a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013Ν : Πιονάκια ετοιμαστείτε.

Η Γερμανοποίηση των λαών είναι εδώ. Και έτρεξαν να υπογράψουν σχετικό μνημόνιο (!!!) τα ..... δικά (μας) τους παιδιά .....

Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβακία και Λετονία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέγραψαν ένα μνημόνιο στο Βερολίνο, στις 11 Δεκεμβρίου 2012, με σκοπό την καθιέρωση ενός συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης με βάση το μοντέλο της Γερμανίας. Επιθυμούν το 80% των νέων της Ε.Ε μέχρι το 2020 να έχει πάρει την τυποποιημένη εκπαίδευση συνδεδεμένη με την βιομηχανία και την προσφορά ζήτησης. 

«Εμπειρογνώμονες», Έξι πολιτικά σχέδια παροχής συμβουλών, συγκεκριμένη πλατφόρμα μάθησης  συνεπικουρούμενης της κινητηρίου οικονομικής συνεισφοράς από BMBF των € 10 εκατ. και των εταίρων μελών τρομάρα να τους έλθει που οι λαοί τους βρίσκονται στο σκοτάδι, θα διατεθούν μεταξύ των ετών 2013 και 2014 για την εφαρμογή του μνημονίου.   Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να ενσωματώσει και άλλες χώρες στη διαδικασία μεταρρύθμισης που ξεκίνησε από τη Γερμανία. Το Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και γερμανικών επιχειρήσεων με τις θέσεις στις χώρες εταίρους θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο, ιδιαίτερα στην περιφερειακή ανάπτυξη των δικτύων επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιχειρήσεις, τα σχολεία και τα επιμελητήρια στις χώρες εταίρους.


International Vocational Training Cooperation: Success in Education Export

The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) cooperates with many countries in the area of vocational training. It supports German providers of initial and continuing vocational training in developing the rapidly growing international education market. In bilateral working groups under the leadership of the BMBF, German representatives and their corresponding international partners discuss current developments in vocational education. In this area, Germany contributes to finding solutions on the basis of its world renowned dual system of vocational education and training. In addition, the BMBF maintains dialogues in educational policy with a variety of other countries.

Starting shot fired for a European Commission vocational education and training alliance: Working together to provide the young generation with prospects

Six EU countries want to work closely with Germany to reform their systems of vocational training and education. On the invitation of the Federal Ministry of Education and Research, Germany, Spain, Greece, Portugal, Italy, Slovakia and Latvia, in association with the European Commission, signed a memorandum in Berlin on 11 December 2012. It includes many concrete measures for introducing a vocational education system based on Germany's model. The goal is to have 80 per cent of all young people in the EU employed by 2020. In EU countries like Greece and Spain, current youth unemployment rates are above 50 per cent, and across Europe nearly one in four adults under the age of 25 are without work. At 8 per cent, Germany's youth unemployment rate is the lowest among EU countries - a standing attributed to the dual system of education and training, which is closely linked to industry and the job market.

The European education ministers have agreed to optimize their national systems of vocational education while creating the basic conditions for a European Vocational Education Area. In doing so, the mobility of young people and employees in Germany for training or employment is to be strengthened. For the initial phase, the participating countries have agreed on the following concrete steps:
 • 30,000 exchanges (internships, training phases) will be realized.
 • 30 regional vocational training networks will be created with German involvement.
 • Six political consultancy projects will be initiated.
 • A minimum of 10 study trips will allow experts in the action fields specified by the memorandum to exchange ideas and gather information on site.
 • A German pool of consultancy experts and a peer learning platform will be created for coordination and successive development of cooperation.
 • In addition to the current funding for international cooperation in vocational education and training, the BMBF will make 10 million euros available between 2013 and 2014 for the implementation of the memorandum, which will also be supplement by contributions from partner countries.
 • By order of the BMBF, the Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) will become the central office for the coordination of international cooperation in vocational education and training.
The European Commission and the European Centre for the Development of Vocational Training CEDEFOP will support this process. The EU Commission is placing special focus on practically oriented training in its new strategy "Rethinking Education." Starting in 2014, the new EU education programme "Erasmus for everyone" and the new European Social Fund will contribute significantly to financing. With a "European Alliance for Apprenticeship," the Commission also plans to integrate further countries into the reform process initiated by Germany.

German social partners are also supporting the BMBF initiative. Leading organizations in trade and industry are already preparing and finalizing contracts for cooperation in the transfer of German principles of training with partner organizations in other countries. The German Chamber of Commerce and German businesses with locations in partner countries will play a central role, particularly in the regional development of vocational training networks with businesses, schools and chambers in partner countries.


Η συνέχεια http://www.bmbf.de/en/17127.php?hilite=MEMORANDUM+GREECE

Το ΠανΓερμανικό ευρωπαϊκό success story memorandum της επαγγελματικής ...... κατάρτισηςΝ : Πιονάκια ετοιμαστείτε.

Η Γερμανοποίηση των λαών είναι εδώ. Και έτρεξαν να υπογράψουν σχετικό μνημόνιο (!!!) τα ..... δικά (μας) τους παιδιά .....

Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβακία και Λετονία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέγραψαν ένα μνημόνιο στο Βερολίνο, στις 11 Δεκεμβρίου 2012, με σκοπό την καθιέρωση ενός συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης με βάση το μοντέλο της Γερμανίας. Επιθυμούν το 80% των νέων της Ε.Ε μέχρι το 2020 να έχει πάρει την τυποποιημένη εκπαίδευση συνδεδεμένη με την βιομηχανία και την προσφορά ζήτησης. 

«Εμπειρογνώμονες», Έξι πολιτικά σχέδια παροχής συμβουλών, συγκεκριμένη πλατφόρμα μάθησης  συνεπικουρούμενης της κινητηρίου οικονομικής συνεισφοράς από BMBF των € 10 εκατ. και των εταίρων μελών τρομάρα να τους έλθει που οι λαοί τους βρίσκονται στο σκοτάδι, θα διατεθούν μεταξύ των ετών 2013 και 2014 για την εφαρμογή του μνημονίου.   Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να ενσωματώσει και άλλες χώρες στη διαδικασία μεταρρύθμισης που ξεκίνησε από τη Γερμανία. Το Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και γερμανικών επιχειρήσεων με τις θέσεις στις χώρες εταίρους θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο, ιδιαίτερα στην περιφερειακή ανάπτυξη των δικτύων επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιχειρήσεις, τα σχολεία και τα επιμελητήρια στις χώρες εταίρους.


International Vocational Training Cooperation: Success in Education Export

The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) cooperates with many countries in the area of vocational training. It supports German providers of initial and continuing vocational training in developing the rapidly growing international education market. In bilateral working groups under the leadership of the BMBF, German representatives and their corresponding international partners discuss current developments in vocational education. In this area, Germany contributes to finding solutions on the basis of its world renowned dual system of vocational education and training. In addition, the BMBF maintains dialogues in educational policy with a variety of other countries.

Starting shot fired for a European Commission vocational education and training alliance: Working together to provide the young generation with prospects

Six EU countries want to work closely with Germany to reform their systems of vocational training and education. On the invitation of the Federal Ministry of Education and Research, Germany, Spain, Greece, Portugal, Italy, Slovakia and Latvia, in association with the European Commission, signed a memorandum in Berlin on 11 December 2012. It includes many concrete measures for introducing a vocational education system based on Germany's model. The goal is to have 80 per cent of all young people in the EU employed by 2020. In EU countries like Greece and Spain, current youth unemployment rates are above 50 per cent, and across Europe nearly one in four adults under the age of 25 are without work. At 8 per cent, Germany's youth unemployment rate is the lowest among EU countries - a standing attributed to the dual system of education and training, which is closely linked to industry and the job market.

The European education ministers have agreed to optimize their national systems of vocational education while creating the basic conditions for a European Vocational Education Area. In doing so, the mobility of young people and employees in Germany for training or employment is to be strengthened. For the initial phase, the participating countries have agreed on the following concrete steps:
 • 30,000 exchanges (internships, training phases) will be realized.
 • 30 regional vocational training networks will be created with German involvement.
 • Six political consultancy projects will be initiated.
 • A minimum of 10 study trips will allow experts in the action fields specified by the memorandum to exchange ideas and gather information on site.
 • A German pool of consultancy experts and a peer learning platform will be created for coordination and successive development of cooperation.
 • In addition to the current funding for international cooperation in vocational education and training, the BMBF will make 10 million euros available between 2013 and 2014 for the implementation of the memorandum, which will also be supplement by contributions from partner countries.
 • By order of the BMBF, the Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) will become the central office for the coordination of international cooperation in vocational education and training.
The European Commission and the European Centre for the Development of Vocational Training CEDEFOP will support this process. The EU Commission is placing special focus on practically oriented training in its new strategy "Rethinking Education." Starting in 2014, the new EU education programme "Erasmus for everyone" and the new European Social Fund will contribute significantly to financing. With a "European Alliance for Apprenticeship," the Commission also plans to integrate further countries into the reform process initiated by Germany.

German social partners are also supporting the BMBF initiative. Leading organizations in trade and industry are already preparing and finalizing contracts for cooperation in the transfer of German principles of training with partner organizations in other countries. The German Chamber of Commerce and German businesses with locations in partner countries will play a central role, particularly in the regional development of vocational training networks with businesses, schools and chambers in partner countries.


Η συνέχεια http://www.bmbf.de/en/17127.php?hilite=MEMORANDUM+GREECE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου