάτω). Πηγαίνει προς τα πάνω και στα 20 μέτρα υπάρχει μία στάση λεωφορείου όπου ακριβώς από πίσω της είναι το στενάκι της οδού Μαύρης Πέτρας (να σημειωθεί εδώ ότι παλαιότερα δεν υπήρχε εκεί η στάση του λεωφορείου…).
Προσωπικά, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση του στενάκι αυτό! Είναι πλακώστρωτο (όπως οι περισσότεροι δρόμοι στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης), με πολύ στενά περάσματα που με το ζόρι φτάνει τα 2,5-3 μέτρα άνοιγμα. Αριστερά και δεξία υπάρχουν κανονικά σπίτια, παράθυρα και είσοδοι των σπιτιών. Το στενάκι δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 μέτρα συνολικού μήκους (συνυπολογίζοντας τα μικρά στενάκια που σχηματίζει στο πέρας του). Στα θετικά είναι η υπέροχη θέα που έχει κανείς καθώς από μερικά συγκεκριμένα σημεία του, απλώνεται στα πόδια του όλη η πόλη…
Σύμφωνα με τον θρύλο (που είχα ακούσει από κάποιον…), εμφανίζεται όπως αναφέρατε παραπάνω μία “πύλη” που οδηγεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Πύλη αυτή εμφανίζεται ανά 3εις μέρες (από ό,τι θυμάμαι), από τις 00:00 έως τις 00:15 και μετά εξαφανίζεται.
Πάνω κάτω αυτός είναι από ό,τι θυμάμαι ο θρύλος της περιοχής…
Δεν γνωρίζω αν πρόκεται για θρύλο ή απλά για ένα κατασκεύασμα της φαντασίας κάποιου. Δεν γνωρίζω, επίσης, τί το περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί μιας και κατοικούν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή και προσωπικά δεν έχω ακούσει κάτι (μετά και από προσωπικές μου ερωτήσεις προς 2 ντόπιους).
Αν πάντως θέλει κάποιος να ανακαλύψει την Οδό της Μαύρης Πέτρας και θέλει παρέα, μπορεί να μου στείλει ένα p.m και να κανονίσουμε να πάμε μαζί όποτε μπορέσουμε.
Σίγουρα, πάντως, η Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι της πόλης, πλούσια σε “ενέργεια” (θετική/αρνητική θα μπορούσαμε να πούμε) που αξίζει να την ανακαλύψει κάποιος…
Υ.Γ: Προσωπικά, δηλώνω “άρρωστος” με την ‘Ανω Πόλη για διαφόρους λόγους που όμως δεν αρμόζει να αναλύσω εδώ..


"ΑΝΘΡΩΠΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ " ΣΕ 3 ΣΤΑΔΙΑ.  ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΑΝΡΘΩΠΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ " ? ΜΗΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΟΥ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ, ΕΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Ο,ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ ?
ΚΡΥΦΤΗΚΕ Η ΟΥΣΙΑ, ΧΑΡΙΝ ΕΠΙΠΛΑΣΤΩΝ "ΟΥΣΙΩΝ".  ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΘΗΚΕ  Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΣΤΗΝ ΡΕΥΣΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΌ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ !

Πλανήτης CoRoT-7b (σχέδιο): Η εξίσωση που αναπτύχθηκε το 1961 για την εξωγήινη ζωή εξακολουθεί να ισχύει.Η αλήθεια είναι κάπου εκεί έξω στο διάστημα, αλλά τώρα δεν την αναζητά πια κανείς: Το Ινστιτούτο SETI έχει παγώσει την έρευνά του προς το παρόν - λόγω των οικονομικών περιορισμών. Η αμερικανική πολιτεία της Καλιφόρνια έχει σταματήσεις τις επιχορηγήσεις προς τους ερευνητές των εξωγήινων.
Είμαστε μόνοι στο διάστημα; Ή υπάρχουν εκεί έξω άλλες ευφυείς μορφές ζωής; Για περισσότερο από μισό αιώνα, οι ερευνητές αναζητούν αυτούς τους διαστημικούς αλλοδαπούς - μέχρι στιγμής χωρίς επιτυχία. Τώρα, η έρευνα έχει υποστεί μια νέα ήττα: Το Ινστιτούτο SETI πρέπει να σταματήσει την έρευνά του για τις πιθανές μορφές εξωγήινης νοημοσύνης.
Αιτιολογία: Η πολιτεία της Καλιφόρνια έχει σταμτήσει τις επιχορηγήσεις. Το Ινστιτούτο SETI είναι υποχρεωμένο να παύσει τη λειτουργία όλων των ραδιοτηλεσκοπίων στη Βόρεια Καλιφόρνια, αυτό το μήνα. Υπήρχαν 42 δορυφορικά πιάτα σε χρήση με το Ινστιτούτο SETI, για τον εντοπισμό εξωγήινων σημάτων.
Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε μέχρι σήμερα επίσης από ιδιώτες και άλλους φορείς. Ο Πάουλ Άλλεν, συνιδρυτής με τον Μπίλ Γκέιτς του γίγαντα της Microsoft, και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, είχε προσφέρει το 2004 περισσότερο από 13 εκατομμύρια δολάρια για την επέκταση του ραδιοτηλεσκοπίου. Ο ανέκαθεν οπαδός της επιστημονικής φαντασίας είχε υποστηρίξει στο παρελθόν το πρόγραμμα με πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια.
Το Ινστιτούτο SETI αναζητούσε στο φάσμα των ραδιοκυμάτων την ακτινοβολία από το σύμπαν για τεχνητά σήματα. Ο πατέρας του προγράμματος θεωρείται ο αστρονόμος Φρανκ Ντρέικ, 79 ετών. Έχει εφεύρει μια εξίσωση με την οποία μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των πολιτισμών στο Γαλαξία, με τον οποιο μπορούμε να έρθουμε από την Γη σε επικοινωνία.
Τον Απρίλη του 1960 ο Ντρέικ άρχισε την αναζήτηση εξωγήινης ζωής: Το National Radio Astronomy Observatory, Green Bank (αμερικανική πολιτεία της Δυτικής Βιρτζίνια), άκουγε για αποκαλυπτικά σήματα από το περιβάλλον δύο αστέρων. Μια μικρή μηχανή κατέγραφε τους τυχός χαιρετισμούς των ξένων όντων.
Αλλά αυτά δεν ήρθαν ποτέ - έως σήμερα. Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο πείραμα του Ντρέικ, οι αστρονόμοι εξακολουθούν να περιμένουν για ένα ραδιοσήμα από τα βάθη του Γαλαξία. Η ελπίδα έχει παραμείνει ζωντανή από μια συνεχή τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, αλλά τίποτε περισσότερο μέχρι στιγμής.
Οι αστρονόμοι έχουν την δυνατότητα να ακούνε τώρα όχι μόνο ένα ή δέκα, αλλά δισεκατομμύρια κανάλια ταυτόχρονα. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί και η αναζήτηση φωτεινών σημάτων ("Optical SETI"), ένας τομέας που έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα με εντατικό ρυθμό.
Οι άνθρωποι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους διαστημικούς αλλοδαπούς, μη γνωρίζοντας τις προθέσεις τους. Οι εξωγήινοι είναι εκεί έξω, έλεγε ο σε ένα αναπηρικό καροτσάκι καθηλωμένος Φυσικός Στήβεν Χώκινγκ. Αλλά ταυτόχρονα προειδοποιούσε: Ο άνθρωπος θα έπρεπε καλύτερα να σιωπήσουν. Οι διαστημικοί αλλοδαποί θα μπορούσαν να είναι όπως εμείς οι άνθρωποι - και θα έρθουν μια μέρα να λεηλατήσουν και να καταστρέψουν τη Γη.
Αλλά εάν κάποιος αναμένει η κρίσιμη ανακάλυψη να είναι μόνο ένα θέμα μηνών ή ετών, είναι πιθανό να απογοητευτεί. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές στο SETI εξέτασαν έως σήμερα μόνο ένα τρισεκατομμυριοστό του χώρου των συχνοτήτων που είναι ύποπτο για εξωγήινα σήματα, παρά την ολοένα ταχύτερη υπολογιστή ισχύ. Η ανακάλυψη των Άλιεν, λένε οι ίδιοι οι ερευνητές, θα μπορούσε να πάρει ακόμη μερικές εκατοντάδες χρόνια.
Τώαρα πλέον, χωρίς χρήματα, η έρευνα θα μπορούσε να τραβήξει ακόμη περισσότερο.

ΠΗΓΗ : http://www.fox2magazine.net/