a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ = ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΟΥΣΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΞΕΡΕ ! ΟΠΩΣ ΟΤΙ Ο ΧΙΛΤΕΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ ΣΤΟΝ Β' Π.Π. ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΔΙΑΠΛΑΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΑΣ, ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΕΣ, ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ ΛΟΓΟ : Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ.Τα παρακάτω είναι σχόλια που διάβαζα και τα οποία θεώρησα επικοδομητικά να τα παραθέσω για ευρύτερη άποψη

"
Στις 25 Ιουνίου η εφημερίδα “Μακεδονία” δημοσίευσε ανακοίνωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΜΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [ΕΠΕ] η οποία δικαιολογούσε την αντισημιτική της κίνηση: “Η αναστάτωσις.οφείλεται εις την συσσώρευσιν,επί έτη,της αγανακτήσεως της ελληνικής ψυχής λόγω της ανηκούστου διαγωγής των Εβραίων. Και συγκεκριμένως: 1.Διότι είναι κατά τα 3/4 ξένοι υπήκοοι [σ.σ η αλήθεια ήταν ότι οι περισσότεροι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είχαν Ιταλικά διαβατήρια] 2.Διότι τα 3/4 των ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ είναι Εβραίοι. 3.Διότι εκδίδουν 3 γαλλοφώνους εφημερίδας και ουδεμίαν ελληνικήν. 4.Διότι προτρέπουν-μέσω της εφημερίδος των “Αβάντι” τους Έλληνας στρατιώτας να στρέψουν τα όπλα κατά των αξιωματικών των [βλέπε εφημερίδα "Μακεδονία" 24/6/1931] 5.Διότι επέταξαν τους σταυρούς των σημαιών των καταστημάτων των,διότι λυσσωδώς ειργάσθησαν και επέτυχον τον μη σημαιοστολισμόν των καταστημάτων των κατά τας θρησκευτικάς εορτάς. 6.Διότι ειργάσθησαν και επλήρωσαν ξένους δημοσιογράφους δια να γίνει η Θεσσαλονίκη αυτόνομος πόλις με εβραικάς εορτάς [Salonique ville libre]. 7.Διότι υποχρεώνουν αδικαιολογήτως τους Έλληνας διδασκάλους των σχολείων των να εργάζονται και τας Κυριακάς. 8.Διότι και το ελάχιστον ζήτημα φέρουν ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών δυσφημούντες την Ελλάδα. 9.Διότι δια το ζήτημα της Κυριακής αργίας εκίνησαν το παν κατά της Ελλάδος. 10.Διότι το ζήτημα των Εβραικών νεκροταφείων έφερον ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών αδικαιολογήτως. 11.Διότι δια να αποφύγουν την στρατιωτικήν θητείαν δημιουργούν εκατοντάδας συναγωγών και δήθεν ιεροψαλτών. 12.Διότι έγιναν ήρωες του επεισοδίου της Μισιόν Λαίκ. 13.Διότι εδήλωσαν οι αρχηγοί του “Μακαμπή” προς τον αρχηγόν των Σιωνιστών Σαμποτίνσκη ότι διδάσκουν τας βαθυτάτας εθνικιστικάς εβραικάς αρχάς και το εβραικόν εθνικιστικόν πνεύμα εις τους “Μακαμπή”. 14.Διότι υπό του ονόματος Μισραχή απεθρασύνθησαν τόσον ώστε να ζητήσουν την διακοπήν της προβολής της ταινίας “Τα Πάθη Του Χριστού”[σ.σ Πραγματικά το Πάσχα του 1930 οι Εβραίοι της συμπρωτεύουσας διέκοψαν την προβολή της ταινίας "Ο Βασιλεύς των Βασιλέων",επειδή θεωρούσαν ότι το περιεχόμενο τους έθιγε.Στη συνέχεια με δημοσίευμα στην "Οπινιόν" αρνήθηκαν την ευθύνη για την Σταύρωση Του Χριστού,ενώ λίγο αργότερα ο αντιδήμαρχος της πόλης και πρόεδρος της κοινότητας,Αβραάμ Ρεκανάτι,υποστήριξε ότι το "Μαρτύριον του Γολγοθά είναι μύθος,εφευρεθείς υπό των ιερέων προς εκμετάλλευσιν των πιστών"]. 15.Διότι εδήλωσαν εις Γαλλοεβραίον καθηγητήν απεριφράστως ότι μισούν τους Έλληνας. 16.Διότι απέσχον όλοι γενικώς του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. 17.Διότι μποικοτάρουν παν το Ελληνικόν. 18.Διότι αποφεύγουν την ελληνικήν παιδείαν συντηρούντες ούτω πλήθος ξένων σχολείων. 19.Διότι αποφεύγουν μετά πείσματος και θρασύτητος να ομιλούν την ελληνικήν γλώσσαν προτιμώντες την ξένη προς αυτούς ισπανικήν,ήτις δεν τους ενθυμίζειπαρά μίαν πολύ κακήν περίοδο της ζωήν των. 20.Διότι ετήρησαν ΑΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΟΝ ΣΤΑΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.. 21.Και τέλος διότι στέλλουν εις τα κομιτατζίδικα συνέδρια αντιπροσώπους δια να κηρυχθούν υπέρ της αυτονομήσεως της Μακεδονίας [ΑΚΟΥΕΙ Ο ΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ]; Εν τέλει δηλούμε ότι εάν οι συμπολίται μας Εβραίοι ευρίσκοντο ουχί εις το λίκνον της ελευθερίας και της ισότητος,την Ελλάδα,ασφαλώς θα εδοκίμαζαν πράγματατα οποία δεν τους τα ευχόμαστε. Καλούμεν τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης δια τελευταίαν φοράν ,εάν θέλουν να ζήσουν μαζί μας να γίνουν καλοί Έλληνες πολίτες απορίπτοντες τον ψευτοεθνισμόν των ο οποίος κατά δηλώσεις ομοφύλου των εκ Ζυρίχης κοινωνιωλόγου τους άγη εις την καταστροφήν. Καλούμεν τους συμπολίτες Εβραίους να παύσουν τας ομαδικάς και οργανωμένας επιθέσεις τωνεναντίων των μελών της Ενώσεώς μας διότι ούτως αυτοί πρώτοι προκαλούν τας σκηνάς και τα επεισόδια των οποίων την ευθύνην φέρουν ακεραίαν και να διαλύσουν τη “Μακαμπή”. “ΕΠΕ”. Παράλληλα ο σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών έστειλε το παρακάτω τηλεγράφημα προς την Κυβέρνηση και τον Τύπο: “Οργανώσεις ημών διατελούσαι εν αναστατώσει και κατάπληκτοι προ αποκαλυφθησών προδοτικών αντεθνικών ενεργειών της Μακαμπή,εξαιτούνται άμεσον διάλυσιν ταύτης και απέλασιν οργάνων διοικήσεως. Εις περίπτωσιν συνταγματικής η νομικής αδυναμίας ήμεθα ηναγκασμένοι να εφαρμόσωμεν τους άγραφους νόμους και σύνταγμα προστασίας ελληνικής μακεδονίας επιβάλλοντες αυτόματον διάλυσιν Μακαμπή και αναγκάζοντες θρασύδειλα όργανα ταύτης μεταβώσι πάραυτα συνάντισην αρκουδιαρέων αυτονομιστών” [εφημ."Μακεδονικά Νέα",25/6/1931]. Τότε όμως οι φοιτητές και οι αξιωματικοί ήσαν ΕΛΛΗΝΕΣ και όχι μπακλαβάδες…[στην πλειοψηφία τους] ΠΗΓΗ. Ιάκωβος Χονδροματίδης Ιστορικός. Περιοδικό. Η ΜΑΥΡΗ ΣΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ [1941-1944] σελ.13-14 Όσο για τον ΡΕΚΑΝΑΤΙ από πάνω ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ…

Και ένα ακόμα βίντεο από γερμανικό κανάλι

Ο Ραββίνος Θεσσαλονίκης κατέδωσε τους Εβραίους!

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ = ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΟΥΣΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΞΕΡΕ ! ΟΠΩΣ ΟΤΙ Ο ΧΙΛΤΕΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ ΣΤΟΝ Β' Π.Π. ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΔΙΑΠΛΑΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΑΣ, ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΕΣ, ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ ΛΟΓΟ : Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ.Τα παρακάτω είναι σχόλια που διάβαζα και τα οποία θεώρησα επικοδομητικά να τα παραθέσω για ευρύτερη άποψη

"
Στις 25 Ιουνίου η εφημερίδα “Μακεδονία” δημοσίευσε ανακοίνωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΜΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [ΕΠΕ] η οποία δικαιολογούσε την αντισημιτική της κίνηση: “Η αναστάτωσις.οφείλεται εις την συσσώρευσιν,επί έτη,της αγανακτήσεως της ελληνικής ψυχής λόγω της ανηκούστου διαγωγής των Εβραίων. Και συγκεκριμένως: 1.Διότι είναι κατά τα 3/4 ξένοι υπήκοοι [σ.σ η αλήθεια ήταν ότι οι περισσότεροι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είχαν Ιταλικά διαβατήρια] 2.Διότι τα 3/4 των ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ είναι Εβραίοι. 3.Διότι εκδίδουν 3 γαλλοφώνους εφημερίδας και ουδεμίαν ελληνικήν. 4.Διότι προτρέπουν-μέσω της εφημερίδος των “Αβάντι” τους Έλληνας στρατιώτας να στρέψουν τα όπλα κατά των αξιωματικών των [βλέπε εφημερίδα "Μακεδονία" 24/6/1931] 5.Διότι επέταξαν τους σταυρούς των σημαιών των καταστημάτων των,διότι λυσσωδώς ειργάσθησαν και επέτυχον τον μη σημαιοστολισμόν των καταστημάτων των κατά τας θρησκευτικάς εορτάς. 6.Διότι ειργάσθησαν και επλήρωσαν ξένους δημοσιογράφους δια να γίνει η Θεσσαλονίκη αυτόνομος πόλις με εβραικάς εορτάς [Salonique ville libre]. 7.Διότι υποχρεώνουν αδικαιολογήτως τους Έλληνας διδασκάλους των σχολείων των να εργάζονται και τας Κυριακάς. 8.Διότι και το ελάχιστον ζήτημα φέρουν ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών δυσφημούντες την Ελλάδα. 9.Διότι δια το ζήτημα της Κυριακής αργίας εκίνησαν το παν κατά της Ελλάδος. 10.Διότι το ζήτημα των Εβραικών νεκροταφείων έφερον ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών αδικαιολογήτως. 11.Διότι δια να αποφύγουν την στρατιωτικήν θητείαν δημιουργούν εκατοντάδας συναγωγών και δήθεν ιεροψαλτών. 12.Διότι έγιναν ήρωες του επεισοδίου της Μισιόν Λαίκ. 13.Διότι εδήλωσαν οι αρχηγοί του “Μακαμπή” προς τον αρχηγόν των Σιωνιστών Σαμποτίνσκη ότι διδάσκουν τας βαθυτάτας εθνικιστικάς εβραικάς αρχάς και το εβραικόν εθνικιστικόν πνεύμα εις τους “Μακαμπή”. 14.Διότι υπό του ονόματος Μισραχή απεθρασύνθησαν τόσον ώστε να ζητήσουν την διακοπήν της προβολής της ταινίας “Τα Πάθη Του Χριστού”[σ.σ Πραγματικά το Πάσχα του 1930 οι Εβραίοι της συμπρωτεύουσας διέκοψαν την προβολή της ταινίας "Ο Βασιλεύς των Βασιλέων",επειδή θεωρούσαν ότι το περιεχόμενο τους έθιγε.Στη συνέχεια με δημοσίευμα στην "Οπινιόν" αρνήθηκαν την ευθύνη για την Σταύρωση Του Χριστού,ενώ λίγο αργότερα ο αντιδήμαρχος της πόλης και πρόεδρος της κοινότητας,Αβραάμ Ρεκανάτι,υποστήριξε ότι το "Μαρτύριον του Γολγοθά είναι μύθος,εφευρεθείς υπό των ιερέων προς εκμετάλλευσιν των πιστών"]. 15.Διότι εδήλωσαν εις Γαλλοεβραίον καθηγητήν απεριφράστως ότι μισούν τους Έλληνας. 16.Διότι απέσχον όλοι γενικώς του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. 17.Διότι μποικοτάρουν παν το Ελληνικόν. 18.Διότι αποφεύγουν την ελληνικήν παιδείαν συντηρούντες ούτω πλήθος ξένων σχολείων. 19.Διότι αποφεύγουν μετά πείσματος και θρασύτητος να ομιλούν την ελληνικήν γλώσσαν προτιμώντες την ξένη προς αυτούς ισπανικήν,ήτις δεν τους ενθυμίζειπαρά μίαν πολύ κακήν περίοδο της ζωήν των. 20.Διότι ετήρησαν ΑΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΟΝ ΣΤΑΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.. 21.Και τέλος διότι στέλλουν εις τα κομιτατζίδικα συνέδρια αντιπροσώπους δια να κηρυχθούν υπέρ της αυτονομήσεως της Μακεδονίας [ΑΚΟΥΕΙ Ο ΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ]; Εν τέλει δηλούμε ότι εάν οι συμπολίται μας Εβραίοι ευρίσκοντο ουχί εις το λίκνον της ελευθερίας και της ισότητος,την Ελλάδα,ασφαλώς θα εδοκίμαζαν πράγματατα οποία δεν τους τα ευχόμαστε. Καλούμεν τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης δια τελευταίαν φοράν ,εάν θέλουν να ζήσουν μαζί μας να γίνουν καλοί Έλληνες πολίτες απορίπτοντες τον ψευτοεθνισμόν των ο οποίος κατά δηλώσεις ομοφύλου των εκ Ζυρίχης κοινωνιωλόγου τους άγη εις την καταστροφήν. Καλούμεν τους συμπολίτες Εβραίους να παύσουν τας ομαδικάς και οργανωμένας επιθέσεις τωνεναντίων των μελών της Ενώσεώς μας διότι ούτως αυτοί πρώτοι προκαλούν τας σκηνάς και τα επεισόδια των οποίων την ευθύνην φέρουν ακεραίαν και να διαλύσουν τη “Μακαμπή”. “ΕΠΕ”. Παράλληλα ο σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών έστειλε το παρακάτω τηλεγράφημα προς την Κυβέρνηση και τον Τύπο: “Οργανώσεις ημών διατελούσαι εν αναστατώσει και κατάπληκτοι προ αποκαλυφθησών προδοτικών αντεθνικών ενεργειών της Μακαμπή,εξαιτούνται άμεσον διάλυσιν ταύτης και απέλασιν οργάνων διοικήσεως. Εις περίπτωσιν συνταγματικής η νομικής αδυναμίας ήμεθα ηναγκασμένοι να εφαρμόσωμεν τους άγραφους νόμους και σύνταγμα προστασίας ελληνικής μακεδονίας επιβάλλοντες αυτόματον διάλυσιν Μακαμπή και αναγκάζοντες θρασύδειλα όργανα ταύτης μεταβώσι πάραυτα συνάντισην αρκουδιαρέων αυτονομιστών” [εφημ."Μακεδονικά Νέα",25/6/1931]. Τότε όμως οι φοιτητές και οι αξιωματικοί ήσαν ΕΛΛΗΝΕΣ και όχι μπακλαβάδες…[στην πλειοψηφία τους] ΠΗΓΗ. Ιάκωβος Χονδροματίδης Ιστορικός. Περιοδικό. Η ΜΑΥΡΗ ΣΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ [1941-1944] σελ.13-14 Όσο για τον ΡΕΚΑΝΑΤΙ από πάνω ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ…

Και ένα ακόμα βίντεο από γερμανικό κανάλι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου