a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013


Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών,  

 Το τελευταίο δίμηνο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες αποκαλύψεις σχετικά με το γαϊτανάκι της κερδοσκοπίας που έχει στηθείστην πλάτη των δανειοληπτών, με τη δήθεν πώληση των κόκκινωνδανείων σε funds του εξωτερικού. Εξειδικευμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια του εξωτερικού, που βαφτίστηκανμε το εξωτικό όνομα «distress funds» , εμφανίστηκαν από το πουθενά να διεκδικούν ως αδίστακτα κοράκια τα κόκκινα δάνεια τωνελλήνων δανειοληπτών. 


«Ξένοι κεδροσκόποι παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων» γράφουν το τελευταίο δίμηνο τα ΜΜΕ. Με τις τράπεζες να αφήνουν το θέμα να παίζει ως έχει στην επικαιρότητα,αφού ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τους πατριωτικούς τίτλους δελτίων ειδήσεων, εφημερίδων, ενημερωτικών sites και ιστολογίων, βολεύει μια χαρά τους κρατικοδίαιτους και επιδοτούμενους από τον προϋπολογισμό, πτωχευμένους τραπεζίτες της Ελλάδας των Μνημονίων και της πλασματικής ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.  

Στην επικοινωνιακή αυτή παγίδα των τραπεζών, έπεσαν θύματα και αρκετοί Βουλευτές που ασχολήθηκαν με το ζήτημα , αφούεπικεντρώθηκαν στο θέμα της υποτιθέμενης πώλησης των κόκκινωνδανείων στα distress funds του εξωτερικού, χωρίς να αντιληφθούν ότι οιπωλήσεις, μεταβιβάσεις και επαναμεταβιβάσεις των κόκκινωνδανείων που αφορούν τις ελληνικές τράπεζες είναι στομεγαλύτερο μέρος τους εικονικές, αφού τα εξωτικά funds και τα πραγματικά κοράκια των αγορών, αυτά που κρύβονται πίσω από τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων και ξεκίνησαν ήδη να εμφανίζονταιδειλά - δειλά στα ελληνικά δικαστήρια, εκπροσωπούμενα παραδόξως από τις ελληνικές τράπεζες, είναι κοινοί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ Made in Greece, εταιρείες ειδικού σκοπού που ελέγχονται μετοχικά από τις ίδιες τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου αυτές να εμφανίζονται ότι δήθεν πωλούν και μεταβιβάζουν με μεγάλη ζημία τα κόκκινα δάνεια των χαρτοφυλακίων τους σε τρίτους , αφού πρώτα τα τιτλοποιήσουν . Μιλάμε για την απόλυτη απάτη. Με τις ελληνικές τράπεζες να φυγαδεύουν τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης στο εξωτερικό ,στήνοντας εικονικούς ομίλους distress funds στη Μεγάλη Βρεττανία , που εδρεύουν στις ίδιες διευθύνσεις και εκπροσωπούνται από τα ίδια δικηγορικά γραφεία καιτους ίδιους αχυρανθρώπους που εξυπηρετούν επί ολόκληρες δεκαετίες τηθεσμική παραοικονομία του ελληνικού χρηματοοικονομικού χώρου, απότην εποχή του Παύλου Ψωμιάδη και της πυραμίδας του Ομίλου ΑΣΠΙΣ. Ελπίζω , μετά τις αποκαλύψεις που ακολουθούν, να βρεθούν κάποιοι Βουλευτές που θα επανέλθουν στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, τοποθετώντας το στην πραγματική του διάσταση, και κάποιοι Εισαγγελείς που θα τολμήσουν να ανοίξουν δικογραφίες για απάτη με ζημία του δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων απόπαράνομες δραστηριότητες.

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό για να μείνουν οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης με σταυρωμένα τα χέρια. Η πώληση των κόκκινων δανείων στο 10% - 30% του ανεξόφλητουυπολοίπου τους, εγείρει σοβαρότατα ζητήματα δημοσίουσυμφέροντος ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια και τη φερεγγυότητατου ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αφού η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από το ΤΧΣ χρηματοδοτήθηκε εις βάρος του δημοσίου χρέους και με χρέωση των φορολογουμένων στηνΕλλάδα φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι ίδιοι οιδανειολήπτες των οποίων τα κόκκινα δάνεια αποτελούν σήμερα αντικείμενο κερδοσκοπικών συναλλαγών. 

Επιπλέον, η είσπραξη των κόκκινων δανείων στο ακέραιο, οδηγεί σε πραγματοποίηση κερδών που συνιστούν αδικαιολόγητο πλουτισμό , τα οποία, επειδή λογιστικοποιούνται στο εξωτερικό, σταβιβλία των εξωτικών distress funds, δεν αποτυπώνονται στους ισολογισμούς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δενδηλώνονται και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα και δενσυνεισφέρουν στα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού αλλά ,αντιθέτως, συνιστούν αφορολόγητα κέρδη που φυγαδεύονται στους φορολογικούς παραδείσους της Μεγάλης Βρεττανίας , όπου εδρεύουν οι συγκεκριμένες αυτές θυγατρικές εταιρείες των ελληνικών τραπεζών , που στηρίζουν την κερδοσκοπική τους αυτήδραστηριότητα στην ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΚΤ, της Τρόικα και της Κυβέρνησης. 

Και επίσης  ,η κατά τα ανωτέρω κερδοσκοπική πώληση των κόκκινωνδανείων εγείρει ζητήματα νομιμότητας, που ενδέχεται να συνεπάγονταιακόμη και ποινικές ευθύνες για τις διοικήσεις και τα στελέχη τωνελληνικών τραπεζών που συμβλήθηκαν κατά τον προδήλως καταδολιευτικό, παράνομο, ζημιογόνο και εις βάρος του δημοσίουσυμφέροντος αυτό τρόπο με θυγατρικά τους κερδοσκοπικά κεφάλαια , αφού οι ελληνικές τράπεζες στην πράξη πωλούν τα κόκκινα δάνεια που έχουν πρώτα διαγράψει ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΤΧΣ εις βάρος του δημοσίου χρέους και είχε ως άμεση συνέπεια την αναλογική χρέωση,μεταξύ άλλων, όλων των φορολογουμένων δανειοληπτών, που χρηματοδότησαν με την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων τους,με την περιουσία και με τη μείωση των εισοδημάτων τους, τηναποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών καιτην έναντι αυτής διαγραφή των αντίστοιχων υπολοίπων των κόκκινωνδανείων από τους λογαριασμούς απαιτήσεων του ενεργητικού τους, μεαποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να μη νομιμοποιούνται πλέον να διεκδικούν την είσπραξη των κόκκινων αυτών δανείων, ούτε να προβαίνουν σε πράξεις κατασχέσων, πλειστηριασμών, μεταβιβάσεων, αναμεταβιβάσεων και πώλησής τους σε τρίτους.  

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι της απάτης και της κερδοσκοπίας, από το περιεγχόμενο της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή , ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Β. Καπερνάρος. 

Η συνέχεια ΕΔΩ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΠΡΑ


Η μεγάλη απάτη με τα αγγλόφωνα κοράκια των Ελληνικών Τραπεζών,  

 Το τελευταίο δίμηνο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες αποκαλύψεις σχετικά με το γαϊτανάκι της κερδοσκοπίας που έχει στηθείστην πλάτη των δανειοληπτών, με τη δήθεν πώληση των κόκκινωνδανείων σε funds του εξωτερικού. Εξειδικευμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια του εξωτερικού, που βαφτίστηκανμε το εξωτικό όνομα «distress funds» , εμφανίστηκαν από το πουθενά να διεκδικούν ως αδίστακτα κοράκια τα κόκκινα δάνεια τωνελλήνων δανειοληπτών. 


«Ξένοι κεδροσκόποι παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων» γράφουν το τελευταίο δίμηνο τα ΜΜΕ. Με τις τράπεζες να αφήνουν το θέμα να παίζει ως έχει στην επικαιρότητα,αφού ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τους πατριωτικούς τίτλους δελτίων ειδήσεων, εφημερίδων, ενημερωτικών sites και ιστολογίων, βολεύει μια χαρά τους κρατικοδίαιτους και επιδοτούμενους από τον προϋπολογισμό, πτωχευμένους τραπεζίτες της Ελλάδας των Μνημονίων και της πλασματικής ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.  

Στην επικοινωνιακή αυτή παγίδα των τραπεζών, έπεσαν θύματα και αρκετοί Βουλευτές που ασχολήθηκαν με το ζήτημα , αφούεπικεντρώθηκαν στο θέμα της υποτιθέμενης πώλησης των κόκκινωνδανείων στα distress funds του εξωτερικού, χωρίς να αντιληφθούν ότι οιπωλήσεις, μεταβιβάσεις και επαναμεταβιβάσεις των κόκκινωνδανείων που αφορούν τις ελληνικές τράπεζες είναι στομεγαλύτερο μέρος τους εικονικές, αφού τα εξωτικά funds και τα πραγματικά κοράκια των αγορών, αυτά που κρύβονται πίσω από τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων και ξεκίνησαν ήδη να εμφανίζονταιδειλά - δειλά στα ελληνικά δικαστήρια, εκπροσωπούμενα παραδόξως από τις ελληνικές τράπεζες, είναι κοινοί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ Made in Greece, εταιρείες ειδικού σκοπού που ελέγχονται μετοχικά από τις ίδιες τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου αυτές να εμφανίζονται ότι δήθεν πωλούν και μεταβιβάζουν με μεγάλη ζημία τα κόκκινα δάνεια των χαρτοφυλακίων τους σε τρίτους , αφού πρώτα τα τιτλοποιήσουν . Μιλάμε για την απόλυτη απάτη. Με τις ελληνικές τράπεζες να φυγαδεύουν τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης στο εξωτερικό ,στήνοντας εικονικούς ομίλους distress funds στη Μεγάλη Βρεττανία , που εδρεύουν στις ίδιες διευθύνσεις και εκπροσωπούνται από τα ίδια δικηγορικά γραφεία καιτους ίδιους αχυρανθρώπους που εξυπηρετούν επί ολόκληρες δεκαετίες τηθεσμική παραοικονομία του ελληνικού χρηματοοικονομικού χώρου, απότην εποχή του Παύλου Ψωμιάδη και της πυραμίδας του Ομίλου ΑΣΠΙΣ. Ελπίζω , μετά τις αποκαλύψεις που ακολουθούν, να βρεθούν κάποιοι Βουλευτές που θα επανέλθουν στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, τοποθετώντας το στην πραγματική του διάσταση, και κάποιοι Εισαγγελείς που θα τολμήσουν να ανοίξουν δικογραφίες για απάτη με ζημία του δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων απόπαράνομες δραστηριότητες.

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό για να μείνουν οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης με σταυρωμένα τα χέρια. Η πώληση των κόκκινων δανείων στο 10% - 30% του ανεξόφλητουυπολοίπου τους, εγείρει σοβαρότατα ζητήματα δημοσίουσυμφέροντος ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια και τη φερεγγυότητατου ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αφού η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών από το ΤΧΣ χρηματοδοτήθηκε εις βάρος του δημοσίου χρέους και με χρέωση των φορολογουμένων στηνΕλλάδα φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι ίδιοι οιδανειολήπτες των οποίων τα κόκκινα δάνεια αποτελούν σήμερα αντικείμενο κερδοσκοπικών συναλλαγών. 

Επιπλέον, η είσπραξη των κόκκινων δανείων στο ακέραιο, οδηγεί σε πραγματοποίηση κερδών που συνιστούν αδικαιολόγητο πλουτισμό , τα οποία, επειδή λογιστικοποιούνται στο εξωτερικό, σταβιβλία των εξωτικών distress funds, δεν αποτυπώνονται στους ισολογισμούς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δενδηλώνονται και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα και δενσυνεισφέρουν στα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού αλλά ,αντιθέτως, συνιστούν αφορολόγητα κέρδη που φυγαδεύονται στους φορολογικούς παραδείσους της Μεγάλης Βρεττανίας , όπου εδρεύουν οι συγκεκριμένες αυτές θυγατρικές εταιρείες των ελληνικών τραπεζών , που στηρίζουν την κερδοσκοπική τους αυτήδραστηριότητα στην ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΚΤ, της Τρόικα και της Κυβέρνησης. 

Και επίσης  ,η κατά τα ανωτέρω κερδοσκοπική πώληση των κόκκινωνδανείων εγείρει ζητήματα νομιμότητας, που ενδέχεται να συνεπάγονταιακόμη και ποινικές ευθύνες για τις διοικήσεις και τα στελέχη τωνελληνικών τραπεζών που συμβλήθηκαν κατά τον προδήλως καταδολιευτικό, παράνομο, ζημιογόνο και εις βάρος του δημοσίουσυμφέροντος αυτό τρόπο με θυγατρικά τους κερδοσκοπικά κεφάλαια , αφού οι ελληνικές τράπεζες στην πράξη πωλούν τα κόκκινα δάνεια που έχουν πρώτα διαγράψει ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΤΧΣ εις βάρος του δημοσίου χρέους και είχε ως άμεση συνέπεια την αναλογική χρέωση,μεταξύ άλλων, όλων των φορολογουμένων δανειοληπτών, που χρηματοδότησαν με την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων τους,με την περιουσία και με τη μείωση των εισοδημάτων τους, τηναποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών καιτην έναντι αυτής διαγραφή των αντίστοιχων υπολοίπων των κόκκινωνδανείων από τους λογαριασμούς απαιτήσεων του ενεργητικού τους, μεαποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να μη νομιμοποιούνται πλέον να διεκδικούν την είσπραξη των κόκκινων αυτών δανείων, ούτε να προβαίνουν σε πράξεις κατασχέσων, πλειστηριασμών, μεταβιβάσεων, αναμεταβιβάσεων και πώλησής τους σε τρίτους.  

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι της απάτης και της κερδοσκοπίας, από το περιεγχόμενο της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή , ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Β. Καπερνάρος. 

Η συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου