a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Με αφορμή την αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο τις πυρκαγιές και γενικά τις φυσικές καταστροφές, αλλά και τον πανικό που καταβάλλει κάθε φορά τους πολίτες, των οποίων οι περιοχές πλήττονται, θέλουμε να παραθέσουμε κομμάτι από το σχέδιο «Παλλαϊκή Άμυνα» του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μπάμπη Γεωργακάκη, προκειμένου να αποδείξουμε ότι στην Ελλάδα υπήρχαν ανέκαθεν φωνές που προειδοποιούσαν και πρότειναν.  
Για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας του ενιαίου του κράτους, για αποτελεσματική άμυνα σε ενδεχόμενη εισβολή, για την αντιμετώπιση κάθε είδους έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης ή σε καιρό πολέμου είναι αναγκαία η ετοιμότητα του εθνικού δυναμικού, που επιτυγχάνεται με την οργάνωση, προπαρασκευή, διάταξη και κινητοποίηση όλων των πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων και των πόρων της χώρας.

Η πολιτική κινητοποίηση, δηλαδή η κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση κάθε είδους έκτακτης ανάγκης, καθώς και η Παλλαϊκή Άμυνα (οργανωμένη κινητοποίηση του λαού, συμπληρωματικά με τις ΕΔ για τον ίδιο σκοπό) στέκονται στο επίκεντρο της έρευνας του πρώην βουλευτή, η οποία κατέληξε σε νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε όλα τα στάδια πριν τη ψηφοφορία, αλλά παραδόξως δεν έγινε ποτέ νόμος του κράτους.

Το ΠΥΓΜΗ.gr παραθέτει κομμάτια του νομοσχεδίου:
ΑΡΘΡΟ 3: Δημιουργείται υπουργείο Παλλαϊκής Άμυνας. Η οργάνωση, η λειτουργία, η στελέχωση και τα διάφορα επιτελικά όργανα όπου δεν ορίζει το παρόν νομοσχέδιο καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 4: Σε κάθε νομό ή επαρχία δημιουργείται όργανο Παλλαϊκής Άμυνας που αποτελείται από τους πολιτικούς, στρατιωτικούς και λαϊκούς φορείς της εκάστοτε περιοχής.
Άρθρο 5: Σε κάθε δήμο ή κοινότητα συγκροτούνται όργανα Παλλαϊκής Άμυνας.
Άρθρο 7: Στο υπουργείο Παλλαϊκής Άμυνας συγκρατούνται οι παρακάτω υπηρεσίες:
 • Διεύθυνση έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων.
 • Διεύθυνση έκτακτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών.
 • Διεύθυνση πολιτικής άμυνας και αυτοπροστασίας.
 • Διεύθυνση σχεδίασης και εκπαίδευσης προσωπικού και κατοίκων.
 • Διεύθυνση πολιτικής κινητοποίησης και οργανικής ανάπτυξης και υποστήριξης.
 • Διεύθυνση ενόπλων ομάδων Παλλαϊκής Άμυνας.
 • Διεύθυνση ενημέρωσης των Ελλήνων και της διεθνούς κοινής γνώμης.
Οι λεπτομέρειες για κάθε κατηγορία Διευθύνσεως είναι πολλές και δεν χωρούν σ’ αυτό το άρθρο. Θα αναφέρουμε, όμως, ορισμένες.
Η διεύθυνση έκτακτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών στοχεύει κυρίως στο σχεδιασμό τρόπων και μεθόδων σχετικά με την πρόληψη και την καταστολή πυρκαγιών, πλημμύρων, λοιπών θεομηνιών, τεχνολογικών καταστροφών και τη συνδρομή του πληθυσμού σ’ αυτές τις περιπτώσεις.
Η διεύθυνση πολιτικής άμυνας και αυτοπροστασίας αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για την αρτιότερη οργάνωση και εκμάθηση τρόπων και μεθόδων αυτοπροστασίας, αυτοάμυνας, αλληλοβοήθειας και πρώτων βοηθειών. Επιπλέον σημαντική είναι η εκμάθηση τρόπων αυτενέργειας του πληθυσμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δημιουργία υποδομής για την προστασία του πληθυσμού που αφορά καταφύγια, είδη διατροφής, νερό ρουχισμό, φως, υγειονομικό υλικό κ.α.
Τέλος κάποιες από τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης πολιτικής κινητοποίησης και οργανικής ανάπτυξης:
 • Κατάρτιση καταλόγων με υλικά ή άλλα εφόδια που χρειάζεται κάθε οικογένεια για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, σεισμών κ.ο.κ.
 • Εφοδιασμός των καταφυγίων με απαραίτητα υλικά.
 • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη λειτουργία της Παλλαϊκής Άμυνας.
 • Μετατροπή κοινόχρηστων χώρων σε καταφύγια.
 • Δυνατότητα συγκέντρωσης μέρους ή όλης της γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής και βιομηχανικής παραγωγής στο χώρο ευθύνης του υπουργείου σε περίπτωση φυσικής ή στρατιωτικής απειλής.
Άρθρο 9: Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης θα συγκροτούνται ομάδες Παλλαϊκής Άμυνας (ομάδα πυρόσβεσης, ομάδα διάσωσης)
Άρθρο 15: Ως προσωπικό της Παλλαϊκής Άμυνας νοείται όλος ο ελληνικός πληθυσμός, ως και οι εθελοντές Έλληνες της Διασποράς.
Άρθρο 16: Η πρόσκληση του προσωπικού (σ.σ. 17-65 χρονών άνδρες και γυναίκες) να γίνεται:
 • Σε καιρό ειρήνης για εκπαίδευση ή αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με απλή ειδοποίηση από το νομαρχιακό συντονιστικό όργανο και το αντίστοιχο επαρχιακό ή δημοτικό.
 • Σε περίοδο έντασης ή πολέμου, με πολιτική επιστράτευση.
Μήπως ήρθε η ώρα οι ιθύνοντες να δουν σοβαρά το θέμα της πυρασφάλειας με βάση την πρόληψη; Στο προαναφερθέν νομοσχέδιο μπορούν να βρουν πολλά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε έχει καταρτιστεί κατόπιν ενδελεχούς έρευνας αντιστοίχων περιπτώσεων του εξωτερικού προσαρμοσμένα με βάση τα ελληνικά δεδομένα.

ΠΥΓΜΗ.gr με αποσπάσματα από το βιβλίο του Μπάμπη Γεωργακάκη: Ταραγμένα χωρικά ύδατα, εκδόσεις Λιβάνη.  http://www.pygmi.gr/
Παλλαΐκή Άμυνα: Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και όχι μόνο

Με αφορμή την αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο τις πυρκαγιές και γενικά τις φυσικές καταστροφές, αλλά και τον πανικό που καταβάλλει κάθε φορά τους πολίτες, των οποίων οι περιοχές πλήττονται, θέλουμε να παραθέσουμε κομμάτι από το σχέδιο «Παλλαϊκή Άμυνα» του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μπάμπη Γεωργακάκη, προκειμένου να αποδείξουμε ότι στην Ελλάδα υπήρχαν ανέκαθεν φωνές που προειδοποιούσαν και πρότειναν.  
Για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας του ενιαίου του κράτους, για αποτελεσματική άμυνα σε ενδεχόμενη εισβολή, για την αντιμετώπιση κάθε είδους έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης ή σε καιρό πολέμου είναι αναγκαία η ετοιμότητα του εθνικού δυναμικού, που επιτυγχάνεται με την οργάνωση, προπαρασκευή, διάταξη και κινητοποίηση όλων των πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων και των πόρων της χώρας.

Η πολιτική κινητοποίηση, δηλαδή η κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση κάθε είδους έκτακτης ανάγκης, καθώς και η Παλλαϊκή Άμυνα (οργανωμένη κινητοποίηση του λαού, συμπληρωματικά με τις ΕΔ για τον ίδιο σκοπό) στέκονται στο επίκεντρο της έρευνας του πρώην βουλευτή, η οποία κατέληξε σε νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε όλα τα στάδια πριν τη ψηφοφορία, αλλά παραδόξως δεν έγινε ποτέ νόμος του κράτους.

Το ΠΥΓΜΗ.gr παραθέτει κομμάτια του νομοσχεδίου:
ΑΡΘΡΟ 3: Δημιουργείται υπουργείο Παλλαϊκής Άμυνας. Η οργάνωση, η λειτουργία, η στελέχωση και τα διάφορα επιτελικά όργανα όπου δεν ορίζει το παρόν νομοσχέδιο καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 4: Σε κάθε νομό ή επαρχία δημιουργείται όργανο Παλλαϊκής Άμυνας που αποτελείται από τους πολιτικούς, στρατιωτικούς και λαϊκούς φορείς της εκάστοτε περιοχής.
Άρθρο 5: Σε κάθε δήμο ή κοινότητα συγκροτούνται όργανα Παλλαϊκής Άμυνας.
Άρθρο 7: Στο υπουργείο Παλλαϊκής Άμυνας συγκρατούνται οι παρακάτω υπηρεσίες:
 • Διεύθυνση έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων.
 • Διεύθυνση έκτακτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών.
 • Διεύθυνση πολιτικής άμυνας και αυτοπροστασίας.
 • Διεύθυνση σχεδίασης και εκπαίδευσης προσωπικού και κατοίκων.
 • Διεύθυνση πολιτικής κινητοποίησης και οργανικής ανάπτυξης και υποστήριξης.
 • Διεύθυνση ενόπλων ομάδων Παλλαϊκής Άμυνας.
 • Διεύθυνση ενημέρωσης των Ελλήνων και της διεθνούς κοινής γνώμης.
Οι λεπτομέρειες για κάθε κατηγορία Διευθύνσεως είναι πολλές και δεν χωρούν σ’ αυτό το άρθρο. Θα αναφέρουμε, όμως, ορισμένες.
Η διεύθυνση έκτακτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών στοχεύει κυρίως στο σχεδιασμό τρόπων και μεθόδων σχετικά με την πρόληψη και την καταστολή πυρκαγιών, πλημμύρων, λοιπών θεομηνιών, τεχνολογικών καταστροφών και τη συνδρομή του πληθυσμού σ’ αυτές τις περιπτώσεις.
Η διεύθυνση πολιτικής άμυνας και αυτοπροστασίας αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για την αρτιότερη οργάνωση και εκμάθηση τρόπων και μεθόδων αυτοπροστασίας, αυτοάμυνας, αλληλοβοήθειας και πρώτων βοηθειών. Επιπλέον σημαντική είναι η εκμάθηση τρόπων αυτενέργειας του πληθυσμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δημιουργία υποδομής για την προστασία του πληθυσμού που αφορά καταφύγια, είδη διατροφής, νερό ρουχισμό, φως, υγειονομικό υλικό κ.α.
Τέλος κάποιες από τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης πολιτικής κινητοποίησης και οργανικής ανάπτυξης:
 • Κατάρτιση καταλόγων με υλικά ή άλλα εφόδια που χρειάζεται κάθε οικογένεια για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, σεισμών κ.ο.κ.
 • Εφοδιασμός των καταφυγίων με απαραίτητα υλικά.
 • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη λειτουργία της Παλλαϊκής Άμυνας.
 • Μετατροπή κοινόχρηστων χώρων σε καταφύγια.
 • Δυνατότητα συγκέντρωσης μέρους ή όλης της γεωργικής, δασικής, κτηνοτροφικής και βιομηχανικής παραγωγής στο χώρο ευθύνης του υπουργείου σε περίπτωση φυσικής ή στρατιωτικής απειλής.
Άρθρο 9: Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης θα συγκροτούνται ομάδες Παλλαϊκής Άμυνας (ομάδα πυρόσβεσης, ομάδα διάσωσης)
Άρθρο 15: Ως προσωπικό της Παλλαϊκής Άμυνας νοείται όλος ο ελληνικός πληθυσμός, ως και οι εθελοντές Έλληνες της Διασποράς.
Άρθρο 16: Η πρόσκληση του προσωπικού (σ.σ. 17-65 χρονών άνδρες και γυναίκες) να γίνεται:
 • Σε καιρό ειρήνης για εκπαίδευση ή αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με απλή ειδοποίηση από το νομαρχιακό συντονιστικό όργανο και το αντίστοιχο επαρχιακό ή δημοτικό.
 • Σε περίοδο έντασης ή πολέμου, με πολιτική επιστράτευση.
Μήπως ήρθε η ώρα οι ιθύνοντες να δουν σοβαρά το θέμα της πυρασφάλειας με βάση την πρόληψη; Στο προαναφερθέν νομοσχέδιο μπορούν να βρουν πολλά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε έχει καταρτιστεί κατόπιν ενδελεχούς έρευνας αντιστοίχων περιπτώσεων του εξωτερικού προσαρμοσμένα με βάση τα ελληνικά δεδομένα.

ΠΥΓΜΗ.gr με αποσπάσματα από το βιβλίο του Μπάμπη Γεωργακάκη: Ταραγμένα χωρικά ύδατα, εκδόσεις Λιβάνη.  http://www.pygmi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου