a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Στην αποκάλυψη γενικών λεπτομερειών τεσσάρων μελλοντικών τεχνολογιών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενσωματωθούν στα στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη περί το 2040, ή και νωρίτερα, προχώρησαν οι επιστήμονες και οι μηχανικοί της BAE Systems. Σύμφωνα με τη δικτυακή πύλη της BAE Systems οι τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες:

>Εκτύπωση τριών διαστάσεων (3D) επί του σκάφους
Μικρότερου μεγέθους αεροσκάφη ή μη επανδρωμένα αεροχήματα κατασκευάζονται από υπερυψηλής τεχνολογίας τρισδιάστατους (3D) εκτυπωτές επί του σκάφους (αεροσκάφους ή αεροχήματος) με τη χρήση τεχνολογίας παραγωγής προσθετικού στρώματος (additive layer manufacturing) και τεχνικών συναρμολόγησης από ρομπότ.
Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές λειτουργούν στη βάση των δεδομένων με τα οποία τροφοδοτούνται από απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου, όπου ο άνθρωπος – τακτικός διοικητής αποφασίζει τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του αεροσκάφους – αεροχήματος που επιβάλλεται να παραχθεί για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αποστολής.


Η τεχνολογία αυτή εκτιμάται ότι θα αποδώσει τα μέγιστα στην περίπτωση των μη επανδρωμένων αεροχημάτων που θα μπορούν να βελτιστοποιηθούν για κάθε αποστολή.
Για παράδειγμα για αποστολές παρατεταμένης αναγνώρισης – επιτήρησης θα μπορεί να παράγεται αριθμός μη επανδρωμένων αεροχημάτων μεγάλου εκπετάσματος, ενώ αντίθετα για τη διάσωση και περισυλλογή πολιτών ή στρατιωτών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα μπορούν να παράγονται μη επανδρωμένα ελικόπτερα που μπορούν να προσγειωθούν σχεδόν οπουδήποτε. Μετά την εκτέλεση της αποστολής τα μη επανδρωμένα αεροχήματα θα αυτο-αχρηστεύονται με τη διάλυση των τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τους είτε θα προσγειώνονται σε επιλεγμένες περιοχές που θα επιτρέπουν την ανάκτηση τους στην περίπτωση που η επαναχρησιμοποίηση τους επιβάλλεται από την τακτική κατάσταση.
Εννοείται, ότι η αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας δημιουργεί την υπέρτατη, προσαρμόσιμη δύναμη επιχειρήσεων, όπου το κύριο αεροσκάφος (ή μη επανδρωμένο αερόχημα) θα μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε επιχειρησιακή αποστολή επιβάλλει η τακτική κατάσταση κατασκευάζοντας άμεσα και επί τόπου αυτό που κάθε φορά απαιτείται.

>«Μετασχηματιστής» (Transformer)
Πρόκειται για ένα ευέλικτο σύστημα αεροσκάφους (απεικονίζεται και στη συνημμένη φωτογραφία) το οποίο συνδυάζει μικρότερα αεριωθούμενα για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη πτήση μετάβασης στην περιοχή ενδιαφέροντος και τα οποία στη συνέχεια διαχωρίζονται και ταχύτατα προσαρμόζονται στα δεδομένα της επιχειρησιακής αποστολής.
Ως σύλληψη, ο «Μετασχηματιστής» είναι πλήρως προσαρμόσιμη σε κάθε επιχειρησιακό σενάριο. Για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, τα μικρότερα αεροσκάφη συνδυάζονται σε ενιαίο σύνολο ώστε να αυξήσουν την εμβέλεια τους μέσω της μείωσης κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνεται με τη μείωση της οπισθέλκουσας.Με την άφιξη όμως στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορούν
g>να διαχωριστούν ώστε να αμυνθούν κατά της εχθρικής αντίδρασης ή να εκτελέσουν αποστολές κρούσης, επιτήρησης ή από αέρος ανεφοδιασμό των φίλιων χερσαίων δυνάμεων.
>Συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας
Ουσιαστικά πρόκειται για την προσαρμογή μίας ταχείας ωρίμανσης τεχνολογίας ως οπλισμό αεροσκαφών. Ήδη σήμερα έχουν αναπτυχθεί και εκτελέσει δοκιμές πεδίου πολλά συστήματα όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας, κυρίως για την καταστροφή επερχόμενων βλημάτων πυροβολικού, όλμων και ρουκετών, αλλά και μη επανδρωμένων αεροχημάτων.Κατά τους επιστήμονες και τους μηχανικούς της BAE Systems η προσαρμογή αυτών των συστημάτων ως οπλικό φορτίο αεροσκαφών θα προσδώσει τη δυνατότητα ταχείας και υψηλής ακρίβειας καταστροφής εναερίων στόχων, με πολύ χαμηλό κόστος ανά βολή και πολύ μεγάλο αριθμό επαναληπτικών βολών.
> «Επιζών» (Survivor)
Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στα αεροσκάφη την ταχεία αυτο-ίαση από ζημίες μάχης που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης τους. Κατά βάση η συγκεκριμένη τεχνολογία αφορά τη χρήση ενός χαμηλού βάρους κολλώδους (συγκολλητικού) υγρού που κινούμενο εντός δικτύου νανοσωλήνων κατασκευασμένων από άνθρακα από τους οποίους είναι κατασκευασμένο το αεροσκάφος, αποδεσμεύεται και αποκαθιστά τυχόν ζημίες μάχης που αυτό θα υποστεί.Είναι αυτονόητο ότι η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός υψηλής επιβιωσιμότητας αεροσκάφους το οποίο θα μπορεί να εκτελεί και να ολοκληρώνει αποστολές ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής επικινδυνότητας.
http://www.defence-point.gr/news/?p=107047 

Ν : θα το έλεγα η πολεμική ισχύ του μέλλοντος. Όσο και συναρπαστικό να φαίνεται, το αντίθετό του είναι ολέθριο ...... 
Οι "κενοτόμες" πολεμικές τεχνολογίες ισχύος του μέλλοντος .....(!!!)

Στην αποκάλυψη γενικών λεπτομερειών τεσσάρων μελλοντικών τεχνολογιών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενσωματωθούν στα στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη περί το 2040, ή και νωρίτερα, προχώρησαν οι επιστήμονες και οι μηχανικοί της BAE Systems. Σύμφωνα με τη δικτυακή πύλη της BAE Systems οι τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες:

>Εκτύπωση τριών διαστάσεων (3D) επί του σκάφους
Μικρότερου μεγέθους αεροσκάφη ή μη επανδρωμένα αεροχήματα κατασκευάζονται από υπερυψηλής τεχνολογίας τρισδιάστατους (3D) εκτυπωτές επί του σκάφους (αεροσκάφους ή αεροχήματος) με τη χρήση τεχνολογίας παραγωγής προσθετικού στρώματος (additive layer manufacturing) και τεχνικών συναρμολόγησης από ρομπότ.
Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές λειτουργούν στη βάση των δεδομένων με τα οποία τροφοδοτούνται από απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου, όπου ο άνθρωπος – τακτικός διοικητής αποφασίζει τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του αεροσκάφους – αεροχήματος που επιβάλλεται να παραχθεί για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αποστολής.


Η τεχνολογία αυτή εκτιμάται ότι θα αποδώσει τα μέγιστα στην περίπτωση των μη επανδρωμένων αεροχημάτων που θα μπορούν να βελτιστοποιηθούν για κάθε αποστολή.
Για παράδειγμα για αποστολές παρατεταμένης αναγνώρισης – επιτήρησης θα μπορεί να παράγεται αριθμός μη επανδρωμένων αεροχημάτων μεγάλου εκπετάσματος, ενώ αντίθετα για τη διάσωση και περισυλλογή πολιτών ή στρατιωτών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα μπορούν να παράγονται μη επανδρωμένα ελικόπτερα που μπορούν να προσγειωθούν σχεδόν οπουδήποτε. Μετά την εκτέλεση της αποστολής τα μη επανδρωμένα αεροχήματα θα αυτο-αχρηστεύονται με τη διάλυση των τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τους είτε θα προσγειώνονται σε επιλεγμένες περιοχές που θα επιτρέπουν την ανάκτηση τους στην περίπτωση που η επαναχρησιμοποίηση τους επιβάλλεται από την τακτική κατάσταση.
Εννοείται, ότι η αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας δημιουργεί την υπέρτατη, προσαρμόσιμη δύναμη επιχειρήσεων, όπου το κύριο αεροσκάφος (ή μη επανδρωμένο αερόχημα) θα μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε επιχειρησιακή αποστολή επιβάλλει η τακτική κατάσταση κατασκευάζοντας άμεσα και επί τόπου αυτό που κάθε φορά απαιτείται.

>«Μετασχηματιστής» (Transformer)
Πρόκειται για ένα ευέλικτο σύστημα αεροσκάφους (απεικονίζεται και στη συνημμένη φωτογραφία) το οποίο συνδυάζει μικρότερα αεριωθούμενα για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη πτήση μετάβασης στην περιοχή ενδιαφέροντος και τα οποία στη συνέχεια διαχωρίζονται και ταχύτατα προσαρμόζονται στα δεδομένα της επιχειρησιακής αποστολής.
Ως σύλληψη, ο «Μετασχηματιστής» είναι πλήρως προσαρμόσιμη σε κάθε επιχειρησιακό σενάριο. Για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, τα μικρότερα αεροσκάφη συνδυάζονται σε ενιαίο σύνολο ώστε να αυξήσουν την εμβέλεια τους μέσω της μείωσης κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνεται με τη μείωση της οπισθέλκουσας.Με την άφιξη όμως στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορούν
g>να διαχωριστούν ώστε να αμυνθούν κατά της εχθρικής αντίδρασης ή να εκτελέσουν αποστολές κρούσης, επιτήρησης ή από αέρος ανεφοδιασμό των φίλιων χερσαίων δυνάμεων.
>Συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας
Ουσιαστικά πρόκειται για την προσαρμογή μίας ταχείας ωρίμανσης τεχνολογίας ως οπλισμό αεροσκαφών. Ήδη σήμερα έχουν αναπτυχθεί και εκτελέσει δοκιμές πεδίου πολλά συστήματα όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας, κυρίως για την καταστροφή επερχόμενων βλημάτων πυροβολικού, όλμων και ρουκετών, αλλά και μη επανδρωμένων αεροχημάτων.Κατά τους επιστήμονες και τους μηχανικούς της BAE Systems η προσαρμογή αυτών των συστημάτων ως οπλικό φορτίο αεροσκαφών θα προσδώσει τη δυνατότητα ταχείας και υψηλής ακρίβειας καταστροφής εναερίων στόχων, με πολύ χαμηλό κόστος ανά βολή και πολύ μεγάλο αριθμό επαναληπτικών βολών.
> «Επιζών» (Survivor)
Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στα αεροσκάφη την ταχεία αυτο-ίαση από ζημίες μάχης που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης τους. Κατά βάση η συγκεκριμένη τεχνολογία αφορά τη χρήση ενός χαμηλού βάρους κολλώδους (συγκολλητικού) υγρού που κινούμενο εντός δικτύου νανοσωλήνων κατασκευασμένων από άνθρακα από τους οποίους είναι κατασκευασμένο το αεροσκάφος, αποδεσμεύεται και αποκαθιστά τυχόν ζημίες μάχης που αυτό θα υποστεί.Είναι αυτονόητο ότι η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός υψηλής επιβιωσιμότητας αεροσκάφους το οποίο θα μπορεί να εκτελεί και να ολοκληρώνει αποστολές ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής επικινδυνότητας.
http://www.defence-point.gr/news/?p=107047 

Ν : θα το έλεγα η πολεμική ισχύ του μέλλοντος. Όσο και συναρπαστικό να φαίνεται, το αντίθετό του είναι ολέθριο ...... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου