a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015


Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

Ἀρχὴ Σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις.
Κατ’ ἀρχὰς ἄς πιάσουμε τὴν ἑτυμολογία του. Ἐθνικό+σοσιαλισμός. (Ἤ ἄλλως Ἔθνος +σοσιαλισμός.)

Σοσιαλισμός= ἡ οἰκονομοκοινωνικὴ θεωρία καθ’ ἧν πρέπει νὰ ἐκλείψῃ ἡ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀνισότης, μεθ’ ὅλων τῶν συνεπειῶν της, ἡ ὀφειλομένη εἰς τὸ κεφαλαιοκρατικὸν καθεστῶς, καὶ νὰ ἐγκαθιδρυθῇ νέον καθεστώς, οἰκονομικῆς ἰσότητος καὶ δικαιοσύνης, τὸ σοσιαλιστικόν. (Μεγάλη Ἑλληνικὴ  Ἐγκυκλοπαίδεια  Παύλου Δρανδάκη)
Ἐὰν προσθέσω λοιπὸν καὶ τὴν λέξι ἔθνος θὰ καταλήξω στὸ συμπέρασμα, πὼς ἐθνικοσιαλισμὸς εἶναι ἐκεῖνον τὸ κίνημα ποὺ στοχεύει στὴν σοσιαλιστικὴ κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν, μὲ ἰσχυρὴ ὅμως ἐθνικὴ συνείδησιν καὶ ταὐτότητα. 

Βέβαια ἐμέναν ἡ λέξις σοσιαλισμὸς δὲν μὲ βρίσκει σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων σύμφωνη, ἐὰν ἀσχοληθοῦμε μόνον μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὁρίζεται ἡ διακυβέρνησις. 
Ἐὰν ὅμως παραμείνουμε στὰ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, σαφῶς καὶ θὰ συμφωνήσω. Τὰ φεουδαρχικὰ καθεστῶτα (ἐπισήμως τοὐλάχιστον) μᾶς τελείωσαν.
Ἄς περάσω ὅμως (ἀναγκαστικῶς)  καὶ στὴν  ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, (1) πρὸ κειμένου νὰ ἀντλήσω κάποιες πληροφορίες.
Δὲν ἔχω διαβάσει τὸ «ὁ ἀγών μου»  τοῦ Χίτλερ καὶ τελῶ ὑπὸ μαῦρο σκότος. 
Παρ’ ὅλα αὐτὰ θὰ προσπαθήσω νὰ κατανοήσω ἐγὼ πρωτίστως τὴν σχέσιν τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας μὲ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ καὶ τὴν Χρυσὴ Αὐγή. 
Διαβάζω λοιπόν:

Ο Γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός ή ναζισμός 

είναι πολιτικό κίνημα που εμφανίστηκε στη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1920 και το οποίο το 1933 οδήγησε στην καθιέρωση δικτατορικού καθεστώτος, ιδεολογικά βασιζόμενου στη φυλετική ιδέα. Το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα βρίσκει τη βάση του στην αρνητική στάση απέναντι στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, αλλά και απέναντι στον κομμουνισμό. Ο ρατσισμός και οαντισημιτισμός αποτελούν ιδεολογικές βάσεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, ενώ στους κύριους στόχους ανήκει η αναθεώρηση τηςσυνθήκης των Βερσαλλιών, οι σκληροί όροι της οποίας θεωρήθηκαν μετά την ήττα στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο ταπεινωτικοί από τους Γερμανούς. Επίσης στους κύριους σκοπούς ανήκει η αντικατάσταση του μισητού δημοκρατικού συστήματος με καθεστώς που θα βασιζόταν στην αρχή της «κοινότητας» με την έννοια της εθνικής και βιολογικής ενότητας με επικεφαλής τον Φύρερ. Οι ιδεολογικές αρχές του εθνικοσοσιαλισμού και η εφαρμογή τους στην πράξη οδήγησαν στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και στο Ολοκαύτωμα στα στρατόπεδα εξόντωσης.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ περιγράφεται στὸ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ δὲν εἶναι σοσιαλισμός. Ὁ σοσιαλισμὸς ὑποτίθεται προϋποθέτει σοσιαλιστικὴ δομὴ κι ὄχι δικτατορία. Ἀναρωτιέμαι λοιπὸν γιὰ τὸ πόσο σοσιαλιστὴς ἦταν ὁ Χίτλερ. Μήπως ἁπλῶς παρέσυρε τούς συντοπῖτες του σέ μία πλάνη;
Γιὰ νὰ δοῦμε….
Ως κύρια χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
 • Ρατσισμός και, κυρίως, αντισημιτισμός, ο οποίος οδήγησε στο Ολοκαύτωμα, όπως και η εξύμνηση της «άρειας και γερμανικής φυλής». -Αὐτὸ ἐπίσης δὲν εἶναι σοσιαλισμός. Εἶναι πλάνη. Τί σημαίνει ῥατσισμός; Μίσος κατά ἄλλης φυλῆς; Μὰ ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες δὲν ἔχουμε μῖσος γιὰ καμμίαν φυλή. Πῶς θά μποροῦσε λοιπόν νά μᾶς ἀφορᾶ κάτι τέτοιο; Ἤ μήπως κάποιος ἀπό ἐμᾶς μίλησε γιά ἀρεία φυλή καί δέν τό ἔχω πάρει εἴδησιν; Γενκῶς δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ μῖσος. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὁ ῥατσισμός, καὶ ἰδίως ὁ ῥατσισμὸς κατὰ Ἑλλήνων…..
 • Ευγονική και «φυλετική υγιεινή», η οποία επιβάλλεται στο λαό με τους φυλετικούς Νόμους της Νυρεμβέργης και το Πρόγραμμα Ευθανασίας T-4 -Ξέρω, γερμανικὲς παραδοξολογίες καὶ παπαριές….  Τέτοιοι πού εἶναι τί θά μποροῦσαν νά καταλάβουν; 
 • Συγγένεια με τον φασισμό, η οποία μεταξύ άλλων φαίνεται και στην σκηνοθέτηση προπαγανδιστικών διοργανώσεων. -Ἐπεὶ δὴ ὁ φασισμὸς τοῦ Μουσολίνι ἦταν ἄλλο πρᾶγμα, ἐδῶ θὰ διαφωνήσω ὀριζοντίως καὶ καθέτως… Ἀρκεῖ… Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;2
 • Αντίθεση με τον μαρξισμό, τον κομμουνισμό, τον μπολσεβικισμό και τον καπιταλισμό. -Χμμμ…. Πλάκα μᾶς κάνουν; Κι αὐτά τί εἶναι;
  (Ἔχω κι ἄλλα… Παρακάτω…)
  Πάντως, πράγματι εἶχαν ἀντίθεσιν μὲ τὸν μπολσεβικισμό, τὸν μαρξισμὸ καὶ τὸν κομμουνισμό. Ὄχι φυσικὰ ἰδεολογική. Οὔτε ταξική! Ἀντιθέτως θὰ ἔλεγα… Καθαρὰ ἀντίθεσις συμφερόντων ἦταν….
 • Απολυταρχισμός – Άρνηση της δημοκρατίας μέσω της σύνθλιψης πολιτικών κομμάτων και συνδικάτων και του περιορισμού της ελευθερίας τύπου και έκφρασης.
  -Χμμμμ… Ἐγώ πάλι πού δέν θέλω κανένα κόμμα θεωροῦμε ἐθνικοσοσιαλίστρια; Γιατί; 
  Ἀρνοῦμαι ἐπίσης καὶ τὴν δημοκρατία. Ἀρνοῦμαι καὶ κάθε μορφῆς δικτατορία…. Ἀρνοῦμαι καὶ τὴν καταπίεσιν τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως; Κι ἐπεὶ δὴ χάθηκα, μήπως κάποιος θά μποροῦσε νά μοῦ ἐξηγήσῃ τί ἀκριβῶς εἶμαι;  
 • Εκτενής δύναμη για τις μυστικές υπηρεσίες και τους πληροφοριοδότες (βλ. Γκεστάπο).
  -Πάλι στὶς ὁμοιότητες μὲ τὸ ΚΚ πᾶμε. Διότι τί ἀκριβῶς ἦταν ἡ KGB; Νηπιαγωγεῖο; Ἤ μήπως τά δικά της ῥατσιστικά καμώματα συγχωροῦνται; Μπορεῖ κάποιος νά ξεχάσῃ τά ἐκατομμύρια τῶν νεκρῶν πού ἄφησε πίσω του ὁ κομμουνισμός τῆς Ῥωσσίας; Καί γιατί οὐδεῖς ἀκόμη δέν ζητᾶ ἀποζημιώσεις γιά τίς ἑκατόμβες θυμάτων πού δημιούργησε; 
 • Σύστημα Φύρερ – Συγκέντρωση της εξουσίας σε μια κεντρική ηγετική προσωπικότητα, καθώς επίσης και ανάλογη ιεραρχική συνέχεια προς τα κάτω (ιεραρχική πυραμίδα).
  -Δὲν ξέρω τὶ ἀκριβῶς συνέβη. Ὁ Χίτλερ ἀντέγραψε τόν Στάλιν στίς τακτικές ἤ ὁ Στάλιν τόν Χίτλερ;
  Ἐπ’  εὐκαιρίας νὰ προσθέσω φυσικὰ τὶς ἐκτοπίσεις, δολοφονίες καθῶς καὶ ἐξαφανίσεις παντὸς ἀντιπάλου τοῦ Χίτλερ. Δὲν ἄφησε γύρω του κανέναν ἐπίδοξον δολοφόνο του ἤ τέλος πάντων κάποιον ποὺ νὰ ἀξιώνῃ τὴν πτώσιν του. 
  Ἀκριβῶς δῆλα δὴ ὅπως ἔπραξε καὶ ὁ «πατερούλης», καθῶς καὶ οἱ προκάτοχοι καὶ διάδοχοί του. Ἐκείνη ἡ Σιβηρία βόγκηξε!   
 • Μιλιταρισμός (στρατοκρατία)
  – Ἐδῶ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν ἐπίσης. 
  Ποιό κράτος πού σέβεται τόν ἑαυτόν του δέν εἶναι κατά  βάθος στρατοκρατούμενον;  Πλὴν τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν φυσικά, ποὺ οὐδόλως σέβεται τὸν ἑαυτόν του, δὲν γνωρίζω κάποιο κράτος στὸν πλανήτη ποὺ νὰ θεωρεῖται τύποις ἐλεύθερον καὶ νὰ μὴν ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν ἐλευθερία του.
  Ἐν ὁλίγοις, κατ’ ἐμέ, εἶναι ἀπαραίτητος ἡ στρατιωτικὴ αὐτοδυναμία μίας χώρας. Ὄχι γιὰ ἐπιθετικὰ ἔργα. Μόνον γιὰ εἰρηνικά. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔχῃ εἰρήνη μὲ τοὺς γείτονες, πρέπει νὰ σὲ σέβονται κι ὄχι νὰ σὲ θεωροῦν ῥόμπα ξεκούμπωτη. (Καλὴν ὥρα…)
  Συνεπῶς, ἡ στρατοκρατία τοῦ Χίτλερ, (διότι σὲ αὐτὴν ἀναφερόμαστε) εἶναι μᾶλλον ἡ ἐπιθετικὴ στάσις τῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς τῆς Γερμανίας. Ἀλλά τά ἴδια ἀκριβῶς δέν ἔκανε καί ἡ Ῥωσσία; Τί ἦταν ἡ Πολωνία; Ἡ Οὐκρανία; Ἡ Ἀνατολική Γερμανία; Ἀπό ἄλλον πλανήτη κατέβηκαν ἐτοῦτοι οἱ στρατοκρᾶτες; 
 • Ιδεολογία της Volksgemeinschaft, της εθνικής και βιολογικής ενότητας δίχως κοινωνικό αγώνα.
  -Οὔπςς…
  Μήπως ἀναφέρεται στό Ὑπουργεῖον Προπαγάνδας τοῦ Γ’   Ῥάιχ; Ἀλήθεια; Καί ποῦ στόν κόσμο δέν εἶναι Ὑπουργεῖα Προπαγάνδας τά Ὑπουργεῖα; Ἤ μήπως δέν ἦταν Ὑπουργεῖα Προπαγάνδας αὐτά ἐπί Μεταξᾶ; Ἐπί Σοβιετικῆς Ἐνώσεως; Ἐπί μΠΑτΣΟΚ; Ἐπί Σαρόν στό Ἰσραήλ; Ἐπί Μουμπάρακ στήν Αἴγυπτον; Ἐπί  Ῥοῦσβελτ  στίς ΗΠΑ; Ἐπί Τσώρτσιλ στό Ἠνωμένον Βασίλειον; Ἐπί Ἐρντογάν στήν Τουρκία; Ἑπί….  Ἄς μὴν σᾶς ζαλίζω… Ποῦ στά κομμάτια, σέ ὅλον τόν πλανήτη δέν ἐλέγχονται τά ΜΜΕ, τά τῆς παιδείας καθῶς ἐπίσης καί ἡ ἐλευθέρα αὐτοδιαχείρισις; Πότε ἀκριβῶς δέν μᾶς σκότωναν καί δέν μᾶς βίαζαν καί δέν μᾶς φίμωναν ὅταν ἀντιμιλούσαμε; Ποιός ἦταν αὐτός, πού στήν διάρκεια τῆς σχετικῶς προσφάτου  ἱστορίας ἐπέτρεψε στόν ἀντόλογον νά ἐκφραστῇ;
  Καί τί ἀκριβῶς ῥόλο παίζει τό ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ; Τοῦ ἀρίστου γλείφτου;  
 • Πολιτική ζωτικού χώρου (lebensraum), απαίτηση ζωτικού χώρου στην ανατολή, υπεράσπιση «αίματος και χώματος» (Blut und Boden).
  -Μπήκαμε καὶ στὴν ἐπεκτατικὴ πολιτική. 
  Μάλλιστα. Ἀλλὰ ἀκόμη ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ τείχος  τῆς ντροπῆς… Πάρα μὰ πάρα πολὺ ἀναρωτιέμαι… 
 • Πρωσικές αρετές και το φιλοσοφικό κίνημα του γερμανικού ιδεαλισμού.
  -Ἐδῶ ξαναμπαίνουμε στὰ χωράφια τῶν ἠλιθίων. Γερμανικὸς ἐθνικοσοσιαλισμὸς σημαίνει κάτι ἠλίθιοι, ποὺ ἀγνοοῦν φυσικὰ τὴν ἱστορία, καὶ πασχίζουν μὲ τσαμπουκὰ νὰ μᾶς κάτσουν στὴν κεφαλὴ καὶ νὰ κουνοῦν τὰ ποδάρια. Ἀλοίμονό μας!!! 
  Ἀλλά μήπως καί στόν κομμουνισμό δέν ἔχουμε τόν ἀνάλογον φασισμό; Μήπως κι ἐκεῖ δέν ἔχουμε μίαν παρά φύσιν ἰσοπέδωσιν ἀξιῶν, ἀρχῶν, φυλῶν, ἐθνῶν, πολιτισμῶν, προσωπικοτήτων; Γιατί δέν ἀναφέρονται κι αὐτοί; Ἤ μήπως αὐτοί μᾶς προέκυψαν λέλουδα τοῦ μπαξέ;
 • Όπως και ο φασισμός στην Ιταλία, τον οποίο ο ίδιος ο Μουσολίνι χαρακτήριζε ως «συγχώνευση του κεφαλαίου και του κράτους», έτσι και οι εθνικοσοσιαλιστές υποστηρίχθηκαν οικονομικά από Γερμανούς όπως επίσης και ξένους επιχειρηματίες ως ανάχωμα ενάντια στο μπολσεβικισμό.
  Ἀντιθέτως, οἱ  κομμουνιστὲς ἐβασίστθησαν σὲ ἑβραϊκὰ κεφάλαια καὶ κεφάλια.
  Ἔπραξαν τὰ ὅμοια μὲ τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστές, πασχίζοντας νὰ μετατρέψουν τὸ ὑβρίδιον κράτος τους ὄχι σὲ ἔθνος, ἀλλὰ σὲ κάτι ὁμοιογενές. Σαφῶς καὶ δὲν τὰ κατάφεραν. Πῶς θά μποροῦσαν ἄλλως τέ; Ἐφ’ ὅσον λειτούργησαν παρά φύσιν, ἦταν δυνατόν κι αὐτοί, ὅπως καί τό «ἀντίπαλόν τους δέος» νά διατηρηθοῦν γιά καιρό στήν ἐξουσία;
 • Ο γερμανικός αντισημιτισμός προήλθε από διαφορετικές και εν μέρει αντιφατικές κοινωνικές κατευθύνσεις. Βάσει αυτών, οι Εβραίοι είχαν την ευθύνη για οποιαδήποτε κοινωνική κρίση, όπως την ανεργία, την αστικοποίηση, την ερήμωση της επαρχίας, κλπ. Μια εθνικοσοσιαλιστικής προελεύσεως θεωρία συνωμοσίας τούς παρουσίαζε ως υπαίτιους του σοβιετικού μπολσεβικισμού, όπως συγχρόνως και του θανάσιμου εχθρού του, της αγγλοαμερικανικής κεφαλαιοκρατίας, κοινός στόχος των οποίων ήταν η σύνθλιψη της Γερμανίας. Γενικώς οι Εβραίοι θεωρούνταν αποσυνθετικό στοιχείο για την κοινωνία, καθώς επίσης και κατωτέρα φυλή. Οι Εθνικοσοσιαλιστές έστησαν ολόκληρη επιχείρηση (Επιχείρηση Ράινχαρντ) για να εξοντώσουν όλους τους Εβραίους τόσο στην Γερμανία όσο και στις κατεχόμενες χώρες. Δημιουργήθηκαν, έτσι, τα Ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης, στα οποία βρήκαν τον θάνατο περίπου 6.000.000 Εβραίοι.
  Ὅπως πρὸ ἀνέφερα, γιὰ τὰ σοσιαλιστικὰ καθεστῶτα τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως ἐχθρὸς ἦταν ὁ ταξικὸς ἐχθρός. ὅποιος ἠρνεῖτο τὴν ὁμογενοποίησιν ἔπρεπε νὰ τὸ βουλώσῃ.
  Οἱ διώξεις ἦταν ταξικές, ὄχι φυλετικές, ἀλλὰ ἐπέφεραν ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἀποτελέσματα καὶ πολλαπλασίους νεκρούς!  
 • Ο όρος της φυλής αποτελούσε κεντρική έννοια της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας. Τέθηκε ως αίτημα η «ανωτερότητα της άρειας φυλής», η οποία έπρεπε οπωσδήποτε να προστατευτεί από την ανάμειξη με άλλες φυλές που θα αποτελούσε «επιβλαβή επιρροή». Η ανάγκη αυτή για τη συντήρηση της αποκαλούμενης «αγνότητας του αίματος» στάθηκε λόγος για τους νόμους της Νυρεμβέργης, οι οποίοι απαγόρευαν το γάμο μεταξύ Γερμανών και «κυρίως διαφορετικής φυλής» ξένων. Η εξόντωση ή η υποχρεωτική στείρωση ψυχικά ασθενών και εγκληματιών (Πρόγραμμα Ευθανασίας T-4), είχε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ως στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης “ανεπαρκών” γονιδίων στις επόμενες γενεές.
  Ἐν τάξει, εἴπαμε, γερμανοδικτατορικὲς παπαριές… Ἔχει πολλὲς τέτοιες ὁ μπαξές….

 Εθνικοσοσιαλισμός στην Ελλάδα

 • Ο Εθνικοσοσιαλισμός στην Ελλάδα υπήρξε κάτα την διάρκεια του Δικτατορικού Καθεστώτος του Ιωάννη Μεταξά 1936 – 1940 ο οποίος στάθηκε αντίθετος του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού και του Ιταλικού Φασισμού
  Μάλλιστα….
  Ὁ Μεταξᾶς μᾶς ἔφερρε τὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, ὁ ὁποῖος ὅμως ἦταν σὲ ἀντίθετον γραμμὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους δύο. Ἐπεὶ δὴ ὅμως περὶ Μεταξᾶ ἔχω διαβάσει πολλά, θὰ τολμήσω νὰ ἰσχυριστῶ πὼς σὲ πολλὰ ζητήματα μὲ βρίσκει σύμφωνη. Ὄχι στὰ περὶ δικτατορίας, ἄν καὶ στὶς τότε συνθῆκες ἦταν μᾶλλον ἀναγκαία.
Ἐν ὁλίγοις…
Αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἐπικρατήσει ὥς ἐρμηνεῖες τῆς λέξεως ἐθνικοσοσιαλισμὸς τελικῶς εἶναι παρερμηνείες. 
Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι ἐγὼ εἶναι πὼς εἶναι ξεκάθαρος σοσιαλισμός. Τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ στὶς ἐξαγγελίες τους. Διότι στὴν πράξιν τὰ πάντα ἀλλάζουν. Καθῶς φυσικὰ καὶ σὲ κάθε σοσιαλισμό. 
Ὅσοι τὸν ἐφήρμοσαν ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους, ἐγκατέστησαν ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα, ποὺ μόνον κατ’  ὄνομα σοσιαλιστικὰ ἦταν.  Δῆλα μόνον κατ’ εἰρωνίαν κι ἐμπαιγμόν! 
Κι ἐπεὶ δὴ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ κρύβομαι πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις, θὰ τολμοῦσα νὰ ῥωτήσω τοὺς σημερινοὺς ἐκπροσώπους τῶν νεο-ἐθνικοσοσιαλιστῶν (καθῶς φυσικὰ καὶ τῶν σοσιαλιστῶν),  τί ἀκριβῶς πρεσβεύουν; Σοσιαλιστικές θέσεις; Δικτατορικές θέσεις; Ἤ κάτι ἄλλο; 
Καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὲ διαφωτίσουν….  Ὅλους μας…
Διότι τελικῶς ὅλοι τους ἔχουν βγεῖ πρὸς ἄγραν ψήφων πρὸ κειμένου νὰ ἐφαρμόσουν δικῆς τους ἐπινοήσεως δίκαια…  
Προσωπικῶς δὲν βρίσκω καμμίαν ἀπολύτως διαφορὰ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ μὲ τὸν σοσιαλισμό, τὸν κομμουνισμό, τὸν λενινισμό, τὸν μαρξισμό, τὸν μαοϊσμό, τὸν τέλος πάντων ὁποιονδήποτε -ισμό. 
Δικτατορίες, μὲ μπόλικη προπαγάνδα, μὲ πολὺ θάνατο, βία, στέρησιν ἐλευθεριῶν, μὲ ἀσυνείδητες τακτικὲς καταπατήσεως ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, μὲ ἐπεκτατικές, ἐπὶ τὸ πλεῖστον, θέσεις, μὲ ἄρνησιν ἀναγνωρίσεως δικαιώματος ἀντιλόγου…
Δυστυχῶς, ὅλα τὰ γουρούνια τὴν ἴδια μούρη ἔχουν… Μὰ ὅλα…
Υ.Γ.1. Ἐὰν δὲν πάψουν οἱ παντὸς εἴδους -ισμοί, Ἑλλάδα δὲν βλέπουμε…
Υ.Γ.2. Στὴν σελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς διάβασα διάφορα ἐνδιαφέροντα. Ἀλλὰ γενικά. Κάτι σέ πιό εἰδικό; Τί θά ἔκαναν γιά παράδειγμα μέ αὐττούς πού ἀντιλέγουν στίς δικές τους θέσεις; Θά τούς ἐξαφάνιζαν; Ἤ ὄχι; 
Υ.Γ.3. Ἐὰν ἐπισκεφθῇτε τὶς σελῖδες τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ θὰ διαπιστώσετε πὼς ἀρλουμπολογοῦν γενικῶς. Γιὰ νέα καθεστῶτα ἐτοιμάζονται…. Γιὰ νὰ δοῦμε… 
Υ.Γ.4. Λαχταρῶ  τὴν Ἑλλάδα μου! Σκέτο! Καὶ θὰ κάνω τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ τὴν κερδίσουμε ΟΛΗΝ! Ὄχι τμήματά της!
Υ.Γ.5. Ἔχουμε χάσει κάθε ἔννοια δικαίου πλέον. Ἀλλά, ἄν καὶ διαφωνῶ σὲ πολλά, θεωρῶ πὼς μᾶς χρειάζονται οἱ ἀκραῖες θέσεις ποὺ λαμβάνει τὸ ἐκκρεμὲς τῆς κοινωνίας μας, πρὸ κειμένου νὰ ἀναζητήσῃ καὶ νὰ βρῇ τὶς θέσεις τοῦ Μέσου. Δῆλα δή, τὰ ὅρια τῆς ἀρμονικῆς ταλαντώσεώς του.
Υ.Γ.6. Κάποιοι τύποι καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀφήσουν τοὺς τραμπουκισμούς. Νομίζω πὼς ἀπαιτεῖται πλέον!
Υ.Γ.7. Τώρα κατάλαβα γιατὶ ὁ Πλεύρης φωνάζει νὰ ψηφίσουμε τὸ ΚΚΕ ἀντὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Θέλει νὰ πᾶμε στὴν πηγή, στὸ πρωτότυπον σχῆμα, στὴν ἀρχικὴ ἰδεολογία… Δὲν τοῦ ἀρέσουν τὰ ἀντίγραφα!!! 
(1) Θεωρῶ τὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ἐν τελῶς ξεπουλημένο στοὺς κρατοῦντες ἐνημερωτικὸν μέσον. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὴν ἐπιλέγω γιὰ τὴν γενικότητα τῶν πληροφοριῶν ποὺ παρέχει. 

Πρώτη δημοσίευσις 20  Ἰουνίου 2012. «Χάθηκε» κι αὐτὸ μέσα σὲ τόσα ἄλλα…. Γιατί ὅμως «χάθηκαν» ἐπιλεκτικῶς κάποια ἄρθρα;

http://filonoi.gr/2012/08/04/ti-einai-ethikososialismos-2/ 
Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός; (ένα άρθρο για ανοιχτόμυαλους)


Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

Ἀρχὴ Σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις.
Κατ’ ἀρχὰς ἄς πιάσουμε τὴν ἑτυμολογία του. Ἐθνικό+σοσιαλισμός. (Ἤ ἄλλως Ἔθνος +σοσιαλισμός.)

Σοσιαλισμός= ἡ οἰκονομοκοινωνικὴ θεωρία καθ’ ἧν πρέπει νὰ ἐκλείψῃ ἡ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀνισότης, μεθ’ ὅλων τῶν συνεπειῶν της, ἡ ὀφειλομένη εἰς τὸ κεφαλαιοκρατικὸν καθεστῶς, καὶ νὰ ἐγκαθιδρυθῇ νέον καθεστώς, οἰκονομικῆς ἰσότητος καὶ δικαιοσύνης, τὸ σοσιαλιστικόν. (Μεγάλη Ἑλληνικὴ  Ἐγκυκλοπαίδεια  Παύλου Δρανδάκη)
Ἐὰν προσθέσω λοιπὸν καὶ τὴν λέξι ἔθνος θὰ καταλήξω στὸ συμπέρασμα, πὼς ἐθνικοσιαλισμὸς εἶναι ἐκεῖνον τὸ κίνημα ποὺ στοχεύει στὴν σοσιαλιστικὴ κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν, μὲ ἰσχυρὴ ὅμως ἐθνικὴ συνείδησιν καὶ ταὐτότητα. 

Βέβαια ἐμέναν ἡ λέξις σοσιαλισμὸς δὲν μὲ βρίσκει σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων σύμφωνη, ἐὰν ἀσχοληθοῦμε μόνον μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὁρίζεται ἡ διακυβέρνησις. 
Ἐὰν ὅμως παραμείνουμε στὰ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, σαφῶς καὶ θὰ συμφωνήσω. Τὰ φεουδαρχικὰ καθεστῶτα (ἐπισήμως τοὐλάχιστον) μᾶς τελείωσαν.
Ἄς περάσω ὅμως (ἀναγκαστικῶς)  καὶ στὴν  ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, (1) πρὸ κειμένου νὰ ἀντλήσω κάποιες πληροφορίες.
Δὲν ἔχω διαβάσει τὸ «ὁ ἀγών μου»  τοῦ Χίτλερ καὶ τελῶ ὑπὸ μαῦρο σκότος. 
Παρ’ ὅλα αὐτὰ θὰ προσπαθήσω νὰ κατανοήσω ἐγὼ πρωτίστως τὴν σχέσιν τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας μὲ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ καὶ τὴν Χρυσὴ Αὐγή. 
Διαβάζω λοιπόν:

Ο Γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός ή ναζισμός 

είναι πολιτικό κίνημα που εμφανίστηκε στη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1920 και το οποίο το 1933 οδήγησε στην καθιέρωση δικτατορικού καθεστώτος, ιδεολογικά βασιζόμενου στη φυλετική ιδέα. Το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα βρίσκει τη βάση του στην αρνητική στάση απέναντι στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, αλλά και απέναντι στον κομμουνισμό. Ο ρατσισμός και οαντισημιτισμός αποτελούν ιδεολογικές βάσεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, ενώ στους κύριους στόχους ανήκει η αναθεώρηση τηςσυνθήκης των Βερσαλλιών, οι σκληροί όροι της οποίας θεωρήθηκαν μετά την ήττα στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο ταπεινωτικοί από τους Γερμανούς. Επίσης στους κύριους σκοπούς ανήκει η αντικατάσταση του μισητού δημοκρατικού συστήματος με καθεστώς που θα βασιζόταν στην αρχή της «κοινότητας» με την έννοια της εθνικής και βιολογικής ενότητας με επικεφαλής τον Φύρερ. Οι ιδεολογικές αρχές του εθνικοσοσιαλισμού και η εφαρμογή τους στην πράξη οδήγησαν στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και στο Ολοκαύτωμα στα στρατόπεδα εξόντωσης.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ περιγράφεται στὸ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ δὲν εἶναι σοσιαλισμός. Ὁ σοσιαλισμὸς ὑποτίθεται προϋποθέτει σοσιαλιστικὴ δομὴ κι ὄχι δικτατορία. Ἀναρωτιέμαι λοιπὸν γιὰ τὸ πόσο σοσιαλιστὴς ἦταν ὁ Χίτλερ. Μήπως ἁπλῶς παρέσυρε τούς συντοπῖτες του σέ μία πλάνη;
Γιὰ νὰ δοῦμε….
Ως κύρια χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
 • Ρατσισμός και, κυρίως, αντισημιτισμός, ο οποίος οδήγησε στο Ολοκαύτωμα, όπως και η εξύμνηση της «άρειας και γερμανικής φυλής». -Αὐτὸ ἐπίσης δὲν εἶναι σοσιαλισμός. Εἶναι πλάνη. Τί σημαίνει ῥατσισμός; Μίσος κατά ἄλλης φυλῆς; Μὰ ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες δὲν ἔχουμε μῖσος γιὰ καμμίαν φυλή. Πῶς θά μποροῦσε λοιπόν νά μᾶς ἀφορᾶ κάτι τέτοιο; Ἤ μήπως κάποιος ἀπό ἐμᾶς μίλησε γιά ἀρεία φυλή καί δέν τό ἔχω πάρει εἴδησιν; Γενκῶς δὲν μοῦ ἀρέσει τὸ μῖσος. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὁ ῥατσισμός, καὶ ἰδίως ὁ ῥατσισμὸς κατὰ Ἑλλήνων…..
 • Ευγονική και «φυλετική υγιεινή», η οποία επιβάλλεται στο λαό με τους φυλετικούς Νόμους της Νυρεμβέργης και το Πρόγραμμα Ευθανασίας T-4 -Ξέρω, γερμανικὲς παραδοξολογίες καὶ παπαριές….  Τέτοιοι πού εἶναι τί θά μποροῦσαν νά καταλάβουν; 
 • Συγγένεια με τον φασισμό, η οποία μεταξύ άλλων φαίνεται και στην σκηνοθέτηση προπαγανδιστικών διοργανώσεων. -Ἐπεὶ δὴ ὁ φασισμὸς τοῦ Μουσολίνι ἦταν ἄλλο πρᾶγμα, ἐδῶ θὰ διαφωνήσω ὀριζοντίως καὶ καθέτως… Ἀρκεῖ… Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;2
 • Αντίθεση με τον μαρξισμό, τον κομμουνισμό, τον μπολσεβικισμό και τον καπιταλισμό. -Χμμμ…. Πλάκα μᾶς κάνουν; Κι αὐτά τί εἶναι;
  (Ἔχω κι ἄλλα… Παρακάτω…)
  Πάντως, πράγματι εἶχαν ἀντίθεσιν μὲ τὸν μπολσεβικισμό, τὸν μαρξισμὸ καὶ τὸν κομμουνισμό. Ὄχι φυσικὰ ἰδεολογική. Οὔτε ταξική! Ἀντιθέτως θὰ ἔλεγα… Καθαρὰ ἀντίθεσις συμφερόντων ἦταν….
 • Απολυταρχισμός – Άρνηση της δημοκρατίας μέσω της σύνθλιψης πολιτικών κομμάτων και συνδικάτων και του περιορισμού της ελευθερίας τύπου και έκφρασης.
  -Χμμμμ… Ἐγώ πάλι πού δέν θέλω κανένα κόμμα θεωροῦμε ἐθνικοσοσιαλίστρια; Γιατί; 
  Ἀρνοῦμαι ἐπίσης καὶ τὴν δημοκρατία. Ἀρνοῦμαι καὶ κάθε μορφῆς δικτατορία…. Ἀρνοῦμαι καὶ τὴν καταπίεσιν τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως; Κι ἐπεὶ δὴ χάθηκα, μήπως κάποιος θά μποροῦσε νά μοῦ ἐξηγήσῃ τί ἀκριβῶς εἶμαι;  
 • Εκτενής δύναμη για τις μυστικές υπηρεσίες και τους πληροφοριοδότες (βλ. Γκεστάπο).
  -Πάλι στὶς ὁμοιότητες μὲ τὸ ΚΚ πᾶμε. Διότι τί ἀκριβῶς ἦταν ἡ KGB; Νηπιαγωγεῖο; Ἤ μήπως τά δικά της ῥατσιστικά καμώματα συγχωροῦνται; Μπορεῖ κάποιος νά ξεχάσῃ τά ἐκατομμύρια τῶν νεκρῶν πού ἄφησε πίσω του ὁ κομμουνισμός τῆς Ῥωσσίας; Καί γιατί οὐδεῖς ἀκόμη δέν ζητᾶ ἀποζημιώσεις γιά τίς ἑκατόμβες θυμάτων πού δημιούργησε; 
 • Σύστημα Φύρερ – Συγκέντρωση της εξουσίας σε μια κεντρική ηγετική προσωπικότητα, καθώς επίσης και ανάλογη ιεραρχική συνέχεια προς τα κάτω (ιεραρχική πυραμίδα).
  -Δὲν ξέρω τὶ ἀκριβῶς συνέβη. Ὁ Χίτλερ ἀντέγραψε τόν Στάλιν στίς τακτικές ἤ ὁ Στάλιν τόν Χίτλερ;
  Ἐπ’  εὐκαιρίας νὰ προσθέσω φυσικὰ τὶς ἐκτοπίσεις, δολοφονίες καθῶς καὶ ἐξαφανίσεις παντὸς ἀντιπάλου τοῦ Χίτλερ. Δὲν ἄφησε γύρω του κανέναν ἐπίδοξον δολοφόνο του ἤ τέλος πάντων κάποιον ποὺ νὰ ἀξιώνῃ τὴν πτώσιν του. 
  Ἀκριβῶς δῆλα δὴ ὅπως ἔπραξε καὶ ὁ «πατερούλης», καθῶς καὶ οἱ προκάτοχοι καὶ διάδοχοί του. Ἐκείνη ἡ Σιβηρία βόγκηξε!   
 • Μιλιταρισμός (στρατοκρατία)
  – Ἐδῶ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν ἐπίσης. 
  Ποιό κράτος πού σέβεται τόν ἑαυτόν του δέν εἶναι κατά  βάθος στρατοκρατούμενον;  Πλὴν τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν φυσικά, ποὺ οὐδόλως σέβεται τὸν ἑαυτόν του, δὲν γνωρίζω κάποιο κράτος στὸν πλανήτη ποὺ νὰ θεωρεῖται τύποις ἐλεύθερον καὶ νὰ μὴν ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν ἐλευθερία του.
  Ἐν ὁλίγοις, κατ’ ἐμέ, εἶναι ἀπαραίτητος ἡ στρατιωτικὴ αὐτοδυναμία μίας χώρας. Ὄχι γιὰ ἐπιθετικὰ ἔργα. Μόνον γιὰ εἰρηνικά. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔχῃ εἰρήνη μὲ τοὺς γείτονες, πρέπει νὰ σὲ σέβονται κι ὄχι νὰ σὲ θεωροῦν ῥόμπα ξεκούμπωτη. (Καλὴν ὥρα…)
  Συνεπῶς, ἡ στρατοκρατία τοῦ Χίτλερ, (διότι σὲ αὐτὴν ἀναφερόμαστε) εἶναι μᾶλλον ἡ ἐπιθετικὴ στάσις τῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς τῆς Γερμανίας. Ἀλλά τά ἴδια ἀκριβῶς δέν ἔκανε καί ἡ Ῥωσσία; Τί ἦταν ἡ Πολωνία; Ἡ Οὐκρανία; Ἡ Ἀνατολική Γερμανία; Ἀπό ἄλλον πλανήτη κατέβηκαν ἐτοῦτοι οἱ στρατοκρᾶτες; 
 • Ιδεολογία της Volksgemeinschaft, της εθνικής και βιολογικής ενότητας δίχως κοινωνικό αγώνα.
  -Οὔπςς…
  Μήπως ἀναφέρεται στό Ὑπουργεῖον Προπαγάνδας τοῦ Γ’   Ῥάιχ; Ἀλήθεια; Καί ποῦ στόν κόσμο δέν εἶναι Ὑπουργεῖα Προπαγάνδας τά Ὑπουργεῖα; Ἤ μήπως δέν ἦταν Ὑπουργεῖα Προπαγάνδας αὐτά ἐπί Μεταξᾶ; Ἐπί Σοβιετικῆς Ἐνώσεως; Ἐπί μΠΑτΣΟΚ; Ἐπί Σαρόν στό Ἰσραήλ; Ἐπί Μουμπάρακ στήν Αἴγυπτον; Ἐπί  Ῥοῦσβελτ  στίς ΗΠΑ; Ἐπί Τσώρτσιλ στό Ἠνωμένον Βασίλειον; Ἐπί Ἐρντογάν στήν Τουρκία; Ἑπί….  Ἄς μὴν σᾶς ζαλίζω… Ποῦ στά κομμάτια, σέ ὅλον τόν πλανήτη δέν ἐλέγχονται τά ΜΜΕ, τά τῆς παιδείας καθῶς ἐπίσης καί ἡ ἐλευθέρα αὐτοδιαχείρισις; Πότε ἀκριβῶς δέν μᾶς σκότωναν καί δέν μᾶς βίαζαν καί δέν μᾶς φίμωναν ὅταν ἀντιμιλούσαμε; Ποιός ἦταν αὐτός, πού στήν διάρκεια τῆς σχετικῶς προσφάτου  ἱστορίας ἐπέτρεψε στόν ἀντόλογον νά ἐκφραστῇ;
  Καί τί ἀκριβῶς ῥόλο παίζει τό ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ; Τοῦ ἀρίστου γλείφτου;  
 • Πολιτική ζωτικού χώρου (lebensraum), απαίτηση ζωτικού χώρου στην ανατολή, υπεράσπιση «αίματος και χώματος» (Blut und Boden).
  -Μπήκαμε καὶ στὴν ἐπεκτατικὴ πολιτική. 
  Μάλλιστα. Ἀλλὰ ἀκόμη ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ τείχος  τῆς ντροπῆς… Πάρα μὰ πάρα πολὺ ἀναρωτιέμαι… 
 • Πρωσικές αρετές και το φιλοσοφικό κίνημα του γερμανικού ιδεαλισμού.
  -Ἐδῶ ξαναμπαίνουμε στὰ χωράφια τῶν ἠλιθίων. Γερμανικὸς ἐθνικοσοσιαλισμὸς σημαίνει κάτι ἠλίθιοι, ποὺ ἀγνοοῦν φυσικὰ τὴν ἱστορία, καὶ πασχίζουν μὲ τσαμπουκὰ νὰ μᾶς κάτσουν στὴν κεφαλὴ καὶ νὰ κουνοῦν τὰ ποδάρια. Ἀλοίμονό μας!!! 
  Ἀλλά μήπως καί στόν κομμουνισμό δέν ἔχουμε τόν ἀνάλογον φασισμό; Μήπως κι ἐκεῖ δέν ἔχουμε μίαν παρά φύσιν ἰσοπέδωσιν ἀξιῶν, ἀρχῶν, φυλῶν, ἐθνῶν, πολιτισμῶν, προσωπικοτήτων; Γιατί δέν ἀναφέρονται κι αὐτοί; Ἤ μήπως αὐτοί μᾶς προέκυψαν λέλουδα τοῦ μπαξέ;
 • Όπως και ο φασισμός στην Ιταλία, τον οποίο ο ίδιος ο Μουσολίνι χαρακτήριζε ως «συγχώνευση του κεφαλαίου και του κράτους», έτσι και οι εθνικοσοσιαλιστές υποστηρίχθηκαν οικονομικά από Γερμανούς όπως επίσης και ξένους επιχειρηματίες ως ανάχωμα ενάντια στο μπολσεβικισμό.
  Ἀντιθέτως, οἱ  κομμουνιστὲς ἐβασίστθησαν σὲ ἑβραϊκὰ κεφάλαια καὶ κεφάλια.
  Ἔπραξαν τὰ ὅμοια μὲ τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστές, πασχίζοντας νὰ μετατρέψουν τὸ ὑβρίδιον κράτος τους ὄχι σὲ ἔθνος, ἀλλὰ σὲ κάτι ὁμοιογενές. Σαφῶς καὶ δὲν τὰ κατάφεραν. Πῶς θά μποροῦσαν ἄλλως τέ; Ἐφ’ ὅσον λειτούργησαν παρά φύσιν, ἦταν δυνατόν κι αὐτοί, ὅπως καί τό «ἀντίπαλόν τους δέος» νά διατηρηθοῦν γιά καιρό στήν ἐξουσία;
 • Ο γερμανικός αντισημιτισμός προήλθε από διαφορετικές και εν μέρει αντιφατικές κοινωνικές κατευθύνσεις. Βάσει αυτών, οι Εβραίοι είχαν την ευθύνη για οποιαδήποτε κοινωνική κρίση, όπως την ανεργία, την αστικοποίηση, την ερήμωση της επαρχίας, κλπ. Μια εθνικοσοσιαλιστικής προελεύσεως θεωρία συνωμοσίας τούς παρουσίαζε ως υπαίτιους του σοβιετικού μπολσεβικισμού, όπως συγχρόνως και του θανάσιμου εχθρού του, της αγγλοαμερικανικής κεφαλαιοκρατίας, κοινός στόχος των οποίων ήταν η σύνθλιψη της Γερμανίας. Γενικώς οι Εβραίοι θεωρούνταν αποσυνθετικό στοιχείο για την κοινωνία, καθώς επίσης και κατωτέρα φυλή. Οι Εθνικοσοσιαλιστές έστησαν ολόκληρη επιχείρηση (Επιχείρηση Ράινχαρντ) για να εξοντώσουν όλους τους Εβραίους τόσο στην Γερμανία όσο και στις κατεχόμενες χώρες. Δημιουργήθηκαν, έτσι, τα Ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης, στα οποία βρήκαν τον θάνατο περίπου 6.000.000 Εβραίοι.
  Ὅπως πρὸ ἀνέφερα, γιὰ τὰ σοσιαλιστικὰ καθεστῶτα τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως ἐχθρὸς ἦταν ὁ ταξικὸς ἐχθρός. ὅποιος ἠρνεῖτο τὴν ὁμογενοποίησιν ἔπρεπε νὰ τὸ βουλώσῃ.
  Οἱ διώξεις ἦταν ταξικές, ὄχι φυλετικές, ἀλλὰ ἐπέφεραν ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἀποτελέσματα καὶ πολλαπλασίους νεκρούς!  
 • Ο όρος της φυλής αποτελούσε κεντρική έννοια της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας. Τέθηκε ως αίτημα η «ανωτερότητα της άρειας φυλής», η οποία έπρεπε οπωσδήποτε να προστατευτεί από την ανάμειξη με άλλες φυλές που θα αποτελούσε «επιβλαβή επιρροή». Η ανάγκη αυτή για τη συντήρηση της αποκαλούμενης «αγνότητας του αίματος» στάθηκε λόγος για τους νόμους της Νυρεμβέργης, οι οποίοι απαγόρευαν το γάμο μεταξύ Γερμανών και «κυρίως διαφορετικής φυλής» ξένων. Η εξόντωση ή η υποχρεωτική στείρωση ψυχικά ασθενών και εγκληματιών (Πρόγραμμα Ευθανασίας T-4), είχε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ως στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης “ανεπαρκών” γονιδίων στις επόμενες γενεές.
  Ἐν τάξει, εἴπαμε, γερμανοδικτατορικὲς παπαριές… Ἔχει πολλὲς τέτοιες ὁ μπαξές….

 Εθνικοσοσιαλισμός στην Ελλάδα

 • Ο Εθνικοσοσιαλισμός στην Ελλάδα υπήρξε κάτα την διάρκεια του Δικτατορικού Καθεστώτος του Ιωάννη Μεταξά 1936 – 1940 ο οποίος στάθηκε αντίθετος του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού και του Ιταλικού Φασισμού
  Μάλλιστα….
  Ὁ Μεταξᾶς μᾶς ἔφερρε τὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, ὁ ὁποῖος ὅμως ἦταν σὲ ἀντίθετον γραμμὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους δύο. Ἐπεὶ δὴ ὅμως περὶ Μεταξᾶ ἔχω διαβάσει πολλά, θὰ τολμήσω νὰ ἰσχυριστῶ πὼς σὲ πολλὰ ζητήματα μὲ βρίσκει σύμφωνη. Ὄχι στὰ περὶ δικτατορίας, ἄν καὶ στὶς τότε συνθῆκες ἦταν μᾶλλον ἀναγκαία.
Ἐν ὁλίγοις…
Αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἐπικρατήσει ὥς ἐρμηνεῖες τῆς λέξεως ἐθνικοσοσιαλισμὸς τελικῶς εἶναι παρερμηνείες. 
Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι ἐγὼ εἶναι πὼς εἶναι ξεκάθαρος σοσιαλισμός. Τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ στὶς ἐξαγγελίες τους. Διότι στὴν πράξιν τὰ πάντα ἀλλάζουν. Καθῶς φυσικὰ καὶ σὲ κάθε σοσιαλισμό. 
Ὅσοι τὸν ἐφήρμοσαν ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους, ἐγκατέστησαν ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα, ποὺ μόνον κατ’  ὄνομα σοσιαλιστικὰ ἦταν.  Δῆλα μόνον κατ’ εἰρωνίαν κι ἐμπαιγμόν! 
Κι ἐπεὶ δὴ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ κρύβομαι πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις, θὰ τολμοῦσα νὰ ῥωτήσω τοὺς σημερινοὺς ἐκπροσώπους τῶν νεο-ἐθνικοσοσιαλιστῶν (καθῶς φυσικὰ καὶ τῶν σοσιαλιστῶν),  τί ἀκριβῶς πρεσβεύουν; Σοσιαλιστικές θέσεις; Δικτατορικές θέσεις; Ἤ κάτι ἄλλο; 
Καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὲ διαφωτίσουν….  Ὅλους μας…
Διότι τελικῶς ὅλοι τους ἔχουν βγεῖ πρὸς ἄγραν ψήφων πρὸ κειμένου νὰ ἐφαρμόσουν δικῆς τους ἐπινοήσεως δίκαια…  
Προσωπικῶς δὲν βρίσκω καμμίαν ἀπολύτως διαφορὰ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ μὲ τὸν σοσιαλισμό, τὸν κομμουνισμό, τὸν λενινισμό, τὸν μαρξισμό, τὸν μαοϊσμό, τὸν τέλος πάντων ὁποιονδήποτε -ισμό. 
Δικτατορίες, μὲ μπόλικη προπαγάνδα, μὲ πολὺ θάνατο, βία, στέρησιν ἐλευθεριῶν, μὲ ἀσυνείδητες τακτικὲς καταπατήσεως ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, μὲ ἐπεκτατικές, ἐπὶ τὸ πλεῖστον, θέσεις, μὲ ἄρνησιν ἀναγνωρίσεως δικαιώματος ἀντιλόγου…
Δυστυχῶς, ὅλα τὰ γουρούνια τὴν ἴδια μούρη ἔχουν… Μὰ ὅλα…
Υ.Γ.1. Ἐὰν δὲν πάψουν οἱ παντὸς εἴδους -ισμοί, Ἑλλάδα δὲν βλέπουμε…
Υ.Γ.2. Στὴν σελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς διάβασα διάφορα ἐνδιαφέροντα. Ἀλλὰ γενικά. Κάτι σέ πιό εἰδικό; Τί θά ἔκαναν γιά παράδειγμα μέ αὐττούς πού ἀντιλέγουν στίς δικές τους θέσεις; Θά τούς ἐξαφάνιζαν; Ἤ ὄχι; 
Υ.Γ.3. Ἐὰν ἐπισκεφθῇτε τὶς σελῖδες τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ θὰ διαπιστώσετε πὼς ἀρλουμπολογοῦν γενικῶς. Γιὰ νέα καθεστῶτα ἐτοιμάζονται…. Γιὰ νὰ δοῦμε… 
Υ.Γ.4. Λαχταρῶ  τὴν Ἑλλάδα μου! Σκέτο! Καὶ θὰ κάνω τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ τὴν κερδίσουμε ΟΛΗΝ! Ὄχι τμήματά της!
Υ.Γ.5. Ἔχουμε χάσει κάθε ἔννοια δικαίου πλέον. Ἀλλά, ἄν καὶ διαφωνῶ σὲ πολλά, θεωρῶ πὼς μᾶς χρειάζονται οἱ ἀκραῖες θέσεις ποὺ λαμβάνει τὸ ἐκκρεμὲς τῆς κοινωνίας μας, πρὸ κειμένου νὰ ἀναζητήσῃ καὶ νὰ βρῇ τὶς θέσεις τοῦ Μέσου. Δῆλα δή, τὰ ὅρια τῆς ἀρμονικῆς ταλαντώσεώς του.
Υ.Γ.6. Κάποιοι τύποι καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀφήσουν τοὺς τραμπουκισμούς. Νομίζω πὼς ἀπαιτεῖται πλέον!
Υ.Γ.7. Τώρα κατάλαβα γιατὶ ὁ Πλεύρης φωνάζει νὰ ψηφίσουμε τὸ ΚΚΕ ἀντὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Θέλει νὰ πᾶμε στὴν πηγή, στὸ πρωτότυπον σχῆμα, στὴν ἀρχικὴ ἰδεολογία… Δὲν τοῦ ἀρέσουν τὰ ἀντίγραφα!!! 
(1) Θεωρῶ τὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ἐν τελῶς ξεπουλημένο στοὺς κρατοῦντες ἐνημερωτικὸν μέσον. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὴν ἐπιλέγω γιὰ τὴν γενικότητα τῶν πληροφοριῶν ποὺ παρέχει. 

Πρώτη δημοσίευσις 20  Ἰουνίου 2012. «Χάθηκε» κι αὐτὸ μέσα σὲ τόσα ἄλλα…. Γιατί ὅμως «χάθηκαν» ἐπιλεκτικῶς κάποια ἄρθρα;

http://filonoi.gr/2012/08/04/ti-einai-ethikososialismos-2/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου