a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013


'Η προσέγγισις αυτή σκοπόν έχει νά αποδείξη τήν δύναμη τής ελληνικής γλώσσης στίς
απανταχού ελληνογενείς διαλέκτους.
Ή ονοματολογική ανάλυσις τών εμπλεκομένων προσώπων πολλάκις αποδεικνύεται μέθοδος
σοφή, ειδικώς όταν χρησιμοποιεί ώς μέθοδον αποκωδικοποιήσεως τόν ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΟ.
ΟΝΟΜΑ = Ο – ΝΟΜ – Α
Τό όνομα τού καθενός μας είναι ουσιαστικώς ό καθρέπτης μας – ό ΝΟΜΟΣ μας.
Τό Επίθετον δέν είναι άλλο από τήν επιβεβαίωση τού ΟΝΟΜΑΤΟΣ.
ΕΠΙ – ΘΕΤΩ (επί τού ονόματος θέτω)
Πρωθυπουργός Ελλάδος
ΣΑΜΑΡΑΣ = ΣΑΜΑΡΙ
Σαμάρι ή Σαμαράς είναι σύνθετος λέξις τών − ΣΑΜΑ = Δωρική διάλεκτος τής λέξεως ΣΩΜΑ

ΡΑ (ς) = 'Η ΡΟΗ τού Υπερτάτου Ηλίου (Οί ροές τών φωτοενεργειών)
Στήν ουσία είναι τό σώμα πού δέχεται αενάως τό φορτίο τών ηλενεργειών τού Υπερτάτου
Ηλίου.
Σαμάρι φορτώνονται οί ΟΝΟΙ καί οί ΗΜΙΟΝΟΙ, τά πιό φιλήσυχα μεταφορικά τετράποδα.
Ό ΟΝΟΣ ανάγει στήν ΔΙΑΝΟΙΑ τού καταπιεσμένου ανθρώπου. Μήν ξεχνάμε τήν Κυριακή
τών Βαΐων ό ΧΡΙΣΤΟΣ χρησιμοποίησε τόν ΟΝΟ, όχι μόνο γιά τήν υποτελή έκφραση τού ζώου αλλά καί γιά νά μάς προϊδεάσει γιά τίς κρυμμένες έννοιες πού περιέχουν οί ελληνικές λέξεις.
Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΜΟΝΤΙ
στήν ιταλική είναι τά όρη (il monte – i monti)
Τό όρος είναι μάζα ύλης πού επικάθηται στήν γήϊνη επιφάνεια (συμπιέζει τήν επιφάνεια).
Μ – ΟΝ – Τι = Διακρίνουνε τό θέμα τής λέξεως ΟΝΟΣ (ΟΝ) καί τό Τ πού σημαίνει τήν
στερέωσιν κατά τον ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΟ.
Δηλαδή στήν ΜΑ ορατή φύση ο (Ν) Νούς – (Τ) στερεώνεται.
Επίσης όπως φαίνεται κάτωθι από τό λεξικό Κακουλίδη ή ιδία λέξις παράγει καί τό ρήμα
montare πού σημαίνει ιππεύω, ανεβαίνω επάνω σέ ράχη ζώου (?).
Μήν ξεχνάμε τήν λέξη ΜΑΝΤΩ πού σκεπάζει τούς ώμους τών γυναικών καί πού προέρχεται
από την λέξη ΜΑΝΔΥΑΣ. Τά όρη λειτουργούν καί ώς μανδύας τής γηΐνου επιφανείας.
Συμπεραίνουμε ότι ό ΜΟΝΤΙ είναι βάρος ή επικάλυψις τής ιταλικής κοινωνίας.
Montare = ανεβαίνω, συναρμολογώ (μοντάρω), ιππεύω, αυξάνω (φουσκώνω για ποτάμι), χτυπώ (αυγά), ενδιαφέρω, τακτοποιώ ,συμποσούμαι (για χρήμα)
======================================================================

ΡΑΧΟΪ – ΡΑΧΩΪ
Διακρίνουμε τήν λέξη ΡΑΧΗ καί τήν κατάληξη Ω-Ι
Η κατάληξις ΩΙ δεικνύει τόν κάτω χώρο. Λέγουμε ΚΑΤΩΪ γιά νά δηλώσουμε τό κάτω μέρος
τής οικίας – τό υπόγειο – τό συμπιεσμένο από τό κατοικήσιμο τμήμα τής οικίας.
ΡΑ – Οί ροές τού υπερτάτου φωτισμού επί (ΧΩ) χώματος
(Ράχη ονομάζουμε τό σύνολον τών οστέων τής σπονδυλικής στήλης ή οποία μέ τό σχήμα της
αλλά καί τήν κίνηση πού εκτελει προσομοιάζει τήν συνεχή κάθοδο των ηλενεργειών επί
πλανήτου, οί οποίες αενάως φορτ-ίζουν τά σώματα).
Είναι λοιπόν εμφανές ότι τό όνομα τού έν λόγω ίσπανού πολιτικού εξασκεί εννοιολογικώς
πίεσιν πρός τόν λαό του. 
Παρόμοιο μέ αυτό τού Σαμαρά.
Βλέπε σημείωση από τό λεξικό Σταματάκου.
ραχίζω (- ίσω) ράχις * διατέμνω (διαχωρίζω) κατά μήκος της ράχεως // διασχίζω εις δύο, διχάζω, κόπτω εις τεμάχια, κομματιάζω // μτρφ. φέρομαι αλαζονικώς , κομπάζω
ράχις = η σπονδυλική στήλη 
ραχός (ιων. ρηχός) = θάμνος ακανθώδης 2) φραγμός  (φράκτης) εξ ακανθών 3) ακανθώδης ράβδος // κλίμα αμπέλου "αμπελόβεργα"
======================================================================

ΠΑΣΟΥΣ – ΚΟΕΛΙΟΥ
Αναλύοντας τόν τελευταίο τής παρέας τόν πορτογάλο Κοέλιου συνάγουμε τά ακόλουθα:
ΠΑΣ – ΟΥΣ = Ο καθείς έξ υμών
Κ(Ο) ΕΛΙ (ΟΥ) = στό κελί.
Κελί = (Κ) κάτω (ΕΛ) πορεύεται καί εγκλωβίζεται ό ήλιος.
Όλη ή Γή είναι ένα τεράστιο ηλιακό κελί.
Άρα καί στήν Πορτογαλία έχουμε τόν εγκλεισμό σέ κελί τών φωτεινών δυνάμεων καί
κατ'επέκτασιν τών ανθρωπίνων όντων.
Κωνσταντίνος Ιππ. Κωστάκης
14-03-2013
Βιβλιογραφία
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ Σημαιοφόρου Θεολόγου
Λεξικά Σταματάκου καί Κακουλίδη

Για περισσότερα επισκεφθείτε την  πηγή  πηγή
ΤΡΟΪΚΑΝΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ


'Η προσέγγισις αυτή σκοπόν έχει νά αποδείξη τήν δύναμη τής ελληνικής γλώσσης στίς
απανταχού ελληνογενείς διαλέκτους.
Ή ονοματολογική ανάλυσις τών εμπλεκομένων προσώπων πολλάκις αποδεικνύεται μέθοδος
σοφή, ειδικώς όταν χρησιμοποιεί ώς μέθοδον αποκωδικοποιήσεως τόν ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΟ.
ΟΝΟΜΑ = Ο – ΝΟΜ – Α
Τό όνομα τού καθενός μας είναι ουσιαστικώς ό καθρέπτης μας – ό ΝΟΜΟΣ μας.
Τό Επίθετον δέν είναι άλλο από τήν επιβεβαίωση τού ΟΝΟΜΑΤΟΣ.
ΕΠΙ – ΘΕΤΩ (επί τού ονόματος θέτω)
Πρωθυπουργός Ελλάδος
ΣΑΜΑΡΑΣ = ΣΑΜΑΡΙ
Σαμάρι ή Σαμαράς είναι σύνθετος λέξις τών − ΣΑΜΑ = Δωρική διάλεκτος τής λέξεως ΣΩΜΑ

ΡΑ (ς) = 'Η ΡΟΗ τού Υπερτάτου Ηλίου (Οί ροές τών φωτοενεργειών)
Στήν ουσία είναι τό σώμα πού δέχεται αενάως τό φορτίο τών ηλενεργειών τού Υπερτάτου
Ηλίου.
Σαμάρι φορτώνονται οί ΟΝΟΙ καί οί ΗΜΙΟΝΟΙ, τά πιό φιλήσυχα μεταφορικά τετράποδα.
Ό ΟΝΟΣ ανάγει στήν ΔΙΑΝΟΙΑ τού καταπιεσμένου ανθρώπου. Μήν ξεχνάμε τήν Κυριακή
τών Βαΐων ό ΧΡΙΣΤΟΣ χρησιμοποίησε τόν ΟΝΟ, όχι μόνο γιά τήν υποτελή έκφραση τού ζώου αλλά καί γιά νά μάς προϊδεάσει γιά τίς κρυμμένες έννοιες πού περιέχουν οί ελληνικές λέξεις.
Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΜΟΝΤΙ
στήν ιταλική είναι τά όρη (il monte – i monti)
Τό όρος είναι μάζα ύλης πού επικάθηται στήν γήϊνη επιφάνεια (συμπιέζει τήν επιφάνεια).
Μ – ΟΝ – Τι = Διακρίνουνε τό θέμα τής λέξεως ΟΝΟΣ (ΟΝ) καί τό Τ πού σημαίνει τήν
στερέωσιν κατά τον ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΟ.
Δηλαδή στήν ΜΑ ορατή φύση ο (Ν) Νούς – (Τ) στερεώνεται.
Επίσης όπως φαίνεται κάτωθι από τό λεξικό Κακουλίδη ή ιδία λέξις παράγει καί τό ρήμα
montare πού σημαίνει ιππεύω, ανεβαίνω επάνω σέ ράχη ζώου (?).
Μήν ξεχνάμε τήν λέξη ΜΑΝΤΩ πού σκεπάζει τούς ώμους τών γυναικών καί πού προέρχεται
από την λέξη ΜΑΝΔΥΑΣ. Τά όρη λειτουργούν καί ώς μανδύας τής γηΐνου επιφανείας.
Συμπεραίνουμε ότι ό ΜΟΝΤΙ είναι βάρος ή επικάλυψις τής ιταλικής κοινωνίας.
Montare = ανεβαίνω, συναρμολογώ (μοντάρω), ιππεύω, αυξάνω (φουσκώνω για ποτάμι), χτυπώ (αυγά), ενδιαφέρω, τακτοποιώ ,συμποσούμαι (για χρήμα)
======================================================================

ΡΑΧΟΪ – ΡΑΧΩΪ
Διακρίνουμε τήν λέξη ΡΑΧΗ καί τήν κατάληξη Ω-Ι
Η κατάληξις ΩΙ δεικνύει τόν κάτω χώρο. Λέγουμε ΚΑΤΩΪ γιά νά δηλώσουμε τό κάτω μέρος
τής οικίας – τό υπόγειο – τό συμπιεσμένο από τό κατοικήσιμο τμήμα τής οικίας.
ΡΑ – Οί ροές τού υπερτάτου φωτισμού επί (ΧΩ) χώματος
(Ράχη ονομάζουμε τό σύνολον τών οστέων τής σπονδυλικής στήλης ή οποία μέ τό σχήμα της
αλλά καί τήν κίνηση πού εκτελει προσομοιάζει τήν συνεχή κάθοδο των ηλενεργειών επί
πλανήτου, οί οποίες αενάως φορτ-ίζουν τά σώματα).
Είναι λοιπόν εμφανές ότι τό όνομα τού έν λόγω ίσπανού πολιτικού εξασκεί εννοιολογικώς
πίεσιν πρός τόν λαό του. 
Παρόμοιο μέ αυτό τού Σαμαρά.
Βλέπε σημείωση από τό λεξικό Σταματάκου.
ραχίζω (- ίσω) ράχις * διατέμνω (διαχωρίζω) κατά μήκος της ράχεως // διασχίζω εις δύο, διχάζω, κόπτω εις τεμάχια, κομματιάζω // μτρφ. φέρομαι αλαζονικώς , κομπάζω
ράχις = η σπονδυλική στήλη 
ραχός (ιων. ρηχός) = θάμνος ακανθώδης 2) φραγμός  (φράκτης) εξ ακανθών 3) ακανθώδης ράβδος // κλίμα αμπέλου "αμπελόβεργα"
======================================================================

ΠΑΣΟΥΣ – ΚΟΕΛΙΟΥ
Αναλύοντας τόν τελευταίο τής παρέας τόν πορτογάλο Κοέλιου συνάγουμε τά ακόλουθα:
ΠΑΣ – ΟΥΣ = Ο καθείς έξ υμών
Κ(Ο) ΕΛΙ (ΟΥ) = στό κελί.
Κελί = (Κ) κάτω (ΕΛ) πορεύεται καί εγκλωβίζεται ό ήλιος.
Όλη ή Γή είναι ένα τεράστιο ηλιακό κελί.
Άρα καί στήν Πορτογαλία έχουμε τόν εγκλεισμό σέ κελί τών φωτεινών δυνάμεων καί
κατ'επέκτασιν τών ανθρωπίνων όντων.
Κωνσταντίνος Ιππ. Κωστάκης
14-03-2013
Βιβλιογραφία
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ Σημαιοφόρου Θεολόγου
Λεξικά Σταματάκου καί Κακουλίδη

Για περισσότερα επισκεφθείτε την  πηγή  πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου