a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Η ΕΕ ποινικοποιεί τις αποκαλύψεις επιστημόνων και δημοσιογράφων!

Η ΕΕ, στο όνομα της προστασίας «εμπορικών μυστικών», βρίσκεται ένα βήμα από το να ποινικοποιήσει τις αποκαλύψεις επιστημόνων και δημοσιογράφων!

Και αυτό γιατί θεωρεί ότι η αποκάλυψη ντοκουμέντων που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων γι’ αυτό και θα πρέπει να επιβληθεί δια νόμου… σιωπή.
Να πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.
Οι αγαπητοί ευρωπαϊκοί θεσμοί στο όνομα της προστασίας του «εμπορικού απορρήτου» βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης μιας νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας, το σχέδιο της οποίας όταν βγήκε στη δημοσιότητα προκάλεσε την μήνη δεκάδων ευρωπαϊκών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων.

Και αυτό γιατί έτσι όπως έχει διατυπωθεί προστατεύει τα «εμπορικά μυστικά» σε βάρος της ελευθερίας του λόγου, της υγείας, του περιβάλλοντος. Σε βάρος των δημοσιογράφων, των επιστημόνων και των εργαζομένων.

Όπως επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους μη κυβερνητικές οργανώσεις, με το σχέδιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας που έχει δει το φως της δημοσιότητας προβλέπεται:
-Ένας υπερβολικά ευρύς ορισμός για το τι εστί «εμπορικό μυστικό» που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χαρακτηρίζουν τα πάντα ως «απόρρητα στοιχεία».  
-Ακραία ένδικα μέτρα για εκείνους που αποκτούν παράνομα (;) και αποκαλύπτουν «εμπορικά μυστικά»
-Ανεπαρκείς εγγυήσεις που δεν διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές, οι επιστήμονες, οι δημοσιογράφοι, οι εργαζόμενοι θα έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον.

Για να το κάνουμε πιο λιανά, εάν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος διαπιστώσει ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζεται πετάει τα απόβλητά της σε ένα ποτάμι, βρει στοιχεία που το στοιχειοθετούν και τα δώσει προς δημοσίευση, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για επιχειρηματική κατασκοπεία και διασπορά «εμπορικών μυστικών».
Εάν για παράδειγμα ένας επιστήμονας σε εταιρεία τροφίμων διαπιστώσει ότι για την παρασκευή ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά για τη δημόσια υγεία και αποφασίσει να το αποκαλύψει, επίσης, θα κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αποκάλυψη «εμπορικών μυστικών».
Αντίστοιχα εάν ένας δημοσιογράφος αποκαλύψει σημεία και τέρατα στη λειτουργία μιας επιχείρησης που επηρεάζουν το δημόσιο συμφέρον, επίσης, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αποκάλυψη «εμπορικών μυστικών».
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την προτεινόμενη Οδηγία, οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι ή οι ερευνητές που θα δώσουν πληροφορίες, θα  πρέπει να αποδείξουν ότι «η απόκτηση, η χρήση ή αποκάλυψη των εμπορικών μυστικών ήταν απαραίτητες και ότι ο εναγόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον»!
Εν ολίγοις θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Θα πρέπει κάθε φορά να σύρονται στα δικαστήρια για να αποδεικνύουν ότι η αποκάλυψή τους είχε άμεση σχέση με τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.
Ποια είναι, όμως, εκείνα τα δεδομένα που η Κομισιόν θέλει δια νόμου να χαρακτηρίσει ως «εμπορικά μυστικά»;
Ιδού, τι αποκαλύπτουν ανά τομέα οι ευρωπαϊκές οργανώσεις και φορείς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Σύμφωνα με τις φαρμακοβιομηχανίες θα πρέπει να θεωρούνται «εμπορικό μυστικό» όλες οι πτυχές της κλινικής ανάπτυξης ενός φαρμάκου.
Ωστόσο, όπως σημειώνουν, οι οργανώσεις, η πρόσβαση σε βιοϊατρικά ερευνητικά δεδομένα από τις ρυθμιστικές αρχές, τους ερευνητές, τους γιατρούς και τους ασθενείς, ιδίως τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις ανεπιθύμητες ενέργειές του, είναι καίριας σημασίας για την προστασία της ασφάλειας των ασθενών και τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας και ανεξάρτητων αναλύσεων.
Η δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών, μπορεί, επίσης, να αποτρέψει την διοχέτευση κρατικών κονδυλίων σε θεραπείες που δεν είναι καλύτερες από τις υπάρχουσες θεραπείες, δεν λειτουργούν, ή ακόμα μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.
Επιπλέον, η αποκάλυψη των στοιχείων μιας φαρμακευτικής έρευνας είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η ανήθικη επανάληψη κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους. Η προτεινόμενη οδηγία, σημειώνουν οι οργανώσεις, δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ να αυξήσει την ανταλλαγή και τη διαφάνεια αυτών των δεδομένων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εάν η Οδηγία δεν τροποποιηθεί, τότε «εμπορικό μυστικό» θα θεωρούνται πληροφορίες όπως οι εκπομπές ρύπων, η απόρριψη χημικών και τοξικών ουσιών, καθώς και η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε είδη ένδυσης, πλαστικά αντικείμενα, καλλυντικά και προϊόντα καθαρισμού.
Οι πληροφορίες αυτές, επιβάλλεται να δίνονται στους καταναλωτές προκειμένου να μπορούν να επιλέγουν με κριτήριο την προστασία της υγείας τους αλλά και του περιβάλλοντος συγκεκριμένα προϊόντα. Η ΕΕ, μάλιστα, έχει αναλάβει διεθνείς υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης του Aarhus των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποτρέπει τις δημόσιες αρχές από το να επικαλούνται την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών όσον αφορά τέτοια κρίσιμα ζητήματα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όλα τα τρόφιμα, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και τα φυτοφάρμακα αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πριν βγουν στην αγορά.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή αξιολογεί τους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά βασιζόμενη σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα.
Με την προτεινόμενη Οδηγία υπάρχει κίνδυνος η επιστημονική εξέταση των αξιολογήσεων να μην γίνεται μετά από πλήρη πρόσβαση στις μελέτες αφού θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών να τις χαρακτηρίσουν ως «εμπορικό μυστικό».
Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που κάνουν καμπάνια ενημέρωσης για την τροποποίηση της προτεινόμενης Οδηγίας  , επισημαίνουν ότι θα πρέπει ρητά να εξαιρούνται από το χαρακτηρισμό «εμπορικά μυστικά», πληροφορίες που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή ανακοινώνονται προς το δημόσιο συμφέρον και οι προβλέψεις της να ισχύουν αποκλειστικά για εκείνους που αποκτούν πρόσβαση σε «εμπορικά μυστικά» στο πλαίσιο επιχειρηματικής κατασκοπίας και με στόχο την εμπορική αξιοποίησή τους.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό «εμπορικά μυστικά»,  πληροφορίες που πρέπει, εκ  του νόμου - συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς δικαίου – να γνωστοποιούνται  στις δημόσιες αρχές, όπως επιβάλει η απρόσκοπτη  πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες  που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος..
http://www.topontiki.gr/article/122879/i-ee-poinikopoiei-tis-apokalypseis-epistimonon-kai-dimosiografon 

Ν : ο στρατηγός Γεώργιος Αϋφαντής έχει προβλέψει πως η Νέα τάξη θα είναι ο ΟΗΕ που θα διοικήσει τον κόσμο ... Αλλά όταν κάνουν κουμάντο οι πολυεθνικές τι περιμένει κανείς ;;;

MAPPET SHOW .........................Ψηφοφοράκια μου σας χαιρετίζω,

Πριν οτιδήποτε άλλο, προτιμώ να ξεκινήσω με ένα ερώτημα προς ψηφοφόρους. Με ποιο σκεπτικό ψηφίσατε Συριζα ;;; Για καταγγελία μνημονίων και συμβάσεων ή για συνθηκολόγηση μνημονιακά συμβιβαζόμενοι, «εντίμως» βεβαίως βεβαίως ;;;  

Άλλωστε συμφώνησε ο κ. Τσίπρας πως είμαστε σε πόλεμο για να χρησιμοποιεί αυτήν την λέξη. Δεν λέει όμως «αφού βρισκόμαστε σε πόλεμο γιατί δεν κάνουμε αντίσταση» αλλά διαλέγουμε την υποταγή ;;;  Και όχι τίποτα άλλο, αλλά αγαπητοί μου, στο όνομα των ψηφοφόρων ομιλεί σύσσωμο του mappet show …. Για αυτό αυτά που σχεδιάζουν δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους και αυτό είναι απόλυτα εμφανές. Αντίθετα είναι το βούτυρο στην σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση και υπέρ των νεοταξιτών, με μικρές εξαιρέσεις που και αυτές ουσιαστικά θα φανούν στο μέλλον κατά πόσον είναι τέτοιες.  

Με μια μικρή εξαίρεση που υπάρχει σε όλα αυτά, αυτή του Ποταμίσιου που ενδιαφέρεται απροκάλυπτα, χωρίς προσχήματα και ενδοιασμούς, για τα ξένα συμφέροντα.  Διαφορετικά πως θα μπορούσε άλλωστε να είναι υπέρμαχος ενός Εθνικού νομίσματος ο Ποτάμης, όταν αποκαλεί «συμμορία» όσους το επιθυμούν ;;; Ας οργανώσουμε λοιπόν τελικά μόνοι μας, μεταξύ μας, ένα γκάλοπ για το τι πραγματικά προτιμάμε.  ΡΗΞΗ ή ΜΝΗΜΟΝΙΑ άλλως ESM ;;;

Στην συνέχεια…, μήπως το άνοιγμα της ΕΡΤ ή η κάρτα του πολίτη ή οι 100 δόσεις ή το ξεπούλημα, θα αποτελέσουν σωτηρία για την Ελλάδα ή μήπως αυτά στέκονται κόντρα στην τοκογλυφία που μαστίζει την χώρα μας ;;;  Εκτός αν θεωρούμε ή πιστεύομε ή νομίζουμε, ότι η συμβιβαστική συνθηκολόγηση – υποταγή, αποτελεί σωτηρία…..  Εκτός αν θεωρούμε συμβιβαστική λύση την πώληση στρατηγικής σημασίας δημόσιου πλούτου όπως λιμάνια, αεροδρόμια, ορυκτός πλούτος, παραλίες, οικίες  κλπ (!!!) Βέβαια θα πει κάποιος «μα θα κρατούν το πλειοψηφικό πακέτο» …. 
Σοβαρά ;;; μα τι θα κρατήσει δηλαδή παράδειγμα από τον ΟΛΠ όταν μόλις το 67% αυτή την στιγμή κατέχει το δημόσιο ;;; θα πωλήσει δηλαδή μόνον το 16% ;;;  Άντε ας υποθέσουμε πως θεωρείται βάσιμη η χθεσινή παρέμβαση του Δραγασάκη, το ζήτημα όμως είναι ότι το 100% του management θα το κατέχει η Cosco η οποία παρ’ όλα αυτά και σύμφωνα με Κινεζικά δημοσιεύματα, πρόκειται εναγωνίως μάλιστα να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο και όχι σύμφωνα με αυτά που υποτίθεται ότι διευκρίνισε εχθές ο Δραγασάκης (!!!)     Μήπως ξεχάσαμε ότι στο δίκτυο της ΔΕΗ ή και το δίκτυο του ΟΤΕ, τα οποία με κόπο πλήρωσαν οι αυτόχθονες πολίτες αυτού του τόπου, τα αγόρασαν για πενταροδεκάρες οι ξένοι, δεν κερδοσκοπούν εις βάρος μας οι πολυεθνικές ;;;   Για να μην αναφέρω την υπεξαίρεση της ENERGA ....

Αν ενδιαφέρεσαι πρωθυπουργέ για επαναφορά της Δημοκρατίας που επικαλείσαι, τότε επισήμως, με συνεχές κάλεσμα και δημόσια εμπεριστατωμένη ενημέρωση, όχι στα μουλωχτά, να καλείς τους πολίτες να συμμετέχουν στις αποφάσεις και να ακολουθείς χωρίς παρέκκλιση πιστά την γνώμη ή τις προτάσεις των πολιτών. Διαφορετικά να μην ξανά χρησιμοποιήσεις αυτήν την λέξη στο στόμα σου, ούτε κανένας άλλος. 

Θα έπρεπε έπειτα να ντρέπεστε που όλοι σας κάνατε μπαλάκι του πινγκ πονγκ το κατοχικό δάνειο και τις επανορθώσεις. Το χρησιμοποιείτε όλοι σας σαν ψηφοθηρικό δεκανίκι, επειδή δεν διαθέτει κανείς από εσάς τα κότσια να τα βάλει ΝΟΜΙΜΑ απ’ ευθείας με τους τοκογλυφικούς θεσμούς που εσείς πρόσφατα κατονομάσατε ……   Επειδή δεν έχετε μέσα σας ούτε ΗΘΙΚΗ, ούτε έχετε κάποια επαφή ή αίσθημα ΔΙΚΑΙΟΥ …. Και επειδή επίσης είστε γεννήματα αυτών που σας προστατεύουν και σας προορίζουν για την απολαβή των οφιτσίων σας, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα ……. 

Όσον αφορά για υπογραφή κάποιου νέου μνημονίου ή μη, εκτός της παράτασης εννοείται, τι νόημα άραγε να έχει μετά την υπογραφή της Λισσαβόνας για την ίδρυση του ESM, που δεν είναι παρά η μέγγενη τύπου μνημονίων για όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς ;;;  Για όσους δεν καταλαβαίνουν, ας κοιτάξουν γύρω τους τις διαδηλώσεις από τον Βορρά μέχρι τον Νότο ενάντια στην λιτότητα και την εφαρμογή διαφόρων εφάμιλλων νόμων σαν τους δικούς μας και ας μην έχουν υπαχθεί σε μνημόνια ……  

Το μοναδικό συμπέρασμα εν τέλει που βγήκε από όλη αυτήν την χθεσινή παρωδία, περικλείεται σε μία και μοναδική επαναλαμβανόμενη λέξη … ΦΟΡΟΙ …. ΦΟΡΟΙ … ΦΟΡΟΙ ….. Αυτοί που δεν πεθαίνουν, ούτε μετά τον θάνατο ….. Ενώ θα έπρεπε να τιμωρούνται αυστηρότατα όσοι επιβάλλουν ανήθικους και υπέρογκους φόρους, όσο και παράλογους νόμους.  Για αυτό κύριοι όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι παρά μία φθηνή θεατρική παράσταση κουκλοθέατρου, όπως το mappet show.   Για αυτό και δεν ακούστηκε τίποτα χθες στην βουλή διαφορετικό από μια απλή μικρή (ενδεικτική όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός) επανάληψη των τίτλων των ασαφών προγραμματικών δηλώσεων. 
Πράγμα που σημαίνει, ότι τα νέα σε ένα προτεκτοράτο, δεν μαθαίνονται όπως δεν μαθαίνονταν και πριν, από το βο(υ)λευτικό περιβάλλον, αλλά μαθαίνονται από το περιβάλλον των τροϊκανών τσιρακίων της τοκογλυφικής παγκόσμιας ελίτ, η οποία σε κάθε περίπτωση διατηρεί παρανόμως την ασυλία της, την ασυδοσία της και τον μη έλεγχο των πράξεών της.  Αυτός είναι και ο λόγος που η βο(υ)λή στο μόνο που επιδίδεται και που ξέρει να κάνει πολύ καλά, είναι μια εξίσου φθηνή αντιπολίτευση - στην αντιπολίτευση και τούμπαλιν - ωωω αντιπολίτευση ….. 

Αφού εχθές με έκαναν να τους «λυπηθώ» από το πολύ «μάτωμα των σκληρών διαπραγματεύσεων» που έχουν επιδοθεί όλοι αυτοί, σκεπτόμενη μήπως κάναμε εμείς μία τράπεζα αίματος να τους εφοδιάζουμε με φιάλες αναλόγως της ...... σκληράδας …..  Ξεδιάντροποι που είστε όλοι σας .....       


Και να που ανεβαίνει στο βήμα χαλαρά ο τηλεπερσόνος, των Γερμανο-Κινέζων του κόκκινου ποταμιού και της εγχώριας διαπλοκής, ο οποίος έχει θράσος να μιλά για διαφθορά και άλλα. Μετέφερε ο αγγελιοφόρος ευθέως και με απόλυτη σαφήνεια, την αγωνία μήνυμα των Γερμανο-Κινέζων «επενδυτών» με τους οποίους έρχεται προφανώς σε επαφή, αλλιώς πώς να την γνώριζε την τόοοοση πια αγωνία (!!!)  

Εεεεεε λοιπόν κ. ποταμίσιε και όλοι οι υπόλοιποι, δεν έχουμε ανάγκη από ξεπουλήματα. Έχουμε ανάγκη από οργανωμένη εσωτερική παραγωγή, ώστε να αναπτυχθεί η Ελληνική οικονομία. Λέξη που ούτε καν ακούστηκε και αν ακούστηκε από τον Αντωνάκη μια φορά, ήταν απλώς κενή νοήματος, όπως το success story του (!!!)  Να ξεκινήσει η Ελληνική παραγωγή, αυτήν που όλοι εσείς καταστρέψατε όλες αυτές τις δεκαετίες. Διότι για εσάς τους μεσάζοντες πολιτευόμενους πωλητές, μοιρασμένοι στους τέσσερις ανέμους, είναι το μόνον που δεν σας ενδιαφέρει (!!!) Σας ενδιαφέρουν μόνον οι πολυεθνικοί αγοραστές, τους οποίους βαπτίζετε «επενδυτές» και στους οποίους οι παροικούντες την μικρή Ιουδαία, όπως κάποτε ονόμαζε ο Τράγκας την Ελλάδα, δεν θα είναι τίποτα διαφορετικό εξόν από δούλοι …….        

Η εξυπνάδα του αριστερού προσήματος (εν αντιθέσει με την μαλθακή και ταυτόχρονα προδοτική επονομαζόμενη δεξιά που κρατά η σκούφια της από τους προδότες συνεργάτες κοτζαμπάσηδες), είναι δυστυχώς αξεπέραστη. Σου πουλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες και όλοι με αφέλεια τα ενστερνίζονται. Προσθέτει και λίγο πατριωτικό πασπαλιψατέ και όλοι είναι «Εθνικά υπερήφανα ευχαριστημένοι» (!!!)   Άμα συμπεριλαμβάνει κιόλας ένα ελάχιστο κομμάτι δεξιάς, τότε τα πάντα μαγικά .... μαγνητίζονται. Έχει καταφέρει να βρει τον κατάλληλο τρόπο να παρασύρει στο διάβα του, ό,τι βρει στην κυριολεξία μπροστά του και μάλιστα να το μεταμορφώνει σε απόλυτα πειθήνιο όργανο της δικής του πίστης και πρακτικής.


Είναι τέλος εξ ίσου γελοίο να βλέπεις εχθές έναν Μιχαλολιάκο, τσυριζοποιημένο ….. Τι άραγε να περιμένει ;;; με τι όφελος ;;;   

Για όλα αυτά και ακόμα πολλά περισσότερα ευθυνόμαστε όμως εμείς οι ίδιοι, που ακόμα φοράμε ταμπελίτσες ή κρεμόμαστε από κούφιες ελπίδες αντί να τους έχουμε στείλει στον διάολο να του κάνουν παρέα, αντί να σταθούμε στις δυνάμεις μας και στις μεταξύ μας ειλικρινείς συνεννοήσεις.  

Νάγια  

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Η αρχαία ελληνική ιατρική αποδεικνύεται ότι είναι η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ !!!


Εσείς γνωρίζετε την αμίδα, τις στλεγγίδες, τα αναθήματα, τις μηλωτρίδες, τις σικύες και το λύκιον
Μη βιαστείτε να απαντήσετε αρνητικά διότι μόλις διαβάσετε στο κείμενο που ακολουθεί τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις και για τη δική μας καθημερινότητα και ιδιαιτέρως μόλις διαβάσετε πόσες χιλιάδες χρόνια πριν αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας των προγόνων μας, πιθανότατα θα μείνετε… άφωνοι – δεν θα μπορείτε ούτε να καλέσετε τον i-ja-te ούτε να πάρετε το pa-ma-ko σας για να συνέλθετε! H έκθεση «Ιασις: Υγεία, Νόσος, Θεραπεία από τον Ομηρο στον Γαληνό» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει τις εκπληκτικές γνώσεις των προγόνων μας σε θέματα υγείας, υγιεινής και θεραπείας.
Άφωνος μένει σε πολλά σημεία και ο επισκέπτης της άκρως ενδιαφέρουσας έκθεσης «Ιασις: Υγεία, Νόσος, Θεραπεία από τον Ομηρο στον Γαληνό» η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ως τα τέλη Μαΐου παρουσιάζοντας την εξέλιξη των αρχαίων θεραπευτικών πρακτικών και εξετάζοντας τη μετάβαση από τη μαγικοθρησκευτική θεραπεία στην ορθολογική επιστημονική ιατρική σε μια περίοδο που καλύπτει περίπου 1.500 έτη – από το 1200 π.Χ ως και τον 3ο μ.Χ. αιώνα.
Και αυτό το ταξίδι είναι πραγματική… μαγεία που ξετυλίγεται μέσα από 300 αρχαία αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν από 41 μουσεία της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού (Βρετανικό Μουσείο, Λούβρο, Μουσεία του Καπιτωλίου στη Ρώμη). Η άκρως μελετημένη έκθεση ανοίγει ήδη από τον προθάλαμο του Μουσείου, όπου τους επισκέπτες υποδέχονται τρία «συμβολικά» αγάλματα: η προτομή του πατέρα της σύγχρονης Ιατρικής Ιπποκράτη, ένας εντυπωσιακότατος Ασκληπιός από μαύρο μάρμαρο (πρόκειται για άγαλμα που βρέθηκε το 1725 στη Ρώμη και είναι η πρώτη φορά που μετακινείται από τα Μουσεία του Καπιτωλίου) και η Υγίεια που μετακόμισε για πρώτη φορά από την Κω για να… παρευρεθεί στην έκθεση. Σε αυτόν τον προθάλαμο μας υποδέχεται ο διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, ο οποίος συνεπιμελήθηκε την έκθεση με τον επιμελητή αρχαιοτήτων του Μουσείου κ. Γιώργο Τασούλα. Η διαδρομή – που αποτελείται από οκτώ σταθμούς – ξεκινά. Βρισκόμαστε σε μια κατάλευκη αίθουσα (σαν ένα λευκό σπα) όπου ακόμη και οι φύλακες φορούν ιατρικές ποδιές!
Οπως αναφέρει ο κ. Σταμπολίδης στο «Βήμα», η έκθεση είναι η δεύτερη από μια τριλογία με πανανθρώπινα θέματα που ξεκίνησε από το 2009. «Πρόκειται για τα τρία θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, ασχολείται και θα ασχολείται η ανθρωπότητα, τουλάχιστον στον βαθμό που ο άνθρωπος δεν έχει ακόμη «καταντήσει» μηχανή – και αυτά είναι ο έρωτας, η υγεία και ο θάνατος. Η έκθεση για τον έρωτα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και αυτή τη στιγμή η έκθεση για την υγεία συμπίπτει με το «Επέκεινα», την έκθεση για τον θάνατο». 
«Ολιστική ιατρική» πριν από 3.000 χρόνια!
Σύμφωνα με τον κ. Σταμπολίδη, «το ουσιαστικό στοιχείο αυτής της έκθεσης είναι μέσα από οκτώ ενότητες να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίον οι αρχαίοι Ελληνες κατανοούσαν και τη θεραπευτική τέχνη και την ιατρική και την υγεία και την υγιεινή». Ετσι στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται η υγεία και η υγιεινή (ενώ ακριβώς απέναντί τους βρίσκονται τα εκθέματα της νόσου). «Προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι οι αρχαίοι Ελληνες είχαν μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος της υγείας. Οταν στην αρχαιότητα λέμε δίαιτα δεν μιλούμε μόνο για τη διατροφή κάποιου αλλά για μια γενικότερη στάση ζωής. Η δίαιτα με την έννοια της διατροφής αποτυπώνεται σε αγγεία όπως ένα ιχθυοπινάκιο που περιλαμβάνεται στην έκθεση αλλά αποτυπώνεται ακόμη και σε άλλα αρχαία αντικείμενα που παρουσιάζουν την υγιεινή και την καθαριότητα. Για παράδειγμα, ξέρουμε από διαφορετικά ευρήματα ότι στα γυμνάσια της Αθήνας ή άλλων πόλεων μετά την άσκηση ή τους αγώνες οι άνδρες πλένονταν στα κρηναία οικοδομήματα των Γυμνασίων, καθαρίζονταν με στλεγγίδες (ελάσματα σαν «ξύστρες» που χρησίμευαν για την απομάκρυνση της λάσπης και του χώματος από την επιδερμίδα) και στη συνέχεια αρωματίζονταν».
Για να επιτευχθεί όμως η καθαριότητα στα κρηναία οικοδομήματα απαιτούνταν σύστημα ύδρευσης. Εχουν ανακαλυφθεί λοιπόν υπόγειοι πήλινοι σωλήνες που μετέφεραν νερό χιλιόμετρα μακριά και οι οποίοι διέθεταν μάλιστα σε τακτά διαστήματα ανοιχτά τμήματα τα οποία επέτρεπαν τον καθαρισμό τους – ένα τέτοιο πήλινο στέλεχος από τον Πεισιστράτιο υδρευτικό αγωγό της Αθήνας του τέλους του 6ου π.Χ. αιώνα υπάρχει και στην έκθεση. «Ο ελληνικός πολιτισμός ήταν ένας πολιτισμός στενά συνδεδεμένος με θέματα καθαριότητας, υγιεινής, υγείας, θεραπείας και σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εκλεπτυσμένος» σημειώνει ο διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και εξηγεί: «Αν σκεφθεί κανείς ότι ήδη από τα μινωικά ανάκτορα έχουμε συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης και αν λάβει υπόψη του ότι στις «Σφήκες» του Αριστοφάνη ο Βδελικλέων δίνει μεταξύ άλλων στον γέροντα πατέρα του ο οποίος λόγω ηλικίας πρέπει να περιοριστεί στο σπίτι μια αμίδα (μια «πάπια» για τη συχνουρία, δηλαδή) – γεγονός που μαρτυρεί την ύπαρξη αγγείων που επιτελούσαν συγκεκριμένες λειτουργίες από άποψη υγιεινής -, θα καταλάβει ότι μιλούμε για έναν πολιτισμό πολύ προχωρημένο».
Ακριβώς απέναντι από τα εκθέματα της υγιεινής «στέκονται» εκείνα της δεύτερης ενότητας της έκθεσης που δείχνουν τη νόσο. Αναθήματα (τάματα, δηλαδή) που παρουσίαζαν το πρόβλημα υγείας του κάθε ασθενούς (π.χ., άκρα με σπίλους ή με κιρσούς), καθώς και ειδώλια που παρουσιάζουν συγκεκριμένες παθήσεις όπως υδροκήλη, μεσογειακή αναιμία, ακόμη και παχυσαρκία (!) και τα οποία μπορεί, μεταξύ άλλων, να είχαν ρόλο… μοντέλου νόσων για το μάθημα στις περίφημες σχολές Ιατρικής της εποχής. Σε αγαλματίδια αποτυπώνονται ήδη από εκείνη την εποχή και οι ψυχικές νόσοι όπως η κατάθλιψη ή η μανία, που συνήθως έχει τη μορφή γυναίκας με φτερά.
Η τρίτη ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη στην ομηρική ιατρική και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο πήλινες πινακίδες της γραμμικής Β του τέλους του 13ου αιώνα στις οποίες αποτυπώνεται η συνέχεια της γλώσσας. Βλέπουμε, λοιπόν, καταγεγραμμένες τις λέξεις i-ja-te (ιητήρ, γιατρός δηλαδή) και pa-ma-ko (φάρμακο).
Σύμφωνα με τον κ. Σταμπολίδη, σε ό,τι αφορά το θέμα των ομηρικών μαχών, η τόσο καίρια περιγραφή στην Ιλιάδα σχετικά με τους μυς, τα νεύρα, με το πού θα πρέπει να πλήξει κάποιος για να τραυματίσει ή να σκοτώσει οδηγεί πολλούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται κάποιοι από τους Ομηρίδες να ήταν «στρατιωτικοί» γιατροί.
Γιατρός – θεός
Η τέταρτη ενότητα αφορά κατ” εξοχήν τη θεουργική ιατρική – οι αρχαίοι Ελληνες πίστευαν ότι η ασθένεια προέρχεται από το θείο είτε για πράξεις είτε για παραλείψεις των ανθρώπων και επομένως αποτελεί τιμωρία για αυτούς. Γνωρίζουμε, όπως επισημαίνει ο καθηγητής, θεούς θεραπευτές όπως τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη είτε μικρότερους ήρωες όπως τον Αμφιάραο και κυρίως τον Ασκληπιό, ο οποίος, ενώ αρχικά ήταν βασιλιάς της Τρίκκης, δηλαδή των Τρικάλων, στη συνέχεια έγινε ήρωας, άγιος δηλαδή με τη δική μας έννοια, και στο τέλος ανυψώθηκε σε θεό. Στα ιερά του Ασκληπιού, στα Ασκληπιεία, τα κέντρα υγείας της αρχαιότητας, υπήρχαν τεράστιες στοές όπου ελάμβανε χώρα η «εγκοίμησις» του ασθενούς. Ο ασθενής, μόνος του ή με συγγενείς και φίλους του, προσερχόταν στο ιερό και οι ιερείς λάμβαναν πλήρες ιστορικό της νόσου του και στη συνέχεια τον έπλεναν και τον έβαζαν να κοιμηθεί – πιθανότατα του χορηγούσαν και κάποιες ουσίες όπως όπιο – για να μπορέσουν να τον θεραπεύσουν. Οταν κατά την εγκοίμηση ο ασθενής έβλεπε τον θεό να ακουμπά τα χέρια του – είτε το ιερό ζώο του, το φίδι του – επάνω στο πονεμένο σημείο του σώματός του, τότε θεραπευόταν και αφιέρωνε ανάγλυφα προς τιμήν του. Υπάρχουν μάλιστα τμήματα όπως ένα απότμημα ανάγλυφου αφιερώματος που προέρχεται από το Ασκληπιείο των Αθηνών όπου παρουσιάζεται μια ουλή σε αφτί ασθενούς, γεγονός που μαρτυρεί ότι είχε υποβληθεί σε επέμβαση. «Ο ασθενής επέζησε από την επέμβαση, διότι διαφορετικά πώς θα έκανε την αφιέρωση;» λέει ο καθηγητής.
Δραματοθεραπεία: θέατρα δίπλα στο «νοσοκομείο»
Ελάχιστοι γνωρίζουν, κατά τον κ. Σταμπολίδη, ότι το Ασκληπιείο των Αθηνών βρίσκεται πολύ κοντά στο Ηρώδειο, ανατολικά από τη στοά του Ευμένoυς, και ιδρύθηκε γύρω στο 420 π.Χ., δηλαδή μέσα στην καρδιά του Πελοποννησιακού Πολέμου. Αγνωστο στους πολλούς είναι και το Ασκληπιείο της Επιδαύρου – μια τεράστια έκταση που εκτείνεται μετά το θέατρο και η οποία περιελάμβανε ναούς, εστιατόρια, στάδια και ξενοδοχεία. Το θέατρο ουσιαστικώς ανήκε στο Ασκληπιείο, αφού από εκείνη ακόμη την εποχή εθεωρείτο σημαντική η δραματοθεραπεία!
Η μεγάλη οικογένεια του Ασκληπιού παρουσιάζεται μέσα σε ειδική προθήκη – οι δυνατοί, αθλητές γιοι του Μαχάων και Ποδαλείριος, ο μικρότερος γιος του Τελεσφόρος, που κάνει τελικώς τη θεραπεία να τελεσφορήσει, αλλά και οι κόρες του Υγίεια, Ιασώ, Ακεσώ (από το ακείομαι/ακέομαι που σημαίνει θεραπεύω, ανακουφίζω, διορθώνω, επανορθώνω) και Πανάκεια (από το παν+ακείομαι/ακέομαι, θεραπεύω τα πάντα). Δεν είναι τυχαίο, όπως λέει ο καθηγητής, ότι ο Ασκληπιός συνεχίζει να λατρεύεται ως το 500 μ.Χ., ενώ δηλαδή έχει επικρατήσει ο χριστιανισμός, και για αυτό πολλές φορές το πρόσωπό του μοιάζει με το πρόσωπο του Χριστού στις παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες. Πάντοτε κρατά όμως το ραβδί και το φίδι.
Γιατί σύμβολο το φίδι;
Θα απορούσε κάποιος για ποιον λόγο ένα ζώο σαν το (όχι και πολύ συμπαθές στους πολλούς) φίδι είναι το σύμβολο του Ασκληπιού και της Υγιείας. Η εξήγηση είναι τριπλή: «Κατ” αρχάς, το φίδι έρπει στο χώμα και επομένως γνωρίζει τη σοφία της γης όπου φύονται όλα τα θεραπευτικά φυτά, κατά δεύτερον το δηλητήριό του μπορεί ως έναν βαθμό να είναι θεραπευτικό – ή αλλιώς τοξικό, ανάλογα με τη δοσολογία, όπως συμβαίνει και με τα φάρμακα – και, κατά τρίτον, ανά έτος βγάζει το «πουκάμισό» του, κάτι που ενέχει την έννοια της ανανέωσης, της αναγέννησης».
Η πέμπτη ενότητα της έκθεσης αποτελεί ένα «παζλ» ευγνωμοσύνης και ικεσίας με όλα τα μέλη του σώματος – ανδρικά μόρια, γυναικεία αιδοία, στήθη, μάτια, αφτιά, μήτρες – να παρουσιάζονται μπροστά στον επισκέπτη με τη μορφή αναθημάτων. Υπάρχουν επίσης μια σειρά ανάγλυφα, μαρμάρινα, πήλινα αντικείμενα αλλά και αγγεία τα οποία πραγματικά εντυπωσιάζουν. Για παράδειγμα, σε ένα από αυτά βλέπουμε ένα πόδι το κάτω μέρος του οποίου έχει μαύρο χρώμα – ακριβώς επειδή είναι ένα διαβητικό πόδι με σημάδια σηψαιμίας.
Σιδεράκια και επεμβάσεις στον εγκέφαλο
Η έκτη ενότητα της έκθεσης αφορά την επιστημονική ιατρική. Με την πάροδο του χρόνου οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι προσπάθησαν να εξηγήσουν τα φαινόμενα με ρεαλιστική ματιά σε πολλά πεδία όπως η αστροφυσική ή η φυσική. Δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει και η ιατρική, η οποία μάλιστα χρησιμοποιεί όρους της πολιτικής αφού αρχικώς δεν υπήρχαν ιατρικοί όροι για να αποδώσουν συγκεκριμένες έννοιες. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα μας δίνει ο διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης: «Η ισορροπία των χυμών του σώματος, δηλαδή του αίματος, του φλέγματος, της ξανθής και της μέλαινας χολής, ονομάζεται ισονομία».
Η αρχαία επιστημονική ιατρική αποδεικνύεται πολύ πιο… επιστημονική από ό,τι φανταζόμαστε εμείς οι… προηγμένοι: 7ος αιώνας π.Χ. και σε ένα κρανίο μιας γυναίκας από τα Αβδηρα φαίνεται καθαρά μια οπή που μαρτυρεί διεξαγωγή επέμβασης στον εγκέφαλο. «Μάλιστα οι έρευνες των ανθρωπολόγων αναφέρουν ότι η ασθενής επιβίωσε για αρκετά χρόνια μετά την επέμβαση». Σε έναν αρύβαλλο (ένα μικρό αγγείο) εικονίζεται ο γιατρός να κάνει φλεβοτομία στο χέρι ασθενούς περίπου στο σημείο όπου οι νοσοκόμες κάνουν σήμερα τις ενέσεις. Και σε ένα κρανίο που χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα βλέπουμε επάνω στα δόντια… σιδεράκια. Εργαλεία όπως μητροσκόπια και ειδώλια που παρουσιάζουν τη γέννα – με τη μαία να παίζει κεντρικό ρόλο, όπως και σήμερα – προκαλούν θαυμασμό.


Φιαλίδια με όπιο και… γκότζι μπέρι!
Η έβδομη ενότητα της έκθεσης κλείνει μέσα της τα θεραπευτικά φυτά, με προεξάρχον το όπιο. Παρουσιάζονται αγγεία (με «σήμα κατατεθέν» το φίδι στο κάτω μέρος τους) που περιείχαν πολύτιμο όπιο το οποίο διακινούνταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο καθώς με αυτό έπαυε ο πόνος, σωματικός ή ψυχικός, αλλά και ίρινον, το οποίο παραγόταν από τις ρίζες της ίριδας ή κενταύριον ή και λύκιον – το τελευταίο δεν είναι άλλο από το «μοδάτο» σήμερα γκότζι μπέρι. Τα θεραπευτικά φυτά κλείνονται μέσα σε μικρές συσκευασίες – οι οποίες έτσι δείχνουν και τη δοσολογία -, ενώ επάνω στη συσκευασία υπάρχει το όνομα του παρασκευαστή ώστε να αποφεύγονται τα… γενόσημα.
Ανάμεσα στα εργαλεία βρίσκουμε τις σικύες (τις σημερινές βεντούζες), χάλκινες ή γυάλινες, καθώς και λάμες, νυστέρια, λαβίδες, μηλωτρίδες για τον καθαρισμό των αφτιών, των τραυμάτων και των συριγγίων κ.ά. τα οποία αποτελούν τον εξοπλισμό των αρχαίων γιατρών. «Είναι σημαντικό ότι οι γιατροί που επισκέπτονται την έκθεση αναφέρουν πως τα σχήματα των εργαλείων δεν έχουν αλλάξει καθόλου, απλώς σήμερα έχει αλλάξει το υλικό και επομένως η ποιότητα» υπογραμμίζει ο κ. Σταμπολίδης. Βρίσκουμε επίσης θερμοφόρες με το κατάλληλο σχήμα ανάλογα με το εκάστοτε σημείο του σώματος. Φέρουν μια οπή από την οποία παίρνουν θερμό ή κρύο νερό (π.χ., στην περιοχή του κεφαλιού πιθανότατα έπαιρναν κρύο νερό).
Ευχές και κατάρες
Η τελευταία ενότητα της έκθεσης συνδέεται με τους γιατρούς και τη θέση τους στην αρχαία κοινωνία. Οι αρχαίοι επιδαψίλευαν τεράστιες τιμές στους γιατρούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα νομίσματα των πόλεων κάποιες φορές το πρόσωπο του γιατρού – όπως του Ιπποκράτη ή του Γαΐου Στερτίνιου Ξενοφώντα από την Κω που ήταν προσωπικός γιατρός του ρωμαίου αυτοκράτορα Κλαύδιου και μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας του – αντικαθιστά το πρόσωπο του θεού! Αλλά και επιγραφές από διαφορετικές περιοχές όπως από την Κω ή από τη Σάμο αναφέρονται στις τιμές που προσφέρει η πόλη στους γιατρούς – τους κάνει πρέσβεις, προξένους, όχι μόνο εκείνους αλλά και τους απογόνους τους.
Ως άλλοι «θεοί», οι γιατροί μπορούσαν όμως να βρεθούν και στο άλλο άκρο πέφτοντας θύματα… κατάρας από τους κοινούς θνητούς. Ενα μολύβδινο έλασμα που παρουσιάζεται στην έκθεση φέρει επάνω του τα ονόματα 17 γιατρών με την κατάρα να είναι… άνεργοι και να αποτυγχάνουν στις επεμβάσεις! Οι ειδικοί δεν έχουν καταλήξει στο ποιος καταριέται τους γιατρούς: πρόκειται για δυσαρεστημένο ασθενή ή τους οικείους του, πρόκειται για ανταγωνιστές γιατρούς ή (σενάριο που θεωρείται και το πιο πιθανό) για κάποιον βοηθό γιατρού που εκδιώχθηκε από τη συντεχνία και αντέδρασε έτσι;

«Η ζωή είναι σύντομη ενώ η τέχνη (η επιστήμη) μακρά, ο χρόνος λίγος, η πείρα λαθεμένη και η απόφαση δύσκολη»
(αφορισμοί από την Ιπποκρατική Συλλογή). Αξίζει τον κόπο να δείτε αυτή την έκθεση που ενώνει το παρελθόν με το παρόν αποδεικνύοντας πως ήδη από τα αρχαία χρόνια οι γιατροί της εποχής είχαν μετατρέψει σε τέχνη το να επιμηκύνουν τη σύντομη ζωή του ανθρώπου…
Τσώλη Θεοδώρα / tovima.gr
Μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Υγιείας, 3ος αι. μ.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Κω
Τα αρχαία σιδεράκια! Σε αυτό το κρανίο γυναίκας βλέπουμε στην κάτω γνάθο χρυσή ορθοδοντική συσκευή, πιθανότατα για διόρθωση προβλημάτων σύγκλισης των δοντιών.4ος αιώνας π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας
Ζεύγος πήλινων θερμοφόρων για το δεξί και αριστερό χέρι, τέλη 1ου αιώνα π.Χ. – αρχές 2ου αιώνα μ.Χ., Επαρχιακό Μουσείο Πάφου
Χάλκινη σικύα (βεντούζα), τέλη 2ου – αρχές 3ου αιώνα μ.Χ., Επαρχιακό Μουσείο Πάφου
Πήλινος ερυθρόμορφος αρύβαλλος με παράσταση γιατρού που εκτελεί φλεβοτομία στον βραχίονα του ασθενούς, 480-470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο Λούβρου
ΠΗΓΗ =  http://krasodad.blogspot.gr/2015/02/blog-post_95.html
http://pirforosellin.blogspot.gr/2015/03/blog-post_52.html

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ....

ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΤΙ, ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΛΙΓΟ.
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΙ ΕΓΙΝΕ, ΤΟΤΕ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ .....

Στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και οι Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία


Ν : Δηλαδή τι αλλάζει ;;; Βάζει ο Μανωλιός τα ρούχα του αλλιως ;;; 

Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη νέα ασιατική επενδυτική τράπεζα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Βρετανίας, που αψήφησε τις πιέσεις των ΗΠΑ και κατέστη ιδρυτικό μέλος στον οργανισμό, που θεωρείται από την Ουάσιγκτον ως ανταγωνιστής της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών (ΑΙΙΒ) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο από 21 χώρες και με μεγαλύτερο και βασικότερο μέτοχο την Κίνα, ενώ θα χρηματοδοτεί έργα υποδομών, ενέργειας και μεταφορών στην Ασία.

Η συντονισμένη κίνηση των τριών μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης να συμμετάσχουν στην ΑΙΙΒ σηματοδοτεί μείζον διπλωματικό πλήγμα για τις ΗΠΑ, ενώ αντικατοπτρίζει την προθυμία της Ευρώπης να συνεργαστεί με την ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία της Κίνας.

Η είδηση για συμμετοχή χωρών της Ευρώπης στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών ανακοινώνεται, καθώς συνεχίζονται οι μετ’ εμποδίων διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ασίας έχουν δυσαρεστηθεί από το γεγονός ότι το αμερικανικό Κογκρέσο καθυστερεί τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων ψήφου στο ΔΝΤ, μέσω της οποίας η Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις του ΔΝΤ.

Η Γερμανία -ήδη ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Κίνας- θα καταστεί ιδρυτικό μέλος της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και Υποδομών, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Σε κοινό ανακοινωθέν, οι υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας αναφέρουν ότι θα εργαστούν ώστε να διασφαλίσουν ότι ο νέος οργανισμός «ακολουθεί τις καλύτερες προδιαγραφές και πρακτικές σε όρους διακυβέρνησης, χρέους και πολιτικές προμηθειών».
Εκπρόσωπος της Κομισιόν χαιρέτισε τη συμμετοχή των χωρών-μελών στην ΑΙΙΒ, ως έναν τρόπο αντιμετώπισης των διεθνών επενδυτικών αναγκών και ως μια ευκαιρία για τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Με την ίδρυση της ΑΙΙΒ πέρυσι τον Οκτώβριο στο Πεκίνο, οι συμμετέχουσες χώρες προσβλέπουν στην τόνωση των επενδύσεων στην Ασία σε μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και άλλους τομείς υποδομών. Οι αρχές της Ουάσιγκτον, όμως, έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το εάν η ΑΙΙΒ θα διέπεται από υψηλές προδιαγραφές διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διακυβέρνησή της.

Εξάπλωση
Ο νέος τραπεζικός οργανισμός θεωρείται ως ένας τρόπος για την εξάπλωση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή, σε βάρος των ΗΠΑ. Η Παγκόσμια Τράπεζα διοικείται κατά παράδοση από πρόσωπο που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, ενώ η Ουάσιγκτον ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή και στο ΔΝΤ.
Στις αρχές του έτους οι αρχές του Πεκίνου ανακοίνωσαν ότι συνολικά 26 χώρες έχουν συμπεριληφθεί ως ιδρυτικά μέλη της ΑΙΙΒ, κυρίως από Ασία και Μέση Ανατολή. Η Κίνα σχεδιάζει να οριστικοποιήσει το πρωτόκολλο συμφωνιών έως τα τέλη του έτους, ενώ είχε ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία τις 31 Μαρτίου για την αποδοχή ιδρυτικών μελών στον οργανισμό. Οπως μεταδίδει το πρακτορείο Xinhua, Νότια Κορέα, Ελβετία και Λουξεμβούργο εξετάζουν επίσης τη συμμετοχή τους στην ΑΙΙΒ.
Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Χογκ Λέι, αρνήθηκε να σχολιάσει ποιες χώρες έχουν ζητήσει να συμμετάσχουν στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, ενώ επανέλαβε ότι η Τράπεζα θα διέπεται από διαφάνεια, υπευθυνότητα και περιεκτικότητα.

Οι απουσίες
Ιαπωνία, Αυστραλία και Νότια Κορέα αποτελούν τις πιο αισθητές απουσίες μεταξύ των χωρών της περιοχής από την ΑΙΙΒ, αν και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Τόνι Αμποτ σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση, ενώ η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κίνα για πιθανή συμμετοχή.
Η Ιαπωνία, από την άλλη, αποτελεί τον βασικότερο μέτοχο στην Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μαζί με τις ΗΠΑ. Η Ιαπωνία το πιθανότερο είναι να μη συμμετάσχει στην ΑΙΙΒ, αν και ο επικεφαλής της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων, Τακεχίκο Νακάο, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι δύο οργανισμοί είναι σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/928888/stin-asiatiki-trapeza-ependuseon-kai-oi-germania-gallia-italia