a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Σωστά διαβάσατε και δεν έκανα αναγραμματισμό εννοώντας τον γνωστό ΙΟΒΕ. Τι είναι ΙΒΟΕ όμως ; Είναι : Διεθνής συναλλαγματική ή αλλιώς ΙΒΟΕ ή γραμμάτιο ή βεβαίωση κατάθεσης.  Είναι προϊόν μεταβιβάσιμο προς τρίτους, δηλαδή τις κατέχει ο οποιοσδήποτε, κατόπιν μεταβίβασης, με την οπισθογράφηση της συναλλαγματικής.  Όταν εκδίδεται από τράπεζα μπορεί να ονομαστεί επιταγή, όταν εκδίδεται από ιδιώτη χρησιμοποιείται είτε για το διεθνές εμπόριο (UCC : Uniform Commercial Code ή Ομοιόμορφος Εμπορικός Κώδικας) είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή άλλες υπηρεσίες.

Μερικές από τις προϋποθέσεις που επέλεξα από μία σειρά παραγράφων :
-          Υπογράφεται απ ευθείας από τον ιδιοκτήτη του εγγράφου ΙΒΟΕ  
-          Υποστηρίζεται σε χρυσό των ΗΠΑ ή σε Ομοσπονδιακό αποθεματικό
-          Εκδίδεται από την Παγκόσμια Τράπεζα Διεθνούς Διακανονισμού
Γνωμοδότηση από τα Ηνωμένα Έθνη με έγγραφο προς την κεντρική τράπεζα μεγάλης χώρας. Το σχετικό έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/billsnotes/X_12_e.pdf
-          Άδεια επικοινωνίας μεταξύ της Παγκόσμιας τράπεζας και της κεντρικής τράπεζας της χώρας στην οποία θα ανοιχθεί λογαριασμός, για να ελέγχει τον υπογράφοντα
-          Επιβεβαίωση έκδοσης των ΙΒΟΕ οι οποίες πωλούνται με έκπτωση 10% βάσει του αναγραφόμενου ποσού, καθώς και κατά 10% μειωμένων τελών
-          Μπαίνουν στην αγορά για μόχλευση
-          Το διαθέσιμο ποσό που δύναται να αντιστοιχεί σε ΙΒΟΕ μπορεί να διασπαστεί σε μερίδια και μάλιστα μεταξύ περισσοτέρων κρατών από δύο.
-          Θα πρέπει να γίνεται αναφορά αν θα είναι όψεως ή καταβλητέο το ποσό στην πρώτη ζήτηση ή επί τη εμφανίσει
-          Ο ορθός έλεγχος της εγκυρότητας, πρέπει να γίνεται άνευ όρων και περιορισμών.
-          Σε περίπτωση πλαστής έκδοσης ή πλαστής εγκρίσεως, αν κάποια πλευρά υπέγραψε πριν την διάπραξη της πλαστότητας, τότε αυτή μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση.
Διαβάζοντας τις περιπτώσεις πλαστότητας ενός τέτοιου εγγράφου και την πολυπλοκότητα του φαινομένου, καλό είναι να ελέγχει κάποιος από πριν, πριν την οπισθογράφηση της συναλλαγματικής.  
-    Μία ΙΒΟΕ εγκρίνεται και ελέγχεται απόλυτα από το  Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και όταν ανοιχτεί αντίστοιχος λογαριασμός στην κεντρική τράπεζα της χώρας για να κατατεθεί, η ΙΒΟΕ εγγυάται το 80% της αξίας του πληρωτέου ποσού.

Πέντε από τις top 20 τράπεζες του κόσμου έχουν καταχωρηθεί στο Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στο να δέχονται ΙΒΟΕ

1 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

2 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ

3 - CREDIT SUISSE

4 - Santander Bank

5 -DEUTSCHE BANK

Σίγουρα έχουν ακολουθήσει πολύ περισσότερες, όπως αναφέρει το κείμενο, ειδικά συμπληρώνω εγώ, από τότε που συντάχθηκε.  
Η διευκόλυνση σε αυτήν την συνδιαλλαγή είναι πως ένα τρίτος μπορεί να πληρώσει για κάποιον άλλον και για λογαριασμό του το  χρωστούμενο ποσό.  Ονομάζεται επίσης «Συνθήκη της Γενεύης» επειδή το 1930  στην Γενεύη συντάχθηκε ο σχετικός νόμος περί συναλλαγματικών ή γραμματίων. Μέχρι όσο ερεύνησα δεν βρήκα πουθενά να χρησιμοποιείται ο όρος «ομόλογο». Αυτός ο τρόπος συνδιαλλαγής είναι τόσο παλιός όσο και η γραφή
Κέρδη : α) ΜΤ760 ή S2 πρωτόκολλο, 9% ανά εβδομάδα και για 5 έτη. Μικτό σύνολο 2,340% αρχής γενομένης από την 5η εβδομάδα.    (δεν γνωρίζω τι σημαίνουν MT760 & S2)
Β) Φυσική παράδοση (προφανώς εννοείται πρόσωπο) : 6% ανά εβδομάδα για 5 έτη, αρχής γενομένης από την 5η εβδομάδα
Τέλη του Brooker ανάλογα με την συμφωνία με τον πελάτη.
Εάν στην σύμβαση δεν προκαθορίζεται το νόμισμα, τότε η πληρωμή θα γίνει στο νόμισμα της χώρας που θα κατατεθεί. Στην σύμβαση θα γίνεται αναφορά αν το επιτόκιο θα είναι σταθερό ή κυμαινόμενο αναφέροντας συγκεκριμένα τα χρονικά διαστήματα.  Τα επιτόκια δεν θα είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα ενός προκαθορισμένου επιτοκίου, ή  θα τίθενται υπ’ όψιν του κοινού πράγμα που σημαίνει ότι τότε δεν θα υπόκειται σε αναφορά έμμεση ή άμεση ενός μόνον ατόμου, εκτός εάν αναφέρεται στην σύμβαση και στην παράγραφο της συμφωνίας του επιτοκίου, το όνομα του προσώπου που το καθορίζει.  
    
Σε περίπτωση πλαστής έκδοσης ΙΒΟΕ και όπως διάβαζα δεν είναι κάτι δύσκολο,  ούτως ή άλλως δηλώνεται στο υπουργείο οικονομικών των ΗΠΑ και αυτό γνωρίζει κάθε ίχνος της πορείας του.   Σημαντικό είναι να γίνεται προέλεγχος για την εγκυρότητά της, για την αρχική πηγή από την οποία έχει εκδοθεί η ΙΒΟΕ, άσχετα σε ποια χέρια έχουν μεταβιβαστεί.  Για τον έλεγχο της εγκυρότητας αρμόδιοι είναι είτε η Federal Reserve ή το Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, μέσω του εμπορικού μητρώου (UCC).

Μετά από αυτήν την προσωπική προσπάθεια για ενημέρωση μου και στο βαθμό που κατανοώ τέτοια θέματα, χωρίς να έχω οικονομικές ή τραπεζικές γνώσεις και έχοντας γνώμονα την ανεύρεση της πραγματικότητας με τον δικό μου τρόπο, με μια απλή λογική θα πρότεινα τα εξής ώστε να ξεκαθαρίσει αντί να διαιωνίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ σοβαρών και καλών προθέσεων, ελλήνων πολιτών.  Δεν έχουμε κανένα λόγο μεταξύ μας να αψιμαχούμε, όσο έξυπνος είναι ο καθένας, όσο μορφωμένος ή έμπειρος και αν είναι. Οι επί σκοπού δεν με ενδιαφέρουν. Τα πράγματα μπορούν να ξεκαθαριστούν, από την στιγμή που γνωρίζουμε πως λειτουργεί αυτός ο τραπεζικός όρος.

1) Να δεχθεί η κυβέρνηση την πρόταση των ομολόγων Σώρρα, το πρώτο βήμα έγινε από την στιγμή που το δικαστήριο αθώωσε τους μηνυμένους, χωρίς μάλιστα να υπάρχει παρουσία αντιδίκου, καθ’ όσον και οι Έλληνες πολίτες θα ήθελαν να δώσουν ευκαιρία στην ελπίδα την οποία κομίζουν, υπό τον απαράβατο και σαφή όρο όμως, η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν έγκυρης ενυπόγραφης απάντησης των αρμοδίων αρχών όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω και ισχύουν βάσει της συνθήκης της Γενεύης.  Με αυτόν τον τρόπο θα διευκρινιστούν στο έπακρον όλα όσα οι αντίθετες πλευρές προσάπτουν, παρουσιάζοντας στοιχεία περί της μη εγκυρότητας και της βάσιμης έκδοσης τους από την αρχική πηγή (δικαιούχου), ο οποίος μάλιστα διώκεται ποινικά, ενώ παράλληλα ο εκδότης τους, εκχώρησε συναλλαγματικές που ήταν στην κατοχή του κ. Σώρρα  σε συγκεκριμένους Τούρκους χρηματιστές επιχειρηματίες , οι οποίοι ασχολούνται εκτός των άλλων με ορυκτό πλούτο, κτηματικές περιουσίες, εξαγορά εταιρειών και αγορά πολύτιμων λίθων. Αργότερα μεταβιβάστηκαν σε θυγατρική τους εταιρεία με γραφεία την Ελβετία και τις Βρετανικές παρθένους νήσους.   

Λεπτομέρειες  http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=53&t=263588. 


Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποια στιγμή ήταν αυτή αλλά πάει πολύς καιρός, άκουσα πως ο κ. Σώρρας άλλαξε τα ομόλογα με κάποια άλλα.   Συνεπώς θεωρώ πως ο προ έλεγχος τον οποίο και ο ίδιος επιζητά, συνάμα με την επίσημη έγγραφη απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι απαραίτητος.    

Μπορείτε επίσης διαβάσετε άλλη ανάλυση http://www.scribd.com/doc/109068319/E-N-D-The-End

2)      Να γίνει δημόσια συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων της END και των ομογενών που τους καλούν σε δημόσιο διάλογο διακαώς, αμφότερες οι πλευρές είμαι σίγουρη γνωρίζονται, με σκοπό να διευκρινιστεί η όλη υπόθεση δημόσια και με τα αποδεικτικά στοιχεία που η κάθε πλευρά δηλώνει πως κατέχει, τα οποία πιθανόν  όπως ισχυρίζονται οι ομογενείς, να μην γνωρίζουν οι εκπρόσωποι της END.   Ακούγοντάς τους όμως κατάλαβα πως υπάρχει φόβος για το τι θα συμβεί αν αυτά τα ομόλογα γίνουν απαιτητά και που το βάρος πληρωμής τους θα μετακυλήσει εις βάρος των Αμερικανών πολιτών.      

Τελειώνοντας κάπου εδώ με την προσπάθειά μου που ομολογώ με ζάλισε, δεν μπορώ να μην σκεφθώ ταυτόχρονα, εφ όσον για να εκδοθεί μία ΙΒΟΕ εγκρίνεται από την FED και το υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ, θα πληρωθεί το ΔΝΤ που χρηματοδοτείται από την FED, από τον εαυτό του, μέσω ΙΒΟΕ που η χρηματοδότρια πηγή του θα έχει εκδώσει ;    

Αν δε λάβουμε την περίπτωση το ότι το χρέος της Ελλάδας βάσιμα δεν είναι πραγματικό, επομένως στηρίζεται πάνω σε σαθρές και παράνομες ενέργειες, θέμα που θα μπορούσε να διερευνηθεί και να αποκαλυφθεί μέσω διεθνών δικαστηρίων, στηριζόμενα πάνω σε αποδεικτικά στοιχεία, τότε πως θα αποδεχθούμε ένα χρέος το οποίο δεν υφίσταται, έστω και αν το επιτόκιο είναι 0,50% όπως έχει λεχθεί, νομιμοποιώντας το με την αποδοχή των χρεογράφων με κάποιους όρους και κάποιες εγγυήσεις ;  Αυτά λήγουν αρχές Αυγούστου 2014 και μετά θα αντικατασταθούν με άλλες ΙΒΟΕ ;  ή η αρχική πηγή (άσχετα αν διώκεται ως παράνομος ο αρχικός δικαιούχος και εκδότης, χώρια το νομικό αβάσιμο του αντικρίσματος) θα απαιτήσει άμεσα αυτά που θα έχει να λαμβάνει ; 

Νάγια

Πηγές : 
http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2012/09/dhmioyrgia-hrhmatos-apo-ton-aera.html 
http://www.investopedia.com/terms/b/billofexchange.asp 
http://www.worldtrader.info/wp-content/uploads/2013/02/Trade-Opportunities-IBOEs.pdf 
http://www.businessdictionary.com/definition/bill-of-exchange-BOE.html 
http://definitions.uslegal.com/b/bill-of-exchange/ 
Ο ΟΡΟΣ ΙΒΟΕ !!!!

Σωστά διαβάσατε και δεν έκανα αναγραμματισμό εννοώντας τον γνωστό ΙΟΒΕ. Τι είναι ΙΒΟΕ όμως ; Είναι : Διεθνής συναλλαγματική ή αλλιώς ΙΒΟΕ ή γραμμάτιο ή βεβαίωση κατάθεσης.  Είναι προϊόν μεταβιβάσιμο προς τρίτους, δηλαδή τις κατέχει ο οποιοσδήποτε, κατόπιν μεταβίβασης, με την οπισθογράφηση της συναλλαγματικής.  Όταν εκδίδεται από τράπεζα μπορεί να ονομαστεί επιταγή, όταν εκδίδεται από ιδιώτη χρησιμοποιείται είτε για το διεθνές εμπόριο (UCC : Uniform Commercial Code ή Ομοιόμορφος Εμπορικός Κώδικας) είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή άλλες υπηρεσίες.

Μερικές από τις προϋποθέσεις που επέλεξα από μία σειρά παραγράφων :
-          Υπογράφεται απ ευθείας από τον ιδιοκτήτη του εγγράφου ΙΒΟΕ  
-          Υποστηρίζεται σε χρυσό των ΗΠΑ ή σε Ομοσπονδιακό αποθεματικό
-          Εκδίδεται από την Παγκόσμια Τράπεζα Διεθνούς Διακανονισμού
Γνωμοδότηση από τα Ηνωμένα Έθνη με έγγραφο προς την κεντρική τράπεζα μεγάλης χώρας. Το σχετικό έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/billsnotes/X_12_e.pdf
-          Άδεια επικοινωνίας μεταξύ της Παγκόσμιας τράπεζας και της κεντρικής τράπεζας της χώρας στην οποία θα ανοιχθεί λογαριασμός, για να ελέγχει τον υπογράφοντα
-          Επιβεβαίωση έκδοσης των ΙΒΟΕ οι οποίες πωλούνται με έκπτωση 10% βάσει του αναγραφόμενου ποσού, καθώς και κατά 10% μειωμένων τελών
-          Μπαίνουν στην αγορά για μόχλευση
-          Το διαθέσιμο ποσό που δύναται να αντιστοιχεί σε ΙΒΟΕ μπορεί να διασπαστεί σε μερίδια και μάλιστα μεταξύ περισσοτέρων κρατών από δύο.
-          Θα πρέπει να γίνεται αναφορά αν θα είναι όψεως ή καταβλητέο το ποσό στην πρώτη ζήτηση ή επί τη εμφανίσει
-          Ο ορθός έλεγχος της εγκυρότητας, πρέπει να γίνεται άνευ όρων και περιορισμών.
-          Σε περίπτωση πλαστής έκδοσης ή πλαστής εγκρίσεως, αν κάποια πλευρά υπέγραψε πριν την διάπραξη της πλαστότητας, τότε αυτή μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση.
Διαβάζοντας τις περιπτώσεις πλαστότητας ενός τέτοιου εγγράφου και την πολυπλοκότητα του φαινομένου, καλό είναι να ελέγχει κάποιος από πριν, πριν την οπισθογράφηση της συναλλαγματικής.  
-    Μία ΙΒΟΕ εγκρίνεται και ελέγχεται απόλυτα από το  Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και όταν ανοιχτεί αντίστοιχος λογαριασμός στην κεντρική τράπεζα της χώρας για να κατατεθεί, η ΙΒΟΕ εγγυάται το 80% της αξίας του πληρωτέου ποσού.

Πέντε από τις top 20 τράπεζες του κόσμου έχουν καταχωρηθεί στο Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στο να δέχονται ΙΒΟΕ

1 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

2 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ

3 - CREDIT SUISSE

4 - Santander Bank

5 -DEUTSCHE BANK

Σίγουρα έχουν ακολουθήσει πολύ περισσότερες, όπως αναφέρει το κείμενο, ειδικά συμπληρώνω εγώ, από τότε που συντάχθηκε.  
Η διευκόλυνση σε αυτήν την συνδιαλλαγή είναι πως ένα τρίτος μπορεί να πληρώσει για κάποιον άλλον και για λογαριασμό του το  χρωστούμενο ποσό.  Ονομάζεται επίσης «Συνθήκη της Γενεύης» επειδή το 1930  στην Γενεύη συντάχθηκε ο σχετικός νόμος περί συναλλαγματικών ή γραμματίων. Μέχρι όσο ερεύνησα δεν βρήκα πουθενά να χρησιμοποιείται ο όρος «ομόλογο». Αυτός ο τρόπος συνδιαλλαγής είναι τόσο παλιός όσο και η γραφή
Κέρδη : α) ΜΤ760 ή S2 πρωτόκολλο, 9% ανά εβδομάδα και για 5 έτη. Μικτό σύνολο 2,340% αρχής γενομένης από την 5η εβδομάδα.    (δεν γνωρίζω τι σημαίνουν MT760 & S2)
Β) Φυσική παράδοση (προφανώς εννοείται πρόσωπο) : 6% ανά εβδομάδα για 5 έτη, αρχής γενομένης από την 5η εβδομάδα
Τέλη του Brooker ανάλογα με την συμφωνία με τον πελάτη.
Εάν στην σύμβαση δεν προκαθορίζεται το νόμισμα, τότε η πληρωμή θα γίνει στο νόμισμα της χώρας που θα κατατεθεί. Στην σύμβαση θα γίνεται αναφορά αν το επιτόκιο θα είναι σταθερό ή κυμαινόμενο αναφέροντας συγκεκριμένα τα χρονικά διαστήματα.  Τα επιτόκια δεν θα είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα ενός προκαθορισμένου επιτοκίου, ή  θα τίθενται υπ’ όψιν του κοινού πράγμα που σημαίνει ότι τότε δεν θα υπόκειται σε αναφορά έμμεση ή άμεση ενός μόνον ατόμου, εκτός εάν αναφέρεται στην σύμβαση και στην παράγραφο της συμφωνίας του επιτοκίου, το όνομα του προσώπου που το καθορίζει.  
    
Σε περίπτωση πλαστής έκδοσης ΙΒΟΕ και όπως διάβαζα δεν είναι κάτι δύσκολο,  ούτως ή άλλως δηλώνεται στο υπουργείο οικονομικών των ΗΠΑ και αυτό γνωρίζει κάθε ίχνος της πορείας του.   Σημαντικό είναι να γίνεται προέλεγχος για την εγκυρότητά της, για την αρχική πηγή από την οποία έχει εκδοθεί η ΙΒΟΕ, άσχετα σε ποια χέρια έχουν μεταβιβαστεί.  Για τον έλεγχο της εγκυρότητας αρμόδιοι είναι είτε η Federal Reserve ή το Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, μέσω του εμπορικού μητρώου (UCC).

Μετά από αυτήν την προσωπική προσπάθεια για ενημέρωση μου και στο βαθμό που κατανοώ τέτοια θέματα, χωρίς να έχω οικονομικές ή τραπεζικές γνώσεις και έχοντας γνώμονα την ανεύρεση της πραγματικότητας με τον δικό μου τρόπο, με μια απλή λογική θα πρότεινα τα εξής ώστε να ξεκαθαρίσει αντί να διαιωνίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ σοβαρών και καλών προθέσεων, ελλήνων πολιτών.  Δεν έχουμε κανένα λόγο μεταξύ μας να αψιμαχούμε, όσο έξυπνος είναι ο καθένας, όσο μορφωμένος ή έμπειρος και αν είναι. Οι επί σκοπού δεν με ενδιαφέρουν. Τα πράγματα μπορούν να ξεκαθαριστούν, από την στιγμή που γνωρίζουμε πως λειτουργεί αυτός ο τραπεζικός όρος.

1) Να δεχθεί η κυβέρνηση την πρόταση των ομολόγων Σώρρα, το πρώτο βήμα έγινε από την στιγμή που το δικαστήριο αθώωσε τους μηνυμένους, χωρίς μάλιστα να υπάρχει παρουσία αντιδίκου, καθ’ όσον και οι Έλληνες πολίτες θα ήθελαν να δώσουν ευκαιρία στην ελπίδα την οποία κομίζουν, υπό τον απαράβατο και σαφή όρο όμως, η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν έγκυρης ενυπόγραφης απάντησης των αρμοδίων αρχών όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω και ισχύουν βάσει της συνθήκης της Γενεύης.  Με αυτόν τον τρόπο θα διευκρινιστούν στο έπακρον όλα όσα οι αντίθετες πλευρές προσάπτουν, παρουσιάζοντας στοιχεία περί της μη εγκυρότητας και της βάσιμης έκδοσης τους από την αρχική πηγή (δικαιούχου), ο οποίος μάλιστα διώκεται ποινικά, ενώ παράλληλα ο εκδότης τους, εκχώρησε συναλλαγματικές που ήταν στην κατοχή του κ. Σώρρα  σε συγκεκριμένους Τούρκους χρηματιστές επιχειρηματίες , οι οποίοι ασχολούνται εκτός των άλλων με ορυκτό πλούτο, κτηματικές περιουσίες, εξαγορά εταιρειών και αγορά πολύτιμων λίθων. Αργότερα μεταβιβάστηκαν σε θυγατρική τους εταιρεία με γραφεία την Ελβετία και τις Βρετανικές παρθένους νήσους.   

Λεπτομέρειες  http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=53&t=263588. 


Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποια στιγμή ήταν αυτή αλλά πάει πολύς καιρός, άκουσα πως ο κ. Σώρρας άλλαξε τα ομόλογα με κάποια άλλα.   Συνεπώς θεωρώ πως ο προ έλεγχος τον οποίο και ο ίδιος επιζητά, συνάμα με την επίσημη έγγραφη απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι απαραίτητος.    

Μπορείτε επίσης διαβάσετε άλλη ανάλυση http://www.scribd.com/doc/109068319/E-N-D-The-End

2)      Να γίνει δημόσια συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων της END και των ομογενών που τους καλούν σε δημόσιο διάλογο διακαώς, αμφότερες οι πλευρές είμαι σίγουρη γνωρίζονται, με σκοπό να διευκρινιστεί η όλη υπόθεση δημόσια και με τα αποδεικτικά στοιχεία που η κάθε πλευρά δηλώνει πως κατέχει, τα οποία πιθανόν  όπως ισχυρίζονται οι ομογενείς, να μην γνωρίζουν οι εκπρόσωποι της END.   Ακούγοντάς τους όμως κατάλαβα πως υπάρχει φόβος για το τι θα συμβεί αν αυτά τα ομόλογα γίνουν απαιτητά και που το βάρος πληρωμής τους θα μετακυλήσει εις βάρος των Αμερικανών πολιτών.      

Τελειώνοντας κάπου εδώ με την προσπάθειά μου που ομολογώ με ζάλισε, δεν μπορώ να μην σκεφθώ ταυτόχρονα, εφ όσον για να εκδοθεί μία ΙΒΟΕ εγκρίνεται από την FED και το υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ, θα πληρωθεί το ΔΝΤ που χρηματοδοτείται από την FED, από τον εαυτό του, μέσω ΙΒΟΕ που η χρηματοδότρια πηγή του θα έχει εκδώσει ;    

Αν δε λάβουμε την περίπτωση το ότι το χρέος της Ελλάδας βάσιμα δεν είναι πραγματικό, επομένως στηρίζεται πάνω σε σαθρές και παράνομες ενέργειες, θέμα που θα μπορούσε να διερευνηθεί και να αποκαλυφθεί μέσω διεθνών δικαστηρίων, στηριζόμενα πάνω σε αποδεικτικά στοιχεία, τότε πως θα αποδεχθούμε ένα χρέος το οποίο δεν υφίσταται, έστω και αν το επιτόκιο είναι 0,50% όπως έχει λεχθεί, νομιμοποιώντας το με την αποδοχή των χρεογράφων με κάποιους όρους και κάποιες εγγυήσεις ;  Αυτά λήγουν αρχές Αυγούστου 2014 και μετά θα αντικατασταθούν με άλλες ΙΒΟΕ ;  ή η αρχική πηγή (άσχετα αν διώκεται ως παράνομος ο αρχικός δικαιούχος και εκδότης, χώρια το νομικό αβάσιμο του αντικρίσματος) θα απαιτήσει άμεσα αυτά που θα έχει να λαμβάνει ; 

Νάγια

Πηγές : 
http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2012/09/dhmioyrgia-hrhmatos-apo-ton-aera.html 
http://www.investopedia.com/terms/b/billofexchange.asp 
http://www.worldtrader.info/wp-content/uploads/2013/02/Trade-Opportunities-IBOEs.pdf 
http://www.businessdictionary.com/definition/bill-of-exchange-BOE.html 
http://definitions.uslegal.com/b/bill-of-exchange/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου