a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

 Τὸ Ὑποχθόνιο Σχέδιο τῶν Χαζάρων Δολοφόνων τῆς Ἑλλάδος τὸ Σχέδιον «Texas». 
 
Ὡς πρὸς τὶ ἡ κατασκευή Διεθνοῦς Ὁδικοῦ Τερατουργήματος;
Ἡ καλλιτέρευσις τοῦ ‘ἀσήμαντου’ ἐν πολλοῖς ὁδικοῦ δικτύου τῆς Πελοποννήσου, ἡ στοιχειώδης συντήρησις, ἐπ’ οὐδενί σημαίνει τὴν ἐκπόνησι σχεδίου διὰ τὴν δημιουργία νέου, πανάκριβου, τερατώδους Διεθνοῦς Ὁδικοῦ Δικτύου τύπου Texas! Καὶ ὃμως ἒχει γίνει ἡ ἒναρξις ἑνός «τεξακικοῦ» ὁδικοῦ δικτύου ΠΑΤΡΩΝ - ΚΑΛΑΜΩΝ (οὐχί Καλαμάτας).
Μήπως πρόκειται περὶ ἐξυπηρετήσεως τῶν κατοίκων τῆς πάλαι ποτέ Ἀπίας¹ νήσου ἢ χερσοννήσου; (¹
Πελοπόννησος,  Ἀπία πρό Πέλοπος, ἐπὶ ἐποχῆς Οἰνόμαου, 3300 πεχ,). Μήπως γίνεται διὰ τὴν ἐξυπηρέτησι ‘περαιτέρω’ τῶν μονίμως ταλαιπωρημένων κατοίκων; Κάθε ἂλλο. Οὐδείς ἐκ Πατρῶν πρόκειται νὰ ταξιδεύσῃ πρὸς Κυπαρισσίαν διὰ νὰ ἀγοράσῃ ἐλαιόλαδον, ἢ ἂλλως νὰ μεταβῇ ἀπὸ τὸν Πύργο πρὸς τὴν πόλιν τῶν Πατρέων διὰ νὰ ἀγοράσῃ δίσκο φρέννων αὐτοκινήτου εἲτε νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐν τάχει τὸν Περιφερειάρχη. Ἡ διευκόλυνσις ἐγένετο ἐπὶ τὸ ἂριστον διὰ τῆς σιδηροδρομικῆς ἁμαξοστοιχίας ἀπὸ τὸ 1885. Κάποιος ἡδύνατο νὰ ἀποστείλει καὶ 20 κιλά τρόφιμα εἰς συγγενεῖς καὶ φίλους μὲ ὁλίγα λεπτά τῆς δραχμῆς. Ὂνος, ἳππος, τραῖνο, περιβάλλον καὶ φύσις καθαρή καὶ ἀμόλυντος... (ναὶ παρὰ ταῦτα εἰς τὴν διακίνησι διὰ ἡλιοκίνητων ἁμαξῶν).
Μήπως ἐπιχειρεῖται ἡ ‘διευκόλυνσις’ τῶν τουριστῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπιφέρουν συνάλλαγμα, οἱ οἳτινες ὃμως παραλλήλως ἀφήνουν καὶ σωρεία καταστρεπτικῶν καταλοίπων; Οὒτε αὐτὸ ἐπιχειρεῖται, οὒτε ἡ ἀσφαλής μεταφορά τῶν πάλαι ποτέ ἐκλεκτῶν οἲνων, τῆς εὒγευστης σταφίδος, τῶν ἀποξηραμένων σύκων, ἢ ἐπιτραπεζίων σταφυλῶν, ἀμυγδάλων, καρυδιῶν, ὀρεγάνου, ἀφεψημάτων, μήλων, ἐλαιῶν, σακχαροτομάτων, σακχαροτεύτλων κ α; Ἀμφιβάλλω (εἰς τὴν Βόρεια Εὐρώπη ἀναγκαζόμεθα νὰ τρῶμε σκουπίδια ἐκ Δυτικῆς Τουρκίας).

Ἐὰν δὲν ἀφορᾶ τι ἐκ τῶν ἀνωτέρω τότε περὶ τίνος πρόκειται;
Σωρεία στοιχείων, κινήσεων, ἐνεργειῶν, ὓποπτων ἐπισκέψεων καταδεικνύουν ὃτι πρόκειται περὶ ἑνὸς ὓπουλου, ἐγκληματικοῦ καὶ καταστροφικοῦ, καθ’ὃλα ὑποχθονίου σχεδίου τῶν ἐχθρῶν τοῦ πλανήτη, Χαζάρων, τραπεζιτῶν κ α οἱ ὁποῖοι ἐποφθαλμιοῦν τὴν Δυτική Πελοπόννησο. Ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ὑπάρξεως γαιανθράκων, πετρελαϊκῶν στρωμάτων πιθανόν πλέον τῶν 200 ἑκατομμυρίων βαρελιῶν εἰς Πατραϊκόν κόλπον, ἑκατοντάδων χιλιάδων βαρελιῶν εἰς Κατάκωλον Πύργου, ἀλλά κυρίως μεγάλων ποσοτήτων μετάλλων χρησίμων διὰ τὴν Βιομηχανία εἰς τὴν Δυτική καὶ Κεντρική Πελοπόννησο. Εἰς τὸ Ὑποχθόνιο αὐτὸ Σχέδιο ἐντάσσονται οἱ ἐγκληματικές πυρκαϊές καὶ ἐμπρησμοί τῆς 25 Αὐγούστου 2007, οἱ ὁποίες θὰ ἀποτελοῦσαν τὴν προτελευταίαν πρᾶξιν τοῦ Σχεδίου. Εἶχαν προηγηθεῖ ἡ χρόνια ἀπαξίωσις τῆς περιοχῆς ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ ἀναγκαστική διαρκής ἀστυφιλία, ἡ ἐγκληματική ἀποδημία εἰς τὸ ἐξωτερικό, (Γερμανία, Αὐστραλία, ΗΠΑ, Καναδά κλπ), δηλαδή πρώτη πρϋπόθεσις ἦτο ἡ ἐρήμωσις τῆς περιοχῆς, ἀπὸ ἀνθρώπινο δυναμικό.
Ἓνα δεύτερο στοιχεῖο τὸ ὁποῖο διαπιστώνεται εἶναι ἡ ἀπὸ τὸ 1976 μὲ ὃλα τὰ μέσα ἐγκατάλειψις κάθε καλλιέργειας καὶ κτηνοτροφίας (λ χ μέσω ἐπιδοτήσεων τῆς ΕΕ, ἀπὸ τὸ1983 καὶ ἒπειτα), ἀκόμη καὶ τῶν πλέον στοιχειωδῶν καλλιεργειῶν, (τῶν ὡς πρὸς τὸ ζῆν ἀμπέλου, δενδρόκηπων, κλπ). Διαπιστώνεται ἐπίσης ἡ σταδιακή ὑπερχρέωσις τῶν οἰκοκυριῶν, τῶν κατὸχων κλήρων, ἡ ὑφαρπαγή τῶν περιουσιῶν των ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες καὶ γενικότερον ἡ ‘ἐπιτακτική’ ἐκδίωξις τῶν ἀγροτῶν (Σχεδιασμός μειώσεως τῆς Γεωργίας καὶ τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὸ 26% εἰς τὸ 9%). Ποῖος ὁ λόγος; Ὑπερίσχυσαν οἱ Εὐρωπαϊκές Συντεχνίες (Ὁλλανδας, Φραγκίας, Ἱσπανίας) μήπως; Τὰ πεπραγμένα τῶν κυβερνούντων ἐν Ἑλλάδι, ἀπὸ τὸ 1976 ἒως σήμερον καταμαρτυροῦν ὃτι ἡ εὐθύνη εἶναι πλήρης τῶν κυβερνούντων. Καὶ τὶ θὰ ἀπεγίνετο ὁ Ἑλληνικός πληθυσμός; Διὰ τὶ νὰ ἀποδημήσῃ; Μήπως ἦτο στείρα ἡ Ἑλληνική Γῆ; Κάθε ἂλλο!
Ἐνδεικτικά στοιχεῖα τὲλος ἀποτελοῦν: ἡ πλήρης ἐγκατάλειψις τῶν κατοίκων τῆς ἐπαρχίας ἐκ τῶν κυβερνώντων (ἂρνησις ἐκπονήσεως προγραμμάτων ὀργανωμένης καλλιέργειας κλπ μὲ συνέπεια οἱ ἐναπομείναντες νὰ ὑποαπασχολοῦνται). Ἡ ἐντατική καλλιέργεια, τὸ φαινόμενο τῆς ἀσυμφόρου εἲτε ἀνοήτου καὶ καταστροφικῆς μονοκαλλιέργειας, λ χ ἐλαιοκαλλιέργειας, φράουλας, ἀραβόσιτου, γεωμήλων, τομάτας πολτοποιήσεως, πιπεριᾶς εἲτε... ἀκακίας. Ἡ ρίψις ἀλλοπρόσαλλων ἰχνοστοιχείων εἰς τὴν στρατόσφαιρα, ὡς καὶ ὁ ψεκασμός διὰ καταστρεπτικῶν καὶ βλαβερῶν χημικῶν καὶ μεταλλαγμένων οὐσιῶν. Ἰχνοστοιχεῖα δενδρυλλίων, θάμνων καὶ φυτῶν τὰ ὁποῖα ἀποσκοποῦν εἰς τὴν ταχεία ἃλωσι καὶ μετάλλαξι τῆς χλωρίδος (ὡς καὶ αἰσχρή μεταφύτευσις, λ. χ. εὒλέκτου χαλεπίας πεύκης, εἶδος ἀνεξέλεγκτης λεύκης, εἲδη καλάμης).
Ἡ ἐρήμωσις ἐπέρχεται ταχέως μέσω τῆς μονοκαλλιέργειας μιᾶς περιοχῆς. Εἶς ἰός, ἓνα μικρόβιον, μιά ἐμπορική στασιμότης ἢ μία Ὑπουργική ἀπόφασις δύναται νὰ ἀπονεκρώσουν τὰ πάντα. Οἱ κατολισθήσεις ἐπισπεύδουν τὴν καταστροφή. Πλέον τοῦ 53% τῶν δασῶν καὶ τῆς χλωρίδος ἒχει κατακαεῖ ἀπὸ τὸ 1975, συμφώνως μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ. Δυστυχῶς ὃμως δὲν ἒχει ἰδεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, τὶς ἀλλαγές εἰς τὸ οἰκοσύστημα, χλωρίδα καὶ πανίδα ἐν συγκρίσει μὲ τὸ ὑπάρχον εἰς τὰς ἀρχάς τοῦ 1900. Ἰδία ἀπολέσθη κατὰ τὴν διάρκεια μεσοπολέμου, ἀκολούθως τοῦ Β’Παγκοσμίου πολέμου, ἐν συνεχείᾳ ἒως τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 (εἲτε ἀνὰ δεκαετία).
 
Ἐν συνόψει απαριθμοῦμε τά ίστορικά φαινόμενα.
Ἀπαξίωσις τῆς περιοχῆς, ἀστυφιλία, μετανάστευσις, καταστροφή καλλιεργήσιμων ἐδαφῶν διὰ χημικῶν, μόλυνσις ἀτμόσφαιρας καὶ ὑδροφόρου ὁρίζοντος (δεκαετία 1960). Καταστροφή (ἀποξήρανσις) τῆς λίμνης τῶν χελιῶν (λίμνης Ἀγουλινίτσας, δεκαετία 1960). Ἐντεταλμένη προτροπή διὰ τὴν ἀνάσχεσι καὶ διακοπή καλλιεργειῶν (τέλος δεκαετίας 1970).  Πλήρης ἀπαξίωσις τῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν χώρων, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς γλώσσας (δεκαετία 1980).
 Ἐκπόνησις μεγάλου διεθοῦς ὁδικοῦ δικτύου (1990).  Μετάλλαξις ἐναπομείνοντος πληθυσμοῦ μὲ μεταφορά καὶ ἐγκατάστασι δεκάδων χιλιάδων παρανόμων ἀλλοδαπῶν ἀπὸ τριτοκοσμικές καὶ ἰσλαμικές χῶρες (1993). Νομοθέτησις καταστροφῆς τῶν δασῶν (1972, 1978, 1986, 1999). Ὀργάνωσις ἐμπρησμῶν τῶν δρυμῶν καὶ τῶν δασῶν (1994).  Διαρκεῖς ἐπισκέψεις μεγαλοεπιχειρηματιῶν, πετρελαιάδων. Ἂρνησις τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς ἀναδείξεως τῆς περιοχῆς (δεκαετία 2000). Ὁλοσχερής οἰκολογική καταστροφή, ὡς καὶ δολοφονία κατοικούντων (71 νεκροί, 2007), ἀποπεράτωσις Διεθνοῦς Ὁδικοῦ Δικτύου (2013) μὲ συνέπεια τὴν χρέωσι τῶν φορολογουμένων (ἀναμενόμενη πληρωμή διοδίων πέραν τούτου ἐπ’ ἀόριστον). Ἒναρξις ἐξορύξεως μεταλλευμάτων (2013). Ἀπαγόρευσις χρήσεως ὂμβριων καὶ ὑπογείων ὑδάτων διὰ νόμου...
 
Δημιουργεῖται:
Ὁδικό δίκτυο, διὰ τὴν μεταφορά καὶ διακίνησι ἐν πρώτοις μεταλλευμάτων, πετρελαιοειδῶν καὶ τὰ περὶ αυτῶν. Ἀναμενόμενη καταστροφή γῆς ἀμφὶ τῆς ‘Διεθνοῦς’ ἂνω τῶν 500 μέτρων καθ’ ὃλην τὴν διαδρομήν ἀπὸ τὴν πόλιν τῶν Πατρέων ἒως τὸ ἂλλον ἂκρον τῆς Μεσσηνίας. Καταστροφή λόφων, ἂλσων, δρυμῶν, χλωρίδος, πανίδος κατὰ μῆκος τῆς Δυτικῆς Πελοποννήσου, περὶ τῶν 200 χιλιομέτρων καὶ εἰς πλάτος πλέον τῶν 20 χιλιομέτρων πρὸς τὴν κεντρικήν Πελοπόννησον. Καταστροφή παράλιου καὶ ἐνάλιου κόσμου, κατὰ μῆκος τῆς περιοχῆς. Ρύπανσις καὶ σταδιακή ἐξαφάνισις τῶν ἱερῶν, ἱστορικῶν καὶ ἀρχαιολογικῶν τόπων.
Συνέλληνες, συνέλθετε ἐκ τοῦ διαρκοῦς ληθάργου. Ἐναντιωθεῖτε. Συνταχθεῖτε ψυχῇ τε καὶ σώματι! Πελοποννήσιοι τῆς ὑφηλίου ἐπιστρέψατε δριμύτατοι! Χάζαροι, Ὀθωμανοί, ἀλλοεθνεῖς, ἀλλόθρησκοι καὶ ἐγκληματίες ἐπιβουλεύονται τὴν γῆν τῶν πατέρων σας.
ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ "TEXAS" - Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 Τὸ Ὑποχθόνιο Σχέδιο τῶν Χαζάρων Δολοφόνων τῆς Ἑλλάδος τὸ Σχέδιον «Texas». 
 
Ὡς πρὸς τὶ ἡ κατασκευή Διεθνοῦς Ὁδικοῦ Τερατουργήματος;
Ἡ καλλιτέρευσις τοῦ ‘ἀσήμαντου’ ἐν πολλοῖς ὁδικοῦ δικτύου τῆς Πελοποννήσου, ἡ στοιχειώδης συντήρησις, ἐπ’ οὐδενί σημαίνει τὴν ἐκπόνησι σχεδίου διὰ τὴν δημιουργία νέου, πανάκριβου, τερατώδους Διεθνοῦς Ὁδικοῦ Δικτύου τύπου Texas! Καὶ ὃμως ἒχει γίνει ἡ ἒναρξις ἑνός «τεξακικοῦ» ὁδικοῦ δικτύου ΠΑΤΡΩΝ - ΚΑΛΑΜΩΝ (οὐχί Καλαμάτας).
Μήπως πρόκειται περὶ ἐξυπηρετήσεως τῶν κατοίκων τῆς πάλαι ποτέ Ἀπίας¹ νήσου ἢ χερσοννήσου; (¹
Πελοπόννησος,  Ἀπία πρό Πέλοπος, ἐπὶ ἐποχῆς Οἰνόμαου, 3300 πεχ,). Μήπως γίνεται διὰ τὴν ἐξυπηρέτησι ‘περαιτέρω’ τῶν μονίμως ταλαιπωρημένων κατοίκων; Κάθε ἂλλο. Οὐδείς ἐκ Πατρῶν πρόκειται νὰ ταξιδεύσῃ πρὸς Κυπαρισσίαν διὰ νὰ ἀγοράσῃ ἐλαιόλαδον, ἢ ἂλλως νὰ μεταβῇ ἀπὸ τὸν Πύργο πρὸς τὴν πόλιν τῶν Πατρέων διὰ νὰ ἀγοράσῃ δίσκο φρέννων αὐτοκινήτου εἲτε νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐν τάχει τὸν Περιφερειάρχη. Ἡ διευκόλυνσις ἐγένετο ἐπὶ τὸ ἂριστον διὰ τῆς σιδηροδρομικῆς ἁμαξοστοιχίας ἀπὸ τὸ 1885. Κάποιος ἡδύνατο νὰ ἀποστείλει καὶ 20 κιλά τρόφιμα εἰς συγγενεῖς καὶ φίλους μὲ ὁλίγα λεπτά τῆς δραχμῆς. Ὂνος, ἳππος, τραῖνο, περιβάλλον καὶ φύσις καθαρή καὶ ἀμόλυντος... (ναὶ παρὰ ταῦτα εἰς τὴν διακίνησι διὰ ἡλιοκίνητων ἁμαξῶν).
Μήπως ἐπιχειρεῖται ἡ ‘διευκόλυνσις’ τῶν τουριστῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπιφέρουν συνάλλαγμα, οἱ οἳτινες ὃμως παραλλήλως ἀφήνουν καὶ σωρεία καταστρεπτικῶν καταλοίπων; Οὒτε αὐτὸ ἐπιχειρεῖται, οὒτε ἡ ἀσφαλής μεταφορά τῶν πάλαι ποτέ ἐκλεκτῶν οἲνων, τῆς εὒγευστης σταφίδος, τῶν ἀποξηραμένων σύκων, ἢ ἐπιτραπεζίων σταφυλῶν, ἀμυγδάλων, καρυδιῶν, ὀρεγάνου, ἀφεψημάτων, μήλων, ἐλαιῶν, σακχαροτομάτων, σακχαροτεύτλων κ α; Ἀμφιβάλλω (εἰς τὴν Βόρεια Εὐρώπη ἀναγκαζόμεθα νὰ τρῶμε σκουπίδια ἐκ Δυτικῆς Τουρκίας).

Ἐὰν δὲν ἀφορᾶ τι ἐκ τῶν ἀνωτέρω τότε περὶ τίνος πρόκειται;
Σωρεία στοιχείων, κινήσεων, ἐνεργειῶν, ὓποπτων ἐπισκέψεων καταδεικνύουν ὃτι πρόκειται περὶ ἑνὸς ὓπουλου, ἐγκληματικοῦ καὶ καταστροφικοῦ, καθ’ὃλα ὑποχθονίου σχεδίου τῶν ἐχθρῶν τοῦ πλανήτη, Χαζάρων, τραπεζιτῶν κ α οἱ ὁποῖοι ἐποφθαλμιοῦν τὴν Δυτική Πελοπόννησο. Ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ὑπάρξεως γαιανθράκων, πετρελαϊκῶν στρωμάτων πιθανόν πλέον τῶν 200 ἑκατομμυρίων βαρελιῶν εἰς Πατραϊκόν κόλπον, ἑκατοντάδων χιλιάδων βαρελιῶν εἰς Κατάκωλον Πύργου, ἀλλά κυρίως μεγάλων ποσοτήτων μετάλλων χρησίμων διὰ τὴν Βιομηχανία εἰς τὴν Δυτική καὶ Κεντρική Πελοπόννησο. Εἰς τὸ Ὑποχθόνιο αὐτὸ Σχέδιο ἐντάσσονται οἱ ἐγκληματικές πυρκαϊές καὶ ἐμπρησμοί τῆς 25 Αὐγούστου 2007, οἱ ὁποίες θὰ ἀποτελοῦσαν τὴν προτελευταίαν πρᾶξιν τοῦ Σχεδίου. Εἶχαν προηγηθεῖ ἡ χρόνια ἀπαξίωσις τῆς περιοχῆς ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ ἀναγκαστική διαρκής ἀστυφιλία, ἡ ἐγκληματική ἀποδημία εἰς τὸ ἐξωτερικό, (Γερμανία, Αὐστραλία, ΗΠΑ, Καναδά κλπ), δηλαδή πρώτη πρϋπόθεσις ἦτο ἡ ἐρήμωσις τῆς περιοχῆς, ἀπὸ ἀνθρώπινο δυναμικό.
Ἓνα δεύτερο στοιχεῖο τὸ ὁποῖο διαπιστώνεται εἶναι ἡ ἀπὸ τὸ 1976 μὲ ὃλα τὰ μέσα ἐγκατάλειψις κάθε καλλιέργειας καὶ κτηνοτροφίας (λ χ μέσω ἐπιδοτήσεων τῆς ΕΕ, ἀπὸ τὸ1983 καὶ ἒπειτα), ἀκόμη καὶ τῶν πλέον στοιχειωδῶν καλλιεργειῶν, (τῶν ὡς πρὸς τὸ ζῆν ἀμπέλου, δενδρόκηπων, κλπ). Διαπιστώνεται ἐπίσης ἡ σταδιακή ὑπερχρέωσις τῶν οἰκοκυριῶν, τῶν κατὸχων κλήρων, ἡ ὑφαρπαγή τῶν περιουσιῶν των ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες καὶ γενικότερον ἡ ‘ἐπιτακτική’ ἐκδίωξις τῶν ἀγροτῶν (Σχεδιασμός μειώσεως τῆς Γεωργίας καὶ τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὸ 26% εἰς τὸ 9%). Ποῖος ὁ λόγος; Ὑπερίσχυσαν οἱ Εὐρωπαϊκές Συντεχνίες (Ὁλλανδας, Φραγκίας, Ἱσπανίας) μήπως; Τὰ πεπραγμένα τῶν κυβερνούντων ἐν Ἑλλάδι, ἀπὸ τὸ 1976 ἒως σήμερον καταμαρτυροῦν ὃτι ἡ εὐθύνη εἶναι πλήρης τῶν κυβερνούντων. Καὶ τὶ θὰ ἀπεγίνετο ὁ Ἑλληνικός πληθυσμός; Διὰ τὶ νὰ ἀποδημήσῃ; Μήπως ἦτο στείρα ἡ Ἑλληνική Γῆ; Κάθε ἂλλο!
Ἐνδεικτικά στοιχεῖα τὲλος ἀποτελοῦν: ἡ πλήρης ἐγκατάλειψις τῶν κατοίκων τῆς ἐπαρχίας ἐκ τῶν κυβερνώντων (ἂρνησις ἐκπονήσεως προγραμμάτων ὀργανωμένης καλλιέργειας κλπ μὲ συνέπεια οἱ ἐναπομείναντες νὰ ὑποαπασχολοῦνται). Ἡ ἐντατική καλλιέργεια, τὸ φαινόμενο τῆς ἀσυμφόρου εἲτε ἀνοήτου καὶ καταστροφικῆς μονοκαλλιέργειας, λ χ ἐλαιοκαλλιέργειας, φράουλας, ἀραβόσιτου, γεωμήλων, τομάτας πολτοποιήσεως, πιπεριᾶς εἲτε... ἀκακίας. Ἡ ρίψις ἀλλοπρόσαλλων ἰχνοστοιχείων εἰς τὴν στρατόσφαιρα, ὡς καὶ ὁ ψεκασμός διὰ καταστρεπτικῶν καὶ βλαβερῶν χημικῶν καὶ μεταλλαγμένων οὐσιῶν. Ἰχνοστοιχεῖα δενδρυλλίων, θάμνων καὶ φυτῶν τὰ ὁποῖα ἀποσκοποῦν εἰς τὴν ταχεία ἃλωσι καὶ μετάλλαξι τῆς χλωρίδος (ὡς καὶ αἰσχρή μεταφύτευσις, λ. χ. εὒλέκτου χαλεπίας πεύκης, εἶδος ἀνεξέλεγκτης λεύκης, εἲδη καλάμης).
Ἡ ἐρήμωσις ἐπέρχεται ταχέως μέσω τῆς μονοκαλλιέργειας μιᾶς περιοχῆς. Εἶς ἰός, ἓνα μικρόβιον, μιά ἐμπορική στασιμότης ἢ μία Ὑπουργική ἀπόφασις δύναται νὰ ἀπονεκρώσουν τὰ πάντα. Οἱ κατολισθήσεις ἐπισπεύδουν τὴν καταστροφή. Πλέον τοῦ 53% τῶν δασῶν καὶ τῆς χλωρίδος ἒχει κατακαεῖ ἀπὸ τὸ 1975, συμφώνως μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ. Δυστυχῶς ὃμως δὲν ἒχει ἰδεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, τὶς ἀλλαγές εἰς τὸ οἰκοσύστημα, χλωρίδα καὶ πανίδα ἐν συγκρίσει μὲ τὸ ὑπάρχον εἰς τὰς ἀρχάς τοῦ 1900. Ἰδία ἀπολέσθη κατὰ τὴν διάρκεια μεσοπολέμου, ἀκολούθως τοῦ Β’Παγκοσμίου πολέμου, ἐν συνεχείᾳ ἒως τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 (εἲτε ἀνὰ δεκαετία).
 
Ἐν συνόψει απαριθμοῦμε τά ίστορικά φαινόμενα.
Ἀπαξίωσις τῆς περιοχῆς, ἀστυφιλία, μετανάστευσις, καταστροφή καλλιεργήσιμων ἐδαφῶν διὰ χημικῶν, μόλυνσις ἀτμόσφαιρας καὶ ὑδροφόρου ὁρίζοντος (δεκαετία 1960). Καταστροφή (ἀποξήρανσις) τῆς λίμνης τῶν χελιῶν (λίμνης Ἀγουλινίτσας, δεκαετία 1960). Ἐντεταλμένη προτροπή διὰ τὴν ἀνάσχεσι καὶ διακοπή καλλιεργειῶν (τέλος δεκαετίας 1970).  Πλήρης ἀπαξίωσις τῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ ἱστορικῶν χώρων, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς γλώσσας (δεκαετία 1980).
 Ἐκπόνησις μεγάλου διεθοῦς ὁδικοῦ δικτύου (1990).  Μετάλλαξις ἐναπομείνοντος πληθυσμοῦ μὲ μεταφορά καὶ ἐγκατάστασι δεκάδων χιλιάδων παρανόμων ἀλλοδαπῶν ἀπὸ τριτοκοσμικές καὶ ἰσλαμικές χῶρες (1993). Νομοθέτησις καταστροφῆς τῶν δασῶν (1972, 1978, 1986, 1999). Ὀργάνωσις ἐμπρησμῶν τῶν δρυμῶν καὶ τῶν δασῶν (1994).  Διαρκεῖς ἐπισκέψεις μεγαλοεπιχειρηματιῶν, πετρελαιάδων. Ἂρνησις τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς ἀναδείξεως τῆς περιοχῆς (δεκαετία 2000). Ὁλοσχερής οἰκολογική καταστροφή, ὡς καὶ δολοφονία κατοικούντων (71 νεκροί, 2007), ἀποπεράτωσις Διεθνοῦς Ὁδικοῦ Δικτύου (2013) μὲ συνέπεια τὴν χρέωσι τῶν φορολογουμένων (ἀναμενόμενη πληρωμή διοδίων πέραν τούτου ἐπ’ ἀόριστον). Ἒναρξις ἐξορύξεως μεταλλευμάτων (2013). Ἀπαγόρευσις χρήσεως ὂμβριων καὶ ὑπογείων ὑδάτων διὰ νόμου...
 
Δημιουργεῖται:
Ὁδικό δίκτυο, διὰ τὴν μεταφορά καὶ διακίνησι ἐν πρώτοις μεταλλευμάτων, πετρελαιοειδῶν καὶ τὰ περὶ αυτῶν. Ἀναμενόμενη καταστροφή γῆς ἀμφὶ τῆς ‘Διεθνοῦς’ ἂνω τῶν 500 μέτρων καθ’ ὃλην τὴν διαδρομήν ἀπὸ τὴν πόλιν τῶν Πατρέων ἒως τὸ ἂλλον ἂκρον τῆς Μεσσηνίας. Καταστροφή λόφων, ἂλσων, δρυμῶν, χλωρίδος, πανίδος κατὰ μῆκος τῆς Δυτικῆς Πελοποννήσου, περὶ τῶν 200 χιλιομέτρων καὶ εἰς πλάτος πλέον τῶν 20 χιλιομέτρων πρὸς τὴν κεντρικήν Πελοπόννησον. Καταστροφή παράλιου καὶ ἐνάλιου κόσμου, κατὰ μῆκος τῆς περιοχῆς. Ρύπανσις καὶ σταδιακή ἐξαφάνισις τῶν ἱερῶν, ἱστορικῶν καὶ ἀρχαιολογικῶν τόπων.
Συνέλληνες, συνέλθετε ἐκ τοῦ διαρκοῦς ληθάργου. Ἐναντιωθεῖτε. Συνταχθεῖτε ψυχῇ τε καὶ σώματι! Πελοποννήσιοι τῆς ὑφηλίου ἐπιστρέψατε δριμύτατοι! Χάζαροι, Ὀθωμανοί, ἀλλοεθνεῖς, ἀλλόθρησκοι καὶ ἐγκληματίες ἐπιβουλεύονται τὴν γῆν τῶν πατέρων σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου