a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥΣ !


Γράφει η  Χριστίνα Σαλεμή
Επειδή από σήμερα 1 Ιουλίου 2013 μπορεί να γίνει αφαίρεση οργάνων, ιστών και κυττάρων βάσει του αρθ  9 του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 4075 (ΦΕΚ Α’ 89/11-04-2012), επιβάλλεται να γίνει μια όσο το δυνατόν καλύτερη αποκωδικοποίηση του νόμου, έτσι ώστε να καταλάβει ο καθένας γιατί δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί. 
Ότι και αν διαβάσατε μέχρι τώρα, ότι και αν νομίζετε ότι ξέρετε για το νόμο αυτό δεν έχει σημασία. Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το κείμενο έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να αποφασίσετε εν γνώση πια τι και πως θα πράττετε στην συνέχεια. 

Α) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Στις 23 Απριλίου 2010, ο Γ. Παπανδρέου γιόρτασε την ονομαστική του γιορτή ανακοινώνοντας από το Καστελόριζο την οικειοθελή προσφυγή του στην τρόικα με σκοπό την λήψη ενός δάνειου μαμούθ, το μεγαλύτερο στην ιστορία της ανθρωπότητας, με το οποίο θα έδενε χειροπόδαρα την χώρα. 
Στις 15 Ιουνίου 2011, ο Γ Παπανδρέου γιόρτασε τα γενέθλια του χαρίζοντας (διά ανασχηματισμού) μια νέα κυβέρνηση στον εαυτό του και στους Έλληνες  ένα καινούργιο νόμο έκτρωμα, με τον οποίο, χωρίς να το πει καν, μας έκανε όλους, μικρούς και μεγάλους, δυνητικούς δότες οργάνων, ιστών και κυττάρων σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου που διαγιγνώσκεται όταν …. είμαστε ακόμα ζωντανοί. 
Αναλυτικά : 
Στις 14,15 και 16 Ιουνίου 2011, όταν κυβέρνηση και βουλευτές είχαν είδη μηνυθεί για έσχατη προδοσία και πραξικοπηματική άσκηση της εξουσίας, συζητήθηκε και ψηφίστηκε επί συνόλου και επί των άρθρων το νομοσχέδιο “Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις ” το οποίο ρύθμιζε :
- τις γενικές αρχές και τις προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα. 
- την δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την κωδικοποίηση, την  επεξεργασία, την συντήρηση, την αποθήκευση και την διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων [περιλαμβανόμενου και των βλαστικών αιμοποιητικών και άλλων κύτταρων (του ΟπΑ), των κυττάρων του μυελού των οστών, των αναπαραγωγικών κυττάρων (ωάρια και σπερματοζωάρια), των εμβρυακών ιστών και κυττάρων, των  βλαστικών κυττάρων ενηλίκων και εμβρύων κλπ ] που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο, καθώς και επεξεργασμένων προϊόντων που προέρχονται από ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα και προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο
- θέματα του Σώματος Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β. και νοσοκομείων
- την περικοπή φαρμακευτικών δαπανών (Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων)
- θέματα  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των φαρμακείων κλπ. 
Ταυτόχρονα, ο νόμος 
- ενσωμάτωνε στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 2010/53/EΚ  (αρχικά 2010/45/ΕΕ) της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006). Διευκρίνιση: οι σχετικές διατάξεις με τις οποίες γίνεται η ενσωμάτωση – ορθή ή λανθασμένη – φέρουν την ένδειξη (άρθρο “χ” Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) 
- επικύρωνε τις διατάξεις του π.δ. 26/2008 – ΦΕΚ 51/Α’/24  ” Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006).” 
[Δείτε εδώ το νομοσχέδιο, την αιτιολογική έκθεση, τα πρακτικά της βουλής κλπ http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=a3c27b08-9e8b-4f04-a737-df32c57f55fd - Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις ]
Μεταξύ άλλων, αυτό το νομοσχέδιο οργάνωνε σε άλλη βάση το σύστημα αφαίρεσης και χρήσης ανθρωπίνου υλικού περιλαμβανομένων και των  μεταμοσχεύσεων, καταργώντας την εθελοντική δωρεά οργάνων, ιστών και κυττάρων, ιδρύοντας ένα καινούργιο ΕΟΜ και ιδιωτικοποιώντας περαιτέρω ολόκληρο το σύστημα.    
Η ψήφιση του νόμου έγινε από άγνωστο αριθμό βουλευτών, εν αγνοία της κοινωνίας και παρόλες τις αντιρρήσεις της διοίκησης του τότε ΕΟΜ, της επιτροπής βιοϊατρικής, της Εκκλησίας, αλλά και των ίδιων των τότε υποψηφίων ληπτών που είχαν πάρει είδηση το νομοσχέδιο. [ Καθηγητές ιατρικής αντιτίθενται στο νομοσχέδιο της υποχρεωτικής δωρεάς οργάνων 14 Απριλίου 2011, Αντίθετος ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων στο νέο νόμο ... 23 Μαϊου 2011, Σοβαρές επιφυλάξεις για την “εικαζόμενη” συναίνεση και από Συλλόγους μεταμοσχευμένων ασθενών  Ιουνίου 3, 2011, Το θέμα της “εικαζόμενης” συναίνεσης στη συνάντηση Παπανδρέου- Ιερώνυμου Μαΐου 11, 2011 κλπ]
Έτσι, στις 27 Ιουνίου 2011 αποκτήσαμε το καινούργιο νόμο “Φρανκενστάιν”, το νόμο 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις » που αντικατέστησε το νόμο 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α ́) «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις ». Μετά την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αντιδράσεις της εκκλησίας έγιναν πιο έντονες αλλά τίποτα δεν άλλαξε.[ Όχι στην “εικαζόμενη” συναίνεση και στην ιδιωτικοποίηση των μεταμοσχεύσεων αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.  Αυγούστου 20, 2011, «Συνεχίζουμε τις μεταμοσχεύσεις παρά τις Ιερές διαφωνίες» λένε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων  Αυγούστου 23, 2011 κλπ]

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ http://justiceforgreece.wordpress.com/
Έκτακτη ενημέρωση: Νόμος 3984/2011, προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων, ιστών & κυττάρων

ΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥΣ !


Γράφει η  Χριστίνα Σαλεμή
Επειδή από σήμερα 1 Ιουλίου 2013 μπορεί να γίνει αφαίρεση οργάνων, ιστών και κυττάρων βάσει του αρθ  9 του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 4075 (ΦΕΚ Α’ 89/11-04-2012), επιβάλλεται να γίνει μια όσο το δυνατόν καλύτερη αποκωδικοποίηση του νόμου, έτσι ώστε να καταλάβει ο καθένας γιατί δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί. 
Ότι και αν διαβάσατε μέχρι τώρα, ότι και αν νομίζετε ότι ξέρετε για το νόμο αυτό δεν έχει σημασία. Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το κείμενο έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να αποφασίσετε εν γνώση πια τι και πως θα πράττετε στην συνέχεια. 

Α) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Στις 23 Απριλίου 2010, ο Γ. Παπανδρέου γιόρτασε την ονομαστική του γιορτή ανακοινώνοντας από το Καστελόριζο την οικειοθελή προσφυγή του στην τρόικα με σκοπό την λήψη ενός δάνειου μαμούθ, το μεγαλύτερο στην ιστορία της ανθρωπότητας, με το οποίο θα έδενε χειροπόδαρα την χώρα. 
Στις 15 Ιουνίου 2011, ο Γ Παπανδρέου γιόρτασε τα γενέθλια του χαρίζοντας (διά ανασχηματισμού) μια νέα κυβέρνηση στον εαυτό του και στους Έλληνες  ένα καινούργιο νόμο έκτρωμα, με τον οποίο, χωρίς να το πει καν, μας έκανε όλους, μικρούς και μεγάλους, δυνητικούς δότες οργάνων, ιστών και κυττάρων σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου που διαγιγνώσκεται όταν …. είμαστε ακόμα ζωντανοί. 
Αναλυτικά : 
Στις 14,15 και 16 Ιουνίου 2011, όταν κυβέρνηση και βουλευτές είχαν είδη μηνυθεί για έσχατη προδοσία και πραξικοπηματική άσκηση της εξουσίας, συζητήθηκε και ψηφίστηκε επί συνόλου και επί των άρθρων το νομοσχέδιο “Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις ” το οποίο ρύθμιζε :
- τις γενικές αρχές και τις προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα. 
- την δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την κωδικοποίηση, την  επεξεργασία, την συντήρηση, την αποθήκευση και την διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων [περιλαμβανόμενου και των βλαστικών αιμοποιητικών και άλλων κύτταρων (του ΟπΑ), των κυττάρων του μυελού των οστών, των αναπαραγωγικών κυττάρων (ωάρια και σπερματοζωάρια), των εμβρυακών ιστών και κυττάρων, των  βλαστικών κυττάρων ενηλίκων και εμβρύων κλπ ] που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο, καθώς και επεξεργασμένων προϊόντων που προέρχονται από ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα και προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο
- θέματα του Σώματος Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β. και νοσοκομείων
- την περικοπή φαρμακευτικών δαπανών (Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων)
- θέματα  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των φαρμακείων κλπ. 
Ταυτόχρονα, ο νόμος 
- ενσωμάτωνε στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 2010/53/EΚ  (αρχικά 2010/45/ΕΕ) της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006). Διευκρίνιση: οι σχετικές διατάξεις με τις οποίες γίνεται η ενσωμάτωση – ορθή ή λανθασμένη – φέρουν την ένδειξη (άρθρο “χ” Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) 
- επικύρωνε τις διατάξεις του π.δ. 26/2008 – ΦΕΚ 51/Α’/24  ” Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006).” 
[Δείτε εδώ το νομοσχέδιο, την αιτιολογική έκθεση, τα πρακτικά της βουλής κλπ http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=a3c27b08-9e8b-4f04-a737-df32c57f55fd - Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις ]
Μεταξύ άλλων, αυτό το νομοσχέδιο οργάνωνε σε άλλη βάση το σύστημα αφαίρεσης και χρήσης ανθρωπίνου υλικού περιλαμβανομένων και των  μεταμοσχεύσεων, καταργώντας την εθελοντική δωρεά οργάνων, ιστών και κυττάρων, ιδρύοντας ένα καινούργιο ΕΟΜ και ιδιωτικοποιώντας περαιτέρω ολόκληρο το σύστημα.    
Η ψήφιση του νόμου έγινε από άγνωστο αριθμό βουλευτών, εν αγνοία της κοινωνίας και παρόλες τις αντιρρήσεις της διοίκησης του τότε ΕΟΜ, της επιτροπής βιοϊατρικής, της Εκκλησίας, αλλά και των ίδιων των τότε υποψηφίων ληπτών που είχαν πάρει είδηση το νομοσχέδιο. [ Καθηγητές ιατρικής αντιτίθενται στο νομοσχέδιο της υποχρεωτικής δωρεάς οργάνων 14 Απριλίου 2011, Αντίθετος ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων στο νέο νόμο ... 23 Μαϊου 2011, Σοβαρές επιφυλάξεις για την “εικαζόμενη” συναίνεση και από Συλλόγους μεταμοσχευμένων ασθενών  Ιουνίου 3, 2011, Το θέμα της “εικαζόμενης” συναίνεσης στη συνάντηση Παπανδρέου- Ιερώνυμου Μαΐου 11, 2011 κλπ]
Έτσι, στις 27 Ιουνίου 2011 αποκτήσαμε το καινούργιο νόμο “Φρανκενστάιν”, το νόμο 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις » που αντικατέστησε το νόμο 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α ́) «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις ». Μετά την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αντιδράσεις της εκκλησίας έγιναν πιο έντονες αλλά τίποτα δεν άλλαξε.[ Όχι στην “εικαζόμενη” συναίνεση και στην ιδιωτικοποίηση των μεταμοσχεύσεων αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.  Αυγούστου 20, 2011, «Συνεχίζουμε τις μεταμοσχεύσεις παρά τις Ιερές διαφωνίες» λένε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων  Αυγούστου 23, 2011 κλπ]

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ http://justiceforgreece.wordpress.com/

1 σχόλιο:

 1. ΔΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ . ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΖΟΥΜΙ !!!!


  ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!

  Η τροποποίηση του νόμου έγινε στις 11-04-2012, με την πρόσθεση των λέξεων «και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του» στο τέλος του πρώτου εδαφίου της δεύτερης  παραγράφου του άρθρου 9. Μετά την τροποποίηση η σχετική διάταξη λέει οτι “. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του σύμφωνα με την παράγραφο 3 και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του. ”
  Επειδή όμως δεν διόρθωσαν τις υπόλοιπες διατάξεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα, από το κείμενο του νόμου προκύπτει τώρα ότι η άδεια της οικογένειας δεν χρειάζεται να είναι γραπτή ( όπως δεν χρειάζεται ούτε στην περίπτωση των παιδιών !!!) και έτσι ο καθένας μπορεί να τη δώσει.  Έπειτα, επειδή το ίδιο άρθρο 9 λέει σε επόμενη διάταξη του ότι ο θεράπων ιατρός αφού διαγνώσκει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους υποχρεούται να προβεί στη σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου και αμέσως μετά υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων, και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, πάει να πει ότι την οικογένεια (όποια και αν είναι αυτή μια που ο νόμος δεν τη προσδιορίζει) την ενημερώνει ο ΕΟΜ, εάν θέλει βέβαια και “αν μπορεί¨ να την εντοπίσει ….


  ΔΩΣΤΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

  - επέτρεψαν για πρώτη φορά με νόμο την αφαίρεση οργάνων ιστών και κυττάρων ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ που ορθά η λανθασμένα διαγνώστηκαν με νέκρωση του εγκεφάλου ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ  Έπειτα για να προχωρήσουν στην αφαίρεση των οργάνων τους αρκεί Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ κάποιου που έχει ή φέρεται να έχει την επιμέλεια του παιδιού !!!!!!!

  - εκδίδουν πιστοποιητικό θανάτου για ανθρώπους που ακόμα ζουν

  - ίδρυσαν (στα μουλωχτά βέβαια ) δεύτερο ΕΟΜ, του έδωσαν περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερα κονδύλια, οικονομική ανεξαρτησία και το δικαίωμα να παραχωρήσει τις αρμοδιότητες του σε τρίτους, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΠΟ  ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ! Και μην ξεχνάς ότι το ΕΟΜ είναι νομικό πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ δικαίου ! ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΗΞΕΡΕ ΑΥΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ????

  - δεν επιτρέπουν πια ( de facto) την χρήση μονάδων εντατικής θεραπείας για θεραπευτικούς σκοπούς αλλά μόνο  για την διατήρηση στην ζωή των ασθενών  που διαγνώστηκαν με νέκρωση του εγκεφάλου, μέχρι να κανονιστεί η αφαίρεση οργάνων, ιστών και κυττάρων τους 
  - νομιμοποιήσαν την δολοφονία και την ευθανασία

  Και όλα αυτά για να ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ να σώσουν μερικές δεκάδες έλληνες που ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν να βρουν μόσχευμα, αλλά αν το βρουν δεν θα τους καλύπτει την εγχείριση το ταμείο !!!

  ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗ ΤΟΥΡΤΑ :


  Τον νόμο με τον οποίο κατάργησαν την εθελοντική δωρεά οργάνων ιστών και κυττάρων τον ονόμασαν “ Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις”

  ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ! Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή