a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Του Ευρύμαχου ,

«Οψώνιον», το ψώνιο δηλαδή, εκ του όψον (τρόφιμον) + ωνέομαι (αγοράζω, εμπορεύομαι), συνηθίζεται στον πληθυντικόν «τα ψώνια» και αναφέρεται σε προμήθειες και είδη κυρίως τροφίμων και ρουχισμού που βρίσκουμε στην «αγορά».
Η «αγορά» σήμερα σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικόν από αυτό που σήμαινε στην αρχαιότητα, δηλαδή τον τόπο συναθροίσεως των Πολιτών όπου κοινωνούσαν και επι-κοινωνούσαν αγορεύοντας (ομιλώντας δηλαδή). Η απόστασις από το «Αγορεύω» στο «αγοράζω» και από την Αγοράν της Αρχαιότητος στην σημερινή αγορά (λαχαναγορά, κρεαταγορά, λαϊκή αγορά) είναι τεραστία. Αυτή η τεραστία διαφορά όμως καθίσταται ασήμαντος όταν από την «αγορά» μεταβαίνουμε στις… «αγορές».


Η λέξις «αγορές» ως άκουσμα κατηχεί τα τελευταία έτη και κυρίως τις τελευταίες ημέρες σε υπερβάλλοντα και υπερθετικότατον βαθμόν από των ΜΜΕ (Μέσων Μαζικής Εξαπατήσεως) υπερπαραπληροφορώντας μας (εντελώς συμπτωματικώς πριν τις αυτοδιοικητικές και ευρωβουλευτικές εκλογές) ότι η «κυβέρνησις του νεοελλαδικού κρατίδιου» (και όχι η ΕΛΛΑΣ), είναι έτοιμη να βγει στις αγορές και έκανε και εντυπωσιακήν έξοδον με επιτυχίαν πλέον της αναμενομένης.


Πολλοί, φρονώ ολοένα και λιγώτεροι αλλά δυστυχώς ακόμη αρκετοί για να διαιωνίζεται το καθεστώς της απάτης, ακούγοντας την λέξιν «αγορές» χαίρονται γιατί νομίζουν ότι θα πάνε για ψώνια και θα κάνουν και ωψονοθεραπεία (*) καλύπτοντας ή κουκουλώνοντας την χασμώδην και χαώδην κενοδοξίαν τους

Δια σύγκρισιν όμως, ας αποτυπώσουμε την σημερινήν έννοιαν της λέξεως «αγορές». με βάσι τα αληθινά γεγονότα και όχι την τηλεοπτικήν ιδεοεπιβολήν (προπαγάνδα):  
Αγορές = Πολυεθνικοί, δηλαδή διεθνιστικοί, δηλαδή εθνομηδενιστικοί, επιχειρηματικοί «κολοσσοί», που δανείζουν τοκογλυφικώ τω τρόπω, πολύχρωμα χρωματιστά χαρτάκια που ονομάζουν χαρτονομίσματα ή κοπανιστού αέρος ηλεκτρονικές λογιστικές εγγραφές με επιτόκιον λίγο μικρότερον από τους συνεταίρους τους για να συνεχιστεί το Ξεπούλημα της Ιεράς Γης της Ελλάδος.

(*) Αγγλιστί «σόπινγκ θέραπυ (shopping therapy)». Καινοφανές, νεωτεριστικόν, «νεοταξικής» εμπνεύσεως είδος θεραπείας ψυχικής ή καλύτερα του συναισθηματικού κόσμου των καταναλωτών, οφειλομένη σε επιτηδευμένον αφανισμόν ή διαστρέβλωσιν άλλων ειδών (αφαρμάκου) θεραπείας (κοινωνικότητος, συντροφικότητος, σκεπτικισμού, φιλοσοφικών αναζητήσεων κλπ.).
 

Η απόκτησις και δη καινούργιου ή η ανακαίνισις ενός υλικού αγαθού, όταν αυτό καλύπτει μία αληθινή και όχι πλασματική ανάγκη ή απαίτησι ή εσωτερική τάσι, είναι κάτι το οποίον όντως μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ευεξίας, ευχαριστήσεως, ικανοποιήσεως, χαράς, δημιουργικότητος. Οφείλεται αλλά και συνδράμει στην τάσι του ανθρώπου να ανελίσσεται, να ωθείται σε ποιοτικώς καλύτερες καταστάσεις.
Αντιθέτως η έννοια αλλά και η ουσία του «σόπινγκ θέραπυ» δια της αποκτήσεως (ενίοτε και μέσω τοκογλυφικού δανεισμού) αντικειμένων (όχι απαραιτήτως αγαθών), οφειλομένη σε υπερβάλλουσα διαφημιστικήν προ(σ)βολήν κινείται στον χώρο της απάτης και της διαστροφής.

Περισσότερα: http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=14&topic=789&Itemid=368&lang=el#ixzz2zHzAbCnA
ΩΨΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ !!!

Του Ευρύμαχου ,

«Οψώνιον», το ψώνιο δηλαδή, εκ του όψον (τρόφιμον) + ωνέομαι (αγοράζω, εμπορεύομαι), συνηθίζεται στον πληθυντικόν «τα ψώνια» και αναφέρεται σε προμήθειες και είδη κυρίως τροφίμων και ρουχισμού που βρίσκουμε στην «αγορά».
Η «αγορά» σήμερα σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικόν από αυτό που σήμαινε στην αρχαιότητα, δηλαδή τον τόπο συναθροίσεως των Πολιτών όπου κοινωνούσαν και επι-κοινωνούσαν αγορεύοντας (ομιλώντας δηλαδή). Η απόστασις από το «Αγορεύω» στο «αγοράζω» και από την Αγοράν της Αρχαιότητος στην σημερινή αγορά (λαχαναγορά, κρεαταγορά, λαϊκή αγορά) είναι τεραστία. Αυτή η τεραστία διαφορά όμως καθίσταται ασήμαντος όταν από την «αγορά» μεταβαίνουμε στις… «αγορές».


Η λέξις «αγορές» ως άκουσμα κατηχεί τα τελευταία έτη και κυρίως τις τελευταίες ημέρες σε υπερβάλλοντα και υπερθετικότατον βαθμόν από των ΜΜΕ (Μέσων Μαζικής Εξαπατήσεως) υπερπαραπληροφορώντας μας (εντελώς συμπτωματικώς πριν τις αυτοδιοικητικές και ευρωβουλευτικές εκλογές) ότι η «κυβέρνησις του νεοελλαδικού κρατίδιου» (και όχι η ΕΛΛΑΣ), είναι έτοιμη να βγει στις αγορές και έκανε και εντυπωσιακήν έξοδον με επιτυχίαν πλέον της αναμενομένης.


Πολλοί, φρονώ ολοένα και λιγώτεροι αλλά δυστυχώς ακόμη αρκετοί για να διαιωνίζεται το καθεστώς της απάτης, ακούγοντας την λέξιν «αγορές» χαίρονται γιατί νομίζουν ότι θα πάνε για ψώνια και θα κάνουν και ωψονοθεραπεία (*) καλύπτοντας ή κουκουλώνοντας την χασμώδην και χαώδην κενοδοξίαν τους

Δια σύγκρισιν όμως, ας αποτυπώσουμε την σημερινήν έννοιαν της λέξεως «αγορές». με βάσι τα αληθινά γεγονότα και όχι την τηλεοπτικήν ιδεοεπιβολήν (προπαγάνδα):  
Αγορές = Πολυεθνικοί, δηλαδή διεθνιστικοί, δηλαδή εθνομηδενιστικοί, επιχειρηματικοί «κολοσσοί», που δανείζουν τοκογλυφικώ τω τρόπω, πολύχρωμα χρωματιστά χαρτάκια που ονομάζουν χαρτονομίσματα ή κοπανιστού αέρος ηλεκτρονικές λογιστικές εγγραφές με επιτόκιον λίγο μικρότερον από τους συνεταίρους τους για να συνεχιστεί το Ξεπούλημα της Ιεράς Γης της Ελλάδος.

(*) Αγγλιστί «σόπινγκ θέραπυ (shopping therapy)». Καινοφανές, νεωτεριστικόν, «νεοταξικής» εμπνεύσεως είδος θεραπείας ψυχικής ή καλύτερα του συναισθηματικού κόσμου των καταναλωτών, οφειλομένη σε επιτηδευμένον αφανισμόν ή διαστρέβλωσιν άλλων ειδών (αφαρμάκου) θεραπείας (κοινωνικότητος, συντροφικότητος, σκεπτικισμού, φιλοσοφικών αναζητήσεων κλπ.).
 

Η απόκτησις και δη καινούργιου ή η ανακαίνισις ενός υλικού αγαθού, όταν αυτό καλύπτει μία αληθινή και όχι πλασματική ανάγκη ή απαίτησι ή εσωτερική τάσι, είναι κάτι το οποίον όντως μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ευεξίας, ευχαριστήσεως, ικανοποιήσεως, χαράς, δημιουργικότητος. Οφείλεται αλλά και συνδράμει στην τάσι του ανθρώπου να ανελίσσεται, να ωθείται σε ποιοτικώς καλύτερες καταστάσεις.
Αντιθέτως η έννοια αλλά και η ουσία του «σόπινγκ θέραπυ» δια της αποκτήσεως (ενίοτε και μέσω τοκογλυφικού δανεισμού) αντικειμένων (όχι απαραιτήτως αγαθών), οφειλομένη σε υπερβάλλουσα διαφημιστικήν προ(σ)βολήν κινείται στον χώρο της απάτης και της διαστροφής.

Περισσότερα: http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=14&topic=789&Itemid=368&lang=el#ixzz2zHzAbCnA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου