a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015


Εἶναι καιρὸ τώρα ποὺ θέλω νὰ γράψῳ μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ δυστυχῶς, γιὰ λόγους χρόνου, τὸ καθυστεροῦσα.
  Καὶ σήμερα, ἀφορμῆς δοθείσης ἀπὸ τὴν κουβέντα μίας φίλης, τὸ ἀπεφάσισα.
Μοῦ εἶπε λοιπὸν ἡ φίλη τὸ ἐξῆς: «Ναί, ὁ Σῶῤῥας εἶναι ἀπατεών, ἀλλὰ ὑπάρχουν τὰ παγκόσμια καταπιστεύματα.» Ποῦ ὑπάρχουν, τήν ἐρώτησα ὅλο ἀπορία, ἀλλὰ κουνοῦσε τὸ κεφάλι… Κι ἔτσι, μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα, ὅπως ἐπίσης καὶ μὲ μερικὲς ἀκόμη ἀφορμὲς ἀπὸ κάτι φανατικοὺς (καὶ μᾶλλον ψυχοπαθεῖς) σωῤῥοέλληνες, τὴν πῆρα τὴν ἀπόφασιν. 

Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω δύο πράγματα. Τὸ ἕνα ἀφορᾶ στὴν συμφωνία τοῦ 1945 (22 Ἰουλίου 1944 ἔπεσαν οἱ σχετικές, διεθνεῖς, ὑπογραφές) γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, μὲ θεματοφύλακα αὐτῶν τὶς ΗΠΑ.
Τὸ ἄλλο ἀφορᾶ στοὺς περιβοήτους διεθνεῖς λογαριασμοὺς τῶν καταπιστευμάτων ποὺ συνυπέγραψαν Ἀλογοσκούφης καὶ Παπούλιας, κατὰ πῶς λέγεται ἀπὸ κάποιους ΚΟΙΝΟΥΣ ἀπατεῶνες.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ πρῶτο.
(Αὔριο θὰ ἔχουμε τὴν συνέχεια μὲ τὸ δεύτερο μέρος).

ΦΕΚ 315 τοῦ 1945, ὑπογραφὲς ἀπὸ τὸν Σοφούλη, στὶς 26 Δεκεμβρίου 1945, γιὰ τὴν ἐπικύρωσιν, ὑπογραφείσης συμφωνίας, ἀπὸ τὴν βουλή… Τί μᾶς λέει αὐτό; Ἐὰν κάνῃ κάποιος τὸν κόπο νὰ τὸ διαβάσῃ, μᾶς λέει, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, πὼς συμφωνοῦν διάφορες χῶρες νὰ ὁρίζουν τὶς ἰσοτιμίες τους βάσει τοῦ δολλαρίου καὶ νὰ ἰδρύσουν τὸ ΔΝΤ, μαζὺ μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα. Ἐὰν ὅμως ΔΕΝ κάνῃ κάποιος τὸν κόπο νὰ τὸ διαβάσῃ, παπαγαλίζει ἕναν σκασμὸ ἀνοησίες περὶ κατεπιστευμάτων καὶ λοιπῶν …UFOλογιῶν καὶ καλὸ θὰ εἶναι, γιὰ ΠΡΩΤΗ φορὰ στὴν ζωή του, νὰ θυμηθῇ λίγο τὴν ἀνάγνωσιν, ποὺ τοῦ ἐδίδαξαν στὸ σχολεῖο. (Ἐὰν πῆγε…!!!) Θὰ τοῦ χρειασθῆ, πρὸ κειμένου νὰ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘῌ καὶ νὰ διαπιστώσῃ πὼς ΔΕΝ διαφέρει ἀπὸ τὶς μαϊμοῦδες, ποὺ ἁπλῶς …μιμοῦνται, ὅταν παπαγαλίζῃ ἀκρίτως καὶ φανατικῶς!
Ἰδοῦ τὸ ΦΕΚ λοιπόν:

ΦΕΚ 315, 1945

πηγὴ τοῦ ΦΕΚ ἀπὸ ἐδῶ.
Δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλο… Μόλις μία τριαντάδα (καὶ κάτι) σελίδες (στὰ ἑλληνικά). Μπορεῖ νὰ τὸ μελετήσῃ ὁ ὁποιοσδήποτε μὲ τὴν ἡσυχία του καὶ νὰ τὰ ποῦμε ξανὰ ὅταν θὰ εἶναι ἕτοιμος. Κι ἐὰν βρῇ ἐκεῖ μέσα κάποιαν ἀναφορὰ γιὰ καταπιστεύματα, ἄς μᾶς εἰδοποιήσῃ, μὲ λεπτομερὴ ἀναφορὰ σὲ ἐδάφιον, ἄρθρον καὶ παράγραφο.
Ἐάν ὅμως ΔΕΝ βρῇ, θά βγῆ δημοσίως νά παραδεχθῇ πώς ἐξηπατήθη κι ἐξηπάτησε;

Ἔως ὅμως νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀνάγνωσις, ἄς βγάλουν τὸν σκασμὸ τὰ παπαγαλάκια τοῦ ἀπατεῶνος ἀπὸ τὴν Πάτρα, μὲ τὶς διαστημικὲς τεχνολογίες καὶ μὲ τὰ δισεκατοτρισεκατομμύρια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων, ποὺ ὅλο ἔρχονται, ἀλλὰ ποὺ ΠΟΤΕ δὲν θὰ φθάσουν.Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!!1
Λέει λοιπὸν ἐκεῖ μέσα (ἄρθρον 3, Ἐδάφιον 4, σελὶς 9) πὼς κάθε χώρα-μέλος συμμετέχει μὲ συγκεκριμένο ποσοστό, βάσει τοῦ ὁποίου ἔχει κάποιον …λόγο. Ἐὰν θέλῃ νὰ ἀποσύρῃ τμῆμα (ἤ τὸ σύνολον) τῆς συμμετοχῆς της, ἁπλῶς ἀλλάζουν τὰ ποσοστά της. (Ἤ ἀποχωρεῖ!!!) Ἐὰν πάλι θέλῃ αὐτὴ ἡ χώρα νὰ αὐξήσῃ τὴν συμμετοχή της, θὰ καταβάλλη τὴν διαφορά. Καθορίζονται ἐπίσης τὰ νομίσματτα, οἱ ὀνομαστικές τους ἀξίες, ἀλλὰ καὶ οἱ ὅροι-αἴτια τῆς δημιουργίας τοῦ ταμείου. Ὅλα περιγράφονται καλῶς καὶ λεπτομερῶς. Μάλιστα στὴν σελίδα 17 ἀναφέρεται πὼς σκοπὸς τοῦ ταμείου (ΔΝΤ) ΔΕΝ εἶναι ἡ ἀνακούφισις καὶ ἡ παροχὴ εὐκολιῶν στὰ μέλη του. Τί ΔΕΝ καταλαβαίνουμε;
Καὶ προσοχή…
Τὸ διαβάζουμε ΟΛΟ!!!
ΔΕΝ διαβάζουμε  αὐτὰ ποὺ μᾶς ὑπαγορεύουν πὼς γράφει δῆλα δή, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ πράγματι γράφει.


Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς ἀφήνω, εὐχομένη νὰ στρωθοῦν κάποιοι καὶ νὰ διαβάσουν αὐτὰ ποὺ λέει τὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ.
Συνεχίζουμε αὔριο μὲ τὰ ὑπόλοιπα καραγκιοζιλίκια τῶν …«νεοσωτήρων», καθὼς καὶ τὰ μυθεύματα γιὰ τὸ …ἀνύπαρκτον, στὴν πραγματικότητα χρῆμα!!!Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀν τὶ  νὰ ἀναρωτηθοῦν κάποιοι γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ἰδιοκτήτης τοῦ ΔΝΤ, τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης καὶ τὸ ἐὰν τὸ οἰκόπεδο ποὺ εἶναι κτισμένο τὸ κτίριον ποὺ στεγάζει τὸν ΟΗΕ, ἀνήκει στὸν ἴδιον ἰδιοκτήτη, καθόμαστε καὶ παραμυθιαζόμαστε μὲ ἐλπιδοπαπαρολογίες.

http://filonoi.gr/2015/05/16/peri-diethnon-katapisteymaton-kai-allon-mpoyrdologion-1/?fb_action_ids=676264822501678&fb_action_types=news.publishes&fb_ref=pub-standard 

Ν :  Όποιος θέλει ανοίγει τα ματάκια του. Όποιος θέλει τον ύπνο του, είναι δικαίωμά του, ας λάβει υπ' όψη του όμως πως παίρνει στον λαιμό του και άλλους. Τίποτα δεν έχω να προσθέσω επί του θέματος, ούτε να σχολιάσω. Ασχολήθηκα με το θέμα μέχρι ενός σημείου, έγραψα και για τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχουν οι δήμοι παλαιότερα κυρίως σχολιάζοντας στο FB μόνον, λόγω ἔλλειψης χρόνου. Ο ρόλος μου δεν είναι να ανοίγω κεφάλια ή να κάνω πλύση εγκεφάλου, αλλά να αναδεικνύω σκέψεις, προβληματισμούς και φόβους, να κάνω συνειρμούς, μέσα στην χαοτική σύγχρονη εποχή μας, να κάνω τον άλλον να σκεφθεί. Με απλά λόγια χρησιμοποιώ την λογική. Αλλά και παρουσίαση απόψεων ή στοιχείων που άλλοι άνθρωποι ειδικά για το τελευταίο κοπιάζουν για αυτό, πράγμα που δικαιούνται τον δικό μου σεβασμό τουλάχιστον και την εκτίμηση μου. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα άτομα δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από την υπόθεση που αναδεικνύουν, αλλά αποσκοπούν στο γενικότερο Εθνικό καλό ..... 
Τούτη η ιστορία ήταν στημένη από την αρχή ........... περιείχε και περιέχει πάντως διάφορες θεατρικές παραστάσεις εντυπωσιασμού και κοροϊδίας.
Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)


Εἶναι καιρὸ τώρα ποὺ θέλω νὰ γράψῳ μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ δυστυχῶς, γιὰ λόγους χρόνου, τὸ καθυστεροῦσα.
  Καὶ σήμερα, ἀφορμῆς δοθείσης ἀπὸ τὴν κουβέντα μίας φίλης, τὸ ἀπεφάσισα.
Μοῦ εἶπε λοιπὸν ἡ φίλη τὸ ἐξῆς: «Ναί, ὁ Σῶῤῥας εἶναι ἀπατεών, ἀλλὰ ὑπάρχουν τὰ παγκόσμια καταπιστεύματα.» Ποῦ ὑπάρχουν, τήν ἐρώτησα ὅλο ἀπορία, ἀλλὰ κουνοῦσε τὸ κεφάλι… Κι ἔτσι, μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα, ὅπως ἐπίσης καὶ μὲ μερικὲς ἀκόμη ἀφορμὲς ἀπὸ κάτι φανατικοὺς (καὶ μᾶλλον ψυχοπαθεῖς) σωῤῥοέλληνες, τὴν πῆρα τὴν ἀπόφασιν. 

Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω δύο πράγματα. Τὸ ἕνα ἀφορᾶ στὴν συμφωνία τοῦ 1945 (22 Ἰουλίου 1944 ἔπεσαν οἱ σχετικές, διεθνεῖς, ὑπογραφές) γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, μὲ θεματοφύλακα αὐτῶν τὶς ΗΠΑ.
Τὸ ἄλλο ἀφορᾶ στοὺς περιβοήτους διεθνεῖς λογαριασμοὺς τῶν καταπιστευμάτων ποὺ συνυπέγραψαν Ἀλογοσκούφης καὶ Παπούλιας, κατὰ πῶς λέγεται ἀπὸ κάποιους ΚΟΙΝΟΥΣ ἀπατεῶνες.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ πρῶτο.
(Αὔριο θὰ ἔχουμε τὴν συνέχεια μὲ τὸ δεύτερο μέρος).

ΦΕΚ 315 τοῦ 1945, ὑπογραφὲς ἀπὸ τὸν Σοφούλη, στὶς 26 Δεκεμβρίου 1945, γιὰ τὴν ἐπικύρωσιν, ὑπογραφείσης συμφωνίας, ἀπὸ τὴν βουλή… Τί μᾶς λέει αὐτό; Ἐὰν κάνῃ κάποιος τὸν κόπο νὰ τὸ διαβάσῃ, μᾶς λέει, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, πὼς συμφωνοῦν διάφορες χῶρες νὰ ὁρίζουν τὶς ἰσοτιμίες τους βάσει τοῦ δολλαρίου καὶ νὰ ἰδρύσουν τὸ ΔΝΤ, μαζὺ μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα. Ἐὰν ὅμως ΔΕΝ κάνῃ κάποιος τὸν κόπο νὰ τὸ διαβάσῃ, παπαγαλίζει ἕναν σκασμὸ ἀνοησίες περὶ κατεπιστευμάτων καὶ λοιπῶν …UFOλογιῶν καὶ καλὸ θὰ εἶναι, γιὰ ΠΡΩΤΗ φορὰ στὴν ζωή του, νὰ θυμηθῇ λίγο τὴν ἀνάγνωσιν, ποὺ τοῦ ἐδίδαξαν στὸ σχολεῖο. (Ἐὰν πῆγε…!!!) Θὰ τοῦ χρειασθῆ, πρὸ κειμένου νὰ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘῌ καὶ νὰ διαπιστώσῃ πὼς ΔΕΝ διαφέρει ἀπὸ τὶς μαϊμοῦδες, ποὺ ἁπλῶς …μιμοῦνται, ὅταν παπαγαλίζῃ ἀκρίτως καὶ φανατικῶς!
Ἰδοῦ τὸ ΦΕΚ λοιπόν:

ΦΕΚ 315, 1945

πηγὴ τοῦ ΦΕΚ ἀπὸ ἐδῶ.
Δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλο… Μόλις μία τριαντάδα (καὶ κάτι) σελίδες (στὰ ἑλληνικά). Μπορεῖ νὰ τὸ μελετήσῃ ὁ ὁποιοσδήποτε μὲ τὴν ἡσυχία του καὶ νὰ τὰ ποῦμε ξανὰ ὅταν θὰ εἶναι ἕτοιμος. Κι ἐὰν βρῇ ἐκεῖ μέσα κάποιαν ἀναφορὰ γιὰ καταπιστεύματα, ἄς μᾶς εἰδοποιήσῃ, μὲ λεπτομερὴ ἀναφορὰ σὲ ἐδάφιον, ἄρθρον καὶ παράγραφο.
Ἐάν ὅμως ΔΕΝ βρῇ, θά βγῆ δημοσίως νά παραδεχθῇ πώς ἐξηπατήθη κι ἐξηπάτησε;

Ἔως ὅμως νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀνάγνωσις, ἄς βγάλουν τὸν σκασμὸ τὰ παπαγαλάκια τοῦ ἀπατεῶνος ἀπὸ τὴν Πάτρα, μὲ τὶς διαστημικὲς τεχνολογίες καὶ μὲ τὰ δισεκατοτρισεκατομμύρια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων, ποὺ ὅλο ἔρχονται, ἀλλὰ ποὺ ΠΟΤΕ δὲν θὰ φθάσουν.Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!!1
Λέει λοιπὸν ἐκεῖ μέσα (ἄρθρον 3, Ἐδάφιον 4, σελὶς 9) πὼς κάθε χώρα-μέλος συμμετέχει μὲ συγκεκριμένο ποσοστό, βάσει τοῦ ὁποίου ἔχει κάποιον …λόγο. Ἐὰν θέλῃ νὰ ἀποσύρῃ τμῆμα (ἤ τὸ σύνολον) τῆς συμμετοχῆς της, ἁπλῶς ἀλλάζουν τὰ ποσοστά της. (Ἤ ἀποχωρεῖ!!!) Ἐὰν πάλι θέλῃ αὐτὴ ἡ χώρα νὰ αὐξήσῃ τὴν συμμετοχή της, θὰ καταβάλλη τὴν διαφορά. Καθορίζονται ἐπίσης τὰ νομίσματτα, οἱ ὀνομαστικές τους ἀξίες, ἀλλὰ καὶ οἱ ὅροι-αἴτια τῆς δημιουργίας τοῦ ταμείου. Ὅλα περιγράφονται καλῶς καὶ λεπτομερῶς. Μάλιστα στὴν σελίδα 17 ἀναφέρεται πὼς σκοπὸς τοῦ ταμείου (ΔΝΤ) ΔΕΝ εἶναι ἡ ἀνακούφισις καὶ ἡ παροχὴ εὐκολιῶν στὰ μέλη του. Τί ΔΕΝ καταλαβαίνουμε;
Καὶ προσοχή…
Τὸ διαβάζουμε ΟΛΟ!!!
ΔΕΝ διαβάζουμε  αὐτὰ ποὺ μᾶς ὑπαγορεύουν πὼς γράφει δῆλα δή, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ πράγματι γράφει.


Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς ἀφήνω, εὐχομένη νὰ στρωθοῦν κάποιοι καὶ νὰ διαβάσουν αὐτὰ ποὺ λέει τὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ.
Συνεχίζουμε αὔριο μὲ τὰ ὑπόλοιπα καραγκιοζιλίκια τῶν …«νεοσωτήρων», καθὼς καὶ τὰ μυθεύματα γιὰ τὸ …ἀνύπαρκτον, στὴν πραγματικότητα χρῆμα!!!Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀν τὶ  νὰ ἀναρωτηθοῦν κάποιοι γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ἰδιοκτήτης τοῦ ΔΝΤ, τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης καὶ τὸ ἐὰν τὸ οἰκόπεδο ποὺ εἶναι κτισμένο τὸ κτίριον ποὺ στεγάζει τὸν ΟΗΕ, ἀνήκει στὸν ἴδιον ἰδιοκτήτη, καθόμαστε καὶ παραμυθιαζόμαστε μὲ ἐλπιδοπαπαρολογίες.

http://filonoi.gr/2015/05/16/peri-diethnon-katapisteymaton-kai-allon-mpoyrdologion-1/?fb_action_ids=676264822501678&fb_action_types=news.publishes&fb_ref=pub-standard 

Ν :  Όποιος θέλει ανοίγει τα ματάκια του. Όποιος θέλει τον ύπνο του, είναι δικαίωμά του, ας λάβει υπ' όψη του όμως πως παίρνει στον λαιμό του και άλλους. Τίποτα δεν έχω να προσθέσω επί του θέματος, ούτε να σχολιάσω. Ασχολήθηκα με το θέμα μέχρι ενός σημείου, έγραψα και για τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχουν οι δήμοι παλαιότερα κυρίως σχολιάζοντας στο FB μόνον, λόγω ἔλλειψης χρόνου. Ο ρόλος μου δεν είναι να ανοίγω κεφάλια ή να κάνω πλύση εγκεφάλου, αλλά να αναδεικνύω σκέψεις, προβληματισμούς και φόβους, να κάνω συνειρμούς, μέσα στην χαοτική σύγχρονη εποχή μας, να κάνω τον άλλον να σκεφθεί. Με απλά λόγια χρησιμοποιώ την λογική. Αλλά και παρουσίαση απόψεων ή στοιχείων που άλλοι άνθρωποι ειδικά για το τελευταίο κοπιάζουν για αυτό, πράγμα που δικαιούνται τον δικό μου σεβασμό τουλάχιστον και την εκτίμηση μου. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα άτομα δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από την υπόθεση που αναδεικνύουν, αλλά αποσκοπούν στο γενικότερο Εθνικό καλό ..... 
Τούτη η ιστορία ήταν στημένη από την αρχή ........... περιείχε και περιέχει πάντως διάφορες θεατρικές παραστάσεις εντυπωσιασμού και κοροϊδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου