a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013


Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;4 
Ἤ ἄλλως, πῶς, μὲ ἕναν σμπάρο, ἐξολοθρεύεις πολλά, πάρα πολλὰ τριγώνια…
Τί ἐνοχλεῖ σήμερα τήν κρατούσα τάξι; Μήπως ἡ ἄνοδος τῶν δύο πολιτικῶν ἄκρων στό ἐπίπεδο ποσοστῶν προθέσεως ψήφου;
Καί τί πρέπει νά συμβῇ, πρό κειμένου νά ἀναχαιτισθῇ αὐτή ἡ ἄνοδος; Μήπως νά πέσῃ μία τρελλή τρικλοποδιά ἀπό τό πουθενά καί γιά τούς δύο;
Καί πῶς θά ἐπιτευχθῇ αὐτό;
Ἔχουμε κράτος ἐμεῖς… Κράτος καὶ κρατοῦντες… Ὁλόκληρον Κολοκοτρώνη τύλιξαν καί θά τούς ξέφευγαν τά …σχολιαρούδια;

Ἔγραφα πρὸ χθές, στὸ κείμενον

Νύκτες κρυστάλλων;,

γιὰ τὴν προσπάθεια δημιουργίας πολώσεως, ἰδίως τώρα, ποὺ οἱ κοινωνικές μας συνθῆκες φαίνονται νὰ εἶναι πολὺ ἀκραῖες.
Τόσο ἀκραῖες, ποὺ ὁσονούπω ἀναμένουμε ἐκρήξεις, συγκρούσεις, ἀκόμη κι ἐμφυλίους…

Πανέτοιμος ὁ «ἐμφύλιος»; 

Εὔλογα ἐρωτήματα αὐτὰ ποὺ θέτω, ἀλλὰ μοῦ διέφυγε μία παράμετρος.
Μοῦ διέφυγε οὐσιαστικῶς μία πληροφορία, τὴν ὁποίαν ἔλαβα ἀμέσως μετὰ τὴν δημοσίευσι τῶν παραπάνω, καὶ ἡ ὁποία, σὲ συνδυασμὸ μὲ μίαν συζήτησι ποὺ εἶχα, μοῦ ὑπέδειξαν ἄλλες πιθανότητες, ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐρευνήσουμε… Πιθανότητες ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν «προβοκάτσια», καθὼς εἴθισται νὰ ἀκούγεται.
Ἄς ξεκινήσουμε ὅμως ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ…
Φίλη, ἀλλοδαπή, ποὺ ὁπωσδήποτε ἔχει μεγαλυτέρα διαύγεια σὲ κάποια θέματα, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐμεῖς ἐπηρεαζόμαστε ἐντόνως, λόγῳ συναισθηματικῆς ἐξαρτήσεως, μοῦ ἐπεσήμανε πὼς ὅσον καιρὸ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ σκηνὴ δὲν ἔχει δῇ τὰ πρόσωπα κάποιων χρυσαυγιτῶν κάπου, πλὴν τοῦ Ῥουπακιᾶ. Τὸ πρόσωπό του ἦταν ὁπουδήποτε, ἀπὸ τὸ πλάι, ἀπὸ τὴν φάτσα, ἀπὸ τὰ αὐτιά, ἀπὸ … Ἀπό ποῦ δέν τόν ἔχουν φωτογραφίσῃ; Ἔως κι αὐτὴν τὴν φωτογραφία, ἀνεκάλυψαν τὰ «τσακάλια» μας.
Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;6 Καὶ ἔχει δίκαιον ἡ φίλη.
Προσωπικῶς οὐδέποτε εἶχα ἀσχοληθῇ μὲ πρόσωπα ἀλλὰ ἐὰν ἀνατρέξουμε σὲ φωτογραφίες ποὺ ἀφοροῦν σὲ συγκεντρώσεις τῆς χρυσῆς αὐγῆς, σπανιότατα ἐμφανίζονται πρόσωπα. Τὸν Ῥουπακιᾶ ὅμως τὸν ἔχουμε σὲ ὅλες τὶς δυνατὲς στάσεις… Κι ἀπὸ ἐμπρὸς κι ἀπὸ πίσω… Κι αὐτό σύμπτωσις εἶναι; Ἄς τὸ δεκτοῦμε ὅμως γιὰ σύμπτωσι, πρὸ κειμένου νὰ πᾶμε παρακάτω.
Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζαμε, καὶ διέῤῥευσε ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονία, στὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐφημερίδες, εἶναι ἡ σχέσις τοῦ δολοφόνου μὲ τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν ἀριστερὰ γενικότερα.
Σχετικὸ δημοσίευμα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Ὅταν τὸ πιντὶ τοῦ ΚΚΕ παρεισέφρυε στὴν Χρυσὴ Αὐγή.

Τό μαχαίρι γιατί τό κρατοῦσε;

τὰ κόκκινα σημάδια στὰ χέρια τους δὲν εἶναι ἀπὸ χρῶμα... ἀπὸ αἷμα εἶναι...
Κι ἐδῶ ἔρχονται νὰ προστεθοῦν πολλά, πάρα πάρα πολλὰ ἐρωτήματα.
Ἐρωτήματα ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς ἕνας ψηφοφόρος τῆς ἀριστερᾶς ξαφνικά, ἀπὸ τὸ πουθενά, μᾶς προέκυψε καὶ ψηφοφόρος καὶ ὑποστηρικτὴς ἀλλὰ ἴσως καὶ ὑπάλληλος τῆς χρυσῆς αὐγῆς… Πῶς κάποιος ἀπό τήν τοπική ὀργάνωσι τοῦ ΚΚΕ στά Πετράλωνα κατέληξε νά εἶναι ἐνεργό στέλεχος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς Νικαίας; Ἐγὼ γνώριζα πὼς ὅταν κάποιος εἶναι ἐνεργὸ στέλεχος κάποιου κόμματος, ἰδίως τέτοιας ἰδεολογίας καὶ θέσεων, ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ μποροῦσε νὰ ἀφήσῃ πίσω του τὸ παρελθόν του. Ὅταν δῆλα δὴ κάποιος δὲν εἶναι ἁπλὸς ψηφοφόρος ἀλλὰ καὶ ἐγγεγραμμένος σὲ κάποιο κόμμα, αὐτῆς τῆς λογικῆς, ΟΥΔΕΠΟΤΕ τὸ ἐγκαταλείπει… Πολλῶ δὲ μάλλον νὰ πάῃ καὶ στοὺς …φασίστες.
Γίνονται αὐτά ἤ μόνον σέ σενάρια γιά ἀμερικανάκια παίζουν;
Τί συνέβῃ καί τούς παράτησε; Ἄλλαξε ἰδεολογία ἤ μήπως ἄλλαξαν οἱ …ἐντολές;
Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους πρέπει πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς συζητᾶμε γιὰ ἕναν τραμποῦκο. Ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ὑπάρχουν μέσα σὲ αὐτὰ τὰ κόμματα καὶ ἐπιφέρουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς καταστροφές, κατὰ τὸ πέρασμά τους, ἀπὸ ὁπουδήποτε. Ἕναν τραμποῦκο σὰν αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐδίδαξαν νὰ εἶναι τραμποῦκος καὶ νὰ ἀμοίβεται γιὰ αὐτό:

     Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;2
τὰ κόκκινα σημάδια στὰ χέρια τους δὲν εἶναι ἀπὸ χρῶμα… ἀπὸ αἷμα εἶναι… Καταστροφὲς σὲ κεφάλια ἀνθρώπων, σὲ περιουσίες, σὲ πολιτεῖες…
Μίσθαρνα ὄργανα ὅλοι αὐτοί, ποὺ τὸ ἀπέδειξαν καὶ τὸ ἀποδεικνύουν καθημερινῶς, ὁπουδήποτε… Ἀπὸ τὴν ἁπλῆ τους ἐπίθεσι κατὰ τῶν διαδηλωτῶν στό Σύνταγμα ἔως πιὸ …σύνθετες περιπτώσεις.
Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;3

Ἀπό ποιόν ὅμως πληρώνονται αὐτοί οἱ τραμποῦκοι; Γιά ποιόν δουλεύουν; Διότι γιὰ κάποιον πρέπει νὰ δουλεύουν… Κι αὐτοὶ οἱ κάποιοι ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι Ἕλληνες.
Κι ἐδῶ θὰ πάρουμε μίαν ἀνάσα γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ κάποιους ἄλλους, γνωστοὺς τραμπούκους, ποὺ σήμερα εἶναι «σεβάσμια μέλη τῆς κοινωνίας μας»….
Τόν θυμᾶστε;  Κάποιοι φίλοι, τότε μΠατΣοΚοι τὸν θυμοῦνται πολὺ καλά. Τοὺς ἔστειλε δεκάδες φορὲς στὰ νοσοκομεῖα, μαζὺ μὲ τὴν παρέα του...


Τόν θυμᾶστε;
Κάποιοι φίλοι, τότε μΠατΣοΚοι, τὸν θυμοῦνται πολὺ καλά. Τοὺς ἔστειλε δεκάδες φορὲς στὰ νοσοκομεῖα, μαζὺ μὲ τὴν παρέα του…Μὰ κι αὐτόν:
Τό θυμᾶστε κι αὐτό τό καλό τό πιντί; Ἀπό τραμποῦκος δέν ξεκίνησε;
Τό θυμᾶστε κι αὐτό τό καλό τό πιντί; Ἀπό τραμποῦκος δέν ξεκίνησε;
Καί πόσοι ἄλλοι; Ποιός θά ξεχάσῃ τόν Εὐθυμίου πού ἀρεσκόταν στό νά βάζῃ βόμβες;
Τὸ θέμα τοῦ τραμπουκισμοῦ εἶναι παλαιότατον στὴν χώρα μας καὶ ἔχουμε πολλὰ παραδείγματα, καθὼς καὶ θύματα, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά… Ὅπως πολλὰ εἶναι καὶ τὰ συμφέροντα…

Ἀπὸ τὸν Λαμπράκη ἔως τὸν Καποδίστρια.
Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;8
Κι ἐδῶ, στὸν Λαμπράκη, θὰ σταματήσω γιὰ νὰ πάρω μίαν ἀνάσα ἐπίσης…
Οἱ καταγγελίες ἀναφέρουν πὼς ὁ Λαμπράκης δὲν εἶχε τέτοιον τραυματισμὸ ἱκανὸ γιὰ νὰ τὸν σκοτώσῃ… Ἀπὸ τὸ σημεῖον ὅμως τῆς ἐπιθέσεως ἔως τὸ νοσοκομεῖο ὁ τραυματισμός του …μεγάλωσε καὶ μᾶς τελείωσε ὁ Λαμπράκης!
Μαζύ του ἦσαν σύντροφοί του… Δικοί του…
Κι ἀπὸ αὐτὸν τὸν θάνατο κάποιοι ἐπίσης κέρδισαν πολλά… Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ ΚΚΕ ὑπόστασι…
Ὅμως σήμερα τὸ ζήτημά μας εἶναι τὸ ἐὰν ὁ Ῥουπακιᾶς ἐξυπηρετοῦσε τὴν Χρυσῆ Αὐγή, τὸ ΚΚΕ ἤ… Ἐδῶ μᾶς θέλω…

Τὰ ξένα συμφέροντα, ποὺ ἐλέγχουν τὴν Πατρίδα μας, ἐδῶ καὶ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔχουν ἀποφασίσῃ νὰ προωθήσουν τὸν Τρίπρα καὶ τὸν Μιχαλολιάκο, εἶτε κάνοντάς τους θετικὴ διαφήμισι εἶτε κάνοντάς τους ἀρνητική. Οἱ παλαιοκομματικοὶ μᾶς τελείωσαν… Χρειάζονται νέα πρόσωπα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὰ ἐγκλήματά τους.
Οἱ παλαιοκομματικοὶ ὅμως δὲν συμφωνοῦν. Χάνουν κουτάλες, καρδάρες, πειροῦνες… Καὶ μαζὺ μὲ αὐτοὺς τοὺς παλαιοκομματικοὺς εἶναι καὶ οἱ ἐγχώριες ὑπηρεσίες ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ οἱ τραμποῦκοι καὶ οἱ ῥουφιάνοι καὶ οἱ ἐντεταλμένοι.
Τί λέτε λοιπόν; Ποιός ἔχει νά κερδίσῃ ἀπό αὐτήν τήν σύγκρουσι; Ἡ Χρυσή Αὐγή; Ἡ ἀριστερά γενικότερα ἤ οἱ ὑπάρχοντες κρατοῦντες;

Βέβαια κατὰ καιροὺς οἱ παρακρατικοί, διότι περὶ αὐτῶν συζητᾶμε, ἐξυπηρετοῦν καὶ τὰ εἰσαγώμενα ἀφεντικά… Δὲν ἔχουν πρόβλημα. Εἶναι τέτοιο τὸ βλῆμα ποὺ ἔχουν στὰ κεφάλια τους ποὺ εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ κολλοῦν καλλίτερα ἐκεῖ ποὺ ῥέει τὸ περισσότερο χρῆμα…
Τί γίνεται ὅμως μέ τόν Ῥουπακιᾶ;
Τώρα πιά, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τὶς διαστάσεις ποὺ ἔλαβε τὸ θέμα, ἀρχίζω πλέον νὰ πιστεύω πὼς ὁ Ῥουπακιᾶς πληρωνόταν ἤ ἀπὸ τὶς ἐγχώριες μυστικὲς ὑπηρεσίες ἤ ἀπὸ τὶς εἰσαγώμενες ἤ ἀκόμη κι ἀπὸ τὶς δύο. Ἴσως ἀκόμη κι ἀπὸ τὸ ΚΚΕ, παραλλήλως, γιὰ νὰ κατασκοπεύῃ ἐκ τῶν ἔσω.
Τὰ ὅσα διαβάζω στὸν τύπο, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ προσπάθεια τῶν ΜΜΕ νὰ κατευθύνουν …ἐκ τῶν προτέρων τὸ τὶ θὰ πιστέψουμε, (σὰν νὰ ἦσαν κάπως …προετοιμασμένοι θὰ ἔλεγα…!!!) μὲ πείθουν σχεδὸν γιὰ τὸ ὅ,τι κάτι πολὺ βρώμικο κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν ὑπόθεσι.
Γιὰ ἐμέναν ἐγκληματίες εἶναι καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ. Καὶ οἱ φερόμενοι ὡς ἀριστεροί, ΚΚΕ καὶ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ ἠ Χρυσῆ Αὐγή. Μὲ τὶς κινήσεις ὅμως ποὺ γίνονται καὶ οἱ δύο χῶροι ἐκτίθενται ἀνεπανόρθωατα στὴν κοινὴ γνώμη καὶ χάνουν μεγάλο τμῆμα τῶν ὑποστηρικτῶν τους. Ποῦ λέτε νά καταλήξουν λοιπόν αὐτοί οἱ ψηφοφόροι; Δέν ξέρουμε;

Ξέρουμε…
Βέβαια ἐδῶ, πολὺ φοβᾶμαι, πὼς οἱ εἰσαγώμενοι ἐντολεῖς θὰ δυσαρεστηθοῦν…
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μᾶς ἔχουν πανέτοιμο καὶ ἐμφύλιο καὶ νέα μέτρα γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν…
Λέτε νά μήν ξέρουν νά χειριστοῦν μερικά ἐγχώρια πονηρά πιντιά;
Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσῆ αὐγή;


Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;4 
Ἤ ἄλλως, πῶς, μὲ ἕναν σμπάρο, ἐξολοθρεύεις πολλά, πάρα πολλὰ τριγώνια…
Τί ἐνοχλεῖ σήμερα τήν κρατούσα τάξι; Μήπως ἡ ἄνοδος τῶν δύο πολιτικῶν ἄκρων στό ἐπίπεδο ποσοστῶν προθέσεως ψήφου;
Καί τί πρέπει νά συμβῇ, πρό κειμένου νά ἀναχαιτισθῇ αὐτή ἡ ἄνοδος; Μήπως νά πέσῃ μία τρελλή τρικλοποδιά ἀπό τό πουθενά καί γιά τούς δύο;
Καί πῶς θά ἐπιτευχθῇ αὐτό;
Ἔχουμε κράτος ἐμεῖς… Κράτος καὶ κρατοῦντες… Ὁλόκληρον Κολοκοτρώνη τύλιξαν καί θά τούς ξέφευγαν τά …σχολιαρούδια;

Ἔγραφα πρὸ χθές, στὸ κείμενον

Νύκτες κρυστάλλων;,

γιὰ τὴν προσπάθεια δημιουργίας πολώσεως, ἰδίως τώρα, ποὺ οἱ κοινωνικές μας συνθῆκες φαίνονται νὰ εἶναι πολὺ ἀκραῖες.
Τόσο ἀκραῖες, ποὺ ὁσονούπω ἀναμένουμε ἐκρήξεις, συγκρούσεις, ἀκόμη κι ἐμφυλίους…

Πανέτοιμος ὁ «ἐμφύλιος»; 

Εὔλογα ἐρωτήματα αὐτὰ ποὺ θέτω, ἀλλὰ μοῦ διέφυγε μία παράμετρος.
Μοῦ διέφυγε οὐσιαστικῶς μία πληροφορία, τὴν ὁποίαν ἔλαβα ἀμέσως μετὰ τὴν δημοσίευσι τῶν παραπάνω, καὶ ἡ ὁποία, σὲ συνδυασμὸ μὲ μίαν συζήτησι ποὺ εἶχα, μοῦ ὑπέδειξαν ἄλλες πιθανότητες, ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐρευνήσουμε… Πιθανότητες ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν «προβοκάτσια», καθὼς εἴθισται νὰ ἀκούγεται.
Ἄς ξεκινήσουμε ὅμως ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ…
Φίλη, ἀλλοδαπή, ποὺ ὁπωσδήποτε ἔχει μεγαλυτέρα διαύγεια σὲ κάποια θέματα, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐμεῖς ἐπηρεαζόμαστε ἐντόνως, λόγῳ συναισθηματικῆς ἐξαρτήσεως, μοῦ ἐπεσήμανε πὼς ὅσον καιρὸ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ σκηνὴ δὲν ἔχει δῇ τὰ πρόσωπα κάποιων χρυσαυγιτῶν κάπου, πλὴν τοῦ Ῥουπακιᾶ. Τὸ πρόσωπό του ἦταν ὁπουδήποτε, ἀπὸ τὸ πλάι, ἀπὸ τὴν φάτσα, ἀπὸ τὰ αὐτιά, ἀπὸ … Ἀπό ποῦ δέν τόν ἔχουν φωτογραφίσῃ; Ἔως κι αὐτὴν τὴν φωτογραφία, ἀνεκάλυψαν τὰ «τσακάλια» μας.
Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;6 Καὶ ἔχει δίκαιον ἡ φίλη.
Προσωπικῶς οὐδέποτε εἶχα ἀσχοληθῇ μὲ πρόσωπα ἀλλὰ ἐὰν ἀνατρέξουμε σὲ φωτογραφίες ποὺ ἀφοροῦν σὲ συγκεντρώσεις τῆς χρυσῆς αὐγῆς, σπανιότατα ἐμφανίζονται πρόσωπα. Τὸν Ῥουπακιᾶ ὅμως τὸν ἔχουμε σὲ ὅλες τὶς δυνατὲς στάσεις… Κι ἀπὸ ἐμπρὸς κι ἀπὸ πίσω… Κι αὐτό σύμπτωσις εἶναι; Ἄς τὸ δεκτοῦμε ὅμως γιὰ σύμπτωσι, πρὸ κειμένου νὰ πᾶμε παρακάτω.
Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζαμε, καὶ διέῤῥευσε ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονία, στὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐφημερίδες, εἶναι ἡ σχέσις τοῦ δολοφόνου μὲ τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν ἀριστερὰ γενικότερα.
Σχετικὸ δημοσίευμα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Ὅταν τὸ πιντὶ τοῦ ΚΚΕ παρεισέφρυε στὴν Χρυσὴ Αὐγή.

Τό μαχαίρι γιατί τό κρατοῦσε;

τὰ κόκκινα σημάδια στὰ χέρια τους δὲν εἶναι ἀπὸ χρῶμα... ἀπὸ αἷμα εἶναι...
Κι ἐδῶ ἔρχονται νὰ προστεθοῦν πολλά, πάρα πάρα πολλὰ ἐρωτήματα.
Ἐρωτήματα ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς ἕνας ψηφοφόρος τῆς ἀριστερᾶς ξαφνικά, ἀπὸ τὸ πουθενά, μᾶς προέκυψε καὶ ψηφοφόρος καὶ ὑποστηρικτὴς ἀλλὰ ἴσως καὶ ὑπάλληλος τῆς χρυσῆς αὐγῆς… Πῶς κάποιος ἀπό τήν τοπική ὀργάνωσι τοῦ ΚΚΕ στά Πετράλωνα κατέληξε νά εἶναι ἐνεργό στέλεχος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς Νικαίας; Ἐγὼ γνώριζα πὼς ὅταν κάποιος εἶναι ἐνεργὸ στέλεχος κάποιου κόμματος, ἰδίως τέτοιας ἰδεολογίας καὶ θέσεων, ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ μποροῦσε νὰ ἀφήσῃ πίσω του τὸ παρελθόν του. Ὅταν δῆλα δὴ κάποιος δὲν εἶναι ἁπλὸς ψηφοφόρος ἀλλὰ καὶ ἐγγεγραμμένος σὲ κάποιο κόμμα, αὐτῆς τῆς λογικῆς, ΟΥΔΕΠΟΤΕ τὸ ἐγκαταλείπει… Πολλῶ δὲ μάλλον νὰ πάῃ καὶ στοὺς …φασίστες.
Γίνονται αὐτά ἤ μόνον σέ σενάρια γιά ἀμερικανάκια παίζουν;
Τί συνέβῃ καί τούς παράτησε; Ἄλλαξε ἰδεολογία ἤ μήπως ἄλλαξαν οἱ …ἐντολές;
Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους πρέπει πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς συζητᾶμε γιὰ ἕναν τραμποῦκο. Ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ὑπάρχουν μέσα σὲ αὐτὰ τὰ κόμματα καὶ ἐπιφέρουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς καταστροφές, κατὰ τὸ πέρασμά τους, ἀπὸ ὁπουδήποτε. Ἕναν τραμποῦκο σὰν αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐδίδαξαν νὰ εἶναι τραμποῦκος καὶ νὰ ἀμοίβεται γιὰ αὐτό:

     Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;2
τὰ κόκκινα σημάδια στὰ χέρια τους δὲν εἶναι ἀπὸ χρῶμα… ἀπὸ αἷμα εἶναι… Καταστροφὲς σὲ κεφάλια ἀνθρώπων, σὲ περιουσίες, σὲ πολιτεῖες…
Μίσθαρνα ὄργανα ὅλοι αὐτοί, ποὺ τὸ ἀπέδειξαν καὶ τὸ ἀποδεικνύουν καθημερινῶς, ὁπουδήποτε… Ἀπὸ τὴν ἁπλῆ τους ἐπίθεσι κατὰ τῶν διαδηλωτῶν στό Σύνταγμα ἔως πιὸ …σύνθετες περιπτώσεις.
Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;3

Ἀπό ποιόν ὅμως πληρώνονται αὐτοί οἱ τραμποῦκοι; Γιά ποιόν δουλεύουν; Διότι γιὰ κάποιον πρέπει νὰ δουλεύουν… Κι αὐτοὶ οἱ κάποιοι ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι Ἕλληνες.
Κι ἐδῶ θὰ πάρουμε μίαν ἀνάσα γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ κάποιους ἄλλους, γνωστοὺς τραμπούκους, ποὺ σήμερα εἶναι «σεβάσμια μέλη τῆς κοινωνίας μας»….
Τόν θυμᾶστε;  Κάποιοι φίλοι, τότε μΠατΣοΚοι τὸν θυμοῦνται πολὺ καλά. Τοὺς ἔστειλε δεκάδες φορὲς στὰ νοσοκομεῖα, μαζὺ μὲ τὴν παρέα του...


Τόν θυμᾶστε;
Κάποιοι φίλοι, τότε μΠατΣοΚοι, τὸν θυμοῦνται πολὺ καλά. Τοὺς ἔστειλε δεκάδες φορὲς στὰ νοσοκομεῖα, μαζὺ μὲ τὴν παρέα του…Μὰ κι αὐτόν:
Τό θυμᾶστε κι αὐτό τό καλό τό πιντί; Ἀπό τραμποῦκος δέν ξεκίνησε;
Τό θυμᾶστε κι αὐτό τό καλό τό πιντί; Ἀπό τραμποῦκος δέν ξεκίνησε;
Καί πόσοι ἄλλοι; Ποιός θά ξεχάσῃ τόν Εὐθυμίου πού ἀρεσκόταν στό νά βάζῃ βόμβες;
Τὸ θέμα τοῦ τραμπουκισμοῦ εἶναι παλαιότατον στὴν χώρα μας καὶ ἔχουμε πολλὰ παραδείγματα, καθὼς καὶ θύματα, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά… Ὅπως πολλὰ εἶναι καὶ τὰ συμφέροντα…

Ἀπὸ τὸν Λαμπράκη ἔως τὸν Καποδίστρια.
Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή;8
Κι ἐδῶ, στὸν Λαμπράκη, θὰ σταματήσω γιὰ νὰ πάρω μίαν ἀνάσα ἐπίσης…
Οἱ καταγγελίες ἀναφέρουν πὼς ὁ Λαμπράκης δὲν εἶχε τέτοιον τραυματισμὸ ἱκανὸ γιὰ νὰ τὸν σκοτώσῃ… Ἀπὸ τὸ σημεῖον ὅμως τῆς ἐπιθέσεως ἔως τὸ νοσοκομεῖο ὁ τραυματισμός του …μεγάλωσε καὶ μᾶς τελείωσε ὁ Λαμπράκης!
Μαζύ του ἦσαν σύντροφοί του… Δικοί του…
Κι ἀπὸ αὐτὸν τὸν θάνατο κάποιοι ἐπίσης κέρδισαν πολλά… Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ ΚΚΕ ὑπόστασι…
Ὅμως σήμερα τὸ ζήτημά μας εἶναι τὸ ἐὰν ὁ Ῥουπακιᾶς ἐξυπηρετοῦσε τὴν Χρυσῆ Αὐγή, τὸ ΚΚΕ ἤ… Ἐδῶ μᾶς θέλω…

Τὰ ξένα συμφέροντα, ποὺ ἐλέγχουν τὴν Πατρίδα μας, ἐδῶ καὶ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔχουν ἀποφασίσῃ νὰ προωθήσουν τὸν Τρίπρα καὶ τὸν Μιχαλολιάκο, εἶτε κάνοντάς τους θετικὴ διαφήμισι εἶτε κάνοντάς τους ἀρνητική. Οἱ παλαιοκομματικοὶ μᾶς τελείωσαν… Χρειάζονται νέα πρόσωπα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὰ ἐγκλήματά τους.
Οἱ παλαιοκομματικοὶ ὅμως δὲν συμφωνοῦν. Χάνουν κουτάλες, καρδάρες, πειροῦνες… Καὶ μαζὺ μὲ αὐτοὺς τοὺς παλαιοκομματικοὺς εἶναι καὶ οἱ ἐγχώριες ὑπηρεσίες ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ οἱ τραμποῦκοι καὶ οἱ ῥουφιάνοι καὶ οἱ ἐντεταλμένοι.
Τί λέτε λοιπόν; Ποιός ἔχει νά κερδίσῃ ἀπό αὐτήν τήν σύγκρουσι; Ἡ Χρυσή Αὐγή; Ἡ ἀριστερά γενικότερα ἤ οἱ ὑπάρχοντες κρατοῦντες;

Βέβαια κατὰ καιροὺς οἱ παρακρατικοί, διότι περὶ αὐτῶν συζητᾶμε, ἐξυπηρετοῦν καὶ τὰ εἰσαγώμενα ἀφεντικά… Δὲν ἔχουν πρόβλημα. Εἶναι τέτοιο τὸ βλῆμα ποὺ ἔχουν στὰ κεφάλια τους ποὺ εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ κολλοῦν καλλίτερα ἐκεῖ ποὺ ῥέει τὸ περισσότερο χρῆμα…
Τί γίνεται ὅμως μέ τόν Ῥουπακιᾶ;
Τώρα πιά, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τὶς διαστάσεις ποὺ ἔλαβε τὸ θέμα, ἀρχίζω πλέον νὰ πιστεύω πὼς ὁ Ῥουπακιᾶς πληρωνόταν ἤ ἀπὸ τὶς ἐγχώριες μυστικὲς ὑπηρεσίες ἤ ἀπὸ τὶς εἰσαγώμενες ἤ ἀκόμη κι ἀπὸ τὶς δύο. Ἴσως ἀκόμη κι ἀπὸ τὸ ΚΚΕ, παραλλήλως, γιὰ νὰ κατασκοπεύῃ ἐκ τῶν ἔσω.
Τὰ ὅσα διαβάζω στὸν τύπο, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ προσπάθεια τῶν ΜΜΕ νὰ κατευθύνουν …ἐκ τῶν προτέρων τὸ τὶ θὰ πιστέψουμε, (σὰν νὰ ἦσαν κάπως …προετοιμασμένοι θὰ ἔλεγα…!!!) μὲ πείθουν σχεδὸν γιὰ τὸ ὅ,τι κάτι πολὺ βρώμικο κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν ὑπόθεσι.
Γιὰ ἐμέναν ἐγκληματίες εἶναι καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ. Καὶ οἱ φερόμενοι ὡς ἀριστεροί, ΚΚΕ καὶ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ ἠ Χρυσῆ Αὐγή. Μὲ τὶς κινήσεις ὅμως ποὺ γίνονται καὶ οἱ δύο χῶροι ἐκτίθενται ἀνεπανόρθωατα στὴν κοινὴ γνώμη καὶ χάνουν μεγάλο τμῆμα τῶν ὑποστηρικτῶν τους. Ποῦ λέτε νά καταλήξουν λοιπόν αὐτοί οἱ ψηφοφόροι; Δέν ξέρουμε;

Ξέρουμε…
Βέβαια ἐδῶ, πολὺ φοβᾶμαι, πὼς οἱ εἰσαγώμενοι ἐντολεῖς θὰ δυσαρεστηθοῦν…
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μᾶς ἔχουν πανέτοιμο καὶ ἐμφύλιο καὶ νέα μέτρα γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν…
Λέτε νά μήν ξέρουν νά χειριστοῦν μερικά ἐγχώρια πονηρά πιντιά;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου