a.readmore { /* CSS properties go here */ }
Καλώς ορίσατε στην μάχη της Αναζήτησης.

Η τραπεζική Απάτη

Αποκαλύπτουμε την ... τραπεζική απάτη

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Η ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ»

 

 Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως, απάτη, ψευδής βεβαίωση κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, απιστία, κατέθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών (και κοινοποίηση προς τους Οικονομικούς εισαγγελείς) με αφορμή τη συμμετοχή του δήμου στην «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

Πρόκειται για την εταιρία «φάντασμα» η οποία -όπως είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr- είχε ιδρυθεί με τη συμμετοχή πέντε δήμων (Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης), και αυτό παρά τη ρητή απαγόρευση του νόμου Ν. 2939/2001, σχετικά με τη συμμετοχή ΟΤΑ σε εταιρείες ανακύκλωσης που συστήνουν ιδιώτες και τις αρνητικές αποφάσεις των κατά τόπους επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα όσον αφορά το Δήμο Αθηναίων, όπως αναφέρεται στη μήνυση, η υπόθεση έλαβε χώρα «όταν Δήμαρχος Αθηναίων ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Νικόλαος Βαφειάδης (σ.σ.: σημερινός πρόεδρος της «αμαρτωλής» ΕΕΤΑ), ενώ ο Γεώργιος Δημόπουλος ήταν Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και είχε ορισθεί εκπρόσωπος του Δήμου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας 'ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ'».

Τι ακριβώς συνέβη; Όπως είχε αναφέρει η aftodioikisi.gr και όπως περιγράφει η μήνυση, ο Δήμος Αθηναίων παρότι υπήρχε η απαγόρευση του νόμου και ως εκ τούτου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρά το γεγονός ότι δεν εκταμίευσε ποτέ ποσό για να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», εμφανίζεται να είναι μέτοχος. Μάλιστα για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων εμφανίζεται να καταθέσει χρήματα ο  "Παναγιώτης Μούργος του Λουκά, ο οποίος εμφανίστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς και κατέθεσε το ποσό των 38.000 ευρώ στον υπ αριθ. ............. . ...... λογαριασμό της εταιρίας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ στη Τράπεζα Πειραιώς με αιτιολογία «Καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου - Δήμος Αθηναίων»!!!!!!
Η εταιρεία «φάντασμα» και ο ρόλος του Μούργου
Ταυτόχρονα με τη σύσταση της εταιρείας «φάντασμα» έχει ήδη:
Α) εκδοθεί η υπουργική απόφαση εξεδόθη και δημοσιεύτηκε συγχρόνως με την σύσταση της εταιρίας και μάλιστα πριν την δημοσίευση του ΦΕΚ περί συγκροτήσεως του ΔΣ σε σώμα και την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του ΔΣ.
Β) υποβληθεί φάκελος με δικαιολογητικά για λογαριασμό της εταιρίας (προφανώς τότε υπό σύσταση) στις 14-10-2008 και είχε συνταχθεί και πρακτικό εγκρίσεως του συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ στις 4-11-2008 δηλαδή είχε ολοκληρωθεί η προδικασία για την έγκριση του συστήματος ΠΡΙΝ από την σύσταση της εταιρίας.

Δηλαδή, όπως αναφέρεται και στη μήνυση, «τα αληθή αυτά αλλά και ουσιωδέστατα για την ύπαρξη της εταιρίας γεγονότα απεκρύβησαν από όλες τις αρμόδιες διοικητικές αρχές (εποπτεία τόσο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως ανώνυμη εταιρεία όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ως συλλογικό σύστημα). Επίσης, αν και δεν υπήρχε κάποια συμβατική ή άλλη σχέση που να δικαιολογεί την κατάθεση, εκ μέρους του Παναγιώτη Μούργου, του ποσού των € 38.000 για λογαριασμό του Δήμου (κάτι το αντίστοιχο συνέβη και με τους υπολοίπους Δήμους που φέρονται ως μέτοχοι της εταιρείας) εν τούτοις παρά το ουσιώδες αυτό γεγονός πιστοποιήθηκε αναληθώς από τα μέλη του ΔΣ της εταιρίας η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τον Δήμο Αθηναίων και έγινε χρήση του ψεύδους αυτού εγγράφου κατ' επανάληψη στις Αρχές και σε τρίτους. Όπως και παραπάνω αναφέρουμε ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής του Ν. 3691/2008 αφού κατά τα αναφερόμενα παραπάνω φέρεται να νομιμοποιήθηκε το ποσό των 38.000 ευρώ από τα μέλη του ΔΣ της εν λόγω εταιρίας ότι δήθεν κατέβαλε ο Δήμος Αθηναίων. Η προέλευση όμως του ποσού αυτού είναι άγνωστη για τον Δήμο όπως είναι άγνωστα και τα λοιπά στοιχεία και συνθήκες με τις οποίες και υπό τις οποίες ο Παναγιώτης Μούργος κατέθεσε το εν λόγω ποσό».

Και παρακάτω:
«Εξ αυτών προκύπτει αβίαστα ότι οι εποπτεύουσες υπηρεσίες (Νομαρχία /Υπουργείο Περιβάλλοντος) εξαπατήθηκαν ως την ίδια τη νομιμότητα ύπαρξης και λειτουργία της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», καθώς, εάν γνώριζαν την παρανομία της συμμετοχής και της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου θα είχε ανακληθεί η άδεια σύστασης της ανωνύμου εταιρείας (βάσει, ενδεικτικώς, των διατάξεων των άρθρων 8 και 11 ν. 2190/1920), καθώς και η άδεια του ΥΠΕΧΩΔΕ η δε εξαπάτησή τους αυτή τελέσθηκε διά της αθεμίτου παρασιωπήσεως των σχετικών πράξεων του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του γεγονότος ότι ο Δήμος Αθηναίων ουδέποτε κατέβαλε νομίμως τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο»
Τα αδικήματα...
 
Στη μηνυτήρια αναφορά, όπως άλλωστε αναφερόταν και στην έκθεση της Νομικής Υπηρεσίας που είχε αποκαλύψει η ιστοσελίδα, ο δήμαρχος Αθηναίων σημειώνει πως από την έρευνα που έγινε:
«Προκύπτει ότι τελέσθηκαν περισσότερα του ενός εγκλήματα όπως απάτη, ψευδής βεβαίωση κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, απιστία, τα ειδικά αδικήματα των άρθρ. 55,56 και 58 παρ. α του ΚΝ 2190/1920 τα εγκλήματα των ειδικών ποινικών νόμων που προβλέπουν οι διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συσκευασιών, οι διατάξεις του Ν. 3691/2008 ως ισχύουν, οι κείμενες φορολογιστικές διατάξεις σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων κλπ.
»Επίσης, λόγω της φύσεως των ανωτέρω και του γεγονότος ότι η εταιρία ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν πληρούσε τους όρους του συστήματος για το οποίο εκδόθηκε η υπουργική απόφαση, προκύπτει ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων περί ΦΠΑ εισροών και εκροών της εταιρίας και συνεπώς τίθεται ζήτημα απώλειας και μη πληρωμής εσόδων και φόρων του Δημοσίου στο εισόδημα, τον ΦΠΑ εφαρμογής τυχόν απαλλαγών κλπ καθώς και ζήτημα απώλειας εσόδων του Δήμου Αθηναίων από την κατάληψη των δημοτικών χώρων κλπ θέματα και ζητήματα τα οποία και εξετάζονται».

Απόρριψη χρηματικού εντάλματος από επίτροπο
Όπως, δε, σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, ο δήμος έπρεπε να καταβάλει 38.000 ευρώ ως το ποσό που ήταν η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο, αλλά ο επίτροπος απέρριψε τη χρηματική εντολή διότι «το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ' αριθ. 59/12. 8. 2009 πράξη της Επιτρόπου που κοινοποιήθηκε στον Δήμο επέστρεψε χωρίς να θεωρήσει το υπ' αριθμ. 3332/2009 χρηματικό ένταλμα με αποτέλεσμα να μην καθίσταται νόμιμη η εκταμίευση του ποσού της εισφοράς του Δήμου Αθηναίων στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο τη συνέχεια θα κατετίθετο στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα είχε ανοίξει η εταιρία ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ σε τράπεζα της επιλογής της....
»Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ταυτόσημο ζήτημα με τον προληπτικό έλεγχο αναλόγου χρηματικού εντάλματος για την καταβολή του κεφαλαίου της ιδίας ανώνυμης εταιρίας είχε εξετασθεί και επί αιτήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης και είχε επιστραφεί αθεώρητο το σχετικό ένταλμα με την υπ' αριθμόν 220/2009 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, όπως υπογραμμίζεται στην αναφορά, «οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη μη νομιμότητα της συμμετοχής του κάθε ενός Δήμου στη σύσταση της εταιρίας γνωστοποιήθηκαν σε όλους τους ιδρυτές Δήμους και δια των διορισμένων εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της έγιναν γνωστές στα λοιπά μέλη του Δ. Σ και στους λοιπούς ιδρυτές μετόχους-ανώνυμες εταιρίες».

Ο τ. αντιδήμαρχος Καθαριότητας  Γιώργος Δημόπουλος
Να σημειωθεί πως όταν έγινε η «παράνομη» εταιρεία επί διοικήσεων Νικήτα Κακλαμάνη (συγκροτήθηκε σε σώμα με το ΦΕΚ Τ. ΑΕ-ΕΠΕ 540/ 21.1.2009), το Δήμο Αθηναίων εκπροσωπούσε ο τότε αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Δημόπουλος, ο οποίος -σύμφωνα και με τη μηνυτήρια αναφορά του Γιώργου Καμίνη, εκπροσωπεί την εταιρεία και τη δεσμεύει «με την υπογραφή του έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώπιον των αρχών και έχει όλες γενικώς τις εξουσίες διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεών της που παρέχονται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο».
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!

Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Η ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ»

 

 Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως, απάτη, ψευδής βεβαίωση κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, απιστία, κατέθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών (και κοινοποίηση προς τους Οικονομικούς εισαγγελείς) με αφορμή τη συμμετοχή του δήμου στην «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

Πρόκειται για την εταιρία «φάντασμα» η οποία -όπως είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr- είχε ιδρυθεί με τη συμμετοχή πέντε δήμων (Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης), και αυτό παρά τη ρητή απαγόρευση του νόμου Ν. 2939/2001, σχετικά με τη συμμετοχή ΟΤΑ σε εταιρείες ανακύκλωσης που συστήνουν ιδιώτες και τις αρνητικές αποφάσεις των κατά τόπους επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα όσον αφορά το Δήμο Αθηναίων, όπως αναφέρεται στη μήνυση, η υπόθεση έλαβε χώρα «όταν Δήμαρχος Αθηναίων ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Νικόλαος Βαφειάδης (σ.σ.: σημερινός πρόεδρος της «αμαρτωλής» ΕΕΤΑ), ενώ ο Γεώργιος Δημόπουλος ήταν Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και είχε ορισθεί εκπρόσωπος του Δήμου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας 'ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ'».

Τι ακριβώς συνέβη; Όπως είχε αναφέρει η aftodioikisi.gr και όπως περιγράφει η μήνυση, ο Δήμος Αθηναίων παρότι υπήρχε η απαγόρευση του νόμου και ως εκ τούτου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρά το γεγονός ότι δεν εκταμίευσε ποτέ ποσό για να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», εμφανίζεται να είναι μέτοχος. Μάλιστα για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων εμφανίζεται να καταθέσει χρήματα ο  "Παναγιώτης Μούργος του Λουκά, ο οποίος εμφανίστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς και κατέθεσε το ποσό των 38.000 ευρώ στον υπ αριθ. ............. . ...... λογαριασμό της εταιρίας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ στη Τράπεζα Πειραιώς με αιτιολογία «Καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου - Δήμος Αθηναίων»!!!!!!
Η εταιρεία «φάντασμα» και ο ρόλος του Μούργου
Ταυτόχρονα με τη σύσταση της εταιρείας «φάντασμα» έχει ήδη:
Α) εκδοθεί η υπουργική απόφαση εξεδόθη και δημοσιεύτηκε συγχρόνως με την σύσταση της εταιρίας και μάλιστα πριν την δημοσίευση του ΦΕΚ περί συγκροτήσεως του ΔΣ σε σώμα και την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του ΔΣ.
Β) υποβληθεί φάκελος με δικαιολογητικά για λογαριασμό της εταιρίας (προφανώς τότε υπό σύσταση) στις 14-10-2008 και είχε συνταχθεί και πρακτικό εγκρίσεως του συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ στις 4-11-2008 δηλαδή είχε ολοκληρωθεί η προδικασία για την έγκριση του συστήματος ΠΡΙΝ από την σύσταση της εταιρίας.

Δηλαδή, όπως αναφέρεται και στη μήνυση, «τα αληθή αυτά αλλά και ουσιωδέστατα για την ύπαρξη της εταιρίας γεγονότα απεκρύβησαν από όλες τις αρμόδιες διοικητικές αρχές (εποπτεία τόσο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως ανώνυμη εταιρεία όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ως συλλογικό σύστημα). Επίσης, αν και δεν υπήρχε κάποια συμβατική ή άλλη σχέση που να δικαιολογεί την κατάθεση, εκ μέρους του Παναγιώτη Μούργου, του ποσού των € 38.000 για λογαριασμό του Δήμου (κάτι το αντίστοιχο συνέβη και με τους υπολοίπους Δήμους που φέρονται ως μέτοχοι της εταιρείας) εν τούτοις παρά το ουσιώδες αυτό γεγονός πιστοποιήθηκε αναληθώς από τα μέλη του ΔΣ της εταιρίας η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τον Δήμο Αθηναίων και έγινε χρήση του ψεύδους αυτού εγγράφου κατ' επανάληψη στις Αρχές και σε τρίτους. Όπως και παραπάνω αναφέρουμε ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής του Ν. 3691/2008 αφού κατά τα αναφερόμενα παραπάνω φέρεται να νομιμοποιήθηκε το ποσό των 38.000 ευρώ από τα μέλη του ΔΣ της εν λόγω εταιρίας ότι δήθεν κατέβαλε ο Δήμος Αθηναίων. Η προέλευση όμως του ποσού αυτού είναι άγνωστη για τον Δήμο όπως είναι άγνωστα και τα λοιπά στοιχεία και συνθήκες με τις οποίες και υπό τις οποίες ο Παναγιώτης Μούργος κατέθεσε το εν λόγω ποσό».

Και παρακάτω:
«Εξ αυτών προκύπτει αβίαστα ότι οι εποπτεύουσες υπηρεσίες (Νομαρχία /Υπουργείο Περιβάλλοντος) εξαπατήθηκαν ως την ίδια τη νομιμότητα ύπαρξης και λειτουργία της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», καθώς, εάν γνώριζαν την παρανομία της συμμετοχής και της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου θα είχε ανακληθεί η άδεια σύστασης της ανωνύμου εταιρείας (βάσει, ενδεικτικώς, των διατάξεων των άρθρων 8 και 11 ν. 2190/1920), καθώς και η άδεια του ΥΠΕΧΩΔΕ η δε εξαπάτησή τους αυτή τελέσθηκε διά της αθεμίτου παρασιωπήσεως των σχετικών πράξεων του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του γεγονότος ότι ο Δήμος Αθηναίων ουδέποτε κατέβαλε νομίμως τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο»
Τα αδικήματα...
 
Στη μηνυτήρια αναφορά, όπως άλλωστε αναφερόταν και στην έκθεση της Νομικής Υπηρεσίας που είχε αποκαλύψει η ιστοσελίδα, ο δήμαρχος Αθηναίων σημειώνει πως από την έρευνα που έγινε:
«Προκύπτει ότι τελέσθηκαν περισσότερα του ενός εγκλήματα όπως απάτη, ψευδής βεβαίωση κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, απιστία, τα ειδικά αδικήματα των άρθρ. 55,56 και 58 παρ. α του ΚΝ 2190/1920 τα εγκλήματα των ειδικών ποινικών νόμων που προβλέπουν οι διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συσκευασιών, οι διατάξεις του Ν. 3691/2008 ως ισχύουν, οι κείμενες φορολογιστικές διατάξεις σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων κλπ.
»Επίσης, λόγω της φύσεως των ανωτέρω και του γεγονότος ότι η εταιρία ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν πληρούσε τους όρους του συστήματος για το οποίο εκδόθηκε η υπουργική απόφαση, προκύπτει ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων περί ΦΠΑ εισροών και εκροών της εταιρίας και συνεπώς τίθεται ζήτημα απώλειας και μη πληρωμής εσόδων και φόρων του Δημοσίου στο εισόδημα, τον ΦΠΑ εφαρμογής τυχόν απαλλαγών κλπ καθώς και ζήτημα απώλειας εσόδων του Δήμου Αθηναίων από την κατάληψη των δημοτικών χώρων κλπ θέματα και ζητήματα τα οποία και εξετάζονται».

Απόρριψη χρηματικού εντάλματος από επίτροπο
Όπως, δε, σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, ο δήμος έπρεπε να καταβάλει 38.000 ευρώ ως το ποσό που ήταν η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο, αλλά ο επίτροπος απέρριψε τη χρηματική εντολή διότι «το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ' αριθ. 59/12. 8. 2009 πράξη της Επιτρόπου που κοινοποιήθηκε στον Δήμο επέστρεψε χωρίς να θεωρήσει το υπ' αριθμ. 3332/2009 χρηματικό ένταλμα με αποτέλεσμα να μην καθίσταται νόμιμη η εκταμίευση του ποσού της εισφοράς του Δήμου Αθηναίων στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο τη συνέχεια θα κατετίθετο στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα είχε ανοίξει η εταιρία ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ σε τράπεζα της επιλογής της....
»Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ταυτόσημο ζήτημα με τον προληπτικό έλεγχο αναλόγου χρηματικού εντάλματος για την καταβολή του κεφαλαίου της ιδίας ανώνυμης εταιρίας είχε εξετασθεί και επί αιτήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης και είχε επιστραφεί αθεώρητο το σχετικό ένταλμα με την υπ' αριθμόν 220/2009 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, όπως υπογραμμίζεται στην αναφορά, «οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη μη νομιμότητα της συμμετοχής του κάθε ενός Δήμου στη σύσταση της εταιρίας γνωστοποιήθηκαν σε όλους τους ιδρυτές Δήμους και δια των διορισμένων εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της έγιναν γνωστές στα λοιπά μέλη του Δ. Σ και στους λοιπούς ιδρυτές μετόχους-ανώνυμες εταιρίες».

Ο τ. αντιδήμαρχος Καθαριότητας  Γιώργος Δημόπουλος
Να σημειωθεί πως όταν έγινε η «παράνομη» εταιρεία επί διοικήσεων Νικήτα Κακλαμάνη (συγκροτήθηκε σε σώμα με το ΦΕΚ Τ. ΑΕ-ΕΠΕ 540/ 21.1.2009), το Δήμο Αθηναίων εκπροσωπούσε ο τότε αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Δημόπουλος, ο οποίος -σύμφωνα και με τη μηνυτήρια αναφορά του Γιώργου Καμίνη, εκπροσωπεί την εταιρεία και τη δεσμεύει «με την υπογραφή του έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώπιον των αρχών και έχει όλες γενικώς τις εξουσίες διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεών της που παρέχονται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου