a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

 


ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΜΚΕ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ- ΑΝΕΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Στην εν λόγω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, θα αποφασίζεται από κοινού συλλογική δράση, θα υπολογίζεται το κόστος και θα συνεισφέρει ο καθε ενας (προκειμένου να συμπληρωθεί το χαμηλότερο κόστος) ό,τι μπορεί. ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. 

ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ για την ανάπτυξη τη διασφάλιση της κοινωνικής και βιώσιμης ευημερίας  της κοινωνίας των πολιτών στις αγροτικες περιοχές.

Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης του 2007, οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τη δύναμη του δημόσιου χρήματος για τη διάσωση των τραπεζών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων, αντί να την αξιοποιήσουν για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. Η ιδιωτικοποίηση των χρημάτων των κυβερνήσεων και όχι το χρήμα αυτό καθεαυτό, διαιωνίζει τον ολέθριο κύκλο του χρέους και της μεγέθυνσης. Παρά την αντίθετη ρητορεία, τα κράτη και μπορούν και «τυπώνουν χρήματα». Οι κεντρικές τους τράπεζες εκδίδουν χρήμα χωρίς χρέωση για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων δημιουργίας χρήματος του τραπεζικού κλάδου  συμμετέχοντας σε κερδοσκοπικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες.   
Σε ένα παγκόσμιο χρηματοδοτικό σύστημα που βασίζεται στα χρέη, οφείλουμε να ρωτήσουμε από πού προέρχονται τα χρήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων χρημάτων εκδίδεται από εμπορικές τράπεζες υπό μορφή ιδιωτικών δανείων με συχνά υψηλό επιτόκιο, πράγμα που διαιωνίζει τον κύκλο της απερίσκεπτης οικονομικής μεγέθυνσης. 
 
Αυτός ο τύπος χρημάτων μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητός με τον όρο χρηματοδότηση, καθώς βασίζεται πάντα στη δημιουργία χρέους και τη χρέωση προσώπων και ολόκληρων πληθυσμών. Ακόμα και το ΔΝΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας αναγνωρίζουν πλέον ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται τα χρήματα. Το ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μας βασίζεται σε χρέη δεν αποτελεί δεδομένο, αλλά μια πολιτική κατάσταση.
 
Μετά την οικονομική κρίση, οι μεγάλες τράπεζες διασώθηκαν και η ευθύνη αποδόθηκε εσφαλμένα στις δημόσιες δαπάνες. Αυτό λειτούργησε ως δικαιολογία για την επιβολή ολοένα και πιο αυστηρών μέτρων λιτότητας και ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό την άποψη ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να στηρίζεται στην ιδιωτική χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις παράπλευρες επιπτώσεις. Περισσότερα από 10 χρόνια μετά, γνωρίζουμε πλέον ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση όχι μόνο έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, αλλά τα έχει εντείνει. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της υπέρ της εφαρμογής συστημικών λύσεων και διασφάλισει των περιουσιών με κάθε νόμιμο τρόπο και απαίτηση ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ απόδοση δίκαιης λύσης, προτού σκάσει η επόμενη οικονομική «φούσκα», που λόγω κοβιντ είναι προ των πυλών.
Η ιδιωτική χρηματοδότηση σε "επιλεγμένους" διευκολύνει τη μεταφορά πλούτου από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα της πλούσιας ελίτ.

Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να έχουν την εξουσία να δαπανούν χρήματα παρά να τα δανείζουν. Έχοντας χάσει τον έλεγχο της τραπεζικής πιστωτικής πολιτικής το 2015 δημιουργήθηκε άλλη μία εξουσία, αυτή των τραπεζών και της αυταρχικής είσπραξης αληθινής αξίας από ¨χορήγηση¨λογιστικού χρήματος με σκοπό την συγκέντρωση πλούτου και την ερήμωση του παραγωγικου και κοινωνικού ιστού της αγροτικής περιφέρειας. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 έδειξε ότι οι τράπεζες διασώθηκαν εις βάρος του δημόσιου τομέα και οι οικονομικές απώλειες χρεώθηκαν στην κοινωνία μέσω μέτρων λιτότητας που επιβάρυναν τους απλούς πολίτες. Δεδομένου ότι τελικά ο λαός αναλαμβάνει την ευθύνη, τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι ακόμα και τα χρήματα που βασίζονται σε πιστώσεις ή χρέη και εκδίδονται από τις εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να θεωρούνται δημόσιο αγαθό και συνεπώς να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των πολιτών και να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο. 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ. 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. 
ΟΧΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ.
 
ΔΡΑΣΕΙΣ.   Λογαριασμός ΔΕΗ με ενσωματωμένες και αδιαφανείς επιβαρύνσεις στο ευρύ κοινό ΥΠΈΡ ΤΡΊΤΩΝ και όχι στους υπαίτιους, όπως π.χ της ρύπανσης, με στόχο το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τους λεγόμενους ρύπους.
 
ΔΡΑΣΕΙΣ σε βάθος χρόνου. Το όραμά μας για το μετασχηματισμό του χρήματος και της χρηματοδότησης βασίζεται σε δύο πυλώνες. 
- Ο πρώτος πυλώνας είναι μια πολιτική χρηματοδότησης για το 99% που προβλέπει τη χρήση δημόσιας και υποκείμενης σε δημοκρατικό έλεγχο χρηματοδότησης με σκοπό την επένδυση στην ύδρευση, στην υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση, καθώς και σε οικολογικές βιομηχανίες, πρόσβαση των κατοίκων της περιφέρειας στην αληθινή ενημέρωση των καθημερινών προβλημάτων και όχι στη συνωμοσιολογική λογική δημιουργίας εντυπώσεων και σκέψεων πέρα απο τα πραγματικά θέματα. 
 
- Δεύτερο πυλώνα συνιστά  μια πολιτική δημόσιου χρήματος στην οποία οι κυβερνήσεις δεν δανείζονται από ιδιωτικές τράπεζες, αλλά αξιοποιούν τη δημοκρατική εξουσία τους για τη δαπάνη των χρημάτων απευθείας στην πραγματική οικονομία και την ανάκτηση των επιπρόσθετων κρατικών δαπανών, γνωστών και με τον όρο «δημοσιονομικό έλλειμμα», μέσω προοδευτικής φορολογίας. Σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση διεθνούς φορολογικής δικαιοσύνης, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να απελευθερώσει με τρόπο αποτελεσματικό την κοινωνία από τα δεσμά των χρεών και της χρηματιστικοποίησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό το έργο που επιτελεί εδώ και δεκαετίες το διεθνές Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης (Tax Justice Network), 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ  Η ισχυρή κινητήρια δύναμη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Με αυτή τη στρατηγική, επιτυγχάνεται η κυκλοφορία, ανάπτυξη και διαφύλαξη του πλούτου στις κοινότητες. 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ   η δημόσια ιδιοκτησία δεν αποτελεί εγγύηση για τη δημοκρατία.  Ο κυβερνητικός έλεγχος εκ των άνω προς τα κάτω απεδείχθει προβληματικός, καθώς τα κράτη μπορούν να λειτουργήσουν ενίοτε και πολύ αντιδημοκρατικά ή ακόμα και απολύτως αυταρχικά.
   Στην Ισπανία, προοδευτικοί δήμοι, όπως η Μαδρίτη, η Παμπλόνα και η Σαραγόσα, στηρίζουν σταθερά την «κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία» με στόχο τον εκδημοκρατισμό της οικονομίας. Παράλληλα με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, αυτές οι πόλεις παρείχαν ευκαιρίες για συνεταιρισμούς και άλλες δημοκρατικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με παραχώρηση γης, κτιριακών εγκαταστάσεων, δανείων με χαμηλό επιτόκιο και άλλων υπηρεσιών, έτσι ώστε η οικονομία να οδηγεί στην ευημερία της κοινωνίας και όχι το αντίστροφο. Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, η Βαρκελώνη κατόρθωσε να αναστήσει πλήρως τη δημόσια ιδιοκτησία ιδρύοντας δημοτικό οδοντιατρείο, πάροχο ενέργειας και γραφείο τελετών, αλλά και ξεκινώντας τις προετοιμασίες για ένα συμμετοχικό μοντέλο ύδρευσης που θα υλοποιηθεί μετά την απομάκρυνση της Agbar, θυγατρικής της γαλλικής πολυεθνικής Suez. 
Επίσης, η πόλη πειραματίζεται με την παροχή «βασικού εισοδήματος» σε εκατοντάδες πολίτες, μέρος του οποίου καταβάλλεται σε κοινωνικό νόμισμα που μπορεί να δαπανηθεί σε 85 τοπικές επιχειρήσεις. Ο πλούτος των κοινοτήτων πρέπει να αναπτυχθεί σε κάθε επίπεδο 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ τα δάνεια των 4 συστημικών τραπεζών και οι υπέρογκες χρεώσεις ιδιαίτερα της πρώην ΑΤΕ νυν Πειραιώς καθώς και το αδιαφανές καθεστώς απαιτήσεων ανευ συγκεκριμένων αποδεικτικών εξέλιξης των δανείων (χρεώσεων-πιστώσεων) του εκκαθαριστή PQH, που  εκτός από τα ζητήματα της διατροφικής επάρκειας, συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο και στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής, τίθενται και θέματα ιδιοκτησίας τα οποία έχουν εθνικό και γεωοικονομικό χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι με μια σειρά νόμων, 2008/92, 2237/94, 2538/98 και 3259/2004 (γνωστός και ως νόμος για τα πανωτόκια), επιχειρήθηκε να ρυθμιστούν τα δάνεια αυτά, δεν κατέστη δυνατό. Μάλιστα, οι ρυθμίσεις των δανείων που πραγματοποιήθηκαν από τους δύο πρώτους νόμους κρίθηκε από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ότι αντίκεινται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ζητήθηκε η ανάκτηση ποσού 460 εκατ. ευρώ, που έπειτα από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμορφώθηκε αρχές του 2018 στα 100 εκατ. ευρώ. Ομως και το ποσό αυτό είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί, γιατί η οικονομική κατάσταση των οφειλετών, αγροτών και συνεταιρισμών, δεν επιτρέπει όχι μόνο την υπηρέτηση αυτών των οφειλών, αλλά ακόμη και των τρεχουσών συναλλαγών.
Για τη συνολική αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, έγιναν κι άλλες δύο σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις, η μία με την τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα με τον νόμο 4446/2016 και η άλλη με την ψήφιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ούτε αυτές οι ρυθμίσεις δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τα αγροτικά «κόκκινα» δάνεια, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, αλλά και εξαιτίας του πλαισίου λειτουργίας και του σκοπού της PQH. { Η διαδικασία αυτή είχε και ορισμένες παραδοξότητες, όπως δάνεια του ίδιου οφειλέτη να οδηγούνται άλλα στον εκκαθαριστή και άλλα στην Τράπεζα Πειραιώς. Τα ποσά αυτών των δανείων, με στοιχεία του 2017, ανέρχονται για τα φυσικά πρόσωπα (αγρότες) στο 1,9 δισ. ευρώ και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς στο 1,6 δισ., δηλαδή συνολικά στα 3,5 δισ. Αφορούν δε 700 συνεταιρισμούς, μεταξύ των οποίων και αρκετοί ενεργοί με παραγωγική παρουσία στην περιφέρειά τους, και 85.000 λογαριασμούς φυσικών προσώπων }.
 
 Είναι επίσης γνωστό ότι η PQH δεν μπορεί να εφαρμόσει το σύνολο των μέτρων που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας, αφού δεν μπορεί να ανταλλάξει ακίνητα με χρέος, να συμμετάσχει σε πλειστηριασμούς για την απόκτηση ακινήτων με σκοπό τη διαγραφή χρέους, να ανταλλάξει χρέος με μετοχικό κεφάλαιο, να προχωρήσει σε διαχωρισμό οφειλής, να διαγράψει κεφάλαιο και να περιορίσει την απαίτησή της στο ύψος των καλυμμάτων της.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε με το κλείσιμο της ΑΤΕ μαζί με τις τότε στρεβλώσεις πρέπει απαραίτητα να διορθωθεί, αφού κανένας νόμος και κανένας εξωδικαστικός μηχανισμός δεν θα μπορέσει να λύσει οριστικά το πρόβλημα. Οι εκκαθαριστές σε κάθε αδιέξοδη προσπάθεια ρύθμισης οφειλών των αγροτών ή των συνεταιρισμών θα επικαλούνται ως δικαιολογία την έλλειψη θεσμικού πλαισίου και το βραχύβιο της εκκαθάρισης.

Για να εξαλειφθούν αυτές οι αντιξοότητες κρίνονται αναγκαίες ορισμένες ρυθμίσεις, που πλέον πρέπει να αντιμετωπισθούν με ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, όπως τα επιτόκια εκτοκισμού μετά το 2012 να καθοριστούν, νομοθετικά ή με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, σε λογικά επίπεδα και σε κάθε περίπτωση οι εκτοκισμοί πάνω από 3,5% να διαγράφονται.  ΟΙ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΌΚΩΝ ΕΠΊ ΤΌΚΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΈΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΊΣ ΕΠΙΒΑΡΎΝΣΕΙΣ, κατι που αφορα ολες της τραπεζες. Είναι αναγκαίο για των χώρα και ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ, όπως και γιά  τις συνεταιριστικές και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν οδηγηθεί σε άτακτη διακοπή της δραστηριότητάς τους.

Πάνω από όλα, όμως, είναι αναγκαίο να σταματήσει οποιαδήποτε κίνηση της PQH προς την κατεύθυνση παραχώρησης όλης της περιουσίας και των εγκαταστάσεων του αγροτικού χώρου που συνδέονται με αυτά τα δάνεια σε εταιρείες διαχείρισης και αγοράς χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, που όχι μόνο δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος στα δημόσια έσοδα, αλλά και στερεί από την αγροτική δραστηριότητα υποδομές που έχει ανάγκη και μάλιστα σε μια στιγμή που μπορεί να αναλάβει σημαντικό βάρος στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.  Εξάλλου, έχει ήδη συσταθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο οργανισμός εκείνος, ο ΟΔΙΑΓΕ, που μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την περιουσία με αγροτικό πρόσημο.

ΔΡΑΣΕΙΣ τιμή διάθεσης προιόντος, ΦΠΑ αγροτών, κόστος ΔΕΗ, πετρελαίου, δομές υγείας, παρεμβάσεις στη διαχείριση πλούτου από τους τοπικούς Δήμους και Κοινότητες. 
         
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Εφαρμογή αναγεννητικών, δίκαιων και δημοκρατικών δράσεων διαμορφωμένες βάσει της συλλογικής ισχύος για το ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. 
 
Β.Γ.

Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ)

 

Βέβαιον είναι ότι οι πολιτικοί ηγέτες που είχαν την εξουσία κατά την κρίσιμη περίοδο του 2012, πρόδωσαν την Αγροτική Τράπεζα, αθετώντας τις υποσχέσεις τους. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός όταν εφαρμόσθηκε το σχέδιο διάσπασης της ΑΤΕ και μεταβίβασης των υγιών δραστηριοτήτων της στην Τράπεζα Πειραιώς, υποσχόταν στις 14 Ιουνίου του 2012 ότι η ΑΤΕ δεν θα έκλεινε:

Για μας η Αγροτική Τράπεζα είναι ένας δημόσιος τραπεζικός πυλώνας που δεν πρέπει να κλείσει… Γιατί μέσα της έχει εγγυήσεις αγροτικής γης, που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, και δεν πρέπει να μείνει χωρίς χρηματοδότηση (….).  Υπάρχουν περίπου 7 δισ ευρώ που υπολογίζουμε ότι θα περισσέψουν από την ανακεφαλαίωση των τραπεζών και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την Αγροτική.

Απατηλές υποσχέσεις και αθέτηση δεσμεύσεων

Η κυβέρνηση Σαμαρά που σχηματίσθηκε μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του 2012 με τη σύμπραξη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, δεσμεύθηκε επίσης ότι η Αγροτική δεν θα έκλεινε. Στη συμφωνία των ηγετών των τριών κομμάτων, Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη, αποτυπώθηκε σχετική προγραμματική δέσμευση, μία από τις βασικές δεσμεύσεις ενόψει της επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου που σχεδιαζόταν: «Αγροτική Τράπεζα: Επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανσή της. Διαφύλαξη του χαρτοφυλακίου υποθηκών αγροτικής γης».

Η απατηλή, όπως αποδείχθηκε, υπόσχεση ανακεφαλαιοποίησης της Αγροτικής, ώστε να καλύπτονταν οι ζημιές που θα δημιουργούσε η συμμετοχή της τράπεζας στο PSI, είχε δοθεί ήδη από το 2011 και από την προηγούμενη κυβέρνηση στη διοίκηση της ΑΤΕ.

Αρχικά, ο τότε διοικητής Θ. Πανταλάκης, είχε δηλώσει (στο πρακτορείο Bloomberg) ότι η τράπεζα δεν θα συμμετείχε στο PSI. Η απόφαση αυτή άλλαξε, επειδή το υπουργείο Οικονομικών με υπουργό τότε τον Ευ. Βενιζέλο άσκησε έντονη πίεση στη διοίκηση, αναλαμβάνοντας δέσμευση ότι οι ζημιές του PSI θα καλύπτονταν με ανακεφαλαιοποίηση από το ΤΧΣ, όπως έγινε για τις άλλες μεγάλες τράπεζες.

Ολες αυτές οι δεσμεύσεις αθετήθηκαν. Μόνον ο ιστορικός του μέλλοντος θα είναι σε θέση να κρίνει αν ήταν ειλικρινείς δεσμεύσεις που αθετήθηκαν λόγω των πιέσεων της συγκυρίας, ή είχε αρχίσει να γράφεται πολύ νωρίς ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου της τράπεζας που ιδρύθηκε το 1929 για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και χωρίς την οποία η ελληνική γεωργία δεν θα είχε καταφέρει να σημειώσει τη μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη των επόμενων δεκαετιών.

Το βάρος του PSI και η διπλή ζημιά

Ένα είναι βέβαιον : Οταν η κυβέρνηση Σαμαρά αναλάμβανε την τύχη της χώρας, η τύχη της Αγροτικής είχε προ πολλού κριθεί. Από τον Φεβρουάριο του 2012, επιστολή του τότε υπουργού Οικονομικών Ευ. Βενιζέλου προς το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλο, αποσαφήνιζε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πρόθεση του Δημοσίου να μην προχωρήσει σε ανακεφαλαιοποίηση της Αγροτικής.

Αυτό ίσως είναι το παράδοξο των τελευταίων ημερών της ιστορίας της Αγροτικής: Το κράτος αποφάσισε να μην την σώσει, ενώ διέσωσε ιδιωτικές τράπεζες με μικρότερη σημασία για την οικονομία, παρότι η Αγροτική θυσιάσθηκε για να σωθεί το κράτος από μια αποτυχημένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χρέους, που θα είχε βαρύτατες συνέπειες για τη χώρα:

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης («κούρεμα») του ελληνικού χρέους ήταν μια εθελοντική διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων, η οποία θα γινόταν υποχρεωτική για όλους τους πιστωτές μόνο εάν συμμετείχαν στην ανταλλαγή οι κάτοχοι τουλάχιστον 90% του χρέους.

Όταν το υπουργείο Οικονομικών πίεσε τη διοίκηση της Αγροτικής να συμμετάσχει στο PSI, όπως και τελικά έγινε, η συμμετοχή της είχε καθοριστική σημασία για να επιτευχθεί ο στόχος του 90% και να μην απομείνουν ομολογιούχοι που θα αρνούνταν τη συμμετοχή τους και θα απαιτούσαν να πληρωθούν στο ακέραιο, για να μη σύρουν τη χώρα σε δικαστήρια, όπως έχει συμβεί στην περίπτωση της Αργεντινής.

Η Αγροτική όχι μόνο συμμετείχε με τα ομόλογα του χαρτοφυλακίου της αξίας 4 δισ. ευρώ, όπως συνέβη με όλες τις άλλες τράπεζες, αλλά φορτώθηκε και πρόσθετη ζημιά: Υποχρεώθηκε από το Δημόσιο - τον μεγαλομέτοχό/ιδιοκτήτη της - να μετατρέψει σε ομόλογα και όλα τα υπόλοιπα δανείων που είχε χορηγήσει σε κρατικούς οργανισμούς. Κι αυτά τα ομόλογα «κουρεύθηκαν» με το PSI. Έτσι, η συνολική ζημιά της ΑΤΕ ξεπέρασε, μαζί με τις προβλέψεις που είχαν αρχικά σχηματισθεί από τη διοίκηση, τα 5 δισ. ευρώ.

 Αβάσιμοι ισχυρισμοί, ψευδής εικόνα

Για να δικαιολογήσουν την απόφαση διάλυσης της Αγροτικής, ο τότε ΥΠΟΙΚ Ευ. Βενιζέλος και ο τότε Διοικητής της ΤτΕ Γ. Προβόπουλος ισχυρίστηκαν ότι η τράπεζα ήταν προβληματική και θα κατέρρεε ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι ζημιές του PSI. Ο ισχυρισμός αυτός δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική:

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα προβλήματα βιωσιμότητας δημιουργήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από το PSI.

Σύμφωνα με ειδική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (Δεκέμβριος 2012), η ΑΤΕ έχασε 4,329 δισ. ευρώ από το PSI, ποσό που αντιστοιχούσε σε πολύ υψηλό ποσοστό του ενεργητικού, 17,1%. Με την προσθήκη και των προβλέψεων 836 εκατ. ευρώ που είχε σχηματίσει η διοίκηση ενόψει του PSI, η συνολική απώλεια για την τράπεζα έφθασε τα 5,165 δισ. ευρώ.

Εάν δεν υπήρχε το PSI, οι ανάγκες της Αγροτικής Τράπεζας για πρόσθετα κεφάλαια θα ήταν, με βάση τους υπολογισμούς του 2012, μόνο 1,427 δισ. ευρώ, ενώ το PSI τις εκτόξευσε στα 4,92 δισ. ευρώ. Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, που κρίθηκε σκόπιμο να διασωθεί με κρατικά κεφάλαια, οι κεφαλαιακές ανάγκες χωρίς το PSI θα ήταν πολύ υψηλές, οι μεγαλύτερες στο τραπεζικό σύστημα, φθάνοντας τα 2,429 δισ. ευρώ. Με την προσθήκη και του PSI στον υπολογισμό, ανήλθαν σε 7,335 δισ. ευρώ.

Η ποιότητα χαρτοφυλακίου και οι πιθανές ζημίες

Έωλοι, επίσης, είναι οι ισχυρισμοί ότι η Αγροτική είχε τόσο «σάπιο» χαρτοφυλάκιο, ώστε ήταν αναπότρεπτη η κατάρρευσή της.

Από τα στοιχεία της ίδιας έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, γίνεται σαφές ότι ο χαρτοφυλάκιο δανείων δεν ήταν πρόβλημα που καθιστούσε μη βιώσιμη την ΑΤΕ. Οι εκτιμώμενες ζημιές της από το χαρτοφυλάκιο δανείων ήταν χαμηλότερες από το μέσο όρο του τραπεζικού συστήματος.

Ίσως γι’ αυτό η BlackRock, που διενήργησε διαγνωστικό έλεγχο στα χαρτοφυλάκια δανείων των ελληνικών τραπεζών, φέρεται να διαπίστωσε ότι η Αγροτική βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες τράπεζες (δυστυχώς, το πόρισμα αυτού του ελέγχου κρατιέται μυστικό μέχρι σήμερα).

Ειδικότερα, οι πιθανές ζημιές της από χορηγήσεις στην Ελλάδα εκτιμήθηκαν στο δυσμενές σενάριο σε 3,03 δισ. ευρώ, δηλαδή 20,7% επί συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων 14,639 δισ. ευρώ, Το αντίστοιχο ποσοστό για την Τράπεζα Πειραιώς ήταν σχεδόν εξίσου υψηλό (18,4%), ενώ υπήρχαν συστημικές τράπεζες με υψηλότερα ποσοστά: Η Eurobank με 21,6% και η Alpha Bank με 24,5%.

Οσον αφορά τις χορηγήσεις δανείων στο εξωτερικό, η ΑΤΕ είχε σαφώς μικρότερο κίνδυνο να υποστεί απώλειες, αφού είχε και πολύ χαμηλότερη έκθεση από άλλες τράπεζες. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων ήταν μόλις 632 εκατ. ευρώ και η εκτιμώμενη απώλεια στο δυσμενές σενάριο ήταν 103 εκατ. ευρώ (16,3% του χαρτοφυλακίου). Το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο της Τρ. Πειραιώς ανερχόταν στα 10,106 δισ. ευρώ και υπολογιζόταν ότι στο δυσμενές σενάριο κινδύνευε να χάσει 1,624 δισ. ευρώ.

Ηθελημένη επιδείνωση

Άλλωστε, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν διενεργήθηκε το stress test του 2011, αναγνώριζε ότι η Αγροτική ήταν μια βιώσιμη τράπεζα, εφόσον εφαρμοζόταν το σχέδιο εξυγίανσης και κεφαλαιακής ενίσχυσης, που είχε σχεδιάσει με την έγκριση της ΤτΕ η διοίκηση Πανταλάκη.

Η Αγροτική πρέπει να σημειωθεί ότι μπήκε στους ελέγχους αφού προηγουμένως η διοίκηση Πανταλάκη είχε σχηματίσει τεράστιες προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου: 825,3 εκατ. ευρώ το 2009 και 604 εκατ. ευρώ το 2010.

Αυτές οι προβλέψεις είναι αμφίβολο αν ήταν απαραίτητες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι μείωσαν την καθαρή θέση της τράπεζας το 2010 στα 699 εκατ. ευρώ και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 7,3%, χαμηλότερα δηλαδή από το ελάχιστο όριο του 8%.

Επιπρόσθετα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν δύο αυξήσεις κεφαλαίου μέσα στο 2011, η τράπεζα επέστρεψε στο Δημόσιο 675 εκατ. ευρώ, που είχε λάβει μέσω έκδοσης προνομιούχων μετοχών.

Όταν παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα του stress test του 2011, η ΤτΕ ανακοίνωσε πως η Αγροτική, ενώ είχε αρνητικό δείκτη βασικής κεφαλαιακής επάρκειας (Tier 1) στο δυσμενές σενάριο (-0,8%), θα επιτύγχανε το ελάχιστο όριο του 6%, «συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων μέτρων βελτίωσης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας».

agrotiki 

Λίγο αργότερα ο κ. Προβόπουλος δήλωνε ότι η ΑΤΕ δεν θα ήταν βιώσιμη ακόμη και αν δεν υπήρχε η ζημιά του PSI. Ομως η ΤτΕ είχε ήδη αποφανθεί πως η τράπεζα θα μπορούσε να διατηρήσει την απαιτούμενη επάρκεια εποπτικών κεφαλαίων, εάν είχε επιτραπεί στη διοίκησή της να συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης.

Γιατί λοιπόν έπρεπε να κλείσει η κρατική τράπεζα που «μάτωσε» περισσότερο από κάθε άλλη για να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία του κράτους;

Τα "δώρα" στην Τρ. Πειραιώς

 

Πειστική απάντηση μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί. Το προφανές είναι ότι η Αγροτική θυσιάστηκε για δεύτερη φορά, προς χάριν της Τράπεζας Πειραιώς, που ενίσχυσε αποφασιστικά τη δική της θέση αποκτώντας το υγιές κομματι της ΑΤΕ έναντι πινακίου φακής  (το τίμημα ήταν μόλις 95 εκατ. ευρώ!)

Η Πειραιώς πήρε μόνο το υγιές χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής και έλαβε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνολικό ποσό 8,3 δισ. ευρώ σε δύο δόσεις. Επιπλέον, το ΤΧΣ κατέβαλε 500 εκατ. ευρώ για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς για το μέρος της ΑΤΕ.

Εξασφάλισε ακόμη μιά τεράστια δεξαμενή καταθέσεων χαμηλού κόστους: Σε μια περίοδο που οι τράπεζες βρίσκονταν υπό διαρκή πίεση από τις εκροές καταθέσεων και υποχρεώνονταν να προσφέρουν υψηλά επιτόκια στους καταθέτες, η Πειραιώς πήρε από την ΑΤΕ καταθέσεις 14,3 δισ. ευρώ, που είχαν μέσο επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από το μέσο των δικών της. Η διαφορά αυτή αντιστοιχούσε σε βελτίωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Πειραιώς κατά 280 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό όφελος αποκόμισε επίσης από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο: Απέκτησε τα ομόλογα από την ανταλλαγή του PSI στην τρέχουσα τιμή τους και καρπώθηκε αργότερα την υπεραξία από την άνοδο των τιμών. Στην επαναγορά ομολόγων που έγινε από το Δημόσιο τον Δεκέμβριο του 2012, τα ομόλογα PSI της ΑΤΕ αγοράστηκαν από το Δημόσιο με 80% υψηλότερη τιμή.
Μεταξύ άλλων πήρε με αποτίμηση 250 εκατ. ευρώ ομόλογο του Δημοσίου αξίας 675 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της Αγροτικής και το οποίο πληρώθηκε στην Πειραιώς στο ακέραιο.

Τα πρόσθετα οφέλη:

- Της μεταβιβάσθηκαν ακίνητα εμπορικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, με λογιστική αξία μόλις 149 εκατ. ευρώ.
- Στην Πειραιώς πέρασε το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της ΑΤΕ, που περιλάμβανε με στρατηγικά πακέτα μετοχών  ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΚΑΕ κλπ, που σε διάστημα ενός έτους οι τιμές τους διπλασιάσθηκαν.

- Μαζί με το “υγιές” κομμάτι της ΑΤΕ, περιήλθε στην Πειραιώς και σειρά θυγατρικών: Οι θυγατρικές τράπεζες σε Σερβία και Ρουμανία, η FBB,  η ΑΤΕ Ασφαλιστική (πουλήθηκε στην Ergo στις 1/8/2016 έναντι 90,1 εκατ. ευρώ), και οι υπόλοιπες χρηματοοικονομικές θυγατρικές στο εσωτερικό, όπως η ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ.

Η Τρ. Πειραιώς παρουσίασε με πανηγυρικούς τόνους τα οφέλη της από τη συναλλαγή. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της,

«Με την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:
-- αναβαθμίζεται σημαντικά η θέση και παρουσία του Ομίλου της τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012),
-- δημιουργούνται συνέργειες που εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 155 εκατ. ευρώ στο τέλος της πρώτης τριετίας και στη συνέχεια σε 155 εκατ. ευρώ ετησίως μετά από φόρους,
-- βελτιώνεται ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 124%».

Το δημόσιο συμφέρον

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι χάρη στην Αγροτική πέτυχε το PSI και χάρη στην Αγροτική κρατήθηκε όρθια μια από τις ιδιωτικές τράπεζες της χώρας, την οποία είχε υπηρετήσει από τη θέση του αντιπροέδρου ο Γιώργος Προβόπουλος, πριν τοποθετηθεί Διοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδος,

Όμως θα πρέπει και οι πρωταγωνιστές των γεγονότων της εποχής να εξηγήσουν εκ νέου και με σοβαρότερα επιχειρήματα, πώς μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον και την εθνική οικονομία η απόφαση να μην ανακεφαλαιοποιηθεί η ιστορική τράπεζα και να διαμοιρασθούν τα ιμάτιά της.

Σημ : ευχαριστώ τον καλό φίλο Β.Γ. για αυτήν την ενημέρωση .

Νάγια   

 

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Βιβλιοθήκη (Μουσείο) της Αλεξάνδρειας: ένα αβάσταχτο ψέμα...

by Δελφική Αδελφότης on Σάββατο, 30 Απρίλιος 2011 στις 11:04 π.μ.
Μακέτα της αρχαίας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας

Η περιβόητη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, εγκαινιάστηκε τον 4ο - 3ο π.Χ. αι. επί του βασιλέως της Αιγύπτου Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, ο οποίος ουσιαστικά αποπεράτωσε το έργο που ξεκίνησε ο πατέρας του (Πτολεμαίος ο Α'). Τον θεμέλιο λίθο της Βιβλιοθήκης, τον έθεσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Η βιβλιοθήκη, γνώρισε τεράστια άνιηση, ώσπου εμφανίζεται να γίνεται παρανάλωμα του πυρός και να χάνονται στις στάχτες όλα τα κείμενα που υπήρχαν μέσα και μάλιστα... ΔΥΟ φορές. Την πρώτη επί της Ελληνίδος βασιλίσσης Αιγύπτου Κλεοπάτρας και την δεύτερη επί της Οθωμανικής κυριαρχίας του χαλίφη Ομάρ. Ας εξετάσουμε όμως λίγο τις περιπτώσεις να δούμε που μας οδηγούν από μόνες τους...
Την εποχή που η πανέμορφη Κλεοπάτρα βασίλευε στην Αίγυπτο, η Ρωμαϊκές Λεγεώνες είχαν εξαπλωθεί σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, την Εγγύς Ανατολή και τις χώρες πέριξ της Μεσογείου. Φυσικά επεκτείνονταν και στην Αίγυπτο. Αυτοκράτορας της Ρώμης, ήταν ο Ιούλιος Καίσαρας. Την κατάληψη της Αιγύπτου είχε αναλάβει ο Αντώνιος, ο οποίος όμως δήλωνε ερωτευμένος με την Ελληνίδα Βασίλισσα της Αιγύπτου. Εκτός της Αιγύπτου λοιπόν, πάσχιζε να "κατακτήσει" και την ίδια την Κλεοπάτρα, αφού είχε "πέσει θύμα" τόσο της ομορφιάς της, όσο και της σοφίας της. Κατά τα φαινόμενα, ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της προσπάθειας κατάκτησης της Αιγύπτου, ήταν κι η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Σε αυτήν υπήρχαν χιλιάδες πάπυροι - ρόλοι με πρωτότυπα κείμενα, πάσης φύσεως. Ισχυρά ονόματα, όπως Πλάτων, Αριστοτέλης, Πυθαγόρας, Αρίσταρχος, Ήρων και πάρα πολλοί άλλοι, κοσμούσαν τις προθήκες της Βιβλιοθήκης. Ο Ρωμαϊκός στρατός, επιτίθεται και την κατακαίει... Είναι όμως έτσι; Η όλη υπόθεση, "σκοντάφτει" στα εξής σημαντικά γεγονότα:
 • Ο βιογράφος της Κλεοπάτρας, δεν αναφέρει ΠΟΥΘΕΝΑ ένα τέτοιο γεγονός, που όπως και να το κάνουμε είναι τρομερά σημαντικό για όλον τον κόσμο. Πως λοιπόν το αγνοεί;
 • Ο Ιούλιος Καίσαρας, στα απομνημονεύματά του, δεν κάνει αναφορά στο κάψιμο της Βιβλιοθήκης. Ένα τάτοιο γεγονός, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να διέφευγε της μνήμης του.
 • Ο Ιούλιος Καίσαρας, ήταν λάτρης των γραμμάτων και πολύ περισσότερο των Ελλήνων συγγραφέων, με ιδιαίτερη προτίμιση στον Όμηρο και τον Αριστοφάνη. Πώς λοιπόν θα έδιδε μία τέτοια διαταγή;
 • Υπάρχει περίπτωση να έβαλαν από μόνοι τους φωτιά οι Λεγεωνάριοι; Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση! Οι Ρωμαίοι στρατιώτες ήταν ανέκαθεν πολύ συγκροτημένοι κι υπάκουοι, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα έπρατταν ένα τέτοιο τερατούργημα άνευ διαταγής.
 • Ο δε Αντώνιος, δεν υπήρχε περίπτωση να διαπράξει κάτι τέτοιο από μόνος του κινούμενος, δεδομένου ότι μία τέτοια κίνηση θα έστρεφε εναντίον του την γυναίκα που τόσο επιθυμούσε να "κατακτήσει": την Κλεοπάτρα, η οποία ήταν και λάτρης της Ελληνικής φιλοσοφίας.
 • Τέλος, κανένας σύγχρονος της Κλεοπάτρας και του Ιουλίου Καίσαρος ιστορικός δεν αναφέρει το παραμικρό για το κάψιμο της βιβλιοθήκης. Ούτε καν υπόνοια δεν υπάρχει.
Αναπαράσταση αναγνωστών στην Μεγάλη Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας


Με τα προαναφερθέντα ιστορικά δεδομένα, γίνεται κατανοητό ότι (τουλάχιστον) επί Ιουλίου Καίσαρος και Κλεοπάτρας, δεν πραγματοποιήθηκε κανένα τέτοιο ανουσιούργημα. Μας μένει η περίπτωση του Χαλίφη Ομάρ. Όταν αυτός κατέλαβε την Αίγυπτο, έθεσε τοποτηρητή τον Αμρ ο οποίος ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, αλλά με δύο βασικά μειονεκτήματα: πρώτον είχε τυφλή υπακοή στον Ομάρ και δεύτερον, δεν είχε ιδέα από την σημαντικότητα του όποιου βιβλίου όπως άλλωστε όλοι οι Άραβες εκείνης της εποχής. Το θέμα που ανέκυψε από τους ιερείς Φιλάρετο και Ιωάννη, ήταν το ποια θα ήταν η τύχη των βιβλίων που είχε αποθηκεύσει και δεσμεύσει ο Ομάρ από την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Εκείνος, μη θέλοντας να πάρει την ευθύνη, δεδομένου ότι οι δύο ιερείς του ανέλυσαν το πόσο σημαντικά είναι, έστειλε σχετικό ερώτημα στον Ομάρ. Η απάντηση έκανε κάπου δύο μήνες να έλθει και στο μεσοδιάστημα βρήκαν την ευκαιρία οι δύο Έλληνες να του αναλύσουν όχι μόνο την σημαντικότητα των κειμένων, αλλά και την πνευματική τους αξία. Ο Αμρ είδε με συμπάθεια το όλο θέμα, αλλά η απάντηση του Ομάρ (ο οποίος ήταν ΛΑΤΡΗΣ του Κορανίου) ήταν... καταλυτική: "Αν τα βιβλία που μου αναφέρεις είναι σύμφωνα με το Κοράνι, δεν τα χρειαζόμαστε γιατί το Κοράνι είναι πλήρες. Αν όμως είναι αντίθετα με το Κοράνι, τότε μας είναι άχρηστα. Προχώρα στην καταστροφή τους." Φαίνεται πως ο Αμρ, ακολούθησε την εντολή του Ομάρ και βάσει των κειμένων της εποχής, τα χειρόγραφα δόθηκαν στα 4.000 λουτρά της Αιγύπτου για καύσιμη ύλη και έκαναν έξη (6) μήνες να καταστραφούν όλα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να κάνουμε μία απαραίτητη διευκρίνιση: ενώ η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι πασίγνωστη, αγνοούμε τις άλλες σημαντικές βιβλιοθήκες της εποχής. Η Βιβλιοθήκη της Περγάμου, αν και δεν είχε τον όγκο των βιβλίων που είχε αυτή της Αλεξάνδρειας, ήταν εξίσου σημαντική. Επίσης, κάθε Ελληνική πόλη και κάθε πλούσιος της εποχής, είχε την δική του βιβλιοθήκη. ΟΛΕΣ είχαν τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων. Πως; Μα πολύ απλά, δια της αντιγραφής. Εξειδικευμένοι λόγιοι δούλοι, είχαν αναλάβει την μετάφρασή τους. Μιλάμε στην ουσία για εκατοντάδες βιβλιοθήκες. Αναφέρω το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να καταλήξω στο εξής: η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, είχε πάνω από 150 λόγιους δούλους, οι οποίοι είχαν αναλάβει την πιστή αντιγραφή των βιβλίων της. Επίσης, η εν λόγω βιβλιοθήκη, διοικούνταν από Έλληνες "διευθυντές", οι οποίοι ως λάτρεις των γραμμάτων φρόντιζαν να έχουν καλύψει τις προθήκες με... αντίγραφα για τον φόβο της κλοπής ή της καταστροφής από την χρήση, δεδομένου ότι ήταν εκατοντάδες οι επισκέπτες - αναγνώστες. Αυτά τα κρατάμε για να επανέλθουμε σε λίγο.

Το ερώτημα που θα θέσει ο αναγνώστης είναι εύλογο: "τελικά κάηκε ή όχι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας;" Υπάρχουν δύο ιστορικά γεγονότα, που μας βάζουν σε σκέψεις. Πρώτον, ο Πλούταρχος που μας αναφέρει την καταστροφή της Βιβλιοθήκης, είναι μεταγενέστερος του Ιουλίου Καίσαρος. Εκτός αυτού, η ιστορική καταγραφή του Πλουτάρχου, βασίζονταν πολύ στις φήμες και τις διαδόσεις. Αυτό καθιστά την σχετική καταγραφή ως ελαφρώς αναξιόπιστη. Ιστορικά, καταγράφεται ΜΟΝΟ μία περίπτωση πυρκαϊάς στην εν λόγω βιβλιοθήκη και αυτή κατά την εποχή του Καίσαρος Μάρκου Αυρηλίου. Εν τούτοις, πρόκειται για μία μικρής έκτασης φωτιά που έλαβε χώρα κοντά στην πτέρυγα της Βιβλιοθήκης, από την πλευρά του λιμανιού, κοντά στον περίφημο Φάρο της Αλεξάνδρειας. Από αυτήν, κάηκε μία αποθήκη της Βιβλιοθήκης, που όμως εμπεριείχε ελάχιστα βιβλία (σ.σ. όταν αναφερόμαστε στον όρο "βιβλία" εννοούμε παπύρους και ρολούς κι όχι στην σημερινή έννοια του βιβλίου) τα οποία προορίζονταν ως "δώρα" σε κάποιους ηγεμόνες. Επομένως δεν έχουμε να κάνουμε με καταστροφή της Βιβλιοθήκης. Όσο αφορά την εποχή του Χαλίφη Ομάρ, μας βάζει σε σκέψεις το γεγονός ότι οι κατά πολύ μεταγενέστεροι Άραβες που εμφανίστηκαν στην Δύση (μετά την παρακμή και πλήρη απώλεια της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας), δήλωναν απόλυτοι γνώστες της... αρχαιοελληνικής γραμματείας...!!!

Τελικά, τι πραγματικά έγινε με τα Βιβλία της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας; Το σίγουρο είναι ότι ΠΟΤΕ δεν κάηκαν. Τουλάχιστον όχι τα πρωτότυπα. Τα κείμενα όλα μεταφέρθηκαν στις τέσσερεις γωνιές του πλανήτη. Ελάχιστα είναι εκείνα που είτε καταστράφηκαν, είτε πραγματικά χάθηκαν. Μεγάλο όγκο των βιβλίων αυτών, κατέχουν:
 • Το Άγιο Όρος
 • Το Βατικανό
 • Ο Λευκός Οίκος
 • Η NASA
 • Οι Illuminati
Το σημερινό έκτρωμα Κρόνιας αισθητικής που "στολίζει" το λιμάνι της Αλεξάνδρειας κι ευελπιστεί να... συναγωνιστεί (αν είναι ποτέ δυνατόν) την αρχαία Βιβλιοθήκη.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά κείμενα που φυλάσσονται στην Ελβετία, στη Ρωσία, στην Χιλή, στην Αργεντινή, στο Θιβέτ, στη Συρία και αλλού. Ο γράφων, έχει δει ιδίοις όμασι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ χειρόγραφα του Πυθαγόρα, του Αριστοτέλους, του Επικούρου και των Σοφιστών σε δύο συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδος (τα οποία για ευνόητους λόγους δεν θα κατονομάσω).
Κλείνοντας αυτήν την σύντομη αναφορά, να ευχηθώ ΣΥΝΤΟΜΑ, ΟΛΑ τα Ελληνικά χειρόγραφα να επαναπατριστούν και να έλθουν και πάλι στην Ελληνική Δικαιοδοσία. ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ!!!

Γεώγιος Δουρμούσης - Μεταξάς
Θεολόγος
Ιστορικός Ερευνητής
Ιδρυτής Δελφικής Αδελφότητος

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Σάββατο 9 Μαΐου 2020

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΧΙΜΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΊΑ. ΕΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ !!! (ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ)


               ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΧΙΜΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΊΑ

                        ΕΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

Πριν αρκετά χρόνια μας μιλούσαν για παράξενα ιπτάμενα αντικείμενα. Σήμερα καταλήξαμε να μιλάμε για τα ιπτάμενα drones διαφόρων μεγεθών και χρησιμοτήτων. Έξυπνο εεεεε;;; Συνηθίζεις στην ιδέα, οπότε σου φαίνεται φυσιολογική η ύπαρξή τους, μέχρι να αποκαλυφθεί η ακόμα πιο ανεπτυγμένη κρυφή μορφή τους.  Κάποτε μιλούσαν για ιπτάμενους δίσκους, μέχρι που εμείς οι ερευνητές μάθαμε για τους ιπτάμενους δίσκους του Χίτλερ, τα Χανεμπού ή τα Χανεμπού των αρχαίων Ελλήνων https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82) και εδώ : https://www.perizitito.com.cy/xanempoy/9789604541577/code-249919.html .  Όσον αφορά τα Χανεμπού που κατασκεύασαν οι ναζιστές επιστήμονες, τα εξαφάνισαν από το διαδίκτυο.  Ελάχιστα υπάρχουν ακόμα, τα οποία είναι κατά πολύ μεταγενέστερα και όχι σύμφωνα με τις παλαιότερες ενημερώσεις που ΔΕΝ υπάρχουν πλέον, ούτε υπάρχουν αυτά που ανακάλυψαν οι Ρώσοι όταν μπήκαν στην Γερμανία. Τους Γερμανούς ναζιστές επιστήμονες πάντως τους μετέφεραν στην Αμερική. Τι σου είναι τα ιλουμιναταριά - σκοταδισταριά και πως στήνουν την ιστορία.   http://hellenik.blogspot.com/2011/12/blog-post_20.html?m=0   και εδώ : https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9/Εδώ  η βάση του Χίτλερ στην Ανταρκτική :    https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9/ την οποία ανακάλυψαν οι Ρώσοι : https://www.youtube.com/watch?v=Ayb4EtiDib8,. Σήμερα ελέγχεται από τους Αμερικανούς, πιθανόν μαζί με τους Rώσους. Οι Ναζι επιστήμονες, ιστορικοί και αρχαιολόγοι, εκτός των άλλων, ασχολήθηκαν και με τον «μύθο» της Ατλαντίδας. Παρακλάδι της εταιρείας «Θούλη», η Ανένερμπε, είχε ασχοληθεί με την ανεύρεση στοιχείων περί αυτής. Αυτή ίδρυσε ένα ινστιτούτο Ατλαντικών σπουδών το οποίο στεγάστηκε στον «οίκο της Ατλαντίδας» στην πόλη Βέρμη. Εκεί υπήρχε η αίθουσα των ουρανών.                                                                                                                                                  Οι Αμερικανοί συνεργάστηκαν μεταπολεμικά με τους ναζιστές επιστήμονες που είχε ως αποτέλεσμα  οι ΗΠΑ έκτοτε να καταστούν παγκόσμια δύναμη. Που νομίζετε ότι οφείλουν την ισχύ τους ;;; Στους Γερμανούς επιστήμονες και ενίοτε στους Έλληνες. Το να μιλά κάποιος βέβαια για Αμερικανούς, ΔΕΝ αποτυπώνει την πραγματική αλήθεια, αφού άλλοι κάνουν κουμάντο σε αυτήν την Χώρα και όχι μόνον σε αυτήν. Εν πάσει περιπτώσει. Το σχέδιο συνεργασίας και φυγάδευσης των Γερμανών επιστημόνων ονομάστηκε, ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ. Πρόσφατα οι ΗΠΑ περιέργως, αποχαρακτήρισαν κάποια βίντεο με δήθεν UFO, για να πείσουν εμάς τα ούφο ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Διττή αυτή η θεωρία, χρήσιμη για τους συστημικούς. Είτε γιατί περνιέται η εντύπωση στους πολλούς ότι μπορεί κάποιοι να έρθουν να μας «σώσουν», είτε γιατί μπορεί να έρθουν αυτοί να  μας επιτεθούν, οπότε να το δεκανίκι της απαραίτητης παγκόσμιας  διακυβέρνησης. Μέσα στα σχέδια-πρωτόκολλα, όπως θέλετε πείτε τα, στο πώς να τρομοκρατούν τον κόσμο, παίζει και το σενάριο των UFO.             Ο Χρουτσόφ ήταν ο πρώτος που υποτίθεται είχε μιλήσει για τα «διαστημικά Ελληνικά τελωνεία», αλλά ΔΕΝ σημαίνει ότι όντως αυτό είχε ειπωθεί,  https://www.diadrastika.com/2014/04/blog-post_5086.html. Αργότερα ακολούθησε η ιστορία του «εξωγήινου» Ρόσγουελ που δήθεν έπεσε στα χέρια των Αμερικανών από πτώση ufo. Εδώ γελάμε ξεκαρδιστικά. Ωστόσο ουδόλως είχε σχέση με ufo και εξωγήινο https://www.iefimerida.gr/stories/symban-toy-rosgoyel-mystirio-syntribi-ufo-neo-mexiko. Ακολούθησε η Κλίντον που θα μας έλεγε τάχα την αλήθεια, αλλά ΔΕΝ της προέκυψε επειδή κέρδισε ο Τραμπ, ο οποίος βεβαίως σε ερώτηση επ’ αυτού του θέματος για να μην απογοητεύσει απότομα τους εραστές της ουφολογίας είπε ότι  «ΔΕΝ το πολύ πιστεύει».   Έλα όμως που το στρατιωτικό σκέλος των ΗΠΑ καθ’ ότι συνηθισμένο στις ουφολογίες και το πλάσιμο ανακριβών υποθέσεων για τις επιθετικές του βλέψεις, αναζωπύρωσε πρόσφατα την θεωρία, αποχαρακτηρίζοντας δήθεν κάποια βίντεο με ιπτάμενα φωτεινά αντικείμενα με σκοπό να επαναφέρει στην επικαιρότητα το επίμαχο θέμα.   https://www.el.gr/paraxena/ufo/ta-simerina-vinteo-poy-kaneis-den-pros/ . Μας είχε προκύψει και ο Γιούνγκερ που μίλησε για αυτά τα αντικείμενα που δήθεν «μας παρατηρούν από μακριά και νοιάζονται για το πώς θα πάει η Ε.Ε». https://www.youtube.com/watch?v=ligoH6sTspQ&feature=emb_logo Μιλάμε για πολύ γέλιο και αυτό ναι μεν μας χρειάζεται, ο σκοπός είναι όμως να μην γελάμε ουφολογικώς, αλλά ουσιαστικώς. Παραισθήσεις θα είχε ο άνθρωπος που του τις πέρασαν στον εγκέφαλο τεχνολογικώς. https://www.el.gr/nea-taxh-2/laikopoylos-to-gonidio-toy-theoy-vmat2-o-bill-gates/ Γιατί το να πιστεύει κάποιος ότι οι εξωγήινοι νοιάζονται ειδικά για την Ευρώπη, ε! είναι παρατραβηγμένο.  Μάλλον εκείνος θα εννοούσε, όταν αναφέρθηκε σε άλλους πλανήτες, τους διάσπαρτους δορυφόρους – βάσεις με τα μασονικά επιτελεία των ελιτών που παρακολουθούν ολόκληρο τον πλανήτη. Οι αστροναύτες ανήκουν επίσης σε αυτήν την μασονική κατηγορία.   Γιατί λοιπόν οι πολιτικοί και τα όργανά τους λένε ψέματα ;;; http://www2.patakis.gr/PrintViewShopProduct.aspx?id=620986 και εδώ   https://www.flash.gr/culture/1210132/giati-oi-politikoi-lene-psemmata  Αν τα ufo αφορούσαν ανώτερες οντότητες, αυτές ΔΕΝ είχαν ανάγκη ούτε από πολεμικά όπλα, ούτε από ufo για να τα χρησιμοποιήσουν. Έπειτα σε ένα πεδίο matrix που όλα είναι πλάνη των αισθήσεων, πως μπορεί κάποιος να μιλά για εξωγήινη ζωή ;;; 


Σε όλη μου την ζωή θα θυμάμαι τις ελάχιστες συζητήσεις που είχα κάνει με τον εκλιπόντα Γιάννη Μασσέλο, έναν σπουδαίο αλλά αδικημένο επιστήμονα, όταν κάποτε έγραφα ότι ΔΕΝ υπάρχει βαρύτητα έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, αλλά άλλου είδους ενεργειακή δύναμη, εννοώντας τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις (έλξης και απώθησης) οι οποίες δικαιούνται να πάρουν τον όποιον όρο.  Ήταν η αιτία που ο Γιάννης αποφάσισε να έρθει σε επαφή μαζί μου και να κάνουμε κάποιες ελάχιστες συζητήσεις που σχετίζονταν με την «βαρύτητα – αντιβαρύτητα» που καθιστά αόρατα τα stelth. Αυτή η τεχνολογία ΔΕΝ απέχει καθόλου από την τεχνολογία των κατασκευασμένων ιπτάμενων δίσκων χωρίς καύσιμα με την μοναδική απίστευτη αστραπιαία ταχύτητά τους ή την σταθερή αιώρησή τους. Δυστυχώς αυτές οι συζητήσεις έμειναν στην μέση για διάφορους λόγους που ακολούθησαν μέχρι τον αιφνίδιο και αναπάντεχο θάνατό του. Όσο για το HAARP και την όποια σχέση του με τις σκουληκότρυπες είναι μία θεωρία των Ρώσων, αλλά η μόνη σίγουρη που ΔΕΝ ανήκει σε κάποια θεωρία είναι αυτή που σχετίζεται με το ψήσιμο του πλανήτη σαν σε φούρνο μικροκυμάτων και όχι μόνον, όπως επίσης η τεχνολογία πρόκλησης σεισμών μέσω αυτού, που μας είναι ήδη γνωστή.          

Μιλάμε για τεχνολογία και επιστήμες που στην σύγχρονη εποχή αυτές ουδόλως επίσταται. Ας μιλήσουμε λοιπόν για παράξενη πλανεμένη επιστήμη που δημιούργησαν άνοες αλλόφρονες. Διότι επιστήμη χωρίς πνευματικότητα, ηθική και φιλοσοφία της οποίας η αρχή είναι το «θαυμάζειν», παύει να είναι αληθής επιστήμη η οποία προσπαθεί να προσεγγίσει την ουσία του νοήματος της ζωής του ανθρώπου, αλλά αντίθετα κατρακυλά σε πολιτικά εξουσιαστικά, ατομικά, εμπορικά και κερδοσκοπικά συμφέροντα μόνον. 


Θα πρέπει να ταξειδέψουμε για λίγο στον χρόνο για να συνδέσουμε αρχαίες πληροφορίες  με τις σύγχρονες επιστήμες. Οι επιστήμες συνδέονται με διάφορα εκτρωματικά πειράματα, όσο και με την …, αθανασία.  Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το τέρας Χίμαιρα που στην Ελληνική μυθολογία σκότωσε ο Βελλερεφόντης   


 

Τι ήταν όμως η αθανασία κατά την μυθολογία ;;;

 

Προ καιρού είχε προβληθεί μία ταινία στην τουβούλα αργά το βράδυ, όπου σε αυτήν έδειχνε μία περιοχή χωρισμένη σε διαφορετικές ζώνες «ανθρώπινης» ζωής. Όπως σήμερα δηλαδή που υπάρχουν οι πλούσιες γειτονιές με υψωμένα τοιχία, απομονωμένες από τις φαβέλες – παραγκουπόλεις των φτωχών και των κατατρεγμένων.  Ο χρόνος της «αθανασίας» λοιπόν ή άλλως η παράταση του βίου των «ανθρώπων» κερδιζόταν ή χανόταν με διάφορους τρόπους επιτυχίας ή αποτυχίας. Δηλαδή οι «άνθρωποι» κέρδιζαν ή έχαναν από το ποσοστό του υπολογιζομένου χρονικού διαστήματος του βίου τους από την ένδειξη του χρονομέτρου (τσιπ) που ήταν εμφυτευμένο στο εσωτερικό του καρπιαίου τους σωλήνα. Κρίμα που ΔΕΝ έφτασα μέχρι το τέλος της ταινίας επειδή έκλειναν τα μάτια μου, έτσι ΔΕΝ έμαθα τι κατάφερε να κερδίσει ο πρωταγωνιστής που ρίσκαρε να ξοδέψει πολύ μεγάλο μέρος από τον χρονόμετρο του βίου του, για να καταφέρει να περάσει σε μία κλειστού κυκλώματος πόλη με σκοπό να κερδίσει τα χρονόμετρα όλων όσων βρίσκονταν σε αυτήν και που λογίζονταν ως πλούσιοι εξ αιτίας των υπερβολικά υψηλών προστιθέμενων βαθμών χρόνου που διέθεταν στο χρονόμετρό τους.  Το ενδιαφέρον στην υπόθεση του έργου είναι ότι όλοι τους παρέμεναν νέοι, άσχετα με το πόσο χρονικό διάστημα είχαν ζήσει, το οποίο εποικίλετο από άνθρωπο σε άνθρωπο, μάλλον από μεταλλαγμένο σε μεταλλαγμένο.  Δηλαδή μπορεί το βιομετρικό χρονόμετρο ενός να έδειχνε πχ. τα 600 έτη. Ως συμπέρασμα, σύμφωνα με τα κινηματογραφικά προβαλλόμενα του συστήματος, ο θάνατος επέρχετο όταν ο χρόνος έφτανε στο μηδέν, δηλαδή ΔΕΝ είχαν προστεθεί – κερδηθεί μονάδες χρόνου, από κάποιον άλλον. Αυτό κατ’ εμέ σημαίνει δύο τινά.  Είτε ότι το σύστημα μοίραζε τόσο χρόνο όσο εκείνο επιθυμούσε ανά υβριδικό κατασκεύασμα,  είτε το σύστημα παρήγαγε με κάποιον τρόπο ενέργεια που ωστόσο η παραγωγή της ΔΕΝ ήταν ανεξάντλητη ή άλλως αυτή η παραγωγή ΔΕΝ μπορούσε να υπερβεί κάποιο όριο. => Διότι όπως έχουμε πει προ καιρού, η ποσότητα του ύδατος στον πλανήτη ούτε μειώνεται ούτε αυξάνεται όπως έχει εξηγήσει μία καθηγήτρια, η κα Ευθυμίου το βίντεο της οποίας βρήκα :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IOS_iT5Hm0c&feature=emb_logo, η οποία ποσότητα αναλογικά είναι επίσης εφάμιλλη με το ποσοστό του νερού του ανθρωπίνου σώματος. Παρομοίως λοιπόν θα ισχύει για το εύρος – ισχύ – πυκνότητα του ενεργειακού πεδίου στον πλανήτη μας ή όσο ενεργειακό φορτίο από την φύση του μπορεί αυτός να αντέξει.  Κουφά σας ακούγονται ;;; ΟΧΙ ΔΕΝ είναι κουφά γιατί τέτοια περίεργα στάδια έχει περάσει ουκ ολίγες φορές ο δύσμοιρος πλανήτη μας, η προϊστορία του οποίου αποκρύπτεται επιμελώς. 
 

Ο τύπος λοιπόν που κατάφερε να περάσει στην μετ’ εμποδίων κλειστού κυκλώματος πόλη, έβαλε σκοπό να κερδίσει τα χρονόμετρα των πλουσίων αυτής, μέσω του τζόγου φυσικά. Μέθοδος που θυμίζει την τακτική των πάσης φύσεως τζόγων που εμείς γνωρίζουμε, από καζίνο, ΟΠΑΠ, τοκογλυφία (τράπεζες), οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι πάντοτε κερδισμένοι. Όμως αυτοί  είναι μαθημένοι να μοιράζουν ψίχουλα από τα αφορολόγητα υπέρογκα κέρδη τους, για να συντηρούν το ανθρώπινο θυμοειδές από το οποίο αυτοί συντηρούνται. Είτε μέσω ενός υποκριτικού ανθρωπισμού ασκώντας μία επίπλαστη «φιλανθρωπία», είτε μέσω της οργής εναντίον τους, με εκείνους να επιπλέουν άκοπα και πλουσιοπάροχα και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση που εμείς εδώ  καταπιανόμαστε, οι πλούσιοι διαθέτουν άπλετο χρόνο βίου αλλά εις βάρος των πολλών, προσπαθώντας να κερδίσουν μια δήθεν αθανασία, μάλλον να παρατείνουν έναν βίο μόνον για ολίγους.  

Για ποια αθανασία μιλούν οι παλαιότεροι, όσο και οι σύγχρονοι ;;;  Πόση μωρία μπορεί να κυκλοφορεί πάνω στον πλανήτη μας ;;; Η κλωνοποίηση σχετίζεται με κάποια μορφή αθανασίας ;;; Κατά τους μωρούς ΝΑΙ, στην πραγματικότητα όμως φυσικά ΟΧΙ. Σε έναν περατό ψευδαισθητικό κόσμο η έννοια «άφθαρτο» ή «αθάνατο» είναι ανύπαρκτες και ανυπόστατες έννοιες. Υπάρχει επίσης περίπτωση να είχαν κάποιοι πείσει τους Φαραώ των τελευταίων δυναστειών ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να ξανά επιστρέψουν χωρίς όμως οι ίδιοι να κατέχουν ουδεμία γνώση τού τι μπορεί να εννοούσαν εκείνοι που τους έπειθαν, για να ταριχεύουν τόσο περίτεχνα τα σώματά τους και συνάμα να έχουν δίπλα τους τόσο πλούσια κτερίσματα που υποτίθεται θα έβρισκαν κατά την επιστροφή τους ή τέλος πάντως θα τα χρησιμοποιούσαν στο μεταθανάτιο ταξείδι τους ;;;  ΔΕΝ έχει λογική να διατηρείς ιερατείο, να ταυτίζεις τον εαυτό σου με την έννοια θεό, αλλά οι πράξεις σου να είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. 

 Οι δικοί μας αρχαίοι πάντως είχαν την συνήθεια να τοποθετούν στους νεκρούς τους ένα ή δύο μόνον τάλαντα, το «Χαρώνειο νόμισμα» για να πληρώσουν με αυτά τον φύλακα τέρας βαρκάρη Κέρβερο, ο οποίος σύμφωνα με την θεογονία του Ησιόδου είχε 50 κεφαλές και όχι 3 («Κέρβερος, ωμηστής Αΐδεω κύων, χαλκεόφωνος πεντηκοντακέφαλος») με ουρά δράκου, για να περάσει τις ψυχές στην «απέναντι» όχθη, στον Άδη.                   Τον Άδη επισκέφτηκαν λίγοι ζωντανοί,  όπως ο Οδυσσέας, ο Θησέας, ο Ηρακλής αλλά και ο Ιησούς ο οποίος επίσης επέστρεψε. Ο αναμορφωτής και ευεργέτης της ανθρωπότητας ημίθεος Ηρακλής, που τον κυνηγούσε από την ζήλια της η Ήρα, είναι ο μόνος που νίκησε τον Κέρβερο και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Αξίζει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά με τους άθλους του, εφ όσον αυτοί συνδέονται με τον εξαγνισμό της ψυχής από τα πάθη, σαν αυτά που του είχε εμφυτεύσει η ζηλότυπη Ήρα. Η Ετυμολογία : ΗΡΑΚΛΗΣ = ΤΟ ΚΛΕΟΣ ΤΗΣ ΗΡΑΣ=> ΡΟΗ (ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΡΟΗ), ΤΟ ΑΙΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ο μύθος με τον Κέρβερο, είναι ο τελευταίος.                                                       Προς τι λοιπόν αυτή η «επίσκεψη» στον Άδη ;;;  Που σημαίνει ότι οι ψυχές έχουν να αντιμετωπίσουν, όχι μόνον τους Λευκούς(+) φύλακες αλλά και τους Μαύρους ή γκρίζους με αρνητικό πρόσημο(-). Οπότε η επιλογή είναι εξαιρετικά δύσκολη και η πλάνη πανεύκολη. Ο Πλατωνικός μύθος του Ηρός αναφέρεται στις δύο κατηγορίες φυλάκων, μύθο που έχει αναλύσει η αείμνηστη Αλτάνη.


Όσο για τον Ιησού, για πολλοστή φορά θα πω ότι ΔΕΝ ίδρυσε καμία θρησκεία, για αυτό θεωρώ ότι όσα δόγματα αναφέρονται στο όνομά Του, πράττουν τεράστια Ύβρι απέναντί Του. ΟΥΤΕ μας είναι γνωστές οι αυθεντικές ομιλίες Του. Ο ίδιος ΔΕΝ μπορεί παρά να είχε σπουδάσει στις τότε ανθούσες πολυπληθείς Ελληνιστικές Φιλοσοφικές σχολές, συνεπώς είχε διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα, μερικά από τα οποία φαίνεται να προσπάθησε να περάσει με απλοϊκό και ίσως παραβολικό τρόπο υπό μορφή μηνυμάτων, στον νομαδικό Λαό του. Επίσης σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ήταν Έλληνας. Αλλά ήταν θαυμαστής και γνώστης της Ελληνικής γραμματείας, συμπέρασμα που εξάγεται αγόγγυστα από την αντίδρασή του όταν πήγε μία ομάδα Ελλήνων να τον επισκεφθεί, για να πει το γνωστό «ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι οι ομιλίες του παραποιήθηκαν με κακουργηματικό τρόπο, ώστε αυτές να είναι εύκολα είτε αμφισβητήσιμες είτε σε άλλες περιπτώσεις απωθητικές. Ο ίδιος λέγεται ΔΕΝ έγραψε τίποτα, αλλά κάποιοι λόγιοι της εποχής του είναι αδύνατον να μην  έγραψαν για αυτόν, τα κείμενα των οποίων πιθανόν να φυλάσσονται κάπου κρυμμένα, πχ. στο Άγ. Όρος ή στο Βατικανό.  Εννοείται ότι ΔΕΝ αναφέρομαι στους αποστόλους. Αντίθετα οι ομιλίες του φαίνεται  να αναμείχθηκαν με ανατολικού τύπου δοξασίες από τα τότε ιερατεία που ήθελαν να περάσουν τα δικά τους μηνύματα στον αναλφάβητο Λαό τους, για να επιβάλλουν μία νέα ιερατική θρησκεία, αφού κάθε τι που είναι μη αληθές είναι καταδικασμένο να φθαρεί στον χρόνο. Για αυτό τα ιερατεία βάλθηκαν να αποδομήσουν ό,τι φωτεινότερο είχε ανακαλύψει η ανθρώπινη διάνοια, που είναι η Ελληνική πραγματεία, στην οποία στηρίζεται μέχρι σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα και αυτή η τοποθέτηση ουδόλως έχει με οποιαδήποτε μορφή είτε συνωμοσιολογίας, είτε υπερβολής. Αντίθετα άλλοι εποφθαλμιούν διακαώς να πάρουν την θέση μας.     Τα συμπεράσματα όμως κατακτώνται, όπως κατακτώνται το Δίκαιο, η Αλήθεια και η Ελευθερία, έννοιες που ανήκουν σε ανώτερες οντότητες. Τα ιερατεία ουδέποτε επέτρεπαν να προσφέρεται η πληροφορία στους πολλούς, για αυτό βρίσκονταν και βρίσκονται συνεχώς σε σύγκρουση με την επιστήμη, κυρίως με την φυσική. Ζωντανό παράδειγμα έχουμε με τον εξαίρετο φυσικό και διδάσκαλο Μ. Δανέζη, για όσους έχουν παρακολουθήσει ομιλίες του. 


Παρ’ όλη την κακοποίηση που υπέστησαν οι λόγοι του Ιησού, εν τούτοις βρίσκονται σημαντικά στοιχεία ανώτερης γνώσης και σοφίας στον λόγο Του. Ένα πρόχειρο παράδειγμα για εμένα είναι το «οι έσχατοι έρχονται πρώτοι», που με είχε απασχολήσει πολύ η ερμηνεία της. Αυτή την φράση την συνέδεσα  κάποια στιγμή με όρους φυσικής, πέρα από την καθεστηκυία θρησκευτική άποψη που οδηγεί εντελώς αλλού και ΔΕΝ άπτεται καμίας λογικής. Για τον Θεϊκό Νου, ΔΕΝ υπάρχουν ούτε έσχατοι, ούτε πρώτοι. Τέτοια αντίληψη ανήκει μόνον σε ανθρώπους. Οι ψυχές είτε θα καταφέρουν να εκθεωθούν, είτε όχι. ΔΕΝ κάθεται σε κάποιο θρόνο ο Θεός να κρίνει και να κατατάσσει.                                                Το συνέλαβα λοιπόν να συμβολίζει το πως γίνεται η εξάπλωση των διαστάσεων του Σύμπαντος κόσμου (https://www.youtube.com/watch?v=BVo2igbFSPE), όπως μας το είχε εξηγήσει με απλό τρόπο ο σπουδαίος φυσικός Καρλ Σαγκάν, ένα εκπληκτικό βίντεο του ιδίου σχετικό με την κατανόηση των διαστάσεων εδώ :  https://www.youtube.com/watch?v=N0WjV6MmCyM.  Η φύση του ανθρώπου όμως ΔΕΝ αντιλαμβάνεται τον πολυδιάστατο Κόσμο μας. Εν τούτοις οι εκάστοτε έσχατες (έσχατοι) πληροφορίες που λαμβάνει ο άνθρωπος και οι οποίες προστίθενται στις παλαιότερες, τυγχάνουν κάθε φορά νέων πνευματικών διεργασιών, κοσκινίσματος και αναθεωρήσεων, οπότε νέα δεδομένα εξάγονται υπό μορφή νέων συμπερασμάτων (πρώτοι), με τον νου να συνεχίζει το Κοσμικό ταξείδι του για νέα συλλογή πληροφοριών (έσχατοι) και περιπετειών κ.ο.κ. Κατά τον ίδιο τρόπο το Σύμπαν ταξειδεύει –κινείται στον άχρονο χρόνο, χωρίς να ξεφεύγει από το Κοσμικό αυγό. Άλλοτε αυτό διαστέλλεται με προσθήκη νέων ενεργειών – πληροφοριών και άλλοτε συστέλλεται προς επεξεργασία αυτών, μέχρι την στιγμή που όλα θα επανενωθούν για να γίνουν ΕΝΑ, μέχρις ότου κάποια στιγμή μία νέα Συμπαντική έκρηξη (big bang) θα δημιουργήσει είτε ένα παρόμοιο ή παραπλήσιο Σύμπαν, είτε μιας άλλης δομικής μορφής.                  Μην μας διαφεύγει ποτέ από τον νου, ότι ο υλικός κόσμος αενάως μεταμορφώνεται.  Πιθανόν αυτή η διεργασία, διαστολής – συστολής να είναι αέναη όπως κάποιοι ένθερμα υποστηρίζουν, ενώ κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι όταν όλα γίνουν ΕΝΑ, εφ’ όσον όλα συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, σε αυτό το σημείο σταματούν τα πάντα. Εκεί καταλήγουν οι Ινδουιστές. Στην λεγόμενη Νιρβάνα. Νιρβάνα όμως σημαίνει ακινησία, ενώ Θεός σημαίνει συνεχής κίνηση, εκ του θέειν= τρέχειν + θο-ός= ταχύς που δηλώνει ενέργεια ή του Θεώμαι = ο τα πάντα ορών, έννοια που αντιστοιχεί στην Πρώτη Αιτία του Κόσμου (= κόσμημα). 


Τα ίδια λοιπόν και απαράλλακτα συμβαίνουν με την ίδρυση των θρησκειών και δογμάτων  από την εποχή των μάγων. Ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει την ανάγκη να θεοποιεί φυσικά φαινόμενα ή πρόσωπα και ουδέποτε μία ανώτερη οντότητα. Πόσο μάλλον ο Θεός να έχει «ανάγκη» από αυτές.    


«Να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου» ;;; Βεβαίως. Υπάρχουν οι δαίμονες (δαήμονες) που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, εφ όσον ζούμε σε διττό κόσμο μέσω του οποίου προσπαθούμε να αντιληφθούμε τον Κόσμο μας. Η μία αφορά τους «κατά σχέση δαίμονες» και η δεύτερη τους «πήμονες δαίμονες». Οι πρώτοι αφορούν τις εξαγνισμένες ψυχές που έχουν κατακτήσει τις κορυφές της πνευματικότητας, { εξ ου η σύνδεσή των ανώτερων όντων με τις Αίγες που έχουν κέρατα (κεραίες), θα γίνει ξεχωριστή μνεία σε αυτές }, οι οποίες ΔΕΝ υποπίπτουν πλέον σε μετενσαρκώσεις, έχοντας κερδίσει την αθανασία της ψυχής τους. Ενώ οι δεύτεροι είναι αυτοί που μοιράζουν τα παθήματα στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται να ξεπληρώσουν όσο και να βιώσουν νέες εμπειρίες στο Ποσειδώνιο υγρό περιβάλλον του ανθρωπίνου θυμικού τους, μέχρι να καταστούν και αυτές αθάνατες οντότητες.                      Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι σε συζήτηση με μία φίλη που έχει και εκείνη παρόμοια ενδιαφέροντα με εμένα, μου είπε ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη που συμπεριέλαβε μέρος της σοφίας των Ελλήνων στους κόλπους της. Λογική ήταν αυτή η τακτική παρ’ όλο που κατά βάση ως θρήσκευμα στηρίζεται σε αλλότριες δοξασίες, διότι ήταν ο μόνος τρόπος η σοφία αυτή να διασωθεί στην μυστικιστική πλευρά του θρησκεύματος, εξ αιτίας της λαίλαπας που εξαπολύθηκε δολίως ενάντια στην Ελληνική Φιλοσοφία και τα γράμματα, για να εδραιωθεί ένα θρήσκευμα δια της βίας, της καταστροφής και του θανάτου, ως μετέπειτα χριστιανισμός. Άποψη με την οποία συμφωνώ απολύτως, απόδειξη το παράδειγμα που σας ανέφερα παραπάνω και που έχω σκεφθεί από παλιά. Διότι υπάρχουν κάποιες ρήσεις του Ιησού που αυτό το αποδεικνύουν και με έκαναν να το αντιληφθώ από τα χρόνια των προσωπικών μου ερευνών.  Όλα τα υπόλοιπα δόγματα είναι καθαρά Ιαχβεϊκά ή βαβυλωνιακής ή καμπαλιστικής προέλευσης χωρίς να το γνωρίζουν ή να το αναγνωρίζουν οι οπαδοί τους, πλην των ιερατείων τους και ας προτάσσουν δήθεν ως βάση τους τον Ιησού Χριστό.                                                                              Σημείωση : Από την χημικό, ερευνήτρια και λάτρη της ετυμολογίας της Θεϊκής Ελληνικής γλώσσας Μαρία Μαραγκού, άντλησα τα στοιχεία περί των πημόνων και των κατά σχέση δαιμόνων από το βιβλίο της «Ο Οδυσσέας – Το κοσμικό ταξείδι της ψυχής», όπου ο Οδυσσέας αντιστοιχεί στην ψυχή και ως προσωποποιημένη μορφή αντιπροσωπεύει έναν κατά σχέση δαίμονα.  

Ποιοι ήταν οι αθάνατοι κατά την Κινεζική μυθολογία ;;;  https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_Immortals Πρώτη φορά μαθαίνω ότι διέθεταν αθανάτους και οι Ταοϊστές. Η θεωρία του Ταοϊσμού προσέθεσε φιλοσοφικές θεωρίες από το Ζεν (σπήλαιο), αλλά καθιστά την θεωρία της εξόχως επικίνδυνη αφού βασίζεται στον πόθο μιας ουτοπικής γήινης αθανασίας.  Από τον ταοϊσμό προέρχεται το φενγκ σούι , το Γιν Γιανγκ και τα 5 στοιχεία, που απαντώνται στο φυσικό υλικό περιβάλλον μας, τα εκστατικά ταξείδια προς τις κοσμικές δυνάμεις, το ντάο και ντε και τέλος οι θεοποιημένοι δράκοι, σε αντίθεση με τα δυτικά πρότυπα που σχετίζονται με τούς αγγέλους. Στην κινεζική μυθολογία –δεισιδαιμονία  οι δράκοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο, ρυθμίζουν τις καιρικές συνθήκες, την ίδια την ανθρώπινη ζωή και χωρίζονται σε 9 κατηγορίες. Είναι τόσο πετούμενα πλάσματα, όσο γήινα αλλά και υποχθόνια που φυλάσσουν υπόγειους κρυμμένους θησαυρούς, όπως είδαμε στην ταινία Χόμπιτ – η ερημιά του Νοσφιστή. 


Οι Έλληνες από πλευράς τους διαθέτουν και αυτοί τους αθάνατους θεούς τους οι οποίοι πέρασαν ως κατά σχέση δαίμονες, στα Ηλύσια πεδία. Όχι όλοι καθώς φαίνεται. Όσοι από αυτούς ΔΕΝ τα κατάφεραν ή ΔΕΝ το αποφάσισαν ή απώλεσαν ή ΔΕΝ διέθεταν για κάποιο λόγο την επαφή τους με την επίφυση η οποία συνδέεται με το πεδίο γνώσεως, απετέλεσαν προφανώς τους Ατλάντιους δικτάτορες της Ατλαντίδας. Είναι αυτοί που επιτέθηκαν στους Ίωνες (Αθηναίους) αφού πρώτα υπέταξαν όλες τις άλλες Ελληνικές φυλές  και τον γνωστό τότε κόσμο. Επρόκειτο για έναν παγκόσμιο πόλεμο της εποχής. Ήταν και αυτοί Ελληνικό φύλο. Οι Ίωνες όμως διατηρούσαν την επαφή τους με την επίφυση – πεδίο γνώσεως και όχι μόνον με την υπόφυση, πεδίο «οράσεως». Η τελευταία ερμηνεύεται όταν είναι ικανός κάποιος ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ.                              Που σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο οι Άτλάντιοι είχαν αποκτήσει γνώση, αλλά η απληστία και το σαράκι της εξουσίας τούς αφάνισε. Σίγουρα συνδέονται επίσης με πειράματα γενετικής. Λέγεται πως οι Ατλάντιοι δικτάτορες ήταν τρεις, απόγονοι Γιγάντων, όπως ήταν ο Άτλαντας. Γίγαντες και Τιτάνες προηγούνται της κυριαρχίας των Ολυμπίων θεών.  Όταν οι τελευταίοι κυριάρχησαν, μοιράστηκαν τις εξουσίες πάνω στην γη. Ο Ποσειδώνας έγινε κυρίαρχος πασών των θαλασσών και υδάτινων πόρων και ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται και η Ατλαντίδα. Λέγεται ότι αυτή χωρίστηκε σε τρία μέρη. Κατ’ άλλους χωρίστηκε σε περισσότερα, άρα ΔΕΝ ήταν μόνον τρεις, άρα ΔΕΝ γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι ήταν. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ => αυτός που δένει τους πόδες με δεσμά.
Είναι ο Ποσειδώνας αυτός που ΔΕΝ παρέμεινε στα Ηλύσια πεδία, καίτοι ανήκε στους αθανάτους, επωμιζόμενος τον ρόλο του πήμονα δαίμονα ;;; Εξακολουθεί δηλαδή να παραμένει στο υγρό πεδίο ;;; Ή μήπως τώρα που το καλοσκέπτομαι, οι πραγματικοί εκπεσόντες ήταν οι απόγονοι του Άτλαντα, τους οποίους καταβύθισε ο Ποσειδώνας στον ωκεανό, εφ όσον εκείνοι ΔΕΝ χρησιμοποίησαν δύναμη και γνώση που κατείχαν για το καλό και για αυτό τους έπιασε στα δίχτυα του ως αιχμαλώτους κάτω στον βυθό και τους αφάνισε ;;;

Διάβαζα σε κείμενο ενός αρθρογράφου, την πηγή του οποίου ΔΕΝ θα σας την δώσω για να την προστατέψω, ότι σχετίζει τον Ποσειδώνα με τον Μελχισεδέκ, σκέψη αδιανόητη. Από την άλλη ΔΕΝ μας ενδιαφέρει τι γράφουν τα ανθρώπινα εκκλησιαστικά κείμενα για τον Μελχισεδέκ, που σκοπό έχουν να παραπλανούν τον κόσμο. Με αυτήν την πλάνη είχα ασχοληθεί παλαιότερα, όταν μου έστειλαν μήνυμα ότι επρόκειτο να γίνει μία ομιλία σχετικά με αυτόν. Τι σχέση μπορεί να έχει άραγε ένα τέτοιο όνομα να είναι Ελληνικό ;;; αλλά είναι άλλη ιστορία αυτή που ΔΕΝ θα επεκταθώ πολύ. Μενόμενη τότε αναγκάστηκα να γράψω μερικά πράγματα για αυτόν τον κυριούλη. Καθώς φαίνεται ΔΕΝ εμφανίζεται πουθενά σε γραπτό κείμενο που να γίνεται αναφορά περί της αιτίας της εξαφανίσεώς του, αντίθετα αυτός μνημονεύεται από την εκκλησία. Τραγικό φαινόμενο που έχει την ρίζα του όχι σε αυτό που λανθασμένα αποκαλείται Χριστιανισμός, αλλά στον Παυλισμό, θρήσκευμα που κατά βάση αποδεδειγμένα ισχύει σε μεγάλο μέρος του και από το οποίο πηγάζουν οι πάσης φύσεως παραφυάδες των υπολοίπων δογμάτων ή θρησκευμάτων. Ιδού η επιστολή του Παύλου προς Εβραίους : https://www.gotquestions.org/Greek/Greek-melchizedek.html Λαμβάνω λοιπόν την πρωτοβουλία να τον κατατάξω και αυτόν στον αριθμό του θηρίου τον εξαφανισμένο ή ανύπαρκτο κυριούλη. 


Επιστρέφοντας στους Άτλαντες, από μία άποψη ήταν για τον Πλάτωνα λογικό να παρουσιάζει τους Ατλάντιους ως υπερφυσικές οντότητες εφ όσον είχαν αναπτύξει υψηλού μεγέθους τεχνολογία και είχαν καταγωγή από τον Τιτάνα Άτλαντα. Η Ατλαντίδα λεγόταν επίσης Ποσειδωνία, από τον ομώνυμο εξουσιαστή θεό της και κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε η πρωτεύουσά της. Η ονομασία Ατλαντίδα απαντάτε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Από τους Βάσκους, τους Βίκινγκς, στην βόρεια Αφρική, τους Αζτέκους, μέχρι τους Ινδιάνους της Αμερικής. Σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελίωτη «τι απέγιναν οι Άτλαντες ;»  διαβάστε εδώ https://www.aetos-apokalypsis.com/2016/12/atlantida-vythistike-atlantes-apeginan.html και σύμφωνα με https://www.ancientgreecereloaded.com/files/ancient_greece_reloaded_website/ancient_greece_atlantis_vs_athens_gr.php ). Διαβάστε επίσης μία ενδιαφέρουσα ανάλυση εδώ : http://greekhistoryandprehistory.blogspot.com/2017/09/blog-post_17.html. 

Πρωτύτερα αναφερθήκαμε στο αναλογούν ενεργειακό πεδίο που αφορά τον πλανήτη μας. Αναφερθήκαμε στην αθανασία που επιδιώκουν κάποιοι ευφάνταστοι υπέρ ηλίθιοι για τον εαυτό τους και που ως θεώρημα έρχεται από τα βάθη του ανθρωπίνου χρόνου. Μικρή βοήθεια περί αυτών των πειραμάτων υπό την θεωρία «δοκιμή – σφάλμα» μπορείτε να διαβάσετε εδώ :   https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_and_error η οποία έχει πάρει ανεξέλεγκτες πλέον διαστάσεις, εδώ : https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82.                                                       Το πιο γνωστό όμως ίσως αρχαίο πείραμα είναι αυτό της παρεξηγημένης Μήδειας όταν ξανάνιωσε τον πατέρα τού Ιάσονα τον οποίο είχε ερωτευτεί σφόδρα, τον Αίσωνα, καθ’ ότι εκείνη γνώριζε μυστικά ούσα ιέρεια στον Ναό της Αρτεμίδος  που ίδρυσε η Εκάτη στην Κολχίδα. Εκεί βρισκόταν το χρυσόμαλλο δέρας που το φύλαγε δράκος, όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω για το είδος τους.   http://mythiki-anazitisi.blogspot.com/2016/07/blog-post_87.html . Που ήταν όμως πραγματικά η Κολχίδα ;;;  Ένα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον βίντεο είναι του Ναυσίνοου που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα :  https://www.youtube.com/watch?v=oW2q4MxU_CI.
 

Στο ακρωτήρι της ΘΗΡΑΣ (η ονομασία Σαντορίνη είναι Φράγκικη, (Σάντα Ιρίνα) βρέθηκαν απείρου κάλους προϊστορικά ευρήματα τουλάχιστον 4.500 ετών. Δείτε εδώ : https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82  και πιο αναλυτικά οι τοιχογραφίες της ΘΗΡΑΣ εδώ : : https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH146/%CE%A4%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%20%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82.pdf.  Σε κάποιες γυναικείες φιγούρες εμφανίζονται πρόσωπα που δίνουν την εντύπωση ότι έχουν ξυρίσει το κεφάλι τους ή τουλάχιστον το μεγαλλίτερο τμήμα τους. Είναι όντως έτσι ;;; διότι ο χρωματισμός της κόμης τους διαφέρει από αυτόν των προσώπων τους. Οι γυναικείες φιγούρες έχουν χαρακτηριστεί από τους αρχαιολόγους ως ιέρειες.  Αν δώσει κάποιος προσοχή στις προϊστορικές τοιχογραφίες της Θήρας, απεικονίζεται σε τοιχογραφία η θεά να κάθεται στον θρόνο της όταν ο  ουρανοπίθηκος τής προσφέρει κάποιο βότανο, με την κόμη της να είναι ακέραια ! Δηλαδή η θεά διατηρεί την πλούσια περίτεχνη κόμη, ενώ οι ιέρειες την αφιερώνουν σε αυτήν ή προφανώς την καλύπτουν, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως. Αν όντως ισχύει ότι έχουν ξυρισμένες τις κόμες , που ΔΕΝ το πιστεύω, είναι σαν να λέμε ότι ΔΕΝ έχει διαφορά με τα Χριστιανικά πρότυπα (είτε ως κάλυψη βέβαια είτε ως ξύρισμα), όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις.

Οι Ινδές ξυρίζουν το κεφάλι τους για θρησκευτικούς λατρευτικούς λόγους  https://www.iefimerida.gr/news/295487/etsi-ftiahnontai-ta-extension-xyrizoyn-indes-xainoyn-malli-epi-ores-eikones Στην Ν. Κορέα εις ένδειξη διαμαρτυρίας :  https://www.protagon.gr/epikairotita/notia-korea-stin-politiki-xanoun-ta-mallia-tis-kefalis-tous-44341910055 , εδώ ως τιμωρία προς τους εργαζομένους, στην Κίνα : https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/153620/kina-dieythyntes-mastigonoyn-ypalliloys-epeidi-den-petyxan-toys-stoxoys-poliseon ή κατά τον 17ον αιω. έως αρχές του 20ου  αιω.        αναγκάζονταν οι υπήκοοι να ξυρίζουν το κεφάλι τους με εντολή του αυτοκράτορα σε ένδειξη υποταγής τους. Το έθιμο έχει πηγή από τους Σαμάνους της Ματζουρίας (Manchu), οι οποίοι έκαναν θυσίες σε προγονικά πνεύματα, επιδίδονταν σε χορούς έκτασης και οι γυναίκες τους αντιμετωπίζονταν εφάμιλλες με τους άνδρες τους. Αργότερα οι Manchu αφομοιώθηκαν από την Κινεζική κουλτούρα:   https://www.greelane.com/el/%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1--%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/who-are-the-manchu-195370/.                                                              Κινέζοι αρχαιολόγοι βρήκαν υποτίθεται θαμμένο ελιξίριο αθανασίας, εδώ : https://www.syfy.com/syfywire/archeologists-discover-attempt-to-make-immortality-elixir-in-ancient-chinese-tomb Λογικό ακούγεται αφού οι δεισιδαιμονίες έχουν ανατολική προέλευση κατά βάση. Η κατάληξη είναι ότι το περιεχόμενο των δοχείων που βρέθηκαν,  σχετιζόταν περισσότερο με θάνατο παρά με αθανασία. Βρέθηκαν κείμενα επίσης που πιστοποιούν την δηλητηρίαση που προξενούσε το αλχημικό ελιξίριο.                  Κατά τους Ταλμουδικούς χρόνους οι ορθόδοξες εβραίες ξύριζαν το κεφάλι τους επειδή η εμφάνιση των μαλλιών εθεωρείτο ταπεινωτική:  http://gr.dorishaar.com/info/why-do-jewish-people-wear-wigs-23995552.html.
                                                      
Αντίθετα στην αρχαία Ελλάδα τα μαλλιά ήταν ένδειξη πνευματικότητας, έδειχναν την παλαιότητα ενός θεού ή κάποιου σοφού και συμβόλιζαν την υψηλή καταγωγή της κοινωνικής τάξεως τους, αντίθετα με τους δούλους που έκοβαν τα μαλλιά τους   http://myhairstyle.gr/2017/10/17/ta-mallia-stin-archaia-ellada/. Ωστόσο μόνον σε ένα λήμμα κατάφερα να βρω λακωνικότατα, ότι το ξύρισμα της κεφαλής σχετιζόταν με την αθανασία της ψυχής :  https://el.glosbe.com/el/es/%CE%9E%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D.  Για τον μοναχό ή μοναχή η κουρά της κεφαλής σηματοδοτεί την αφοσίωση στον θεό οπότε παίρνοντας το χρίσμα αλλάζουν και όνομα : https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82. Θεωρείται ως δεύτερο βάπτισμα, όπως συμβαίνει δηλαδή όταν κόβει ο παππάς μία τούφα από τα μαλλιά του παιδιού κατά την τελετουργία της βαπτίσεως, μυστήριο το οποίο θεωρείται πρώτος βαθμός μυήσεως. 

Τώρα το πώς μπορεί να συνδέονται οι αθάνατοι των Ελλήνων με τους ανατολικούς, έχω αναφερθεί από το  παρελθόν, ότι τα λεγόμενα αρχαία Ελληνικά μυστήρια, όσο και το δωδεκάθεο, είναι εισαγόμενα. Σε αυτό είμαι σταθερή στην άποψή μου. Οι αρχαίοι των αρχαίων ΔΕΝ είχαν ιδρύσει καμία θρησκεία, ούτε κρατούσαν μυστικά από τον Λαό τους. Το ίδιο έκαναν και οι αρχαίοι μας, πλην των ιερατείων. Πριν αρκετά χρόνια είχα πει σε μία μου ομιλία – εργασία περί θρησκειών σε έναν συγκεκριμένο κύκλο, ότι το «μυστικό» ΔΕΝ έχει ανάγκη προστασίας, επειδή αυτό-προστατεύεται. Το κάθε τι, ούτε το αντιλαμβάνονται ούτε το ερμηνεύουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. ΔΕΝ αναφέρομαι σε επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά σε φιλοσοφικές και μυστικιστικές Ιδέες. Οι αρχαίοι μας είχαν πάνθεον θεοτήτων και όχι απλώς ένα δωδεκάθεο. Το αποδεικνύει ο βωμός του «αγνώστου θεού», ο οποίος ΔΕΝ αφορούσε ούτε σχετιζόταν με θεούς άλλων τόπων, αλλά σύμφωνα με την Μαρία Μαραγκού, σχετιζόταν με τις ήδη εκθεωμένες οντότητες (ψυχές) που ήταν αδύνατον στους ανθρώπους να γνωρίζουν ποιες ήταν αυτές.                                  

Οι αρχαίοι μας ίδρυσαν πληθώρα Φιλοσοφικών σχολών. Συνεπώς επόμενο ήταν αυτές να βρίσκονται σε αψιμαχίες με τα ιερατεία και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αρκετοί Φιλόσοφοι εξοστρακίζονταν ή καταδικάζονταν σε θάνατο όπως ο Σωκράτης, για να δικαιωθεί αυτός μετά από 2000 χρόνια.  Για τους αρχαίους των αρχαίων, σημαντικό ήταν ο ύψιστος κατά τον δυνατόν πνευματισμός του ανθρώπου.                                                Θεωρώ λοιπόν, ότι σε μία ακόμα στροφή της προϊστορικής παγκόσμιας Ελληνικής ιστορίας μας, μετά την καταπόντιση της «νήσου» Ατλαντίδας και τον μετέπειτα κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, πήραν έκτοτε εντελώς διαφορετική τροπή τα πράγματα, που ακόμα μέχρι σήμερα ΔΕΝ μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν την ζοφερή κατάσταση. Ήρθαν τα πάνω , κάτω. Με κάποιον τρόπο πέρασε η ιδέα των μυστηρίων στον μετα-κατακλυσμικό αρχαίο Ελληνικό κόσμο μας, εφ όσον οι επιζήσαντες των δύο πλευρών (Ατλάντιων και Ιώνων) ήταν κυρίως ορεσίβιοι οι οποίοι  διασκορπίστηκαν σε γειτονικές μη πληγέντες τοποθεσίες, επομένως συν τω χρόνω ήταν φυσικό επόμενο να αφομοιωθούν ξένων παραδόσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ΔΕΝ πρόλαβαν να φύγουν όσοι ασχολούντο με τα αστρολογικά φαινόμενα, άρα ήταν γνώστες των επικείμενων επικίνδυνων φυσικών φαινομένων. Είναι αυτοί που μετέφεραν την κιβωτό της γνώσης στην Αίγυπτο. Ωστόσο, ακόμα και αν ΔΕΝ ακολουθούν άλλοι αυτήν μου την άποψη, χαίρομαι που υπάρχουν μορφωμένοι άνθρωποι που παραδέχονται ότι τα αρχαία μυστήρια σύντομα διαβρώθηκαν από ανατολικού τύπου επιρροές. Όπως έχω πει ή σε όσους ΔΕΝ το γνωρίζουν, η πρώτη γνωστή σε εμάς παθολογική λάτρης της πανθρησκείας, γιατί τώρα μας προέκυψε η νέα φουρνιά, ήταν η ιέρεια Ολυμπιάδα. Η σύλληψη της «πανθρησκείας» βαδίζει στον δρόμο της σύλληψης της παγκοσμιοποίησης. Που σημαίνει ότι ΔΕΝ είναι νέο φαινόμενο, αλλά κρατά τις ρίζες του από πολύ παλιά. Ευτυχώς που ο Αλέξανδρος είχε για δάσκαλο τον Αριστοτέλη, γιατί τα λάθη των επιλογών του θα ήταν πολλά περισσότερα. Ένα από αυτά τα λάθη ήταν ότι άφησε ακάλυπτη την Ελλάδα, από τους δυτικούς εχθρούς της. Ας ευγνωμονούμε τον πατέρα του, Φίλιππο. Αυτή είναι η άποψή μου.                     Ωστόσο πότε ολοκληρώθηκε η πλήρης ανατροπή ;;; Ολοκληρώθηκε επί βασιλείας Ακενατών. Μία σπουδαία αναλυτική έρευνα θα διαβάσετε εδώ: http://www.greatlie.com/index.php/el/xristianismos/palaia-diathiki/2814-akenaton-kai-o-dolos-tou-monotheismoy-tou-m-kalopoulou.
 

Πριν περάσουμε στην κρυσταλλογραφία που ακολουθεί, ας πούμε δυό λόγια για τον έλικα του DNA. Αυτός ήταν γνωστός ήδη από την εποχή των Ολύμπιων Θεών. Αναπαρίσταται στο κηρύκειο του Ερμή. Τα αντικρυστά τυλιγμένα φίδια (όφεις. ΟΦΙΣ <=> ΣΟΦΙΑ) στην ράβδο του, αντιπροσωπεύουν τον συνδυασμό «ηλεκτρισμού και μαγνητισμού», του οποίου η κατάληξη στο πάνω μέρος του κηρυκείου μοιάζει να σχηματίζει το γράμμα «Φ». Επίσης ο συνδυασμός των αντικρυστών σπειρών αποτελούν τα στοιχεία των γονιδίων  και των  χρωματοσωμάτων, τα οποία ανάγονται στην Ιερή κωδικοποιημένη γλώσσα (dna), την ταυτότητα και την συχνότητα που εκπέμπει το κάθε είδος. Οι αναφορές περί προσθήκης τρίτης σπείρας είναι παντελώς ψευδείς.             Κάποιοι επίσης γράφουν ότι αυτοί οι έλικες συμβολίζουν τους Γαλαξίες και την στροφομορφή των  μελανών οπών. Μαύρες τρύπες δηλαδή με ισχυρότατη συγκέντρωση ενέργειας (εντροπία), που ΔΕΝ επιτρέπει σε αυτές να ακτινοβολούν φως προς τα έξω, αντίθετα απορροφούν – έλκουν τις άλλες ενέργειες γύρω τους. Είναι μία ακόμα τοποθέτηση όσον αφορά τις σπείρες. 


Η κρυσταλλογραφία  (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1) βοήθησε στα πρώτα βήματα την Αγγλοεβραία Ρόζαλιντ Φράνκλιν για την «ανακάλυψη» της δομής του DNA, πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τα μετέπειτα πειράματα της γενετικής και της ευγονικής. Τα τελευταία ξεκίνησαν αρχικά στην Καλιφόρνια για να περάσουν μετέπειτα στην Ευρώπη. Ωστόσο μερικά χρόνια νωρίτερα, αν και ως πειράματα χρονολογούνται ακόμα παλαιότερα , το 1906 η ευγονική εντάχθηκε στους τέσσερις κλάδους της κοινωνιολογίας στην Μ. Βρετανία. Κέντρα ευγονικής άνοιξαν στις ΗΠΑ, Ρωσία, Σουηδία, Γερμανία. Στις ΗΠΑ το 1943, 30 πολιτείες επέβαλαν στειρώσεις, σε άτομα που κρίνονταν «ακατάλληλα» για αναπαραγωγή ή επειδή η χρόνια φτώχεια αντιμετωπιζόταν ως «κληρονομική αναπηρία». (http://www.crimetimes.gr/sth-skandinavia-mexri-to-1975-steirwnan-polites-gia-thn-prolhpsh-ths-egklhmatikothtas/ ) και  (https://www.protothema.gr/stories/article/803587/i-eugoniki-kai-oi-upostiriktes-tis-stin-ellada/).                                                          Την παράνοια της στείρωσης ο «άνθρωπος» την μετέφερε και στα ζώα, σαν να έχει αποκτήσει αυτός δικαιώματα επάνω τους, επειδή η παρουσία τους τού είναι ενοχλητική ή εξ  αιτίας του εθισμού του στην εξουσία, ως παθολογικό φαινόμενο. Οι οπαδοί του θεωρήματος περιέργως ανήκουν σε αυτούς που υποτίθεται τους αρέσει η φύση και οι κανόνες της. Αλλά επειδή όλα έχουν μία τιμή εξαγοράζονται και αυτοί, παραβαίνοντας τους ρυθμιστικούς φυσικούς κανόνες οι οποίοι  εξοβελίζονται διότι κάποιοι τύποι με τατουάζ κατατάσσουν τους εαυτούς τους στους υποτιθέμενους «προστάτες» των ζώων και στρατολογούν τους εαυτούς τους στις τάξεις της νέας παγκοσμιοποιημένης εποχής. 


Στα χρόνια μας η στειρότητα έγινε ένα από τα σοβαρότερα αρνητικά φαινόμενα, κυρίως στον ανδρικό πληθυσμό, εξ αιτίας του καθιστικού τρόπου ζωής και εργασίας, χωρίς αυτή να είναι η μόνη αιτία. Μαθαίνουμε ότι και τα εμβόλια συμβάλλουν σε αυτό, μεταξύ άλλων παρενεργειών, όπως είναι ο αυτισμός εμπειρία που αντιμετωπίζει ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ με τον μικρό του γυιό ή η αναπηρία http://nea.allnewz.gr/?p=30654 κλπ.                Ως συνέπεια αυτού του φαινομένου βέβαια, αναπτύχθηκε η εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία κατάντησε ένα αισχρό εμπόριο και ανορθόδοξη  μέθοδος απόκτησης παιδιών. Είτε όταν ένας εκ των δύο αδυνατεί να γονιμοποιήσει οπότε σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κάποια λογική βάση, είτε από ομόφυλα ζευγάρια, πράγμα που σημαίνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί ωάριο κάποιας δότριας που το έχει μοσχοπουλήσει σε κάποιο εργαστήριο, όπως το αυτό ισχύει για το κατεψυγμένο εργαστηριακό ανδρικό σπέρμα. Είτε από ετερόφυλα ζευγάρια, επειδή σε αυτήν την περίπτωση το γυναικείο φύλο έβαλε ως προτεραιότητα την επαγγελματική καριέρα από την οικογενειακή ζωή, οπότε αποθηκεύει τα ωάριά του σε παγοκύστες κάποιου εργαστηρίου. Εκτός των γυναικών που ως σκλάβες κάποιοι τους επιβάλλουν να τεκνοποιούν προς χάριν τρίτων, με την θνησιμότητά τους να φτάνει σε υψηλό ποσοστό. Μιλάμε για μπίζνες τρελές, από όποια πλευρά και αν πιαστεί ως θέμα. Σε αυτό συμβάλλουν βεβαίως οι ασύδοτες - άπληστες επιχειρήσεις με απάνθρωπες τακτικές, όπως ήταν οι απολύσεις εγκύων, μετέπειτα μωρομάνων βάσει ενός υποκριτικού  προστατευτικού νόμου μη απολύσεων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης ή εξ αιτίας υπογραφής εργασιακών παράλογων συμβάσεων. Ως συμπέρασμα μετά από όλα αυτά, τα παιδιά να μην προκύπτουν μέσα από μία συναισθηματική φυσιολογική σχέση και ερωτική πράξη αγάπης (συνουσία = ένωση της ουσίας δύο ψυχών. Όπως είναι η ένωση Ουρανού και Γαίας που σηματοδοτεί την διείσδυση της Θεϊκής ουσίας στην Φύση. Για αυτό η Φύση είναι το μοναδικό Ιερό βιβλίο για τον άνθρωπο). 
 

Πιο χειρότερα ακόμα, η ευγονική και οι οπαδοί της, μισαλλοδοξούν στο να αποκτούν παιδιά με πιο ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά, επεμβαίνοντας στα γονίδια του dna. Τα λεγόμενα βιονικά παιδιά. Θεωρούν ότι παράγουν δήθεν ανθρώπους, ενώ παράγουν ευγονικούς κλώνους. Αλίμονο να μην αντιλαμβάνεται κανείς τα τραγικά αποτελέσματα που επιφέρουν αυτές οι τακτικές ενάντια στην δομή, συνοχή και ανάπτυξη υγιών και ψυχικά ισορροπημένων κοινωνιών. Καμία επιστήμη ΔΕΝ μπορεί να θεωρείται ως τέτοια, όταν αυτή ΔΕΝ στηρίζεται πάνω σε ηθικές αξίες, καλές προθέσεις και ΔΕΝ είναι ανθρωποκεντρική.            Αντ’ αυτού, αυτή εξαρτάται και καθοδηγείται από ιδιωτικά συμφέροντα που ακριβοπληρώνουν με κοπανιστό αέρα τους επιστήμονες, προς δικό τους όφελος. 
  

Κλώνος, είναι ένα κατασκεύασμα από κάποιο πρωτότυπο DNA που λαμβάνεται είτε από νεκρό είτε από ζωντανό ον. 


Η κλωνοποίηση θεωρείται από αρκετούς ως ένα υποτίθεται πιο εξελικτικό επιστημονικό στάδιο της ευγονικής, με το πρώτο γνωστό ολοκληρωμένο δείγμα, την γνωστή σε όλους μας Ντόλι. Κάποτε είχα διαβάσει ότι εξ αιτίας αυτού του φαινομένου, αναπήδησε η επιθυμία να κατασκευαστεί κλώνος από τα οστά του Ναζωραίου και όχι μόνον βέβαια σε αυτήν την περίπτωση, με σκοπό να προσπαθήσουν να τον ξανά «αναστήσουν». Λέτε να καταφέρουν κάποτε να φτάσουν στο σημείο ή να το έχουν ήδη καταφέρει, γεγονός που πολύ πιστεύω, ώστε κάποια χρονική στιγμή να παρουσιάσουν στους δύσμοιρους ανθρώπους κλώνους, είτε σοφών, είτε προφητών, είτε θεανθρώπων ως δήθεν «αναστημένους», υπερκεράζοντας (περιλαμβάνει την λέξη κέρατο) κατά πολύ την θεωρία του ήδη ενεργού blue beam, με τους ανθρώπους να πέφτουν θύματα μιας φοβερής σκευωρίας ;;; Καθόλου μα καθόλου απίθανο. 

Έχετε την εντύπωση ότι ΔΕΝ κυκλοφορούν κλώνοι ανάμεσά μας ;;; Χμμμ   https://www.pentapostagma.gr/arheio/20800_oi-anthropinoi-klonoi-einai-pragmatikoi-leei-periodiko-time και https://www.impantokratoros.gr/rael-klonoi.el.aspx.                    Όσο και αν είναι δύσκολο να γίνει πιστευτό το όντως εξωπραγματικό φαινόμενο, ΔΕΝ απέχει από την πραγματικότητά μας. Είχα διαβάσει πολύ νέα σε κάποιο άρθρο, ότι κάποιοι γιατροί στην Αμερική είχαν εγχειρήσει άτομα τα όργανα των οποίων ήταν διπλά πχ. δύο καρδιές ή άγνωστα σε αυτούς. Μου είχε κάνει τόση εντύπωση που εντυπώθηκε στην μνήμη μου.  Εξάλλου ο πλανήτης μας έχει περάσει στο απώτερο προϊστορικό παρελθόν του ανάλογες καταστάσεις, σαν αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με αποτέλεσμα να ξεκινά ο πολιτισμός, φαινομενικά τουλάχιστον, κάθε φορά εκ του μηδενός. Φαινομενικά, διότι η πληροφορία ποτέ ΔΕΝ χάνεται, παρά μόνον αποκρύπτεται. 
  

Σύμφωνα με τον Απολλώνιο (ψευδώνυμο) τα τεκνοποιημένα γένη είναι το πρώτο και το τέταρτο των Ηρώων. Τα άλλα είναι μίξεις ή έχουν προκύψει από πειράματα. Το γένος των Ηρώων έχει ενσαρκωθεί με νέα τεκνοποιημένα όντα, τους Ελλάνιους,  με την σημερινή μορφή του Έλληνα ανθρώπου, τα οποία ΔΕΝ είναι υβρίδια, αλλά ΔΕΝ διαθέτουν μνήμη. Προφανώς σύμφωνα με τον μύθο του Ηρός, θα είχαν πιει πολύ νερό από την λίμνη της Αχερουσίας, πράξη που σχετίζεται με την απώλεια μνήμης πριν ενσαρκωθούν, όπως επαναλαμβάνω μας είχε εξηγήσει η αείμνηστη Αλτάνη.


Αναφέρονται κλωνοποιήσεις στην μυθολογία ;;; Ο Ησίοδος κάνει αναφορά σε 5 γένη τα οποία ΔΕΝ έχουν μεταξύ τους σχέση. Όπως αντιλαμβάνομαι, οι άνθρωποι ΔΕΝ θα πρέπει να συνυπήρχαν εξ αρχής με αυτά, παρά μόνον από ένα αξεδιάλυτο ακόμα για εμένα χρονικό σημείο και ύστερα. 

Ο «μύθος» του Τιτάνα Προμηθέα με τον Επιμηθέα, μας λέει ότι τους δόθηκε η εντολή από τον Δία να μοιράσουν όλα τα καλά, ανάμεσα σε ζώα και ανθρώπους. Αλλά ο άφρων και επιπόλαιος Επιμηθέας τα χαρίζει όλα στα ζώα, οπότε ΔΕΝ έμεινε τίποτα για τους ανθρώπους. Ο Πρώτος αργότερα στράφηκε ενάντια στον Δία. Αυτό θα το εξηγήσουμε παρακάτω.      https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/10/15/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BF-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF/  Η Πανδώρα θα πρέπει να ήταν ένας θνητός κλώνος, κατασκευή κατ’ εντολή του Δία, από τους θεούς δαίμονες (ανώτερες δαήμονες οντότητες, όπως έχουμε εξηγήσει). Είναι αυτή που μοίρασε τις συμφορές της στους εκπεσόντες ανθρώπους που εκνεύριζαν τον Δία, γιατί έτσι ήταν προγραμματισμένο το πιθάρι (ο υπολογιστής) της.   https://hellenictheologyandplatonicphilosophy.wordpress.com/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B8/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B7%CF%83/. Στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε πως είναι διαφορετικές οι έννοιες  ΖΕΥΣ -  του ΖΗΝΟΣ, με το ΔΙΑΣ του ΔΙΟΣ. [ Το κρύψιμο του πυρός, που αναφέρεται στον 50ον στίχο του Ησιόδου , είναι η αόρατη συγκέντρωση της νοητικής και τεχνικής ζωής, με την οποία ο Ζευς δημιούργησε τον Κόσμο και την οποία δίνει πρώτος εκούσια σε πολλές από τις ψυχές που ήρθαν εδώ κάτω για να την κρατήσουν μυστική και απρόσβλητη –  «Η τοῦ πυρὸς κρύψις τῆς νοερᾶς καὶ τεχνικῆς ἐστι ζωῆς ἀφανὴς περίληψις, ἣν ὁ Ζεὺς ἑκὼν πρῶτος δίδωσιν, δι᾽ ἧς καὶ τὸν κόσμον ἐδημιούργησεν, ἄληπτον αὐτὴν φυλάττειν τὰς πολλὰς τῶν ἐλθουσῶν δεῦρο ψυχῶν». Γιατί το πυρ, που είναι αίτιο φωτός, αποτελεί εικόνα του τεχνικού νου με βάση τον οποίο οι άνθρωποι ζουν αρχικά με νοητικό τρόπο. ]  Σαν να λέμε απορροφήθηκε το ενδιαφέρον των ανθρώπων από τον γήινο κόσμο και παραμέλησαν το νοητικό, ώστε να καταφέρουν να εξελιχθούν.  Έχασαν σαν να λέμε τον γάμο όπως οι «μωρές παρθένες» της παραβολής και πήγαν για πουρνάρια. 

Κλώνοι θα πρέπει να ήταν επίσης οι μυθικές Φορκίδες τέρατα http://www.ygeiaonline.gr/component/k2/item/19871-forkides .  Τις Φορκίδες τις αναφέρει ο Προμηθέας στην Ιώ, (στον Προμηθέα δεσμώτη), όταν εκείνη τον συνάντησε στον Καύκασο, μετά από πολλές περιπλανήσεις της κυνηγημένη από την ζηλότυπη Ήρα, προειδοποιώντας την να μην τις ζυγώσει. Όπως επίσης την προειδοποίησε να αποφύγει τους κλώνους τέρατα Γρύπες με κεφάλι πετεινού, σώμα λιονταριού και με ουρά δράκου, αλλά ΔΕΝ εμφανίζονται πάντα με αυτήν, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Μεσοποταμία και οι οποίοι πέρασαν στην μυθολογία μας, στην Μινωική Κρήτη και τέλος στον χριστιανισμό, τα γνωστά Gargoyles ακροκέραμα της Παναγίας των Παρισίων http://mythagogia.blogspot.com/2014/08/blog-post_24.htmlΓια αυτό προτείνει ο Προμηθέας στην Ιώ να πάει στην πόλη Κάνωβο «στης γης την άκρη», δηλαδή στην Αίγυπτο.   http://heterophoton.blogspot.com/2016/09/o_21.html.  Ποιοι ήταν άραγε οι Πατάικοι του «παραδόξου σχήματος και βραχυτάτου αναστήματος», σαν να λέμε νάνοι ;;; https://books.google.gr/books?id=Opa8BwAAQBAJ&pg=PA189&lpg=PA189&dq=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9&source=bl&ots=xzwOpZm5zW&sig=ACfU3U3RAdiEsdM58t4VQd7_r_jxlM7K3Q&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwix1NC0r4jpAhWvlosKHc0zClQ4ChDoATAAegQIBxAB#v=onepage&q=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9&f=false .  Υπάρχουν και οι Θυσσαγέτες που ήταν ανδροφάγοι, Σκυθικής καταγωγής https://sarantakos.wordpress.com/2017/01/17/arimaspi-19/  και οι Καλλατίες που θα τους βρήκατε στον Ηρόδοτο – Ιστορίαι, όσοι μπήκατε στην παραπομπή να το διαβάσετε. Και οι δύο αυτές τελευταίες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί ήδη παραπάνω στο κείμενο.   Τέλος οι κλώνοι ονομάζονται χίμαιρες, ένας καθόλου συμπτωματικός όρος.  

Μην μου ξανά μιλήσει λοιπόν κανείς ότι όλοι ίδιοι ήμαστε ή ότι όλοι έχουμε το ίδιο dna, γιατί θα τον στείλω να τον κοιτάξει κάποιος γιατρός. Τα υλικά μεγέθη (γονίδια και χρωματοσώματα του DNA) όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να γίνουν κοινά σε όλους τους «ανθρώπους», πράγμα αδύνατον και αποδεδειγμένον, ΔΕΝ είναι ικανά αυτά να καταστίσουν τους πάντες ίδιους. Μόνον σε κλώνους μπορεί να ισχύσει ως θεωρία.  Οπότε τότε θα μιλάμε για κλώνους και ΟΧΙ για ανθρώπους. Το χρώμα των ματιών, το σχήμα χεριών και σώματος, η χροιά της φωνής, όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν έναν οργανισμό όσο και η μνημοσύνη, κυρίως αυτή, βρίσκονται αποθηκευμένα στο DNA και όχι μόνον σε αυτό. 

Διαφορές διαφαίνονται επίσης στο κατά πόσον είναι εξελιγμένη μία σπονδυλική στήλη που στηρίζει ολόκληρο το οικοδόμημα που την περιβάλει και που αυτή συνδέεται με τις υποστηρικτές ανώτερες δυνάμεις. Η σπονδυλική στήλη θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιστοιχεί στο γράμμα «Ι», το οποίο ανήκει στα Θεϊκά γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου, το οποίο αναπαριστά την παλινδρομική κίνηση καθόδου και ανόδου της Συμπαντικής ενέργειας. Ως άξονας δηλαδή που χρησιμεύει και αυτή ως αγωγός επικοινωνίας-σύνδεσης μεταξύ του εκφρασμένου υλικού κόσμου με τον Ανώτερο, μέσω της οποίας διαπερνάται η Αιθερική ενέργεια σε ολόκληρο το σώμα μέσω του μυελού (μυαλό). Είναι η ενέργεια που συνδέει, κινεί και συμπληρώνει τα κενά των πάντων. Μας παραπέμπει στο κατά «το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών».                                                    Η Αλήθεια είναι πάντοτε ΜΙΑ και κανείς ποτέ ΔΕΝ μπορεί να την αλλάξει ή να επέμβει σε αυτήν. Για αυτό η αναζήτηση της είναι ένα από τα δυσκολότερα επιτεύγματα του ανθρώπου. Μπορεί κάποιος να αποκρύπτει την Αλήθεια, γιατί επί της ουσίας αυτό μόνον μπορεί να κάνει όταν παραποιεί τις ετυμολογικές έννοιες των Ελληνίδων λέξεων με σκοπό να πλανήσει τους ανθρώπους, πράξη που διαπράττεται και μας έρχεται από τα πολύ παλαιότερα χρόνια, αυτή όμως παραμένει πάντοτε αναλλοίωτη στον χρόνο, μέχρι αυτή να αποκαλυφθεί. Χωρίς σπονδυλική στήλη, αυτομάτως παύει να υπάρχει η απαραίτητη κίνηση, κατά το «πάντα ρει…». Ο Α1 και Α2 σπόνδυλοι ονομάζονται ΑΤΛΑΣ ! Ο Μύθος του Άτλαντα εδώ : http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_055.html  Η σπονδυλική στήλη επιγραμματικά αποτελείται από τους θωρακικούς, καταλήγει στους αυχενικούς σπονδύλους στους οποίους στηρίζεται η κεφαλή η οποία ποικίλει όσον αφορά την αισθητική τής κατασκευής της. Οι ώμοι επωμίζονται τα βάρη στο γήινο ταξείδι. 

Η διορατική σκέψη, η διαίσθηση, η ενοποίηση του συνειδητού με το υποσυνείδητο, συνδέονται με τους αδένες την επίφυση και την απόφυση.  Εξ αιτίας της πρώτης ο ανθρώπινος νους δονείται και διεγείρεται ο ψυχικός παράγοντας. Αν ο νους το επιτρέψει είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον Κοσμικό Νου. Η επίφυση συνδέεται με την παρεγκεφαλίδα που αποκαλείται «ελάσσων εγκέφαλος»    Από την επίφυση εξαρτάται η δυνατότητα και ο έλεγχος των τελομερών των κυττάρων μας, τα οποία προστατεύουν τα κύτταρα κατά την διαίρεσή τους.  Αυτή συνδέεται με το ρήμα «γνωρίζω». Η επίφυση παράγει την ορμόνη μελατονίνη από την οποία εξαρτώνται σημαντικές ζωτικές οργανικές μας λειτουργίες, καθώς και στο πώς να αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός στις ασθένειες. Είναι σαν ένα ελιξίριο ζωής. Η ενεργοποίησή της διατηρεί επαφή με την πρώτη αρχή της συνειδητότητάς μας, δύναται δε αυτή να λαμβάνει πληροφορίες από ανώτερες πνευματικές δυνάμεις.        

Ο εγκέφαλος παράγει σκέψεις, αυτές με την σειρά τους παράγουν εικόνες, οι αισθήσεις που εμπλέκονται με τα ορατά παράγουν επίσης εικόνες και η προβολή τους σχετίζεται με την υπόφυση. Αυτή συνδέεται με το ρήμα : ορώ / βλέπω είτε συνειδητά με τα μάτια, είτε με την εκούσια φαντασία.  Στο πίσω μέρος του κρανίου λοιπόν βρίσκεται ο αδένας της υπόφυσης, σε μέγεθος μπιζελιού. Ονομάζεται από την Θεϊκή γλώσσα «κωνάριον», επειδή μοιάζει με κουκουνάρι. http://www.elliniki-gnomi.eu/fos-ke-mistiki-litourgia-tis-epifisis-apo-vivlio-tis-antigiransis-tou-p-milona/. Ο συνδυασμός των δύω με ενεργοποιημένη την επίφυση, επιτυγχάνεται το άνοιγμα του λεγόμενου τρίτου ματιού, Ταοϊκής προέλευσης. Από προσωπική εμπειρία – βίωμα, το έχω αισθανθεί σαν μία ισχυρή ενεργειακή πνευματική εγκεφαλική έκρηξη στην κορυφή του κρανίου από όπου διαχέεται παντού. Σαν ένα διάπλατο ξαφνικό άνοιγμα κάποιας σκουριασμένης πύλης από την οποία εκλύεται αβάστακτη ωστική δύναμη ενέργειας. Με το άνοιγμά της αποκαλύπτεται ή ανασύρεται ή έρχεται στο συνειδητό επίπεδο μία πληροφορία από την λήθη του υποσυνειδήτου, μια εκρηκτική συνειδητοποίηση, μια φαεινή Ιδέα. 

Να είμαστε σε θέση να ξεχωρίζουμε λοιπόν όλα αυτά, αντί να προτιμούμε την γραμμική διακαναλική προπαγάνδα ή την κομματική, στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί συστημικοί «επιστήμονες» ή να γίνεται προτιμητέα η πολιτική σαβουροφαγία-σαβουρογνώση, ακριβέστερα σαβουροπληροφορία. Διότι η γνώση με όλη την σημασία της λέξεως δύσκολα συλλαμβάνεται από έναν περατό εγκέφαλο. Αν τυχόν κατείχαν κάποια γνώση αυτοί που νομίζουν ότι είναι θεοί, ΔΕΝ θα ασχολούνταν καν με τις μάζες, άποψη την οποία ενστερνίζομαι απολύτως.                                                                                   

Στον «Προμηθέα δεσμώτη», σε κάποιο σημείο ο Προμηθέας λέει ότι όταν ανέλαβε τον θρόνο του ο Δίας με την δική του βοήθεια επειδή εκείνος τον στέριωσε (τον γλύτωσε από τον τέρας Τυφώνα που κείτεται στην Αίτνα πλακωμένος και από πάνω του σφυροκοπά ο Ήφαιστος) και μοίρασε τα δώρα στους θεούς, για τους ανθρώπους ΔΕΝ είχε τίποτα να δώσει, αντίθετα σκόπευε να εγκαταλείψει το ανθρώπινο είδος και να το στείλει στον Άδη. Στην θέση του ήθελε να φυτέψει νέο. Ο Προμηθέας ήταν ο μόνος από τους θεούς που του αντιστάθηκε. Έκλεψε την φωτιά (γνώση), το φλογόμετρο σπέρμα (αποτελεί τις τέχνες, την τέχνη της μεταλλουργίας του Ήφαιστου, καλλιέργειες κλπ) και τα χάρισε στους ανθρώπους από αγάπη. Ο δε Προμηθέας που ΔΕΝ ενέδωσε στα μαρτύρια που του είχε επιβάλλει ο Δίας, σε άλλο σημείο λέει ότι περίμενε να τον ελευθερώσει ο Ζευς!. Ενδιαφέρον! Τον ελευθερώνει όμως ο Ηρακλής που ήδη βρισκόταν στο στάδιο εξαγνισμού από τα πάθη που του είχε εμφυτεύσει η ζηλότυπη Ήρα. Σε ερώτημά μου προς την Μαρία Μαραγκού σχετικά με τον μύθο, μου απάντησε ότι ο Δίας έδεσε τον Προμηθέα στον βράχο για τιμωρία, δηλαδή τον έδεσε στον υλικό κόσμο επειδή οι άνθρωποι ΔΕΝ ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν την γνώση σωστά και ότι ο γύπας έτρωγε το συκώτι του, που αντιστοιχεί στα Ποσειδώνια πάθη. Όσο δηλαδή ο άνθρωπος δαμάζει τα πάθη του, τόσο το συκώτι είναι λείο και γλυκύ, ενώ αντίθετα κιτρινίζει και πικρίζει από την χολή των συναισθημάτων.
Πότε όμως δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους να είναι έτοιμοι να δεχθούν μία γνώση, όταν μένουν συνεχώς στο σκοτάδι ή τους αποκρύπτεται αυτή συστηματικώς, αδιαλείπτως και διαχρονικώς ή είναι εξ ανάγκης σφόδρα απασχολημένοι με την επιβίωση (συστημική δόλια πρακτική), οπότε ΔΕΝ βρίσκουν χρόνο να ασχοληθούν ούτε με αυτήν, ούτε με την ευδαιμονία του βίου τους ;;; Ενώ στην περίπτωση της οικονομικής άνεσης και όσοι την διαθέτουν, ασχολούνται ως επί το πλείστον μόνον με την απόκτηση υλικών αγαθών και πως αυτά θα αυξηθούν  Γιατί είναι πολύ επωφελής δικαιολογία ότι οι άνθρωποι ΔΕΝ είναι δήθεν άξιοι για γνώση-πληροφορία. Αντίθετα όμως βλέπουμε ότι αυτοί που κατέχουν κάποια δήθεν πληροφορία, ΔΕΝ την χρησιμοποιούν αποδεδειγμένα για το καλό όλων και ας το ευαγγελίζονται, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.                                                      

Σε άλλο σημείο ο χορός λέει στον Προμηθέα ότι ο Δίας πάντοτε θα άρχει. Εκείνος όμως απαντά «Αυτό δεν θα το μάθης και μη ερώτα». Αργότερα όταν φτάνει η Ιώ στην Σκυθία και συναντά στον Καύκασο τον βασανιζόμενο Προμηθέα και αφού μοιράστηκαν μεταξύ τους τις συμφορές που τους βρήκαν, στην συνέχεια η Ιώ τον ρωτά «Μπορείς λοιπόν να ξέρης πως αυτό θέλει γίνει», εννοώντας την πτώση του Δία, εκείνος πάλι ΔΕΝ της διευκρινίζει τι ο ίδιος εννοεί. Όταν στην συνέχεια κατέφθασε απειλητικός ο Ερμής προκαλώντας τον να του φανερώσει «ποιος είναι αυτός που θα ρίξει τον Δία», ο Προμηθέας του απαντά ότι ΔΕΝ φοβάται και ότι έχει ήδη δει δύο πτώσεις βασιλιάδων και σύντομα θα δει την τρίτη. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον!

Πολύ παλιά όταν έκανα συζητήσεις με διάφορους φίλους ή γνωστούς, είχα ακούσει απόψεις ότι ο Ιησούς ήταν η μετενσάρκωση του Σωκράτη. Από πλευράς μου σήμερα τολμώ να πω ότι ήταν η επάνοδος του κατά σχέση δαίμονα Προμηθέα, χωρίς να σημαίνει ότι ο Σωκράτης ΔΕΝ ανήκει και αυτός στην ίδια κατηγορία.  Ωστόσο άκουσα μία νέα εκδοχή, ότι το όνομα Ιησούς σχετίζεται με τον Ίακχο ο οποίος με την σειρά του σχετίζεται με τον Διόνυσο και τα μυητικά Ελευσίνια μυστήρια. Εξ ου το
«εγώ ειμί η άμπελος».  http://www.apologitis.com/gr/ancient/dimitra.htm#%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%A3_%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A7%CE%9F%CE%A3                                                                     

Επιστρέφοντας στον μύθο, αυτός είναι ξεκάθαρος ότι ο Ήφαιστος διαμαντο-αλυσόδεσε τον Προμηθέα στην Σκυθική απάτητη έρημη γη (Σκύθην ἐς οἷμον, ἄβροτον εἰς ἐρημίαν). σε βράχο κακοτράχαλο (Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι  ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις ). Κακώς υπάρχει η εντύπωση ότι ο μύθος υπονοεί αντί του Καυκάσου,  το όρος Ουλούρου της Αυστραλίας.                                                                                     Ο Προμηθέας ήταν αυτός που έδωσε ανώτερα χαρακτηριστικά στον άνθρωπο. Ο μύθος ως ιστορία, τον συνδέει με τον Θεό (Ζευς) που τον επέλεξε ως εκλεκτό και τελικά ο Προμηθέας ενσωματώνει τον άνθρωπο στην κοσμική τάξη και την απόλυτη γέννηση –την θεμελιωτική και οργανωτική δράση της Θεϊκής δημιουργίας. Εξ ου η χριστιανική αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο.  

Πριν από τον Ερμή και την Ιώ, είχε καταφθάσει πρώτος ο Ωκεανός στον Καύκασο, για να βοηθήσει τον Προμηθέα, ενώ αυτός του το αρνείται. Ο Ωκεανός είναι παιδί του Ουρανού και της Γαίας, πατέρας όλων των υδάτων επίγειων και υπόγειων. Είναι και αυτός Τιτάνας όπως και εμείς.  Σύμφωνα με την Μαρία Μαραγκού, η λέξη Τιτάνας σημαίνει «τεμαχισμός». Αυτός αντιστοιχεί στα τσάκρα. Επειδή η λέξη είναι ανατολικής προέλευσης, η Ελληνική ονομασία είναι ότι αφορά τα 7 βασικά ενεργειακά αιθερικά μας κέντρα, καθ’ ότι το ανθρώπινο σώμα είναι μικρογραφία του Σύμπαντος κόσμου. Τον αριθμό επτά (7) θα τον ξανά συναντήσουμε παρακάτω.


Επανερχόμενη στον Ωκεανό, αυτός σηματοδοτεί την χρυσή διαδρομή του Ηλίου από την ανατολή στην δύση, για αυτό ονομάζεται επίσης  Ορίζων, αφού από αυτόν ανατέλλει και σε αυτόν δύει.  Είναι ο Ωκεανός που αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσεια, που περιβάλει ολόκληρη την γη. Είναι επίσης ο τεράστιος υποθαλάσσιος ποταμός που περιβάλει την γη, τα ρεύματα του οποίου βοηθούσαν τα καράβια των Μινύων (Μινωϊτών) στην ομαλή γρήγορη πλεύση τους, στα υπερ ατλαντικά ταξείδια τους έξω από τις Ηράκλειες στήλες, πέρα μακριά στην νέα γη. Συμμετέχει επίσης στην δημιουργία του Σύμπαντος, εφ όσον από τον Ωκεανό εκπορεύεται η αρχή των πάντων. Για αυτό ο Ωκεανός βρίσκεται παντού στο Σύμπαν άρα και σε άλλους πλανήτες, ενώ οι επιστήμονες τάχα μου δήθεν κάνουν τους έκπληκτους όταν μας είπαν ότι βρέθηκε νερό στον Άρη.


Για την ονομασία «Αιγαίο», λάθος γίνονται οι αναφορές ότι πήρε το όνομά του από τον Αιγαία. Το πήρε από τις Αίγες που φέρουν κέρατα (κεραίες), εξ ου και η πόλη Αιγές – η χαμένη Αιγηίδα – ο Αιγαίας – η Αίγυπτος, τα κέρατα των οποίων νοητά δίνουν την δυνατότητα επικοινωνίας με ανώτερες Συμπαντικές δυνάμεις. Είναι η Αίγα Αμάλθεια (=αφθονία) στην οποία δόθηκε το μωρό Δίας από την Θέμιδα, κόρη του Ηλίου, στην προσπάθεια της Ρέας να σώσει το παιδί της από τον βουλιμικό πατέρα του, τον Κρόνο, για να το αναθρέψει. Όταν ο Δίας ενηλικιώθηκε και ήταν έτοιμος να πάρει την θέση του πατέρα του, κατασκεύασε από το δέρμα της την άτρωτη πανοπλία του, την Αιγίδα, που του προσέδιδε ισχύ.  Ο Δίας με νέο δέρμα έδωσε ζωή στην τροφό του Αίγα και την κατέστησε αθάνατη τοποθετώντας την στον ουρανό (Αιγόκερως).  Από την Αίγα προέρχονται οι γνωστές ρήσεις : «υπό την αιγίδα» => υπό την προστασία. Το ρήμα «καταιγίζω» που περιλαμβάνει την λέξη Αίγα, σημαίνει : εφορμώ σαν θύελλα. Το Αιγαίο είναι ο τόπος με τις πολλές Αίγες ή ο κυματόβρεχτος τόπος από τις κατ-αιγίδες.  Η λέξη αιγι-αλός που είναι πάλι παράγωγο της Αίγας, είναι η ακτή, η ακροθαλασσιά + την κατάληξη –αλός είναι το περιγιάλι, αυτά κατ-αιγ-ίζονται από τις θύελλες. Από την Αίγα έχουν παραχθεί λαϊκές ρήσεις : «τρώει η κατσίκα ταραμά ;;;» ή «θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι». 
Ο θεός Πάνας, Αρκαδικός θεός απεικονίζεται ως τραγοπόδαρος. Συμβολίζει ότι συνδέεται με την πανίδα : ανθρώπων και ζώων, με την γενετική, υφαίνει την αρμονία, είναι ο πατέρας των Πάντων, συνδέεται γενικά με την φύση, χορεύει με τις Νύμφες παίζοντας με τον μαγικό 7 αυλών σε συστοιχία αυλό του (όσες οι μουσικές νότες), που αντιστοιχεί στα 7 ενεργειακά πεδία του ανθρώπου, γίνεται δηλαδή ο οδηγός της ψυχής προς την αυτογνωσία και την Θέωση. Συμβολίζει την αγνή ποιμενική φυσική Ζωή που είναι η ατραπός της αυτογνωσίας. Η διφυής υπόστασή του σημαίνει ότι : το κάτω μέρος συμβολίζει την σύνδεση του ανθρώπου με τα γήινα, ενώ τα κέρατα (κεραίες) συμβολίζουν την σύνδεση του ανθρώπου με το Θείο ώστε να καταστεί αυτός αυτόφωτος, συνεπώς η εκθέωσή του.


Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένη ο Μέγας Παν δεν πέθανε,όχι ο Παν δεν πεθαίνει!», έγραψε ο Α. Σικελιανός.


Ο δε Παυσανίας όταν μετάνιωσε για όσα νόμιζε με τους αρχαίους μύθους, έγραψε :  
«Όταν ξεκινούσα να συγγράφω την ιστορία μου έτεινα να πιστεύω ότι οι μύθοι των Ελλήνων είναι ανόητοι, όταν όμως έφτασα στην Αρκαδία στράφηκα προς μία πιο ώριμη γνώμη: στα παλιά χρόνια οι Έλληνες που θεωρούνταν σοφοί μιλούσαν όχι με ευθύ τρόπο αλλά μέσω αινιγμάτων, γι’ αυτό και θεωρώ τους θρύλους περί του θεού Κρόνου ένα είδος Ελληνικής σοφίας.»


Όπως όμως συνέβη με όλα τα όμορφα και θαυμαστά πράγματα που διαστρεβλώθηκαν με ύπουλη σκέψη, το ίδιο συνέβη με την Αίγα, το ίδιο συνέβη με τον Πάνα, τα κέρατα των οποίων ο χριστιανισμός τα συνέδεσε με τον επινοημένο φόβητρο κερασφόρο τραγοπόδαρο διάβολο με φλογισμένα μάτια. Με  κέρατα εμφανίζεται και ο Μπαχομέχ.   Για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναζητούμε  την γνήσια Ελληνική ετυμολογία μιας λέξεως.   


Θαρρώ ότι το ίδιο συνέβη με την ονομασία της καταποντισμένης Αιγηίδος στο Αιγαίο, τις παρυφές της οποίας βλέπουμε ως νήσους στο Αιγαίο, όσο και το όνομα του Αιγαία. Από τις Αίγες θα πρέπει να πήρε αργότερα την νέα ονομασία της η Αίγυπτος, γιατί κάποτε λεγόταν "Kemet," που σημαίνει «μαύρη γη» (https://www.livescience.com/55578-egyptian-civilization.html ). Κάποιοι ετυμολογούν την λέξη ότι η Χώρα «κείτεται υπτίως του Αιγαίου». Κατ’ εμέ όμως είναι μία εντελώς λανθασμένη ερμηνεία. Το ότι η Χώρα βρίσκεται στο νότιο μέρος του Αιγαίου, ΔΕΝ σημαίνει ότι αυτή «κείτεται υπτίως», αλλά ότι αντιμετωπίζει ό,τι ακριβώς αντιμετωπίζουν οι ακτές και τα νησιά του Αιγαίου, από τις Αίγες κατ-αιγίδες, όπως εξηγήθηκε παραπάνω.                             Οι Ίωνες προφανώς έδωσαν το νέο όνομα στην Αίγυπτο με το ίδιο σκεπτικό, μιας και αυτοί ήταν που απελευθέρωσαν την περιοχή, εκτός των άλλων περιοχών μαζί με την Λιβύη, από τους κατοχικούς Ατλάντιους. Αν έχετε όρεξη διαβάστε την αρχαία ιστορία της Λιβύης.  Συνδέεται επίσης ως ονομασία και με τον Αίγυπτο που ήταν βασιλιάς της Αιγύπτου, παιδί του Βήλου και της Αγχινόης, δίδυμος αδελφός του Δαναού. Στον Αιγιακό χώρο, υπήρξε ανάπτυξη και άνθηση πολιτισμών, όπως ο Κυκλαδικός, ο Μινωϊκός και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, προγενέστερων του Αιγυπτιακού. 


Πολύ σημαντική αποκάλυψη - πληροφορία είναι ότι στον Ελλαδικό χώρο, κυρίως στην Μακεδονία, βρέθηκαν αποδεδειγμένα επιστημονικώς τα αρχαιότερα πετρώματα, από οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη. Αντίγραφο της επιστημονικής μελέτης θυμάμαι ότι είχα, αλλά κατέστη αδύνατον να την βρω από το αρχείο μου, για να σας παραθέσω τον σύνδεσμο. Όταν αναπτύσσονταν οι πολιτισμοί του Αιγαίου, στον βορρά εκείνη την εποχή υπήρχαν παγετώνες. Αναφορά αυτού έγινε στην σειρά game of thrones. Όντως υπήρχε ένα υψωμένο τείχος από πάγο σαν σύνορο, όπως είχα ακούσει σε κάποια συγκέντρωση από έναν ομιλητή που το διαβεβαίωσε, κάνοντάς μου εντύπωση. 
 

Για να κλείσουμε τον κύκλο του μύθου και τις επιμέρους αναλύσεις, έτσι εξηγούνται οι δύο βασιλείς που είδε να πέφτουν ο Προμηθέας, όπως είπε στον Ερμή, εννοώντας τον Κρόνο και τον Ουρανό. Με άλλα λόγια όλες αυτές οι έννοιες αφορούν ΚΑΙ τα φυσικά φαινόμενα, εκτός των άλλων Ιδεατών ερμηνειών. 


Οι Σπαρτοί ξεφυτρώνουν ως πολεμιστές από δόντια δράκου.  


Πρώτα όμως έχουμε τον μύθο με τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα κόρη του Επιμηθέα και της Πανδώρας. Ήταν οι μόνοι που διασώθηκαν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, σύμφωνα με τον μύθο. Υποτίθεται εκεί που έριχναν τις πέτρες πίσω τους κατ’ εντολή του Δία, φύτρωναν άνθρωποι. 
                                     
Άλλος «μύθος» αναφέρεται στον Κάδμο όταν έφτασε στην Ελλάδα από την Φοινίκη (που ήταν καθαρά Ελληνική, άσχετα το πώς παραποιήθηκε αργότερα ως ιστορικό δεδομένο. Τι πρωτότυπο!), για να βρει την Ευρώπη που είχε αρπάξει ο Δίας. Εκείνος παίρνει πρώτα χρησμό από το μαντείο των Δελφών. Κατόπιν έφτασε στην Φωκίδα όπου ο βασιλιάς Πελάγων του έδωσε μία αγελάδα. Ο Κάδμος ακολουθώντας τον χρησμό έπρεπε να ιδρύσει την πόλη που του ζητήθηκε στο σημείο εκείνο που θα σταματούσε η αγελάδα μετά από εξαντλητική κούραση. Εκεί λοιπόν που κατέρρευσε αυτή, ίδρυσε την πόλη των Θηβών. Την αγελάδα θέλησε να την αφιερώσει στην θεά Αθηνά. Για αυτό έστειλε μερικούς συντρόφους του να φέρουν νερό από την Κασταλία πηγή η οποία ήταν αφιερωμένη στον θεό Άρη. Την πηγή όμως την φύλασσε πάλι ένας δράκος ο οποίος ήταν απόγονος του θεού.  Ο δράκος σκότωσε πολλούς από τους συντρόφους του Κάδμου και εκείνος για να εκδικηθεί τον σκοτώνει και ύστερα σπέρνει τα δόντια του σύμφωνα με την συμβουλή της θεάς Αθηνάς.                    (Στον χριστιανικό ακάθιστο ύμνο «τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια» υμνείται η θεά Αθηνά. Πως άλλωστε αυτή η υμνολογία θα αφορούσε την Μαρία μητέρα του Ιησού, που μόνον στρατηγός ΔΕΝ υπήρξε, εκτός από μαντηλοφορούσα ;;; Στην εποχή της νέας τάξης που έκλεισαν τις εκκλησιές, ο στόχος τους ήταν να μην δονηθεί το Σύμπαν από τους πιστούς που θα έψαλλαν με μία φωνή, τον ύμνο). Επιστρέφουμε στον μύθο. Από τα δόντια του δράκου φύτρωσαν οπλισμένοι απειλητικοί άνδρες, οι λεγόμενοι Σπαρτοί, για αυτό έριξε πέτρες ο Κάδμος ανάμεσά τους οπότε αυτοί αλληλοσκοτώθηκαν μεταξύ τους, όμως επέζησαν πέντε. http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_002.html   Στην μάχη ζητήθηκε από τον Δαναό να μην συμμετάσχει σε αυτήν. Από την ονομασία Σπαρτοί, προέκυψε η ονομασία Σπάρτη, εξ ου και ο δράκος που ήταν έμβλημα των Σπαρτών,  https://chilonas.com/2015/01/04/httpwp-mep1op6y-1os/ Ο μύθος επιβεβαιώνει ότι οι Σπαρτοί ήταν αυτόχθονες. Όμως ο Κάδμος τιμωρείται που σκότωσε τον δράκο καθ' ότι απόγονο ενός θεού.                            Η Ετυμολογία του Κάδμου : «Ο κάλλιστος (Κ) των ανδρών (Α), ο δεικνύων (Δ) την Διός σοφίαν (Μ, μήτις = σοφία) δια των Μουσών σ’ όλη την οικουμένη (Ο), ο σημαίνων (Σ) δια σημείων ορατών και όχι δια λόγων». http://www.ancientgreecereloaded.com/files/ancient_greece_reloaded_website/legendary_heroes/heroes_cadmus_gr.php.
 

Κάποιος αρθρογράφος υποστηρίζει ότι ήταν κάποιο είδος ρομποτικών πλασμάτων, τα οποία άλλοτε είναι καταστροφικά, άλλοτε χρήσιμα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στις ημέρες μας στην γεωργία και όχι μόνον βέβαια :    https://www.cnbc.com/2018/03/08/wave-of-agriculture-robotics-holds-potential-to-ease-farm-labor-crunch.html   Ήταν ρομπότ ο Τάλως ;;; Σύμφωνα με τον Κρασανάκη ανήκε στο Χάλκινο γένος http://www.krassanakis.gr/europe.htm  


Παραπλήσιο «μύθο» διαθέτουν επίσης οι Βαβυλώνιοι, όπου οι ανθρωποπλάστες θεοί Μαρδούκ και Έα, έσφαζαν κάποιο θεό λέει, ως εξιλαστήριο θύμα, έπαιρναν το αίμα και το ανακάτευαν με χώμα, το ζύμωναν και έπλαθαν τον άνθρωπο.  Θα τους ταίριαζε αν τους ονομάζαμε δρακονιανούς.


Από πλευράς μου δε, κατατάσσω τον περιβόητο κήπο της Εδέμ ως μία ακόμα κλεμμένη ιδέα από ανθρώπους που τους έλειπαν πολλές γνώσεις. Κατά την αντίληψή μου, υπονοεί επίσης ότι ήταν κάποιο εργαστήριο από το οποίο απέδρασε το γνωστό μας ζεύγος. Αυτό ΔΕΝ είναι η πρώτη φορά που το γράφω. Η Εύα ήταν η δεύτερη σύζυγος και όχι η πρώτη που ήταν η Λίλιθ και η οποία ΔΕΝ είχε κατασκευαστεί όπως ο Αδάμ, συνεπώς ήταν ανώτερή  του. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Αβεντίκ Ισαακιάν, υποστηρίζει ότι ο Θεός δημιούργησε την Λίλιθ από το πυρ, ενώ τον Αδάμ από τη Γη και ότι η Λίλιθ δεν συμπαθούσε τον Αδάμ επειδή μύριζε χώμα και γι’ αυτόν το λόγο τον εγκατέλειψε. Ήταν αυτή που πλάνεψε αργότερα την Εύα μέσα στο εργαστήρι.                                      Εδώ οι καλές μεταποιήσεις. 
(Η θεά Ήρα (= ροή) ήταν ισχυρότερη από τον Ζήνα που εκείνος έτρεμε).  Σύμφωνα με τον μύθο που στην προκείμενη περίπτωση ΔΕΝ επέχει κάποιο ιστορικό φαινόμενο, το εργαστήριο ήταν κάπου στο Καζακστάν, στο Τατζικιστάν ή σε όλα τα –ιστάν ή στο Ξιγιάνγκ της Κίνας. Διότι από που αλλού θα έβρισκαν να φάνε μήλα πριν μόλις μερικές χιλιάδες χρόνια, τα οποία ευδοκιμούσαν σε αυτές τις περιοχές, μέχρι να περάσουν από την Ασία στην Δύση που χρονολογείται όχι νωρίτερα από το 1650 μ.Χ ;;;  https://en.wikipedia.org/wiki/Apple Συμπεραίνεται λοιπόν ότι το ζεύγος, ήταν Ασιατικής ή Μογγολικής καταγωγής, όσο και οι απόγονοί τους. Αυτό λέει η λογική όταν βασίζεται σε στοιχεία, σε αντίθεση με την παθολογική φονταμενταλιστική άποψη.            

Μήλα λέγονται επίσης τα πρόβατα. Την ονομασία την πήραν από τον Μήλο που κατοίκησε στην Δήλο. Ήταν αυτός που δίδαξε πώς να κουρεύονται τα πρόβατα και να κατασκευάζουν το μαλλί.   


Οι δυτικοί λαμβάνοντας υπ’ όψη τους το χώμα ως προέλευση του ανθρώπου, χρησιμοποιούν την λέξη homo. Ο Άνθρωπος (με κεφαλαίο) όμως είναι δημιούργημα Θεϊκής ουσίας, που την προσέφερε ο μεσάζων Προμηθέας στους ανθρώπους.                                              

Εκτός του μήλου στον «κήπο» της Εδέμ, τα μήλα έχουν επίσης εξέχουσα θέση και σε άλλες μυθιστορίες. Όπως είναι «τα μήλα των εσπερίδων» που ήταν ένας από τους άθλους του αναμορφωτή και ευεργέτη της ανθρωπότητας Ηρακλή ο οποίος σκότωσε πολλά τέρατα που βασάνιζαν τους ανθρώπους. Κατά μία άλλη έννοια τα μήλα συμβολίζουν την γνώση. Τα «μήλα των εσπερίδων» βρίσκονταν και αυτά στα πέρατα της γης. Ιδού πως δένει με τα παραπάνω που καταγράφηκαν. «Τα πέρατα της γης» μέσα από τους μύθους, νοηματοδοτούν ευθαρσώς ότι κάποτε ο πλανήτης ήταν στεφανωμένος εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό πνεύμα και τον Ελληνικό πολιτισμό. Για αυτό πανάρχαια Ελληνικά σπουδαία σύμβολα βρίσκονται παντού στον πλανήτη, τα οποία οι υποχθόνιοι φρόντισαν να τα μαγαρίσουν με κάθε τρόπο ώστε αυτά να μην χρησιμοποιούνται καθ' ότι πανάρχαια σύμβολα κρυμμένης γνώσης, όπως για παράδειγμα ο αγκυλωτός σταυρός. Με την ευκαιρία αυτή οι υποχθόνιοι  τα αντικατέστησαν επινοώντας τα δικά τους μιαρά. Ένα Μήλο υπήρξε επίσης ως έριδα μεταξύ της Ήρας, της Αθηνάς και της Αφροδίτης, για το ποια είναι η πιο όμορφη, έργο που ανέλαβε ο Πάρης και εξ αιτίας αυτού ξεκίνησε ο Τρωϊκός πόλεμος, ο οποίος όμως επέχει και άλλες παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με γεωπολιτικά συμφέροντα, που φθάνουν μέχρι τις ημέρες μας.                           

Η ερμηνευτική έννοια του μήλου, επέχει την θέση της γνώσης όπως προ-ειπώθηκε, η οποία για να  αποκτηθεί, θα πρέπει πρώτα αυτός που το επιθυμεί να είναι άξιος να την κατακτήσει. Είναι η διείσδυση της ανθρώπινης αντίληψης στον διττό κόσμο των αντικρυστών και όχι των αντιθέτων. Ένα παράδειγμα προς κατανόηση. Ο Νηρέας είναι το πρώτο μυθικό πρόσωπο που συναντά ο Ηρακλής στον άθλο των «μήλων των εσπερίδων». Αυτός έχει Ποσειδώνια χαρακτηριστικά και η σοφία του ΔΕΝ γίνεται αντιληπτή από τον Ηρακλή. Για αυτό αυτός κατευθύνεται αρχικά προς λάθος κατεύθυνση για να εκτελέσει τον μύθο. Σημαίνει ότι έχει πλανηθεί περιδιαβαίνοντας τον κόσμο μέχρι να συναντήσει τον Προμηθέα στον Καύκασο ο οποίος θα του δώσει από ευγνωμοσύνη που τον απελευθέρωσε και ως φιλεύσπλαχνος που είναι, την σωστή κατευθυντήρια συμβουλή. Το σημείο αυτό τονίζει ότι είναι απαραίτητη η σωστή επιλογή δασκάλου. Με το ίδιο σκεπτικό ενεργεί όταν σηκώνει ο Προμηθέας στους ώμους του την Γη που κρατά ο Άτλαντας, παίρνοντας πάνω του το βάρος της ανθρωπότητας (παρομοίως με τον Ιησού), όμως βρήκε τρόπο να τον αναλάβει εκ νέου ο Άτλαντας. Κάτι σημαίνει και αυτό.                    

Υβρίδια είναι ο συνδυασμός δύο διαφορετικών ανόμοιων γενετικών υλικών, όπως είναι το καλαμπόκι για το οποίο έχει αποδειχθεί ότι προξενεί σοβαρές ασθένειες. Για αυτό από πλευράς μου, βρώση καλαμποκιού τέλος ή σπανίως. Στο διαδίκτυο υπήρχαν πολλές σχετικές πληροφορίες επ' αυτού του ζητήματος τις οποίες έχουν εξαφανίσει. Περί ασθενειών εδώ : https://www.prologos.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7/  Περί Υβριδίων εδώ : http://3gym-mikras.thess.sch.gr/ybridia.htm Τα υβρίδια (από την λέξη ΥΒΡΙΣ. Ύβρις κατά του Δία) όμως ΔΕΝ σταματούν στο καλαμπόκι.


Τα εργαστήρια έχουν προχωρήσει σε συνδυασμούς dna προβάτων με ανθρώπινα βλαστοκύτταρα    https://www.iefimerida.gr/news/397152/yvridio-anthropoy-provatoy-dimioyrgisan-epistimones-elpizoyn-na-anaptyxoyn-organa-gia, σε κατασκευή υβριδίων ερμαφρόδιτων ανθρώπων   https://www.tanea.gr/2003/07/03/world/epistimones-dimioyrgisan-ermafrodita-ybridia-anthrwpwn/. Ανθρώπινα ωράρια σε αγελάδες : https://www.kathimerini.gr/318037/article/epikairothta/kosmos/an8rwpina-kyttara-se-waria-ageladas Δημιουργία ανθρώπου - γουρουνιού : https://www.vice.com/gr/article/wnzjzy/oi-episthmones-dhmioyrghsan-ena-embryo-poy-einai-miso-an8rwpos-kai-miso-goyroyni-swsto-h-la8os Το σχέδιο DARPA. Μου θυμίζει το πρόγραμμα DΑRΜΑ στην σειρά LOST : https://www.pronews.gr/epistimes/550048_yvridia-anthropon-kai-zoon-i-alitheia-poy-mas-kryvoyn.   Τέλος τι υπονοεί το γνωστό Βρετανικό μουσικοχορευτικό έργο THE CUTS, με ανθρώπινο σώμα, κεφάλι γάτας και ουρά ;;;  Ετοιμάζουν πειράματα με μίνι… εγκεφάλους! Δείτε τι θα περιέχουν https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/884948/etoimazoyn-peiramata-me-mini-egkefaloys-deite-ti-tha-periexoyn.                                                                    Ας θυμηθούμε τους κυνοκέφαλους από το γένος των (Σκυλο)Κυνοκέφαλων, όπως απεικονίζεται ο άγιος Χριστόφορος.  Κώδικας του 11ου αιώνα γράφει για τον Χριστόφορο : «ἐκ τοῦ γένους τῶν κυνοκεφάλων ὐπῆρχεν, γῆς δὲ τῶν ἀνθρωποφάγων». Ωστόσο τα σκυλιά είναι φύλακες  Παρόμοιο φαινόμενο είναι και ο γνωστός Άνουβι των Αιγυπτίων, αλλά με κεφάλι τσακαλιού. 
 


ήταν επίσης ανθρωποειδή κατασκευασμένοι κλώνοι, οι οποίοι όπως απεδείχθη γενετικά αναμείχθηκαν μεταξύ τους ;;; Το δε γονιδίωμά τους ΔΕΝ  έχει καμία σχέση με τον homo sapiens.       Οι Νεάντερταλ απεδείχθη ότι ήταν ανθρωποφάγοι https://www.tanea.gr/2013/11/25/world/anthrwpofagoi-neantertal-stin-ispania/ και https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal_behavior  Γενετικό υλικό τους βρέθηκε μέσα σε σπήλαιο στην Σιβηρία και χρονολογούνται από 300.000 χρόνια έως 50.000 χρόνια πριν.  Στον σύνδεσμο που ακολουθεί από το cnn, τα ευρήματα χρονολογήθηκαν από 360.000 έως 1.000.000 πριν. Προσοχή όμως. Εκτός το τι γράφεται στο άρθρο του, θα σας δώσω μία πληροφορία για να μην παρασυρθείτε από το κείμενο, η οποία λέει ότι υπάρχουν αρχαία Ελληνικά ερείπια, στην Υεμένη. Έπρεπε όμως να πληρώσω για να διαβάσω ολόκληρο το περιεχόμενο των πολλών σελίδων. Αν ισχύσει το «κάποτε», ίσως το κάνω.  https://www.cnn.gr/focus/story/207635/mystiriodis-arxaios-plithysmos-fantasma-anakalyfthike-sti-dytiki-afriki  Θα συνεχίσω ακόμα λίγο με την Υεμένη. Τα όσα συμβαίνουν τόσα χρόνια στην Χώρα και κυρίως στον κόλπο του Άντεν, ΔΕΝ είναι απλώς συμπωματικά, από την στιγμή που γίνεται παγκόσμια προσπάθεια από το εξουσιαστικό σύστημα να καταστρέψει κάθε τι που έχει σχέση με προϊστορία. Ούτε είναι σύμπτωση ο μακρόχρονος εμφύλιος που έχει ξεσπάσει και έχει κόψει την Χώρα σε δύο μέρη. Είναι το αιώνιο τραγικό λάθος στο οποίο πέφτουν οι Λαοί εξ αιτίας των Ποσειδώνιων παθών τους, αντί να συγκροτούν μία συμπαγή κοινωνία που θα υπερασπίζεται την πατρίδα τους από ξένες διασπαστικές επιρροές ή συμφέροντα, αντί να παίζουν θελητά ή αθέλητα το παιγνίδι των ελιτών που χρηματοδοτούν κάθε εμφύλιο. Το να βρίσκονται εκεί, ΗΠΑ, Αγγλία,  Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Ιράν και Ελβετία, ΔΕΝ βρίσκονται για το τίποτα. Η αστρική πύλη είναι άλλο ζήτημα, ίσως να ισχύει, γιατί όχι. Θα πρέπει όμως να συνυπολογιστεί η παραπάνω πληροφορία που σας έδωσα και να συνυπολογιστεί ότι οι επιστήμονες που βρίσκονται εκεί ελέγχονται ψηφιακά ή με κάποιον ορό, ώστε να μην θυμούνται με τι έχουν καταπιαστεί όταν ολοκληρωθεί η αποστολή τους. Αυτά τα γεγονότα είναι γνωστά από παλιά. Μιας και αναφέραμε την αστροπύλη, βρήκα τυχαία την χαμένη αστροπύλη της Αιγύπτου : https://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-4546-9, πληροφορία που δεν γνώριζα.
Το Άντεν ήταν κάποτε η πρωτεύουσα της Υεμένης και από αυτήν κατάγεται η οικογενειακή ρίζα του Μπιλ Λάντεν. Με τον κόλπο του Άντεν, συνδέεται μία ύποπτη πυρκαγιά στο Ινστιτούτο Παστέρ, όπου η Γαλλίδα Δρ Haignere ερευνούσε ανθρώπινο DNA, πριν από «την απόπειρα αυτοκτονίας» της. Άλλωστε η Αμερική φημίζεται για τις παράνομες και απάνθρωπες μεθόδους που έχει χρησιμοποιήσει, όπως είναι το πρόγραμμα ΜΚULTRA, του Ροκφέλλερ. Εδώ : https://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra. Κλείνοντας το θέμα κλώνοι και υβρίδια, ενδέχεται να μην έχουν εξαφανιστεί αυτά, να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσα μας, αντίθετα από την ισχύουσα πεποίθηση.  


Τα μεταλλαγμένα είναι γενετικά τροποποιημένα είδη που παράγονται από  γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Διαβάστε εδώ : https://peliti.gr/peite-sto-fda-amerikanikos-efet-oti-ta-metallagmena-den-einai-fysika/ και https://www.mednet.gr/archives/2009-6/pdf/727.pdf ΔΕΝ προσφέρουν τίποτα στον οργανισμό, αλλά η εξουσία ενδιαφέρεται δήθεν για την υγεία μας. Που να βρει βάση στην εποχή μας να στηριχθεί η ρήση του Ιπποκράτη «είσαι ό,τι τρως», όταν η υποτιθέμενη βιολογική τροφή καθίσταται απλησίαστη από τον πολύ κόσμο ;;;   

Ο «μύθος» του Αθάμαντα ίσως μας βοηθά να λάβουμε αυτήν την περίπτωση ως πιθανότητα, σε μια μακρινή εποχή.  Η Ινώ, κατά μία εκδοχή γιατί υπάρχουν πολλές, ήταν η μητριά των παιδιών του Αθάμαντα και της Νεφέλης (θεά της βροχής) , του Φρίξου και της Έλλης.  Η Ινώ, η δεύτερη γυναίκα του Αθάμαντα,  μισούσε τον Φρίξο επειδή εκείνος ΔΕΝ ενέδωσε στις ερωτικές της ορέξεις και ήθελε να σκοτώσει τα παιδιά της Νεφέλης. Οπότε εκείνη μηχανεύτηκε το εξής σχέδιο : Έπεισε τις γυναίκες να φρυγανίσουν, να ξεράνουν δηλαδή τους σπόρους, λαμβάνοντάς τους κρυφά από τους άντρες. Κατόπιν τούτου η γη λαμβάνοντας το στείρο πλέον σπέρμα (καρπούς) δεν ανέδιδε. Τότε ο Αθάμας μέσα στην απελπισία του, έστειλε απεσταλμένους στους Δελφούς (μαντείο) να ρωτήσουν την αιτία της ακαρπίας και τον τρόπο με τον οποίο θα απαλλάσσονταν από αυτήν.  Όταν όμως επέστρεψαν οι απεσταλμένοι, η Ινώ τους έπεισε να αλλοιώσουν τον χρησμό, μεταφέροντας εκείνοι στον Αθάμαντα : «ότι παύσεσθαι την ακαρπία, εάν σφαγή Διΐ ο Φρίξος». Ο Αθάμας αναγκάστηκε να εκτελέσει τον χρησμό μετά από την πίεση που δεχόταν από τον απελπισμένο Λαό του, βλέποντας την στείρα γη και τον λιμό,  οπότε μετέφερε τον Φρίξο στο Ιερό του Λαφυστίου Διός για θυσία. Αλλά την στιγμή πού ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει την θυσία, η μητέρα του Νεφέλη τον άρπαξε μαζί με την Έλλη και « παρ' 'Ερμού λαβούσα  χρυσόμαλλον  κριόν έδωκεν  ύφ' ού φερόμενοι δι' ουρανού  γήν  υπερέβησαν και θάλασσαν».                                =>Μία εξαιρετική ανάλυση σχετικά με το πως επιθυμεί η ελίτ να εξελιχθεί η κατάσταση εις βάρος των ανθρώπων : 
Στον μύθο «Δήμητρα και Περσεφόνη», η Περσεφόνη αντιπροσωπεύει την ψυχή που επαν-ενσαρκώνεται μέχρι να καταστεί αυτή κατά σχέση δαίμονας. Ενώ η Δήμητρα σχετίζεται με την γεωργία, τους σπόρους των δημητριακών και την γονιμότητα του εδάφους. Από όταν έκλεψε ο Πλούτωνας-Άδης την Περσεφόνη, αυτή κατοικεί στον Άδη. Κάθε χρόνο όμως επιστρέφει στον υλικό κόσμο προς χάριν της μητέρας της, γεγονός που προέκυψε από την διαμεσολάβηση του Δία προς χάριν της Δήμητρας για να μετριάσει την θλίψη της, η οποία είχε επιφέρει τεράστιο λιμό στην γη επειδή ΔΕΝ επέτρεπε κανένας σπόρος να φυτρώσει. Όταν πλέον ολοκληρώνονται οι κύκλοι ανόδου – καθόδου της Περσεφόνης (4 μήνες κάτω, 8 μήνες επάνω), τότε πλέον ονομάζεται Κόρη, όπως προσφωνείται στα ιερά της Δήμητρας και όχι με το όνομά της. Επίσης συνδέεται με την αιωνιότητα δια μέσου των γενεών των ανθρώπων. Όσο για τα ανθρωποειδή λεγόμενα ζόμπι, ίσως είναι κακής ποιότητας κατασκευές που θα μπορούσαν να σχετιστούν κατά μία έννοια με τους στείρους σπόρους, δηλαδή υπολείπονται του πνευματισμού. Είναι απλώς άδεια δοχεία από οποιαδήποτε γνώση, για αυτό η ύπαρξή τους εξαρτάται αποκλειστικά από ζωντανά όντα. Είναι χλωμά, ΔΕΝ έχουν δηλαδή αίμα. Το αίμα, είναι το δεύτερο υγρό στοιχείο στον ανθρώπινο οργανισμό μετά το νερό. Αμφότερα τα υγρά στοιχεία τροφοδοτούν το σώμα και τον εγκέφαλο με πληροφορίες (γνώσεις), εκτός των οργανικών λειτουργιών που κρατούν το σώμα ζωντανό, όσο και την μνήμη, στο χωροχρονικό ταξείδι της ανθρώπινης ψυχής. Εξ αιτίας αυτής της σημαντικής διαδικασίας, προσδιορίζεται η εξελικτική πορεία ενός ατόμου η μίας ομάδας όντων. Το νερό είναι ζωντανό : https://www.olivemagazine.gr/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1/%CE%BA%CE%B9-%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C/ Αντίστοιχη ανάρτηση έχω ήδη κάνει στο FB. Το νερό έχει την ικανότητα να σκέφτεται, να αισθάνεται και να αντιδρά στα ανθρώπινα συναισθήματα και τις ψυχικές ενέργειες. Ο Ιησούς όταν συνάντησε την Σαμαρείτισσα σε ένα πηγάδι ζητώντας της νερό, της είπε ότι : αν γνώριζε την δωρεά του Θεού, θα ζητούσε να πιεί από το ζωντανό νερό.   Στον ψευδαισθητικό υλικό κόσμο, τον κόσμο των σκιών, το νερό αντικαθιστά τον Ερμή, στην διαχρονική μεταφορά της κατεκτημένης μνήμης – πληροφορίας. Για αυτό είναι και ψυχοπομπός. Είναι μία Θεϊκή προσφορά βοηθείας στον άνθρωπο, στο να ανακτά από την λήθη την Αλήθεια (=μη Λήθη) και να συνδέει τα κομμάτια της μνημοσύνης, ώστε κάθε οντότητα να δύναται να περνά σε ανώτερα στάδια συνειδητότητας. Το νερό μάς βοηθά να αντιληφθούμε όσα ΔΕΝ βλέπουμε. Οι σκοτεινές δυνάμεις αυτά τα γνωρίζουν, για αυτό  βλάπτουν συνεχώς με κάθε τρόπο το νερό, παράλληλα βλάπτουν τον άνθρωπο συνεπώς την φύση του και τέλος του το στερούν ελέγχοντάς το με διάφορες παρανοϊκές μεθόδους. Αυτή η παραπομπή αφορά ένα εξαιρετικό άρθρο από το terra papers, σχετικά με την δύναμη του νερού : https://terrapapers.com/to-mystiko-tou-nerou-dr-masaru-emoto/
 

Η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να περάσει ανθρωπιστικού υπολογιστικού τύπου απομιμήσεις, αυτό είναι το διαφημιστικό μότο, με την βοήθεια της τεχνολογίας και κάποιοι  νομίζουν ότι η μέθοδος έχει σχέση με την αθανασία του Ανθρώπου. Ήμαρτον.  Θα διαβάσετε εκτενώς για αυτήν την παράνοια στην «Νεκρανάσταση εγκεφάλων, παίζοντας τον θεό». https://aperopia.fr/03-2020/nekranastasi-egkefalon-paizontas-ton-theo/  Αν είναι να διαβάσετε μία παραπομπή, από όσες παρατίθενται, ας είναι αυτή.  Την ανάρτησα ξεχωριστά επίσης στο F.B. Με λίγα λόγια μπορεί αυτά τα κατασκευάσματα να δίνουν την εντύπωση ότι διαθέτουν αντίληψη ή ανταποκρίνονται συναισθηματικά σε κάποιες περιπτώσεις σύμφωνα με όσα δεδομένα τους έχουν καταχωρηθεί, στην πραγματικότητα όμως είναι άδεια δοχεία, χωρίς συνείδηση.
Η συνείδηση προκύπτει μέσα από βιωματικές και επίπονες πνευματικές διεργασίες, ουδέποτε αυτές είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε κάποιο άλλο έλλογο ον, ούτε αυτή είναι μετρήσιμη, διαφοροποιεί δε την ποιότητα των προσωπικοτήτων και το επίπεδο της μεταξύ τους επικοινωνίας.  Η ετυμολογία της λέξης είναι = συν + ειδέναι, από το οίδα που σημαίνει γνωρίζω καλά.                                  Η κοινή συνείδηση της καταγωγής κάθε είδους είναι αυτή που τα συνδέει για να αποτελέσουν μία συγκροτημένη κοινωνία μέσα στο διάβα του χρόνου. Όποτε ένα άτομο κλειδώνει την αλυσίδα της συνειδησιακής επικοινωνίας, αισθάνεται ένα μοναχικό ασύνδετο άτομο, οπότε βρίσκει ως διέξοδο την γενική αόριστη θεωρία του «όλοι είμαστε ίδιοι», ενώ ΔΕΝ είμαστε.                              =>Επίσης ένα πολύ σοκαριστικό βίντεο είναι η συνέντευξη του Ελον Μασκ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη :Η τεχνολογία όμως επεμβαίνει επικίνδυνα και βλαβερά στους ανθρώπους. Στην ταινία  «ΣΤΗΝ ΣΚΙΆ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΌΠΩΝ» με τον Ματ Ντέιμοντ, δείχνει ένα δείγμα ενός ατόμου από το οποίο έχει διαγραφεί η μνήμη και η ταυτότητά του.    https://www.athinorama.gr/cinema/movie/sti_skia_ton_kataskopon-1007392.html
 

Όσο δε εξελίσσονται ή αυξάνονται τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (συχνότητες) της τεχνολογίας τα οποία κυκλώνουν τον άνθρωπο γύρω του με το πλέγμα τους,( wi fi, 4G, 5G και έπεται συνέχεια), αντίστοιχα εγκλωβίζουν και διαταράσσουν το ενεργειακό αιθερικό του πεδίο (αύρα) μέσω του οποίου συγκοινωνεί με υπερ διαστατικά πεδία του Σύμπαντος από τα οποία αντλεί ανώτερες νοητικές πνευματικές πληροφορίες που εμπλουτίζουν την αντίληψη του ανθρώπου και τον έλκουν ανοδικά και μακριά από τον ψευδαισθητικό κόσμο της ύλης. Εκτός αυτού οι τεχνολογικές αυτές παρεμβάσεις, προξενούν ασθένειες, οι οποίες προκύπτουν από την αλλοίωση των ανθρωπίνων κυττάρων, τα μεταβολίζουν, οπότε αυτά παράγουν επιβλαβείς πρωτεΐνες τις οποίες ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλλει. Οι Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η έκθεση σε συτές τις ακτινοβολίες θα οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, ελλείψεις στη μάθηση και τη μνήμη, νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευημερία των ανθρώπων. Φρόντισαν βεβαίως τα «καλόπαιδα» πρώτα να κυκλώσουν τον πλανήτη μας με πλήθος δορυφόρων. 60 νέοι δορυφόροι τέθηκαν σε τροχιά γύρω από την γη, εξ ου και η αύξηση κερδών το τελευταίο διάστημα της εταιρείας MASK-TESLA. Οι τεχνητοί δορυφόροι του πλανήτη :

Ο άνθρωπος από την ενεργειακή του πλευρά είναι όντως ένα ηλεκτρομαγνητικό ον, μια ηλεκτρική μπαταρία, όπως έγινε αναφορά παραπάνω με το κηρύκειο του Ερμή . Για αυτό αρκετές φορές λέμε «να γεμίσω τις μπαταρίες μου», οι οποίες αδειάζουν εξ αιτίας διαφόρων αρνητικών γεγονότων που αφαιρούν την πολύτιμη ενέργεια και η θέση τους αντικαθίστανται από αρνητικές ενέργειες. Καταλαμβάνονται από τον φόβο και την ανασφάλεια (τοξικότητες). Ή άλλη μέθοδος είναι η αφαίρεση της θετικής ενέργειας μέσω επιτήδειας ενεργειακής υποκλοπής από επίδοξους ξενιστές, όπως είναι η κατηγορία των τρομοκρατών, οι οποίοι ανήκουν σε μία κατηγορία από τις 9 κατηγορίες των ανθρώπων, αυτή δηλαδή των ενεργειακών κλεπτών, σύμφωνα με την ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ, ένα εξαιρετικό βιβλίο για όποιον το έχει διαβάσει !!! Διαβάστε εδώ :  http://www.koutouzis.gr/ilektromagnitikos.htm και εδώ  https://www.proionta-tis-fisis.com/180-epistimones-proeidopoioun-gia-tis-epiptoseis-tou-5g-stin-ygeia/  


ΔΕΝ μας έλειπαν όλα αυτά, έχουμε και την εμπειρία σποράς κατασκευασμένων επικίνδυνων διαφόρων ιών, σαν αυτόν τον γριπποειδή κορωνιό που έχει τόσα κεφάλια σαν την Λερναία Ύδρα. Άλλοι το συνδέουν βέβαια με την κορώνα. Περί διαφόρων ιών ένα δείγμα εδώ : https://www.iefimerida.gr/news/162563/%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF-%CE%B9%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-  εδώ https://www.sofokleousin.gr/proion-ergastiriou-o-koronoios-to-peirama-tou-2015-me-io-nyxterid και εδώ : https://www.anixneuseis.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc/ ανάρτηση που έγινε επίσης ξεχωριστά στο FB. 


Διασπείρει το θηρίο χίμαιρες, που ως γνωστόν αυτές κατασκευάζονται σε διάφορα εργαστήρια ανά τον κόσμο και ας υποκρίνονται μεταξύ τους οι ανταγωνιστές ότι είναι αθώοι. Μία Χίμαιρα λοιπόν είναι ικανή να επιφέρει πολυμορφικές αρνητικές επιδράσεις στον άνθρωπο : από ψυχολογικό, βιολογικό, οικονομικό πόλεμο μέχρι και την κατάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σαν εργαλείο ενός σύγχρονου συνεχούς «πολιτισμένου αόρατου» πολέμου, διχάζοντας την κοινωνία, τορπιλίζοντας την λογική και την πνευματική ισορροπία, μέχρι να παγιωθεί η ιδέα αυτή του αόρατου πολέμου ως κάτι το αναπόφευκτο θέσφατο, άρα για να επιβάλλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Διαβάστε εδώ : https://go2.thetruthaboutvaccines.com/docuseries/order/  Δηλαδή η εποχή μας επιστρέφει σε μία άλλης μορφής μεσαίωνα. Κατά βάση αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η μείωση του πληθυσμού με κάθε τρόπο. Τόσο νοιάζονται για τους ανθρώπους.

Βάσει της ατζέντας της εξουσιαστικής ελίτ και την εφαρμογή της, ξεκίνησαν με τον βομβαρδισμό των θεσμών, των παραδόσεων, των ηθικών αξιών, διατάραξαν την κοινωνική και οικογενειακή γαλήνη, ενώ με την βοήθεια των βιολογικών όπλων βρίσκει το θηρίο την ευκαιρία να εξαφανίσει αγώνες αιώνων. Μέσω της τρομοκρατίας καλλιεργούν τον φόβο και την ανασφάλεια, ώστε να έρθουν να πλασάρουν την λύση που εκείνοι έχουν προϋπολογίσει.  Μία σημαντική πληροφορία που έχω με την φίλη που συζητάμε διάφορα θέματα, έμαθα ότι πριν πολλά χρόνια σε μία διάλεξη που έκανε ένας βιογενετιστής σε Παν/μιο των Αθηνών, είχε αναφερθεί στο ότι η παρασκευή των εμβολίων έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, να καταστρέφουν –εξαλείφουν το dna μιας φυλής. Εξ αυτού δίνεται απάντηση στο ερώτημα : στο γιατί ΔΕΝ επιστράφηκαν ποτέ στην Ελλάδα τόσα οστά που βρέθηκαν στα τόσα χρόνια ανασκαφών και που εξήχθησαν σε ξένα εργαστήρια προς έρευνα, όπως για παράδειγμα είναι τα οστά των Μακεδονομάχων, το κρανίο και τα οστά του σπηλαίου των Πετραλώνων που βρέθηκαν από τον σπουδαίο επιστήμονα ανθρωπολόγο, τον Άρη Πουλιανό, τα οστά του τύμβου Καστά για τα οποία ΔΕΝ ακούστηκε ποτέ τίποτα και όπου αλλού βρέθηκαν αυτά από ανασκαφές. Οι προβληματισμοί δικοί σας, πάνω στην πρόθεση την οποία βασίζεται το παρόν κείμενο, εξ ου το ταξείδι στον χρόνο, με  πολύ αγάπη και γνώμονα τον νοήμονα Άνθρωπο.  
      

Όλες οι θρησκείες αποβλακώνουν τους Λαούς, αντί να προσφέρουν πνευματική τροφή. Αυτές ξεφτίλισαν την Φιλοσοφία,
{ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ => ΠΤΕΡΟΥΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΙΑ (εκ του Θαυμάζειν) },  προσφέρουν λύσεις αλά καρτ με χροιά μεταφυσικού περιεχομένου ότι αυτές δίνουν την μοναδική λύση για τα κακώς γενόμενα επί της γης και για τις «αμαρτίες» των ανθρώπων, όταν αυτές είναι συνυπεύθυνες σε όλα όσα παράλογα και αντιανθρωπιστικά συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Με την επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών, αυτές υπήρξαν το προπύργιο για την σταδιακή εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης. Με την δε προώθηση της λεγόμενης πανθρησκείας, αυτή εξ αρχής στόχευε να ισχυροποιήσει την επιδίωξη των ελιτών για την πολυπόθητη για αυτούς παγκοσμιοποίηση και τον έλεγχο των μαζών.
        

Μιλούν για αθανασία της ψυχής, χωρίς να προσδιορίζουν τι σημαίνει αυτή η έννοια, παρά την προσδιορίζουν μέσα από οικουμενικές συνόδους και δήθεν εκκλησιαστικά και δογματικά συγγράμματα. Τα ιερατεία εκπροσωπούσαν επί σειρά αιώνων την εξουσία των μαζών, με φόβητρο την ανύπαρκτη θεϊκή τιμωρία και την υποταγή των μαζών σε αυτά, με πρόσχημα την αμαρτία και την απώλεια της αθανασίας. Λες και η αθανασία της ψυχής είναι εξαρτώμενο αντικείμενο των ιερατείων.  Ενώ σε αντίθεση σήμερα τα ιερατεία εκλιπαρούν τις πολιτικές ηγεσίες από τις οποίες εξαρτώνται και οι οποίες αντικατέστησαν την ιερατική τους εξουσία, έστω εν μέρει, να τους επιτραπεί η άσκηση των δογματικών τους δραστηριοτήτων, όταν αυτά θα έπρεπε να είχαν συσπειρώσει τους πιστούς γύρω τους ενάντια στον υπανθρωπισμό και τον σκοταδισμό. Αντίθετα επιδίδονται και αυτά σε φαινομενικές ανώδυνες αλλά επικοινωνιακές «φιλανθρωπίες».                      Έχω ξεκαθαρίσει ήδη την θέση μου όσον αφορά την Ορθοδοξία, χωρίς να σημαίνει ότι ΔΕΝ πρέπει αυτή να εξυγιανθεί πλήρως από τον δογματισμό της και τις ξένες προς την Ελληνική κουλτούρα και αντίληψη προσθήκες.                                                                                                   

Μπορεί να προβάλλονται από το γυάλινο μάτι του «μεγάλου αδελφού» Διονυσιακές Πρωτοψαλτικές επικοινωνιακές φιέστες έξω από το ανάκτορο του Ηρώδη (Κούλης- Ηρώδου του Αττικού), καταδεικνύουν όμως την φθορά που έχει υποστεί το εκκλησιαστικό μασονικό ιερατείο και ΔΕΝ είναι μόνον το εγχώριο. Με άλλα λόγια οι πολιτικοί είναι εξίσου παπάτζες όσο και τα  ιερατεία τα οποία ΔΕΝ ασχολούνται με την πνευματική αφύπνιση των οπαδών τους, παρά ενδιαφέρονται μόνον για την δική τους φθαρτή υλιστική εξουσία. Η Λαϊκή σοφία (ΟΦΙΣ<=> ΣΟΦΙΑ) μάς λέει «δείξε μου τους φίλους σου να δω ποιος είσαι», ρήση που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις και ας είναι αυτοί γραβατωμένοι, τουαλεταρισμένοι (-ες) ή μη. Είναι παράλογο η υπέρ εθνική εξουσία να σου επιβάλλει να συγκατοικήσεις στο ίδιο σου το σπίτι (κατ’ επέκταση στην πατρίδα σου) για παράδειγμα με τους Καλλατίες ή τους Θυσσαγέτες, στους οποίους αναφορά έγινε παραπάνω και στους οποίους παρέμεινε σαν παράδοση μέχρι σήμερα η πτωματοφαγία. Ούτε να αφιερώνεται κανείς σε φθαρτά μασονικά ιερατεία, είτε αυτά καλύπτονται με εκκλησιαστικά άμφια, πλούσια ή φτωχά, είτε με πολιτικά. 
   

ΟΠΛΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
 
Στα όπλα μαζικής καταστροφής υπάγονται τα χημικά, βιολογικά και τα πυρηνικά όπλα, τα οποία προστίθενται σε όλην αυτήν την κακοδαιμονία.  Βιολογικά όπλα : https://www.medlook.net/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82/1202.html και ας υποθέσουμε ότι με αυτά ολοκληρώνεται ο σκοταδιστικός κύκλος.
Μία ακόμα μελέτη περί αυτών εδώ : https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/22646/4/PapadopoulosIraklisMsc2018.pdf . Τα βιολογικά όπλα μπορεί να περιέχουν θανατηφόρους ιούς, βακτήρια, μύκητες ή τοξίνες μικροβιακής, ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Οι τοξίνες είναι δηλητηριώδεις ουσίες, κατατάσσονται και στα χημικά όπλα, γιατί αν και είναι φυσικής προέλευσης δεν έχουν από μόνες τους μολυσματικές ιδιότητες. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν φυσικά τα χημικά δακρυγόνα που χρησιμοποιούνται ως αστυνομικό όπλο (είναι που νοιάζεται η εξουσία για την υγεία μας,), εξουσιαστική βάναυση τακτική που κρατάει από παλιά :  http://www.3gymamarousiou.gr/attachments/article/63/%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9F%CE%A0%CE%9B%CE%91.pdf , παρόλο που αυτά τα όπλα έχουν απαγορευτεί με το Πρωτόκολλο Γενεύης 1925,  απόφαση 1540 του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως και η ΜΗ επιβολή εμβολίων από τον κώδικα της Νυρεμβέργης : 
  

 Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης, στο Πρώτο από τα 10 Άρθρα του, δηλώνει ότι: «Η εθελοντική συναίνεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τη νομική ικανότητα να δώσει τη συγκατάθεσή του. πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να ασκεί ελεύθερη δύναμη επιλογής, χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε στοιχείου δύναμης, απάτης, εξαπάτησης, καταναγκασμού, υπερβολικής ή άλλης μεταγενέστερης μορφής περιορισμού ή εξαναγκασμού • και θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και κατανόηση των στοιχείων του εμπλεκόμενου θέματος ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και να βοηθήσει την απόφαση του».

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ (1948) και η Διακήρυξη του Ελσίνκι έχουν ενσωματώσει τον Κώδικα της Νυρεμβέργης. Η σχετική Διακήρυξη του Ελσίνκι διαμορφώθηκε το 1964 από την Παγκόσμια Ιατρική Εταιρεία (World Medical Association) και έκτοτε αναθεωρήθηκε τρεις φορές (1975, 1983, 1989).                                                                        => Καθώς και η σύμβαση του Οβιέδο του 1998, άρθρο 28  


Βιολογικά όπλα (τοξικά) υφίστανται από τον αρχαίο κόσμο :  https://omadaorfeas.blogspot.com/2017/11/viologikoi-vioxhmikoi-polemoi-arxaios-kosmos.htmlψ Η λέξη «τοξίνες», από τις οποίες αποτελούνται τα τοξικά εμβόλια, τα τοξικά βιολογικά ή χημικά όπλα, όσο και το περιεχόμενο των αεροψεκασμών, έχει ρίζα από τα χημικά όπλα παλαιότερων εποχών, όταν εμπότιζαν την κόγχη του τόξου με κάποιο δηλητήριο.  


Ο εγκλεισμός στα σπίτια μας είναι ένα πρώτο πείραμα - μέθοδος εξοικείωσης και προώθησης της εικονικής πραγματικότητας, που έχει ήδη εισβάλλει στις ζωές μας ως κάτι το «ψυχαγωγικά» διασκεδαστικό. Matrix μέσα σε ένα άλλο matrix. Στην agenda 21 μεταξύ πολλών άλλων, ευαγγελίζονται τον περιορισμό των μετακινήσεων των ανθρώπων, ει μόνον σε περιοχές που το σύστημα θα έχει προκαθορίσει. Θαρρώ ότι οι περισσότεροι θα γνωρίζετε για αυτήν την ζοφερή ατζέντα. 
Με την μέθοδο της εικονικής πραγματικότητας, μήπως ΔΕΝ είναι ένας τρόπος να βγάζει ο άνθρωπος τα πιο ποταπά ένστικτά του σύμφωνα με την επιλογή που θα διαλέξει να βιώσει μέσω αυτής, χωρίς τον φόβο της τιμωρίας ;;; Εικονικές πραγματικότητες οι οποίες εν δυνάμει μπορούν να πραγματοποιηθούν, εξ αιτίας του ψυχικού εθισμού σε αυτές, όταν και όποτε δοθεί η ευκαιρία. Υπάρχει περίπτωση να νομίζει κανένας ότι η σχέση και η συμμετοχή του ανθρώπου στην φύση, μπορεί να την αντικαταστήσει η εικονική πραγματικότητα ;;; Ας γελάσουμε ολίγον. Υπάρχει περίπτωση αυτή να αντικαταστήσει την διαπροσωπική σχέση, με τις εικονικές φιγούρες ;;; Υπάρχει περίπτωση αυτή να αντικαταστήσει την πραγματική ζωή με την εικονική;;;        Επιπλέον θα είναι μία άλλη τεχνική εγκεφαλικής εμφύτευσης συστημικών επιβολών και επικίνδυνων εθισμών. 

Παράλληλα βέβαια βιαίως προωθείται η ψηφιοποίηση των πάντων, με κυριότερη αυτή του ψηφιακού νομίσματος, χωρίς αυτό να συνδέεται με κάποια πραγματική αξία όπως συνέβαινε κάποτε με τον χρυσό. Στην ουσία δηλαδή θα είναι απλώς ψηφιακές μονάδες, αέρας κοπανιστός, όπως ήταν το χρονόμετρο του μεταλλαγμένου ανθρώπου στην ταινία που νωρίτερα προσπάθησα να περιγράψω. 
              

Θυμάστε από πού ξεκινήσαμε ;;; Ξεκινήσαμε από τα Χανιμπού και την βάση του Χίτλερ στην Ανταρκτική. Ποιος ΔΕΝ πιστεύει ότι υπάρχει τεχνολογία πολύ πιο εξελιγμένη από αυτήν που ήδη έχει αποκαλυφθεί σε εμάς ;;; Το ίδιο ισχύει και στην ιατρική η οποία βαδίζει σε πολύ επικίνδυνα και παράλογα μονοπάτια. Η εξέλιξη τους (τεχνολογίας και ιατρικής), απέχουν πολύ από την ήδη αποκαλυμμένη στους ανθρώπους επιστήμη, η οποία απλώς απελευθερώνει τμήμα της με το σταγονόμετρο κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα, όσο αυτή προχωρά αντίθετα σβέλτα στα επόμενα στάδια. 


Για να επιστρέψουμε για λίγο στην βάση της Ανταρκτικής και τους ιπτάμενους δίσκους, τα φωτεινά αντικείμενα που εμφανίζονται στον ορίζοντα και γίνονται αντιληπτά από τους ανθρώπους, είναι ανθρώπινη τεχνολογία και όχι κάποια εξωγήινη. Αυτή είναι η σταθερή μου άποψή. Σε έναν ψευδαισθητικό κόσμο ή στον κόσμο των σκιών όπως τον έχει χαρακτηρίσει ο Μάνος Δανέζης, ΔΕΝ έχουν σημασία οι αναφορές των Ρώσων στο βίντεο που σας παρέθεσα τον σύνδεσμο παραπάνω, οι οποίοι και αυτοί με την σειρά τους αποκρύπτουν το επίπεδο της τεχνολογίας τους, ούτε μπορεί κανείς να έχει την οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο οτιδήποτε και στον οποιοδήποτε που εμπλέκεται στο κλειστό κύκλωμα της εξουσίας, εφ όσον η πληροφορία είναι καθολικά ελεγχόμενη. Ούτε οι λεγόμενοι γκρίζοι είναι εξωγήινα όντα. Κατασκευασμένα ίσως, όχι όμως εξωγήινα. Το να χρησιμοποιούνται ως υπογήινες κατασκευές για συγκεκριμένους σκοπούς, ως θεωρία είναι πολύ πιο προσιτή προς μια πιθανή πραγματικότητα. Κάποτε και οι άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι να ζουν υπογείως, λόγω κλιματικών φαινομένων, δημιουργώντας υπόγειες πόλεις, οι οποίες αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια. Σας παραθέτω δύο συνδέσμους στο θέμα αυτό, ενώ παλαιότερα τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ήταν πολύ πλουσιότερα  https://eleftherostypos.gr/perierga/70822-oi-ypogeies-kai-skoteines-poleis-poy-briskontai-sta-egkata-tis-gis-pos-kai-giati-kataskeyastikan/ και εδώ : https://perierga.gr/2012/12/derinkuyu-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/  Επίσης η μείξη των φυλών και ο εκφυλισμός του ανθρώπου, ΔΕΝ απέχει από την θεωρία των γκρίζων ανθρωποειδών, του Γκούντενχοφ Καλλέργη. 


Αυτό που εμείς αποκαλούμε Σύμπαν, έχει αυστηρούς κανόνες και οι υπερδιαστατικές οντότητες ακόμα και αν επιτρεπόταν σε αυτές να περάσουν στις δικές μας, ΔΕΝ θα μπορούσαν να ήταν από εμάς ούτε ορατές, ούτε θα μπορούσαν έτσι απλά αυτές να επικοινωνήσουν μαζί μας. Το τι συνέβαινε στα διάφορα αρχαία μυστήρια που ενασχολούντο με τον θάνατο και την μεταθανάτια ζωή και εξ αιτίας αυτών να εμφανίζονταν άλλων διαστάσεων οντότητες, ΔΕΝ ήμουν εκεί για να είμαι σε θέση να έχω ιδία άποψη. Ούτε αποκλείεται η εμφάνιση αυτών να είναι αποτέλεσμα διαφόρων μεθόδων έκστασης που σημαίνει εκτός + στάση, μια άλλη δημιουργημένη «πραγματικότητα» δηλαδή, ούτε αποκλείεται υπό τον συνδυασμό επικεντρωμένων διαλογισμών πολλών ανθρώπων να προέκυπτε κάποιος σχηματισμός ολογραμμάτων. Η επικοινωνία και η σχέση με την Θεϊκή ουσία που ρέει μέσα μας, μπορεί άνετα να συμβεί χωρίς κάποια ιδιαίτερη μυστηριακή τελετουργία. Από τον άνθρωπο εξαρτάται στο κατά πόσον είναι διαθέσιμος και ανοικτός προς σε αυτήν, πόσο έχει ενεργοποιήσει την επίφυσή του. Η θέση μου πάντοτε ήταν να μην παραβιάζονται οι Φυσικοί κανόνες τους οποίους αναγνωρίζουμε μέσα στην φύση. Πάνω σε αυτούς στηρίζεται η έννοια της Ελευθερίας και όχι στο να κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. Αυτή είναι η αντίληψή μου.
  

Όσον αφορά στο κατά πόσον υπάρχει άλλη ζωή σε άλλους πλανήτες (<=πλάνητες = πλανώνται συνεχώς) θεωρία που την ακολουθούν πολλοί, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.  Λέτε να υπάρχουν και άλλοι που ζουν σε έναν ψευδαισθητικό κόσμο ;;; Γιατί αν μιλήσουμε για διαστάσεις μεγαλλίτερες από την δική μας τριδιάστατη με τον χρόνο να αντιστοιχεί στην τέταρτη, μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά φαινόμενα. Υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να φανταστεί πως θα μπορούσαν να είναι αυτά τα όντα και να είναι επίσης ορατά σε μας, χωρίς να έχει κάποια υποτυπώδη γνώση περί αυτών ;;; Αν είδατε το βίντεο με τον Καρλ Σαγκάν, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μορφές ζωής (;;;) μπορούν να υπάρχουν παντού στο Σύμπαν υπό μορφή βακτηριδίων και ιών ή σε συνδυασμούς αυτών, οι οποίοι συμβάλλουν στην εξέλιξη των πλανητών, όπως συνέβαλλαν στην ζωή του πλανήτη μας, από υλιστικής απόψεως. Όμως μία τέτοια τυχαιότητα τόσο πολύπλοκων συνδυασμών είναι εξαιρετικά μικρή σε ποσοστό ώστε να απαντηθεί σε κάποιους άλλους πλανήτες. Επομένως ταιριάζει η αντίληψή μου με την θέση του ομιλητή : https://www.ted.com/talks/stephen_webb_where_are_all_the_aliens/transcript?language=el#t-786454

   

Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Σε ποια αθανασία αναφέρονται ;;; Όλα όσα αναλύθηκαν παραπάνω μόνον την αθανασία της ψυχής ΔΕΝ αφορούν. Αφορούν όμως αποκλειστικά την «αθανασία» του ψευδαισθητικού υλικού κόσμου, το σπήλαιο του Πλάτωνα δηλαδή άλλως ένα τεχνητό σύμπαν που κατά πάσα πιθανότητα κατασκεύασαν εκπεσούσες οντότητες, ίσως επειδή τα κατώτερα ενεργειακά όντα φοβούνται την μετάβαση σε ανώτερες και πιο εκλεπτυσμένες ενεργειακές μορφές ή νοιώθουν ακατάλληλα για αυτές ή τους έχει απαγορευθεί η μετάβασή τους σε αυτές στην περίπτωση που διαθέτουν αυτήν την ικανότητα, αντί να την χρησιμοποιούν ωφέλημα στον δρόμο προς την Θέωση. Για αυτό αυτά τα πλάσματα νοιώθουν βολικά στο να ικανοποιούν τα παθολογικά ένστικτα τους μέσω της καθολικής κυριαρχίας τους πάνω σε αθώα και ανυποψίαστα ενεργειακά όντα, τα οποία οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν απομακρύνει επιμελώς από κάθε πνευματική ανάταση και προσφορά αληθών γνώσεων ή πληροφοριών, με εξαίρεση γνώσεις-πληροφορίες  που στηρίζουν και διαιωνίζουν τα αντι-ανθρωπιστικά συστήματά τους στο δικό τους "σύμπαν". Σπέρνουν ανάμεσα στα ενεργειακά όντα, κατασκευασμένους κλώνους, υβρίδια, μεταλλαγμένα είδη, προβαίνουν σε ψεκασμούς, μόνον και μόνον για να κρύβουν τον πνευματικό Ήλιο αλλά και το φως από τα έμψυχα όντα. Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν χωρίς ενδοιασμό «γκρίζα πλάσματα» και όχι όντα, έχουν τοποθετήσει φύλακες στις εξόδους από τον υλικό κόσμο, μέχρι εκεί αντιλαμβάνομαι ότι μπορούν να φτάσουν, με σκοπό να εμποδίζουν και να παραπλανούν τις ψυχές που εγκαταλείπουν το υλικό πεδίο, ώστε η ανακύκλωση αυτών να επαναλαμβάνεται αενάως. Αυτή είναι η μορφή της «αθανασίας» την οποία ισχυρίζονται και τίποτα περισσότερο. Διότι στον υλικό κόσμο ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΝ είναι δυνατόν να υπάρξει, όπως ξεκαθαρίσαμε. Η ύλη είναι και παραμένει φθαρτή, για αυτό ανακυκλώνεται και μεταμορφώνεται συνεχώς.                                                                                          Η αναφορά του ευαγγελίου στο ότι ο Ιησούς είπε στην Μαγδαληνή «μη μου άπτου», επέχει την έννοια ότι ΔΕΝ θα ήταν απτός στο άγγιγμά της γεγονός που θα την εξέπληκτε. Ωστόσο η Μαγδαληνή συνειδητοποίησε την παρουσία του Ιησού πολύ αργότερα και αφού έστρεψε το κεφάλι της προς τα πίσω. Τι ήταν αυτό που την έκανε να μην τον αναγνωρίσει αμέσως ;;; Η χροιά της φωνής και η διάφανη παρουσία ήταν διαφορετικές από αυτά που εκείνη ήδη γνώριζε ;;; Ή μήπως ήταν μία ολογραμμική προβολή των αναμνήσεών της, που την προκάλεσε η υπερβολική θλίψη της ;;; Πέρα από τι πιστεύει ο καθένας, η συγκεκριμένη αναφορά άπτεται επίσης στο ότι εκτός των απτών υλικών πραγμάτων, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος με εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από αυτού του υλικού.     
  

Τα παιδιά «θαύματα» ανήκουν στην κατηγορία των ανακυκλούμενων ψυχών που έπεσαν πιθανόν στην παγίδα των γκρίζων ψυχών, αλλά έχουν συγκρατήσει μνήμες από δεξιότητες που ανέπτυξαν στην προηγούμενη ψυχική ανακύκλωση τους. 

Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ επιτρέπεται η προσπάθεια επικοινωνίας με υπέρ διαστατικές οντότητες, διότι ποτέ αυτή ΔΕΝ θα επιτευχθεί, ούτε αυτές θα έρθουν σε επικοινωνία με εμάς στον ψευδαισθητικό κόσμο μας. Αντίθετα αυτό που θα συμβεί θα είναι η διέγερση μόνον των σκοτεινών γκρίζων δυνάμεων που καιροφυλακτούν στο μεσοδιάστημα. Τέτοια εμπειρία έχω βιώσει πολύ παλιά με το ανίψι μου που είχε την φαεινή ιδέα, όπως επίσης γνώρισα πως ξέσπασε αυτή η ενέργεια και ποιά τα αποτελέσματά της.  


Η ακτίνα του φωτός χωρίζεται επίσης σε ( 7 ) επτά χρώματα και κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετική συχνότητα. Τέτοιες συχνότητες εκπέμπει και το ενεργειακό ανθρώπινο σώμα μας, μιας και ο άνθρωπος ΔΕΝ είναι απλά μόνον πυκνή ύλη. Ανάλογα με την ψυχική διάθεση ή την ποιότητα της προαίρεσης ή των επιθυμιών, η αύρα εκπέμπει αντίστοιχες φασματικές συχνότητες οι οποίες μπορεί να είναι είτε κόκκινες, είτε κίτρινες, είτε γαλάζιες κλπ. Οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας επιρρεάζουν τόσο εμάς όσο και το περιβάλλον γύρω μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Όταν μία μικρή πυραμίδα μπορεί να επιρρεάσει την δομή του νερού μέσα σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα εντός ενός 24ωρου, καταλαβαίνουμε την σπουδαιότητα του φαινομένου.                                                        Η τεχνολογία κάνει παρεμβολές στις ανθρώπινες συχνότητες και τις διαταράσσει ;;; Βεβαίως μπορεί όπως εξηγήσαμε πολύ παραπάνω. Αποσυντονίζουν την ανθρώπινη ενέργεια – συχνότητα, προξενώντας στον ανθρώπινο οργανισμό σοβαρές ασθένειες, διότι οι αυξημένες συχνότητες ΔΕΝ συνάδουν με την φύση του ανθρώπου. Για αυτό είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση της πνευματικής μας λειτουργίας, η αύξηση των θετικών συχνοτήτων μας που θα λειτουργούν ως προστατευτική αιγίδα, εμποδίζοντας τις σκοτεινές ενεργειακές παρεμβολές, μέχρις ότου όλα αυτά τα σκοτεινά δρώμενα ανατραπούν και ο ανθρώπινος βίος επιστρέψει στην φυσιολογική κατάσταση που του αξίζει.  Τίποτα στο γνωστό μας Σύμπαν ΔΕΝ κλείνει προς μία πλευρά μόνον, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε ΔΕΝ το επιθυμούν κάποιοι άλλοι. Δικαίως ο Ασκληπιός έλεγε ότι για να νοσήσει ένα σώμα, πρώτα έχει νοσήσει η ψυχή !!!


Σε πειράματα που γίνονται από μοριακούς βιολόγους και νευροεπιστήμονες, χρησιμοποιούν ένα ένζυμο την «τελομεράση» η οποία σχετίζεται με καρκινοπάθειες. Εν τούτοις ισχυρίζονται ότι παρ’ όλο το φαινόμενο της νεοπλασίας, μπορούν να καταστήσουν τα κύτταρα «αθάνατα».  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1  ΔΕΝ είναι δυνατόν να μην έχει διαπιστώσει ένας ώριμος άνθρωπος, ότι οι ασθένειες έχουν πολλαπλασιαστεί, τα εμβόλια επιτρέπουν στα βακτήρια να μεταλλάσσονται και να γίνονται ακόμα ισχυρότερα, με την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου οργανισμού να έχει δραματικά μειωθεί και το ανοσοποιητικό αποσυντονισμένο σύστημα να έχει εξασθενήσει, σε σχέση με τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που έφταναν μέχρι βαθιά γεράματα, παρόλο που ήταν καταπονημένοι από τις δύσκολες συνθήκες ζωής με τα ηλιοκαμένα σκαμμένα πρόσωπα τους που εξέπεμπαν μια τραχιά γλυκύτητα.  


Γιατί να φοβάται ο άνθρωπος τον ανύπαρκτο «θάνατο» και να μην αποζητά την αθανασία μέσω της ανώτερης εκλεπτυσμένης ενεργειακής του υπόστασης, ούσα αυτή τριφυής ;;; (Υλική, πνευματική και ενεργειακή).  Ο πνευματισμός είναι γενεσιουργός δύναμη που γεννά Ιδέες. Ενώ ο υλισμός δημιουργεί περατά πράγματα, δημιουργεί δηλαδή απλώς επιφανειακές εντυπώσεις. Η ενέργεια επικοινωνεί με ανώτερες οντότητες, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς λαλιά αλλά νοητά.  Ο πνευματισμός ΔΕΝ ικανοποιείται από στατικά ιδεολογήματα, αλλά ασχολείται με συνεχείς αναζητήσεις. Τα πιστεύω είναι στείρες έννοιες που αρκετοί τις ακολουθούν και αυτά απενεργοποιούν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πνευματική ενατένιση και ενόραση. Όσο εστιάζει ο άνθρωπος στις υλικές του βλέψεις, παραμελεί εντελώς τις ενορατικές από τις οποίες πηγάζουν ανώτερες αξιακές και ηθικές έννοιες. Θεωρεί ως υπαρκτά μόνον όσα αισθητά αντιλαμβάνεται και ΔΕΝ αναγνωρίζει – ΔΕΝ διαχωρίζει ότι τα αισθητά είναι ένα όχημα που θα τον βοηθήσουν στην προσέγγιση των μη αισθητών ή ορατών. Ούτε καν τα συνδυάζει, παρά γέρνει μονομερώς, επομένως εξοκείλει. Εφ όσον ο άνθρωπος ΔΕΝ κατέχει την γνώση, έρχεται στον υλικό κόσμο να αποκομίσει πληροφορίες για να τις επεξεργαστεί. Το πώς θα τις αξιοποιήσει, έγκειται καθαρά στον ίδιον. Ο μονομερώς υλιστής από πλευράς του αισθάνεται ότι τα υλικά μέρη τού προσφέρουν δύναμη (πλαστή) και ευτυχία (επίπλαστα πρόσκαιρη).  Ο υλιστής αδυνατεί να είναι Ιδεολόγος, είναι ένας απλός ιδεαλιστής, για αυτό κατηγορεί με ευκολία την έννοια των Ιδεών (προσοχή στο «Ι») και προτιμά τα ιδεολογήματα τα οποία γεμίζει με νεολογικές ανυπόστατες κενού νοήματος επινοημένες λέξεις.  Όσο ο άνθρωπος φοβάται τον ανύπαρκτο θάνατο, όπως πολύ ωραία το έχει αναλύσει ο καθηγητής Μ. Δανέζης, τόσο απομακρύνεται από την Θεϊκή δημιουργική ουσία και ας ισχυρίζεται ότι είναι οπαδός της τάδε θρησκείας. Εξόκειλαν τόσο πολύ οι άνθρωποι που έφτασαν στο σημείο να αποδέχονται θρησκείες που επινοούν ουρί του παραδείσου ή δήθεν γαλήνιους καταπράσινους παραδεισένιους κήπους και να γίνονται φανατικοί ακόλουθοι τέτοιων παρά δοξασιών.  Ενώ φανερά και απροκάλυπτα μία από αυτές, ο Ισλαμισμός, είναι ένα επιθετικό θρησκευτικό απολυταρχικό καθαρά πολιτικό επινόημα. Είναι τόσο δε αρεστό στην εξουσιαστική ελίτ που αυτομάτως διαπιστώνεις ποιος είναι ο ιδρυτής του.         
   

Μπορώ να πω ότι έχω καταλάβει πλέον ότι ο υλικός μας κόσμος είναι μία προβολή – αντανάκλαση ενός ανώτερου Κόσμου, από τον οποίο ξεκίνησαν όλα, όπως και οι έμψυχοι άνθρωποι. Ο υλικός κόσμος είναι το έσχατο πεδίο της ενεργειακής πύκνωσης και ας μην εύχεται κανείς να υπάρχει αλλού όμοιό του. Η ενέργεια ΔΕΝ χάνεται ποτέ όπως έχουμε πει και το ποσοστό της στον πλανήτη μας παραμένει το ίδιο. Το υλικό μέρος συνεχώς μεταμορφώνεται και φθίνει με το που εκπνεύσει η περατή χρησιμότητά του, όπως ένα τσιγάρο, όπως μία σορός. Όποιος επιδιώκει μία επίπλαστη αθανασία μέσω των τεχνολογικών διόδων, ΔΕΝ έχει ξεχωρίσει τι σημαίνει βίος και τι Ζωή. Ούτε η λεγόμενη «αθανασία» των κυττάρων αφορά την ίδια την ουσία της έννοιας ΑΘΑΝΑΣΙΑ. Κάποτε με είχε ρωτήσει μία καλή μου φίλη «πόσες ψυχές υπάρχουν και αν είναι ανεξάντλητες». Όχι, της απάντησα με την δική μου αντίληψη. Η ενέργεια που μας αναλογεί, κάκιστα μοιράζεται σε περισσότερα μέρη ύλης, με συνέπεια να αποδυναμώνεται η ισχύς της, η συχνότητά της και τα υλικά μέρη που την λαμβάνουν καθίστανται όλο περισσότερο αδύναμα και υποτονικά από κάθε άποψη, άρα καθίστανται όλο και περισσότερο ευάλωτα. Για παράδειγμα είναι σαν να κόβεις έναν μαγνήτη Χ ισχύος αντίρροπων δυνάμεων και να περιμένεις η ισχύς των κομμένων τεμαχίων να παραμένει η ίδια.                               Πολλές φορές έχουμε πει ότι οι αντίρροπες δυνάμεις ΔΕΝ αντιπροσωπεύουν έννοιες «καλού – κακού», παρά είναι ένα μέσον μάθησης του ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο του βίου του. Είναι το μοναδικό Παν/μιο που δέχεται να παραμένει κάποιος μετεξεταστέος έως ότου πάρει το πτυχίο το οποίο έχει χρεωθεί, υπό την προϋπόθεση να ανήκει στα έμψυχα όντα.  Μόνον το τελευταίο να σκεφθεί κάποιος,  καταδεικνύεται ότι αυτοί που ασχολούνται με παράδοξες και ανομολόγητες πράξεις, ΔΕΝ θα πρέπει να ανήκουν σε έμψυχα όντα.  
  

Η αθανασία των αγαπημένων μας προσώπων εξαρτάται από την υποτιθέμενη κυτταρική «αθανασία» ;;; Όχι βέβαια. Ο Νους μας ως ενεργειακή λεπτοφυής οντότητα είναι αυτός που μας συνδέει νοητά μαζί τους. Αλλά ακόμα και αν αυτά περάσουν στο πίσω μέρος του μυαλού μας, οι ενεργειακές αυτές υπάρξεις συνεχίζουν να υπάρχουν σε ένα άλλο πεδίο. Το αστρικό μας σώμα είναι αυτό που πιθανά θα έρθει σε επαφή μαζί τους και αυτή η συνάντηση θα μεταφραστεί μέσα από όνειρα κατά την διάρκεια του χρήσιμου ύπνου, που αυτός λογίζεται ως ένας μικρός «θάνατος».  Το ότι έχει παγιωθεί ο φόβος του θανάτου στον άνθρωπο, είναι επειδή έχει προσκολληθεί στην υλική φύση του, μη αναγνωρίζοντας την δεύτερη, είτε λόγω λανθασμένων θρησκοληψιών και πεποιθήσεων πχ. περί του αγνώστου ή του άπιαστου, ή πιστεύει απλώς σε ένα τίποτα. Είτε επειδή τέλος έχει καταστεί μία κραταιούσα και αμφίβολη πεποίθηση. Αυτό συμβαίνει επειδή ΔΕΝ δίνεται ευρύτερα η δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει βαθύτερες και ανυψωτικές έννοιες, εκτός από τις συνήθεις.                             Ο άνθρωπος ΔΕΝ κάνει προσπάθεια να εντρυφήσει στην έννοια της αθανασίας, ποιο το νόημα της, από που αυτή ξεπήδησε ως οντότητα και ποιος ο απώτερος σκοπός της. Ακόμα και την μεταθανάτια ζωή, εξακολουθεί αυτός ποικιλοτρόπως να την μεταφράζει ή να την φαντάζεται σαν μία πανομοιότυπη υλιστική κατάσταση καλλίτερης μορφής, αντίληψη που βρίσκεται σε εντελώς λάθος κατεύθυνση.

Το ότι τα ζώα ΔΕΝ έχουν εμποτισμένο τον φόβο του θανάτου, ΔΕΝ σημαίνει ότι ΔΕΝ έχουν επίγνωση περί αυτού. Απλώς θα τον αντιμετωπίσουν ακριβώς την στιγμή που συμβαίνει, επειδή είναι απαλλαγμένα από τον φόβο του. Συνεπώς είναι λανθασμένη μία τέτοια εντύπωση, διότι αυτά θρηνούν την απώλεια όταν πεθαίνει το ταίρι τους ή πεθαίνει ο φίλος άνθρωπός τους, αλλά είναι εξίσου άξια να τον συνοδεύσουν με απόλυτη ενσυναίσθηση και θλίψη, στην τελευταία του κατοικία.  

Όσοι πολιτισμοί και αν πέρασαν, όσοι πολιτισμοί και αν περάσουν, η ΑΘΑΝΑΣΙΑ όπως και η ΖΩΗ, ΔΕΝ διαχωρίζονται σε προ – νυν και ύστερες παλαιές ή νεωτερικές απόψεις, διότι μία τέτοια αντίληψη, κινείται πάνω σε μία υλιστική ράγα ή πάνω σε μία πολιτική θεωρητική περιορισμένη αντίληψη, αντί ενός ανώτερου πνευματισμού που ακολουθεί εντελώς διαφορετικά κριτήρια, βαθύτερα νοήματα, που ΔΕΝ υπόκεινται στον χρόνο. Οι σκέψεις, οι Ιδέες και τα οράματα που κάθε φορά αναδύονται από κάθε άνθρωπο, είναι και αυτές άυλες δημιουργημένες υποστάσεις που κάποτε θα τις συναντήσει.

Είναι δυνατόν ποτέ να πάψει να ισχύει η αθανασία του Χρυσού γένους, των ηρώων ή των σοφών, επειδή κάποιοι αδιαφορούν για αυτούς ή επειδή ΔΕΝ έμαθαν ποτέ για αυτούς ;;; Φυσικά όχι.  Ούτε αν κάποιος σβήσει με τεχνολογικό τρόπο την μνήμη κάποιου ανθρώπου αυτός θα πάψει να υφίσταται, ενώ θα τον βλέπουν όλοι μπροστά τους, με τον ίδιο να βλέπει τον εαυτό του στον καθρέπτη. ΔΕΝ εξετάζω τον πανικό που θα αισθάνεται αυτό το άτομο, διότι ανήκει σε μία άλλη κατηγορία ανάλυσης, της επανάκτησης της μνήμης του. Ούτε εξαρτάται η αθανασία των ψυχών, από έναν υλικό άνθρωπο και όχι από τις ίδιες τις ψυχές που ταξειδεύουν στον άχρονο χρόνο. Αυτές οι αντιλήψεις ΔΕΝ έχουν ως βάση τους την συλλογική Συμπαντική μνήμη , αντίθετα αυτές είναι αποκομμένες.  

Τι είναι άλλωστε η θεωρία του big bang ;;; Η φτακταλική εξέλιξη ολοκλήρου του Σύμπαντος Κόσμου, χωρίς καμία εξαίρεση. Εκρήγνυται  κάθε φορά για να συλλέξει νέες πληροφορίες, επιστρέφει στην εντροπία και αφού τις ξεδιαλύνει και τις απαλλάξει από τις περιττές, αφομοιώνει το απαύγασμα των πληροφοριών, για να ακολουθήσει ένα επόμενο big bang κ.ο.κ, μέχρι την τελείωση, αν αυτή υπάρχει, εφ όσον η έννοια του Θεού είναι ανεξάντλητη. Είναι η ουτοπία των φαραωνικών αντιλήψεων ότι στην μεταθανάτια ζωή, τούς είναι απαραίτητα τα υλικά μέρη που χρησιμοποίησαν στον γήινο κόσμο, χωρίς να περάσει διόλου από την αντίληψή τους ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος οντοτήτων.

Κανένας μύθος – ιστορία ΔΕΝ ερμηνεύεται μονοσήμαντα. Ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης που αντιπροσωπεύει την αθάνατη ψυχή και της θλιμμένης Δήμητρας, εκτός της διάστασης που δόθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, δείχνει την εγωιστική κτητικότατα του Πλούτωνα- Άδη, όσο και της Δήμητρας που με αφορμή την αρπαγή της κόρης, σπέρνει λιμό στην γη των ανθρώπων. Είναι σαν να έχουν ανάγκη να μοιράζονται και οι δύο, Πλούτωνας και Δήμητρα την ύπαρξη της Περσεφόνης, για να συνεχίσουν αυτοί να υπάρχουν. 


Το τζιτζίκι για να λάβει την μορφή που έχει, βγαίνει από το χώμα μετά από έναν μακρόχρονο βίο στο σκοτάδι, για να αντικρίσει το φως. Οπότε τότε αρχίζει να μεταμορφώνεται, αποκτά φτερά εκεί που ήταν σκουλήκι, χαίρεται,  ενώνει το τραγούδι του με το τραγούδι των άλλων πλασμάτων της φύσης, ζευγαρώνει, αποθέτει τα αυγά του ψηλά στα δένδρα και όταν ολοκληρώσει τον σκοπό του κύκλου του που για αυτό είναι ζωή, εγκαταλείπει οριστικά τα εγκόσμια και αφήνει την ευκαιρία στους απογόνους του να βιώσουν την ίδια εξαιρετική εμπειρία, από το σκοτάδι στο φως. Στην περίπτωσή του ΔΕΝ χρειάζεται κανένας Ερμής να κουβαλά την μνημοσύνη του για να την μεταφέρει στα αυγά του.  Όση μνήμη του αναλογεί είναι απόλυτα και καθαρά καταγεγραμμένη στο dna του που μεταφέρεται από γενεά σε γενεά. Ενώ αντίθετα για τον άνθρωπο είναι ένας διαρκής προσωπικός αγώνας ανάκτησης της μνήμης, σε κάθε κύκλο της ψυχής. Αυτό σημαίνει ότι η μνήμη του έλλογου ανθρώπου, έχει απείρως περισσότερη εργασία να κάνει για να επανακτήσει την νόηση που έχασε από τον εκφυλισμό που υπέστη από την αρχική του φύση, όποιο επίπεδο και αν είχε κατακτήσει.  Για αυτό η ψυχή περνάει από φάσεις σοκ δονήσεων, μεταξύ ψυχρού (ψυχή) και θερμού (Πυρ- Ήφαιστος- κεραύνιος Ζευς). Η έννοια της μνημοσύνης είναι αυτή που αποδεικνύει την αθανασία της ψυχής στην οποία αυτή είναι καταγεγραμμένη. ΔΕΝ είναι δυνατόν αυτή να προκύπτει από το τίποτα και στο τίποτα να πηγαίνει, έννοια που ΔΕΝ υφίσταται. Αυτομάτως λοιπόν καταρρίπτεται η έννοια του θανάτου. Άλλο φθορά ύλης, άλλο (ανύπαρκτος) θάνατος.  Φιλοσοφία και ο Φιλόσοφος ΔΕΝ ασχολούνται με νεκρές έννοιες, διότι αμφότερα ΔΕΝ θα είχαν νόημα ύπαρξης, ούτε θα προσέθεταν τίποτα ακολουθώντας μία γραμμική πορεία. Ασχολούνται με ενορατικές ανώτερες έννοιες τις οποίες προσπαθούν τόσο να τις συλλάβουν όσο και να τις απλοποιήσουν μέσω παραδειγμάτων. 


Έφτασα προς το τέλος. Εύχομαι να ήταν χρήσιμο αυτό το ταξείδι και ας παρατάθηκε αρκετά. Μπορεί να μην είναι η γραφή μου επαγγελματικής ρητορικής, σίγουρα όμως είναι φιλική και ανθρώπινη γραφή που σκοπός της έχει να αναδείξει άλλες πλευρές της πραγματικότητας την οποία όλοι μαζί καλλιεργούμε, συνειδητά ή ασυνείδητα. Οι κακοί είναι οι λιγότεροι, ευτυχώς οι καλοί οι περισσότεροι, μόνον που αυτοί υποπίπτουν τακτικά σε σφάλματα και θύματα απάτης του κάθε απατεώνα. 
 

Κλείνω με τον Αλκμαίωνα από τον Κρώτονα της Μεγάλης Ελλάδος, Φιλόσοφος της επιστήμης, της αστρολογίας και της μετεωρολογίας. Ο Αλκμαίων λέγεται ότι ύπηρξε μαθητής του Πυθαγόρα. Είχε πει λοιπόν : «οι άνθρωποι πεθαίνουν, επειδή ΔΕΝ μπορούν να ενώσουν την Αρχή με το Τέλος(τελείωση), για να γίνει αθάνατος».Νάγια